3 spôsoby, ako podporiť pozitívnu zmenu u druhých

Je to česť a zároveň výzva inšpirovať ľudí okolo seba k pozitívnym zmenám. Zvážte svoje dôvody, prečo chcete podporiť pozitívne zmeny. Napríklad sa môžete cítiť dobre, keď podporujete pozitívne zmeny u druhých, takže vás to môže motivovať alebo vám to prináša pocit uspokojenia. Tiež si uvedomte, že efektívnu zmenu správania stimuluje pozitívna energia. Máte oveľa väčšiu šancu povzbudiť ostatných, ak sa najprv sami stanete pozitívnym príkladom. Potom sa naučte, ako posilniť dobré správanie pozitívnou pochvalou. Nakoniec pomôžte svojim známym dodržiavať zmenu správania tým, že im ponúknete neodsudzujúcu zodpovednosť.

Metóda 1 z 3: Byť vzorom


Buďte dôveryhodní.[1]
Zdroj experta
Leah Morrisová
Životný kouč
Rozhovor s odborníkom. 21. augusta 2020.
Ak máte záujem inšpirovať ostatných, musíte si najprv overiť svoje motívy. Ľudia nebudú vnímať vaše úmysly ako dobré, ak máte skrytý zámer. Pomáhať druhým, aby ste vyzerali dobre, nebude fungovať. Budú schopní vycítiť váš program a bude menej pravdepodobné, že vám budú dôverovať.[2]
Dôveryhodný zdroj
Časopis Greater Good
Časopis vydávaný vedeckým centrom Greater Good na Kalifornskej univerzite v Berkeley, ktoré využíva vedecký výskum na podporu šťastnejšieho života
Prejsť na zdroj

 • Niektorí ľudia sa napríklad zaujímajú o pomoc druhým len preto, aby vyzerali dobre alebo aby získali uznanie. Váš motív na pozitívnu zmenu by však nemal byť zameraný na vás; mal by sa sústrediť na druhú osobu. Inými slovami, musíte byť nezištní. Ak máte problémy s týmto správaním, skúste sa stať dobrovoľníkom, aby ste získali väčší prehľad o problémoch iných ľudí.
 • Povedzte pravdu o tom, prečo sa snažíte niekomu pomôcť. Buďte otvorení svojim motívom a uistite sa, že vaše dôvody súvisia s tým, aby ste im skutočne pomohli zlepšiť sa, a nie s tým, aby ste sa nejakým spôsobom presadili.


Choďte príkladom.[3]
Odborný zdroj
Leah Morris
Životný kouč
Rozhovor s odborníkom. 21. augusta 2020.
Najzákladnejším krokom pri povzbudzovaní ostatných k zlepšovaniu sa je ísť pozitívnym príkladom. Je ťažké motivovať správanie iných, keď máte problém zlepšiť svoje vlastné návyky. Neznamená to, že musíte byť dokonalí, ale mali by ste byť ochotní ísť príkladom.[4]
Zdroj experta
Leah Morris
Životný kouč
Rozhovor s odborníkom. 21. augusta 2020.

 • Ak napríklad navrhujete svojmu dieťaťu, aby prestalo klamať, potom by ste aj vy mali preukázať úprimnosť. Je dôležité, aby ste sa riadili vlastnými radami, ak očakávate, že tak budú robiť aj ostatní ľudia.
 • Najlepší spôsob, ako povzbudiť ostatných, je zapojiť sa do želaného správania sám. Navyše je pravdepodobnejšie, že si takto získate ich dôveru a rešpekt.[5]
  Dôveryhodný zdroj
  Časopis Greater Good
  Časopis vydávaný vedeckým centrom Greater Good na Kalifornskej univerzite v Berkeley, ktoré využíva vedecký výskum na podporu šťastnejšieho života
  Prejsť na zdroj


Podporujte výchovné prostredie. Podporujte pozitívne zmeny u druhých vytvorením prostredia, ktoré podporuje žiaduce správanie. Ľudia majú väčšiu šancu uspieť, keď v ich prospech pôsobí čo najviac premenných.

 • Ak ste napríklad učiteľ, vaši žiaci budú s väčšou pravdepodobnosťou prechádzať na nové aktivity, keď bude na viditeľnom mieste vystavený plán. Aj vyzvanie niekoľko minút pred začiatkom novej činnosti im môže pomôcť ľahšie prejsť na novú činnosť.[6]
 • Premýšľajte o spôsoboch, ako môžete podporiť pozitívnu zmenu osoby pomocou vizuálnych podnetov alebo posilnenia.


Navrhnite ďalšie vzory. Na inšpiráciu k zmene je potrebná celá dedina. Žiadna osoba nie je plne zodpovedná za podnietenie zmeny u inej osoby. Preto by ste mali modelovať prístup založený na spolupráci a odporúčať iných, ktorí môžu osobe pomôcť s požadovaným správaním.[7]

 • Ak máte napríklad priateľa, ktorý sa snaží osvojiť si zdravšie stravovacie návyky, môže byť skvelým nápadom podeliť sa s ním o príspevok na blogu o zdravej výžive. Alebo im dohodnite stretnutie s dietológom. Pomôže vám to ešte viac podporiť pozitívnu zmenu a ponúkne im to ďalšie zdroje pre úspech.
 • Môžete sa tiež pokúsiť nájsť niekoho, kto u seba uskutočnil podobnú pozitívnu zmenu. Aj video niekoho, kto uskutočnil podobnú zmenu, môže slúžiť ako dobrý príklad.

Metóda 2 z 3: Byť roztlieskavačom


Vyzdvihnite pozitívne vlastnosti, ktoré vidíte u iných ľudí. Jedným z najlepších spôsobov, ako povzbudiť druhých, je ponúknuť úprimnú pochvalu. Keď vidíte u iných ľudí niečo pozitívne, dajte im to najavo. Pochvala je skvelý spôsob, ako posilniť pozitívnu zmenu, pretože keď sa ľudia cítia dobre, povzbudzuje ich to k tomu, aby aj oni robili dobré veci. Pozitívna pochvala vytvára motiváciu a pomáha ju udržať.

 • Môžete povedať: „Všimla som si, že tvoje písanie sa naozaj zlepšilo, Samantha. Aké je vaše tajomstvo?“ alebo „Obdivujem úsilie, ktoré vynakladáš na to, aby si sa naučil hrať na husle, Jeremy.“


Prispôsobte povzbudenie osobe. Povzbudenie by nemalo pozostávať z paušálnych vyhlásení, ktoré predhadzujete každému, kto je ochotný počúvať. Ponúkajte úprimnú pochvalu, ktorá súvisí s jednotlivcom a s tým, kde sa nachádza v procese zmeny.[8]
Dôveryhodný zdroj
Časopis Greater Good
Časopis vydávaný vedeckým centrom Greater Good na univerzite v Berkeley, ktoré využíva vedecký výskum na podporu šťastnejšieho života
Prejsť na zdroj

 • Ak napríklad niekto práve začína s novým správaním, mali by ste sa zamerať na zdôraznenie všetkých pozitívnych prínosov. Povedzte: „José, vidím, že si naozaj odhodlaný zlepšiť si známku z matematiky. Skvelá práca!“
 • Keď sú v procese zmeny ďalej, môžete im začať ponúkať aj negatívnu spätnú väzbu. Je to účinné, pretože je menej pravdepodobné, že ľudia budú motivovaní celkovými pozitívnymi správami, keď sa priblížia k dosiahnutiu cieľa. Potrebujú konštruktívnu kritiku, ktorá im pomôže lepšie zdokonaliť správanie.


Správne poskytnutie negatívnej spätnej väzby. Bežným prístupom k poskytovaniu konštruktívnej kritiky je vloženie negatívneho tvrdenia medzi dve pozitívne tvrdenia. Niektorí odborníci sa domnievajú, že to neguje schopnosť človeka učiť sa z kritiky. Užitočná spätná väzba sa často stráca vycpávkami okolo nej. Keď ponúknete negatívnu spätnú väzbu, zabaľte ju naopak pomocou piatich základných zložiek.[9]

 • Kontext: „Zhodnotil som tvoje pokroky za posledných niekoľko týždňov a snažil som sa zistiť, ako by som ťa mohol lepšie vyškoliť.“
 • Pozorovanie: „Všimol som si, že od našej poslednej aktualizácie ste nepreukázali veľké zlepšenie v posilňovaní.“
 • Vaše pocity: „Som prekvapený, pretože som si myslel, že ste sa už dostali do tréningu.“
 • Vyhlásenie o hodnote: „Je pre mňa dôležité, aby ste dosiahli svoje ciele v oblasti telesnej kondície.“
 • Návrh: „Môžeme prehodnotiť váš plán tak, aby lepšie vyhovoval vašej aktuálnej kondičnej úrovni, alebo zvýšiť počet tréningov týždenne. Dajte mi vedieť, ako vám môžem pomôcť.“


Vzbuďte veľké sny, ale zamerajte sa aj na krátkodobé ciele. Keď povzbudzujete iných pri zmene ich správania, nezabudnite ich vyzvať, aby snívali vo veľkom. Vypracovanie vysokých cieľov pomáha ľuďom odmietať akékoľvek nedostatky a zvyšuje ich sebamotiváciu. Mali by ste však osobu povzbudiť aj k tomu, aby si vytvorila menšie, krátkodobé ciele.

 • Sadnite si s nimi a pomôžte im naplánovať malé aj veľké ciele SMART. Takéto ciele sú špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, realistické a časovo ohraničené.
 • Uprostred práce na väčších, dlhodobých cieľoch pomáha plnenie krátkodobých cieľov budovať dynamiku a zvyšovať sebadôveru.[10]

Metóda 3 z 3: Ponúkanie zodpovednosti


Prijímajte ľudí bez odsudzovania. Zahanbovať niekoho, aby podnikol pozitívne kroky, je neužitočné a toxické. Zmenu budú chcieť vykonať len vtedy, ak ju chcú vykonať. Nikdy si nemyslite, že oznamovanie prísnych hodnotení bude inšpiráciou pre zmenu – nebude. Namiesto toho sa prikloňte k pozícii prijatia. Je pravdepodobnejšie, že takto nájdete úspech.

 • Napríklad sa zdržte toho, aby ste priateľovi povedali: „Vidím ťa jesť šišku?? Nezdá sa, že by ste boli odhodlaní k zmene!“ Ponúknite prijatie tým, že poviete niečo ako: „Zmeniť zakorenené stravovacie návyky môže byť ťažké. Nabudúce, keď budeš mať chuť, zavolaj mi, aby sme mohli pracovať na technikách zvládania, dobre??“


Počúvajte. Efektívny partner pre zodpovednosť je ten, kto pozná silu aktívneho počúvania. Zmena správania je ťažká. Niekedy chcú ľudia len ventilovať svoje frustrácie. Využívajte stratégie aktívneho počúvania, aby ste si vypočuli ich pohľad a zistili, ako ich môžete ďalej povzbudiť.

 • Aktívne počúvanie zahŕňa nadviazanie očného kontaktu, čítanie reči tela, podnecovanie krátkymi frázami (napr.g. „Ach, naozaj?“ alebo „A..?“) a zhrnutie toho, čo osoba povedala, keď dohovorila.[11]


Buďte empatickí. Empatia je dôležitým nástrojom v procese zmeny. Ako zdroj zodpovednosti môžete využiť empatiu na uznanie a potvrdenie pocitov druhých. Ľudia oceňujú, keď sa zdá, že im rozumiete a máte k nim vzťah. Ak to urobíte, môže to zlepšiť vaše vzťahy s ostatnými a zvýšiť aj výkonnosť.[12]

 • Empatia súvisí aj s procesom aktívneho počúvania. Empatiu môžete prejaviť tým, že sa naladíte na emocionálne prejavy druhých a tieto emócie potvrdíte. Urobte to tak, že budete hovoriť veci ako „Znie to, akoby ste boli rozrušení.“ Alebo: „Zdá sa, že je to pre vás veľmi náročné.“
 • Ak má osoba problémy alebo zažíva neúspech, pripomeňte jej, že je to súčasť procesu. Pomôžte im naplánovať neúspechy a vymyslieť spôsoby, ako sa s nimi vyrovnať.

 • Spojte ich s ostatnými, ktorí prechádzajú podobným procesom. Buďte zodpovední v procese zmeny iných tým, že ich spojíte s inými, ktorí prechádzajú rovnakou zmenou. Podporná skupina iných alebo len jeden kamarát, ktorý robí rovnakú zmenu, môže byť cenným zdrojom. Zmena sa zdá menej zastrašujúca, keď spoločne znášajú skúšky a víťazstvá.

  • Pomôžte svojmu známemu identifikovať aspoň jednu ďalšiu osobu, ktorá by s ním prešla týmto procesom. Alebo im navrhnite, aby sa pripojili k podpornej skupine buď na mieste, alebo online.[13]
   Dôveryhodný zdroj
   Americká psychologická asociácia
   Popredná vedecká a profesijná organizácia licencovaných psychológov
   Prejsť na zdroj
 • Odkazy