3 spôsoby, ako pomôcť deťom pri učení sa na skúšky

Úspech v škole sa upevňuje doma. Dieťa môžete podporiť v úspešnom plnení školských povinností tým, že mu pomôžete pri učení sa na skúšky. Či už sa pripravujete na konkrétnu skúšku, alebo si vytvárate dobré študijné návyky celkovo, vaša podpora môže mať obrovský vplyv na schopnosť dieťaťa dobre sa učiť. Majte však na pamäti, že čím menej toho pre ne urobíte, tým viac sa naučia. Okrem toho, ak pomôžete doma vytvoriť prostredie bez stresu, urobíte zázraky pre schopnosť dieťaťa učiť sa a prospievať v škole.

Metóda 1 z 3:Príprava na konkrétnu skúšku (alebo súbor skúšok)


Plánujte dopredu. Požiadajte svoje dieťa, aby si na začiatku semestra prezrelo svoj rozvrh alebo učebné osnovy a zapísalo si dôležité termíny skúšok. Najmenej 2 – 3 týždne pred každou dôležitou skúškou sa s dieťaťom porozprávajte a uistite sa, že vie, o čom bude skúška. Nechajte ich komunikovať s učiteľom a priniesť domov všetky študijné príručky alebo iné študijné materiály. Keď budú vedieť, čoho sa bude test (alebo testy) týkať, môžete spoločne vytvoriť plán.[1]

 • Napíšte si doma dôležité termíny skúšok do rodinného kalendára.
 • Naučte svoje dieťa používať plánovač a sledovať dôležité úlohy, skúšky a iné termíny.


Vypracujte rozvrh hodín pre každý predmet. Pomôžte svojmu dieťaťu rozobrať všetko, čo potrebuje vedieť na test (alebo testy), a vytvorte si časový plán na kontrolu. Je to obzvlášť dôležité, ak sa budú pripravovať na viacero skúšok súčasne (napríklad na záverečné skúšky).[2]

 • Ak napríklad plánuje venovať štúdiu 1 hodinu denne počas 2 týždňov (alebo celkovo 10 dní), môžete sa rozhodnúť, že každý deň štúdia sa bude venovať jednej hlavnej myšlienke. V prípade viacerých skúšok sa môžete rozhodnúť stráviť 2 dni, každý z 5 predmetov (napr.g., Pondelky = matematika, utorky = dejepis atď.).


Zabezpečte, aby vaše dieťa malo všetky potrebné materiály. Na každý deň, ktorý plánuje študovať, sa uistite, že vaše dieťa prinesie domov všetko, čo je potrebné na to, aby bolo štúdium úspešné. Príkladom môžu byť kontrolné hárky, učebnice, poznámky z triedy alebo pracovné zošity.[3]


Zadávajte cvičné testy. Spolu s dieťaťom si vypracujte cvičný test z každého predmetu (alebo použite ten, ktorý vám poskytol učiteľ). Keď budete mať pocit, že je vaše dieťa pripravené, zadajte test a oznámkujte ho. Takto budete vedieť, ktoré prvky látky vaše dieťa pevne ovláda a na ktorých častiach je potrebné popracovať.[4]

 • Ak máte test pripravený už na začiatku (alebo vám ho poskytol učiteľ), môžete zvážiť zadanie testu na začiatku študijného procesu a potom znova na konci, aby ste zistili, ako sa vaše dieťa zlepšilo.


Používajte študijné nástroje. V závislosti od veku vášho dieťaťa možno budete chcieť preskúmať rôzne typy „študijných pomôcok.“ Môže ísť o veci, ako sú kartičky, hry (napríklad hľadanie slov alebo bingo), alebo dokonca elektronické zdroje (napríklad počítačové programy alebo online hry.) Skúste používať rôzne metódy, kým nenájdete niečo, čo vám a vášmu dieťaťu vyhovuje.

 • Stránky ako kahoot.com sú vhodné na vytváranie kvízov, zatiaľ čo stránky ako quizlet.com sú skvelé na vytváranie kartičiek.


Sledujte príznaky frustrácie. Učenie môže byť pre deti náročné a to je v poriadku, nechcete ich však tlačiť za hranice ich možností. Ak je vaše dieťa viditeľne rozrušené, veľmi frustrované alebo sa zdá byť preťažené, možno je čas urobiť si prestávku. Dieťa sa bude lepšie učiť, ak bude mať nízku hladinu stresu.[5]

 • Čím lepšie dokážete zachovať pokoj a komunikovať so svojím frustrovaným dieťaťom, tým lepšie mu môžete pomôcť preniesť sa cez to.
 • Skúste sa ich opýtať, čo im na tejto úlohe pripadá také ťažké. Ak sú schopné izolovať problém, možno im budete môcť účinnejšie pomôcť.

Metóda 2 z 3: Formovanie dobrých študijných návykov


Stanovte si pravidelný čas na štúdium každý deň. Dobré návyky sa vytvárajú, keď sa vaše dieťa drží rutiny. Namiesto toho, aby ste čakali, kým sa priblíži dôležitá skúška, povzbudzujte ich, aby si včas vytvorili dobré študijné návyky. Začnite tým, že si každý deň určíte pravidelný čas na štúdium s dieťaťom. Aj keby ste pracovali len 20 minút, bude to kvalitne strávený čas s vaším dieťaťom, pomôže to jeho úspechu v škole a vytvorí to pozitívny vzor, takže keď príde čas skúšok, budete pripravení.[6]

 • Budete sa o tom musieť porozprávať so svojím dieťaťom a vysvetliť mu, aký bude plán.
 • Môžete povedať: „Musíme si vybrať pravidelný čas na učenie každý deň. Chceli by ste, aby sa učilo hneď po príchode zo školy, alebo aby počkalo a dosiahlo to hneď po večeri?“
 • Pripomeňte im, že čokoľvek si vyberú, budete dodržiavať a že sa budete každý deň v rovnakom čase učiť.


Určite, ako dlho budú študovať. Zatiaľ čo stredoškoláci by mali byť schopní učiť sa hodinu alebo viac, žiaci prvého stupňa sa dokážu sústrediť iba 15 – 20 minút v kuse. Zvážte úroveň vývoja a rozsah pozornosti vášho dieťaťa a stanovte si cieľ, ako dlho sa bude počas každého sedenia učiť.[7]

 • Opäť to budete musieť svojmu dieťaťu vysvetliť.
 • Môžete povedať: „“Sally, je 17:00 hod.m. práve teraz. Budeme sa učiť 20 minút. Ako to znie?“


Učte sa na rovnakom mieste. Ďalším prvkom upevňovania dobrých študijných návykov je učenie sa každý deň na rovnakom mieste. Malo by to byť miesto, ktoré je (relatívne) bez rušivých vplyvov a ktoré je pohodlným miestom na určitý čas. Keď si na tento zvyk zvyknú, už len presun do ich „študijného priestoru“ ich naladí na štúdium a učenie![8]


Podporujte nezávislé štúdium. Štúdium s dieťaťom je vynikajúci spôsob, ako môžete pochopiť, čo sa učí, stráviť s dieťaťom kvalitný čas a pomôcť zabezpečiť jeho úspech v škole. Je však dôležité, aby ste podporovali aj čas na samostatné štúdium. Povzbudzovanie dieťaťa, aby strávilo nejaký čas samostatným štúdiom (ako doplnok k vášmu spoločnému štúdiu, nie namiesto neho), mu umožní určiť, aké metódy štúdia mu najlepšie vyhovujú.


Robte si pravidelné prestávky. Ďalším dôležitým návykom, ktorý si treba osvojiť, je študovať vtedy, keď je čas študovať, a odpočívať vtedy, keď je čas odpočívať. To sa dá ľahko dosiahnuť, ak si do štúdia naplánujete pravidelné prestávky. Napríklad (v prípade staršieho dieťaťa) môžete zvážiť, že budete pracovať 45 minút a potom si urobíte 15-minútovú prestávku.[9]

 • Počas prestávky si môžu zájsť na toaletu, vziať si občerstvenie, skontrolovať telefón alebo sa prejsť okolo bloku!
 • Ide o to, aby urobili všetko, čo potrebujú, aby boli spokojné a v pohode, aby sa mohli vrátiť k práci na ďalšie sedenie.

Vysvetlite svojmu dieťaťu, ako sa látka týka jeho života. Mnohí žiaci nechápu, ako školské predmety súvisia s ich každodenným životom alebo ako veci, ktoré študujú, súvisia s modernými udalosťami. Vysvetľovaním ich povzbudíte, aby sa o predmet zaujímali a investovali do neho.

 • Ak sa napríklad nechcú učiť na test z dejepisu, pretože nechápu, aký význam má učenie o prvej svetovej vojne, pomôžte im nájsť súvislosti s ich vlastným životom. Možno máte príbuzného, ktorý bojoval vo vojne alebo sa staral o zranených vojakov.
 • Možno si budete chcieť pozrieť tému na stránke, ako je napríklad newsela.com nájsť aktuálne udalosti, ktoré súvisia s tým, čo študujú.

Metóda 3 z 3: Vytvorenie prostredia bez stresu


Poskytnite zdravé občerstvenie. Dôležitým aspektom študijného úspechu je správna výživa. Deti sa nemôžu efektívne učiť, ak sú hladné alebo ak jedia len nezdravé občerstvenie. Pripravte svoje dieťa na študijný úspech tým, že mu zabezpečíte zdravé občerstvenie.[10]

 • Medzi dobré voľby patrí humus a mrkva, arašidové maslo a jablká a nanuky zo 100 % džúsu.
 • Uistite sa, že vaše dieťa zostáva hydratované! Poskytnite veľa vody na pitie.


Vypnite televíziu. Deti sa budú učiť oveľa efektívnejšie, ak sa budú môcť sústrediť na jednu vec naraz. V dôsledku toho je veľmi dôležité, aby ste sa vyhli čo najväčšiemu množstvu rozptýlení. Snáď rozptýlenie číslo jeden, ktorému sa treba vyhnúť, je televízia počas štúdia. Pokračujte a vypnite ho. Dokonca aj ponechanie zapnutej televízie v pozadí obmedzí vašu schopnosť sústrediť sa aj schopnosť vášho dieťaťa.[11]


komunikujte s rodinou. Vždy, keď vaše dieťa čaká nejaká dôležitá skúška (alebo najmä ak ide o viacero skúšok), je dobré dať o tom vedieť všetkým členom rodiny. Takto môžete byť všetci oporou a snažte sa nevytvárať pre toto dieťa ďalší stres.[12]

 • Môžete napríklad povedať svojim ostatným deťom: „Alex má tento týždeň skúšky, takže naozaj potrebujem vašu pomoc, aby sa cítil podporený. Tento týždeň mu trochu uľavíme, dobre??“


Snažte sa zabezpečiť dobrý spánok. Spánok je pre úspech pri skúškach absolútne nevyhnutný. Najmenej 1 týždeň pred skúškou sa uistite, že vaše dieťa každú noc odpočíva aspoň 8 hodín. Samozrejme, je to dôležité najmä večer pred skúškou.[13]

 • Ak vaše dieťa nemá pravidelný čas spánku, zvážte jeho zavedenie.
 • Rovnako je pre zdravý spánkový cyklus dôležité, aby ste sa aj každý deň budili v rovnakom čase!


Vyhnite sa podplácaniu. Možno budete v pokušení podplatiť svoje dieťa, aby sa učilo alebo dobre zvládlo test. Tejto metóde by ste sa však mali vyhnúť, pretože vytvára falošný systém vonkajších odmien. Chcete, aby sa vaše dieťa učilo a dobre sa učilo v škole kvôli vnútornej hodnote dobrých výsledkov, nie kvôli sladkostiam alebo peniazom, ktoré mu dáte. Ak budú pracovať pre vnútornú hodnotu, zabezpečí to časom väčšie študijné úspechy.[14]


 • Buďte s dieťaťom trpezliví. Samozrejme, bez ohľadu na to, ktoré metódy si vyberiete, pri učení s dieťaťom by ste mali vždy prejavovať trpezlivosť. Keď budete pokojní a trpezliví, pomôže to vášmu dieťaťu zvládnuť, keď bude frustrované, a nakoniec sa bude učiť efektívnejšie.

  • Namiesto toho, aby ste sa hnevali, keď vaše dieťa nechce pracovať, skúste ponúknuť riešenia.
  • Môžete povedať: „Čo keby sme si nastavili časovač na 20 minút a snažili sa študovať, kým sa časovač nevypne??“
  • Môžete povedať: „Všimol som si, že si veľa z nich robíš zle. Prečo si dnes nedáme prestávku v kvíze a namiesto toho sa pozrieme na kartičky?“
 • Odkazy