3 spôsoby, ako pomôcť ukončiť bezdomovectvo

Bezdomovectvo sa môže javiť ako hrozivý problém, najmä keď populácia rastie a životné náklady sa neustále zvyšujú. Pomoc pri ukončení bezdomovectva zabezpečí, že nikto nebude musieť zostať bez trvalého a stabilného bývania. Vráťte peniaze organizáciám pre ľudí bez domova a zúčastňujte sa na podujatiach zameraných na ukončenie bezdomovectva. K riešeniu tohto dôležitého problému môže prispieť aj presadzovanie zmien v politike a zákonoch týkajúcich sa bezdomovectva a úctivé zaobchádzanie s ľuďmi bez domova.

Spôsob 1 z 3: Podpora organizácií a skupín ľudí bez domova


Dobrovoľnícky venujte svoj čas miestnemu útulku pre bezdomovcov. Začnite v malom a pracujte ako dobrovoľník každý týždeň alebo každý mesiac v útulku pre bezdomovcov vo vašom okolí. Prihláste sa ako dobrovoľník na podávanie jedla bezdomovcom alebo na vytváranie balíčkov starostlivosti pre bezdomovcov.

 • Môžete si dať za úlohu venovať sa dobrovoľníctvu 2 – 4 hodiny týždenne alebo dvakrát mesačne. Alebo môžete počas prázdnin venovať čas práci v útulku pre bezdomovcov.
 • Získajte priateľov alebo rodinu, aby s vami dobrovoľne pracovali v útulku pre bezdomovcov.


Darujte svoje schopnosti neziskovej organizácii, ktorá sa zameriava na bezdomovectvo. Vyhľadajte neziskové skupiny a organizácie, ktoré pracujú na iniciatívach na ukončenie bezdomovectva vo vašom okolí. Kontaktujte ich a ponúknite im pomoc, akoukoľvek možnou formou. Využite zručnosti, ktoré už máte, tým, že ich darujete organizácii.[1]

 • Ak máte napríklad programátorské zručnosti, môžete ponúknuť aktualizáciu webovej stránky organizácie. Alebo ak radi hovoríte s ľuďmi, môžete ponúknuť prácu v call centre alebo chodiť po domoch a propagovať neziskovú organizáciu.


Poskytnite peňažné dary skupinám a organizáciám ľudí bez domova. Darovanie peňazí organizáciám pre ľudí bez domova môže výrazne pomôcť pri riešení tohto problému. Raz ročne môžete darovať väčšiu sumu na konkrétny program pre ľudí bez domova alebo na organizáciu ako celok. Pomôcť môže aj pravidelné darovanie, keď raz týždenne alebo raz mesačne darujete malú sumu.[2]

 • Darujte organizácii pre ľudí bez domova ako darček pre priateľa alebo na pamiatku niekoho blízkeho.
 • Poskytnite organizácii dar na dovolenku ako spôsob, ako jej vrátiť peniaze.
 • Peniaze pre tieto organizácie získate tak, že pre ne vytvoríte online zbierku alebo požiadate ostatných o dar.


Choďte na zbierky pre organizácie ľudí bez domova. Prejavte svoju podporu ukončeniu bezdomovectva účasťou na finančných zbierkach a podujatiach, ktoré sa zaoberajú touto problematikou. Pozrite sa na miestnu komunitnú radu, kde nájdete podujatia na získanie finančných prostriedkov pre miestny útulok pre bezdomovcov alebo centrum núdzového bývania. Zistite, či sa vo vašom okolí konajú zbierky, na ktoré môžete venovať čas alebo peniaze.[3]

 • Darujte predmet do tichej aukcie na podujatí pre bezdomovcov. licitujte o predmety, aby ste pomohli získať peniaze na tento problém.
 • Pozvite priateľov a rodinu na finančné zbierky v prospech bezdomovcov, aby sa aj oni mohli zapojiť.


Zúčastnite sa na zbierkach potravín a oblečenia pre bezdomovcov. Darujte oblečenie alebo potraviny na zbierku. Dobrovoľnícky sa zapojte do zbierky potravín a šatstva. Propagácia potravinovej a odevnej zbierky na sociálnych sieťach s cieľom získať ďalších darcov.

 • Teplé kabáty, ponožky, šály a čiapky sú vhodnou voľbou pre zbierku oblečenia. Ideálnymi darmi na potravinovú zbierku sú potraviny, ktoré sa rýchlo kazia, ako napríklad konzervy, krekry a müsli tyčinky.
 • Väčšina komunít každoročne organizuje zbierky potravín a šatstva, najmä v čase Vianoc, keď je chladné počasie a ľudia bez domova potrebujú väčšiu podporu. Pozrite si na komunitnej nástenke alebo v komunitnom centre informácie o pripravovaných zbierkach potravín alebo oblečenia.
 • Vaša škola alebo cirkev môže tiež organizovať zbierku potravín a oblečenia pre bezdomovcov.

Metóda 2 z 3: Obhajoba politík a zákonov pre ľudí bez domova


Napíšte alebo zavolajte svojmu zástupcovi vlády o ukončení bezdomovectva. Mnohé dlhodobé riešenia bezdomovectva si vyžadujú zmeny existujúcich politík a zákonov. Kontaktujte svojho zástupcu vo vláde a opýtajte sa ho, čo robí, aby pomohol ukončiť bezdomovectvo. Pripomeňte im, že bezdomovectvo je dôležitý problém, na ktorom ich voličom záleží a ktorý chcú riešiť.[4]

 • Vyhľadajte na internete kontaktné informácie na zástupcu vašej vlády.
 • Môžete napríklad napísať svojmu starostovi alebo sa môžete obrátiť na svojho senátora. Môžete tiež osloviť členov mestskej rady a zistiť, ako plánujú tento problém riešiť.


Podporujte politických kandidátov, ktorým záleží na ukončení bezdomovectva. Využite svoje volebné právo a podporujte len kandidátov, ktorí vo svojich programoch a počas kampaní hovoria o ukončení bezdomovectva. Propagujte ich na sociálnych sieťach a zapojte sa ako dobrovoľník do ich kampane. Odovzdajte im svoj hlas v deň volieb.[5]

 • Povedzte priateľom a rodine o politických kandidátoch, ktorí diskutujú o ukončení bezdomovectva, aby boli informovaní a mohli voliť.


Zorganizujte pochod alebo protest ktorá sa zameriava na podporu ľudí bez domova. Dajte ostatným vedieť o tomto dôležitom probléme tým, že zorganizujete pochod alebo pokojný protest zameraný na ukončenie bezdomovectva. Pozvite na pochod priateľov, členov rodiny a kolegov. Propagujte pochod alebo protest na sociálnych sieťach, aby sa ho mohli zúčastniť aj ostatní.[6]

 • Vyrobte si nápisy, ktoré upozorňujú na dôležitosť ukončenia bezdomovectva, a prineste ich na pochod. Na proteste použite megafón na prednesenie prejavov o tejto problematike. Usporiadajte pochod alebo protest na verejnom priestranstve, napríklad pred vládnou budovou alebo na verejnom námestí.


Pracujte na kariére politik, Lobista, alebo neziskové pracovník. Dobre sa učte na hodinách spoločenských vied a dejepisu na strednej škole. Pridajte sa do školského debatného tímu alebo klubu verejného vystupovania, aby ste sa v týchto zručnostiach zlepšili. Navštevujte hodiny politológie, histórie a riešenia konfliktov na univerzite. Zapojte sa do miestnej politiky a neziskových organizácií.

 • Uchádzajte sa o pozície lobistu alebo pracovníka v neziskovej organizácii, aby ste mohli aktívne pracovať na každodennom ukončení bezdomovectva.
 • Kandidujte na miestny úrad s platformou, ktorá sa zameriava na ukončenie bezdomovectva vo vašej komunite.

Metóda 3 z 3: Chovajte sa k ľuďom bez domova s rešpektom


Pochváľte bezdomovca úsmevom alebo pokývnutím hlavy. Namiesto toho, aby ste okolo nich prebehli bez toho, aby ste sa na nich pozreli, nadviažte očný kontakt a usmejte sa alebo im prikývnite. Dajte im najavo, že ich vidíte a uznávate ich ako osoby. Je to malý spôsob, ako im môžete prejaviť empatiu.[7]

 • Vyhnite sa kriku, pokrikovaniu alebo zosmiešňovaniu bezdomovca, pretože to v ňom vyvolá len pocit väčšieho odcudzenia a osamelosti. Správajte sa k nim ako k priateľom alebo členom rodiny, prejavujte im starostlivosť a úctu.


Skúste začať rozhovor s bezdomovcom. Spýtajte sa ich, ako sa im darí. Zistite, odkiaľ pochádzajú. Udržujte rozhovor otvorený a priateľský. Udržujte očný kontakt, keď sa s nimi rozprávate, aby vedeli, že vám na nich záleží.[8]

 • Môžete napríklad povedať: „Ako sa dnes máte?“ alebo „Odkiaľ pôvodne pochádzate?“
 • Ak sa zdá, že bezdomovec nemá záujem odpovedať na vaše otázky, netlačte na neho, aby odpovedal. Nechajte ich rozhodnúť, či sa s vami chcú zapojiť do hlbšej spolupráce.


Ponúknite človeku bez domova jedlo. Ak máte čas a finančné prostriedky, ponúknite sa, že danej osobe donesiete šálku kávy alebo sendvič z nejakého blízkeho miesta. To, že osobe dáte teplé jedlo, jej môže zlepšiť deň a pomôcť jej, aby sa necítila tak skleslo kvôli svojej situácii.[9]

 • Jedlo nemusí byť zložité ani drahé. Osoba by pravdepodobne ocenila šálku kávy alebo malé občerstvenie.


Dajte bezdomovcovi balíček starostlivosti. Pripravte si balíček starostlivosti, ktorý bude obsahovať dôležité veci, ako sú ponožky, teplé rukavice, zubná pasta, balzam na pery a potraviny, ktoré sa nekazia, napríklad sušienky alebo orechy. Rozdajte balíčky starostlivosti ľuďom bez domova vo vašom okolí, aby mali zásoby, ktoré potrebujú.[10]

 • Zvyknite si raz mesačne alebo pravidelne počas zimných mesiacov rozdávať ľuďom bez domova balíčky starostlivosti.

 • Rozhodnite sa dať osobe peniaze, ak sa cítite pohodlne. Darovanie peňazí bezdomovcom je osobná voľba a závisí len od vás. Podanie drobných alebo niekoľkých dolárov osobe bez domova môže byť prejavom empatie a pomôcť jej veľmi priamym spôsobom.

  • Možno sa rozhodnete dať danej osobe radšej jedlo ako peniaze. Alebo môžete niekedy dať osobe peniaze a inokedy jej ponúknuť jedlo.
 • Odkazy