3 spôsoby, ako pomôcť zastaviť násilie páchané strelnými zbraňami

Ak chcete podniknúť kroky proti násiliu páchanému strelnými zbraňami, začnite tým, že zapojíte svoju miestnu komunitu, napríklad tým, že sa stanete mentorom mládeže. Pridajte sa k skupine na podporu násilia páchaného strelnými zbraňami, darujte im peniaze alebo ich získavajte a preskúmajte možnosti dobrovoľníckej práce v miestnych pobočkách. Miestna a národná legislatíva má zásadný význam pre prevenciu násilia páchaného strelnými zbraňami, preto požiadajte svojich senátorov a zástupcov štátu a USA, aby podporili politiky, ktoré môžu pomôcť zachrániť životy.

Metóda 1 z 3: Prijímanie opatrení vo vašej komunite


Stať sa mladým mentor. Mladí ľudia, ktorí žijú v komunitách s nízkymi príjmami alebo boli svedkami násilia, sú vystavení vyššiemu riziku, že sa v budúcnosti zapoja do násilia so zbraňou.[1]
Poskytnutie pozitívnych vzorov ohrozenej mládeži môže podporiť zdravý vývoj a znížiť riziko, že sa stanú obeťou alebo páchateľom násilia so zbraňou.[2]

 • Nájdite miestne možnosti mentoringu tu: http://www.mentorovanie.org/get-involved/be become-a-mentor.
 • Pri výbere programu si premyslite, ktorej vekovej skupine by ste sa chceli venovať ako mentor, koľko času môžete venovať a či chcete ponúknuť všeobecnú podporu alebo sa zamerať na konkrétny záujem alebo činnosť.


Oslovte niekoho, ak si myslíte, že prežíva emocionálnu krízu. Ak si u priateľa, člena rodiny alebo spolupracovníka všimnete príznaky krízy, poraďte sa s ním. Medzi príznaky patrí zanedbávanie osobnej hygieny, náhly prírastok alebo úbytok hmotnosti, pokles výkonnosti v práci alebo v škole, výrazné zmeny nálady a stiahnutie sa z aktivít a vzťahov.[3]
Dôveryhodný zdroj
Americká psychologická asociácia
Popredná vedecká a profesijná organizácia licencovaných psychológov
Prejsť na zdroj

 • Začnite rozhovor slovami ako: „V poslednej dobe sa mi nezdáš byť sám sebou. Je tam niečo, čo sa deje?“
 • Diskutujte o rozhovore s terapeutom alebo psychiatrom a dajte im najavo, že by sa nemali hanbiť vyhľadať pomoc. Ak máte podozrenie, že by mohli ublížiť sebe alebo iným, zavolajte záchrannú službu.
 • Väčšina ľudí, ktorí prežívajú emocionálnu krízu alebo trpia duševnou chorobou, nie je násilná. Medzi duševným zdravím, násilím páchaným so zbraňou a samovraždami súvisiacimi so zbraňou však existuje súvislosť. Poskytovanie individuálnej podpory a sprístupnenie starostlivosti o duševné zdravie sú kľúčovými aspektmi znižovania násilia páchaného strelnými zbraňami.


Zasiahnite, ak máte podozrenie, že niekto je obeťou domáce násilie. Existuje mnoho foriem týrania a medzi príznaky môžu patriť fyzické zranenia, úzkosť alebo depresia a stiahnutie sa od priateľov a rodiny. Ak si myslíte, že niečo nie je v poriadku, oznámte svoje obavy priateľke alebo členovi rodiny.[4]

 • Snažte sa byť citliví a vypočujte si ich bez toho, aby ste ich súdili alebo kritizovali. Povedzte: „Mám o vás strach a chcem, aby ste vedeli, že som tu, aby som vás vypočul, a pomôžem, ako budem môcť.“ Majte na pamäti, že im možno budete musieť pomôcť rozpoznať zneužívanie a možno ho budú spočiatku popierať.
 • Ponúknite praktickú pomoc, napríklad, že ich môžete nechať u seba, postrážiť ich deti, pomôcť im vymyslieť núdzový plán alebo ich vziať na políciu či súd.
 • Hoci masové streľby získavajú väčšiu pozornosť médií, incidenty súvisiace s domácim násilím predstavujú oveľa viac zranení a úmrtí spôsobených strelnými zbraňami.[5]


Založte susedské združenie alebo sa k nemu pridajte. Ak vo vašej štvrti ešte nie je združenie, zistite záujem susedov o jeho založenie. Choďte od dverí k dverám a nastoľte túto tému, potom si dohodnite úvodné stretnutie, aby sa združenie rozbehlo.

 • Na úvodnom stretnutí určte priority združenia, vytvorte plán stretnutí a zvoľte predsedu, koordinátora alebo iné vedenie.
 • Založenie združenia môže vytvoriť identifikáciu vašej štvrte, posilniť postavenie obyvateľov a posilniť hrdosť komunity. Prostredníctvom združenia by ste mohli organizovať dni upratovania v susedstve, vyzvať miestnu samosprávu, aby ako jednotný front zlepšila verejné priestory, a založiť susedskú hliadku.[6]


Spolupracujte so svojou komunitou na zlepšení miestnych verejných priestorov. Prázdne pozemky, opustené nehnuteľnosti a neosvetlené oblasti môžu podporovať nezákonné činnosti a násilnú trestnú činnosť. Ak sa vo vašom okolí nachádzajú miesta s vysokou kriminalitou, spolupracujte so susedmi, blízkymi podnikmi, bohoslužobnými miestami, mestskou radou a inými organizáciami na hľadaní riešenia.[7]

 • Porozprávajte sa napríklad s poslancom mestského zastupiteľstva o inštalácii pouličného osvetlenia v neosvetlenej uličke alebo ulici. Ak je existujúce pouličné osvetlenie nefunkčné, obráťte sa na energetickú spoločnosť.
 • Mohli by ste osloviť miestne záhradnícke združenie alebo rastlinnú škôlku, či by sa prázdny pozemok nepremenil na komunitnú záhradu alebo zelenú plochu. Spolu so susedmi, okolitými podnikmi a inými miestnymi subjektmi vypracujte plán údržby. V prípade potreby diskutujte s majiteľom nehnuteľnosti o zlepšení zanedbaných lokalít.

Metóda 2 z 3: Podpora advokačných skupín


Pridajte sa k organizácii, aby ste sa dozvedeli viac a boli informovaní. Keď sa pripojíte k organizácii, ktorá sa venuje prevencii násilia páchaného strelnými zbraňami, prihláste sa na odber e-mailových aktualizácií, aby ste boli informovaní o hlasovaniach v Kongrese, politických voľbách a ďalších relevantných témach. Mnohé národné organizácie majú miestne pobočky, ktoré ponúkajú dobrovoľnícke príležitosti a iné spôsoby, ako prehĺbiť svoju angažovanosť.[8]

 • Koalícia na zastavenie násilia páchaného strelnými zbraňami (CSGV) je skupina 48 náboženských, sociálnych a politických organizácií, ktoré sa spojili s cieľom ukončiť násilie páchané strelnými zbraňami: https://www.csgv.org.
 • Everytown for Gun Safety je politická organizácia, ktorá sa zasadzuje za prísnejšie zákony o kontrole zbraní: https://everytownresearch.org.
 • Moms Demand Action for Gun Sense in America je pobočka organizácie Everytown. Je aktívnejšia na miestnej, základnej úrovni, takže je to dobrá organizácia, ku ktorej sa môžete pridať, ak chcete preskúmať možnosti dobrovoľníckej činnosti: https://momsdemandaction.org.
 • Kliknutím na svoj štát na webovej stránke States United to Prevent Gun Violence (Spojené štáty na prevenciu násilia páchaného strelnými zbraňami) nájdete spôsoby, ako podniknúť kroky vo svojom štáte alebo komunite: https://supgv.org/our-affiliates/.
 • Bradyho kampaň je jednou z najstarších organizácií na kontrolu zbraní v Spojených štátoch: https://www.bradycampaign.org.
 • Gabby Giffordsová, bývalá kongresmanka USA, ktorá bola zranená pri masovej streľbe, založila skupinu na podporu práv, právne centrum a politický akčný výbor. Jej koalícia sa stala vedúcim hlasom v hnutí za prevenciu násilia páchaného strelnými zbraňami: https://giffords.org.


Pravidelne prispievajte. Na webovej stránke organizácie nájdite odkaz „Donate“ (Darovať), kde nájdete možnosti darovania. Mesačné alebo ročné príspevky sú nevyhnutné na udržanie činnosti advokačných skupín. [9]

 • Majte na pamäti, že príspevky nie sú vždy odpočítateľné z daní. Ak chcete svoj dar odpísať, väčšina organizácií má pobočku 501(c)(3), ktorá môže prijímať charitatívne dary odpočítateľné z daní.


Staňte sa dobrovoľníkom vo svojej miestnej pobočke. Medzi dobrovoľnícke príležitosti môže patriť agitácia (chodenie od dverí k dverám s cieľom šíriť osvetu), organizovanie informačných podujatí, plánovanie zhromaždení a pomoc pri získavaní finančných prostriedkov. Ak sa chcete stať dobrovoľníkom, obráťte sa na miestnu pobočku.[10]

 • Na webovej stránke organizácie si pozrite záložku „Dobrovoľníctvo“ alebo vyhľadajte odkazy s názvom „Akcia“ alebo „Podniknite kroky“.“ Pravdepodobne vyplníte formulár, v ktorom uvediete svoje meno, kontaktné údaje a oblasti záujmu.


Začnite crowdfundingovú kampaň. Crowdfundingová kampaň je jednoduchý spôsob, ako získať peniaze pre svoje obľúbené ciele. Vyhľadajte si zoznam svojej organizácie na crowdfundingovej stránke určenej na získavanie finančných prostriedkov pre neziskové organizácie. Keď nájdete ich zoznam, kliknite na „Fundraise for this charity“ (Získať finančné prostriedky pre túto charitatívnu organizáciu) a zdieľajte odkaz na svojich stránkach sociálnych médií.[11]

 • Crowdrise (https://www.crowdrise.com) sa zameriava na crowdfunding neziskových organizácií.

Metóda 3 z 3:Kontaktovanie volených úradníkov


Oslovte svojich volených zástupcov prostredníctvom viacerých kanálov. Existuje viac spôsobov, ako kontaktovať svojich volených zástupcov ako kedykoľvek predtým. Vyhľadajte na internete, kto sú vaši vládni predstavitelia a ako ich kontaktovať. Zavolajte do ich kancelárií, pošlite im listy a kontaktujte ich prostredníctvom sociálnych médií.[12]

 • Medzi vašich vládnych predstaviteľov patrí váš starosta a mestská rada, senátori a zástupcovia štátu a senátor a zástupca USA.
 • Vzory listov a scenáre telefonátov nájdete na webových stránkach organizácií na podporu práv občanov. Pozrite si napríklad tento skript na zavolanie vášmu zástupcovi: https://giffords.org/act/call-congress-now.


Obráťte sa na miestnych volených zástupcov v súvislosti s mestskými a štátnymi predpismi. Niektoré problémy sú špecifické pre miestnu úroveň. Obráťte sa napríklad na predstaviteľov mesta a štátu a požadujte od nich podporu programov výkupu zbraní, štátneho financovania starostlivosti o duševné zdravie, programov mentorstva pre mládež a zlepšovania verejných priestranstiev.[13]


 • Povedzte svojmu senátorovi a zástupcovi, aby podporili vnútroštátne právne predpisy. Národné právne predpisy sú ešte dôležitejšie ako miestne politiky. Kontaktujte svojho amerického senátora a zástupcu a požadujte od nich podporu všeobecných kontrol pozadia, národného financovania starostlivosti o duševné zdravie, zákonov, ktoré by odstránili medzery a obmedzili predaj zbraní na čiernom trhu, a ďalších národných politík, ktoré môžu pomôcť zabrániť násiliu páchanému strelnými zbraňami.[14]

  • Pripojenie sa k advokačnej skupine vám pomôže získať aktuálne informácie o hlasovaniach v Kongrese. Ak sa v rámci hlasovania objaví téma súvisiaca s násilím páchaným strelnými zbraňami, dostanete e-mail s výzvou, aby ste oslovili svojho zástupcu.
 • Odkazy