3 spôsoby, ako porozumieť sociálnym štúdiám

Spoločenské vedy sú obľúbeným študijným predmetom, ktorý zahŕňa aspekty histórie, politológie a geografie. Jedným z jej hlavných cieľov je naučiť študentov, ako sa stať občiansky angažovanými členmi spoločnosti. Keďže však spoločenské vedy obsahujú toľko druhov informácií, môže sa ľahko stať, že stratíte zmysel každej lekcie zo zreteľa. Ak máte problémy s pochopením učiva zo spoločenských vied, obráťte sa na učiteľa, aby vám pomohol. Môžete sa tiež stretnúť s učiteľom spoločenských vied, ktorý vám poskytne ďalšiu úroveň prípravy. Osvojenie si pevných akademických návykov, ako je napríklad pravidelná účasť na vyučovaní, môže uľahčiť aj pochopenie spoločenských vied.

Metóda 1 z 3:Urobiť spoločenské učivo relevantným a pútavým


Položte si otázku: „Čo by som urobil?“ História sa nám môže zdať taká vzdialená, že je niekedy ťažké sa s ňou spojiť. Pomáha vžiť sa do myslenia historickej postavy a premýšľať o tom, čo by ste robili na jej mieste. Pokúste sa využiť informácie o tomto období na vytvorenie primeraného predpokladu o ich rozhodnutiach.[1]

 • Ak napríklad študujete ranú anglickú kolonizáciu Ameriky, zvážte, s čím by ste sa ako kolonista stretli. Ako by ste reagovali na svoje okolie?
 • Je však dôležité poznamenať, že vcítiť sa do kože niekoho iného nemusí znamenať úplne súhlasiť s jeho životným štýlom alebo pohľadom na vec. Je to viac o pochopení minulosti ako o jej odpustení.
 • Môžete si tiež položiť otázku, prečo je dôležité študovať históriu? Ako sa učím o minulosti? Kto zaznamenal tieto príbehy? Čie hlasy na obrázku chýbajú? Tieto otázky vám pomôžu hlbšie preniknúť do pojmov zaujatosť a protichodné zdroje v historických textoch.


Vyhľadajte si umenie z obdobia, ktoré študujete. Dúfajme, že váš učiteľ už pri diskusii o spoločenských vedách používa vizuálne zdroje. Ak však do vyhľadávača zadáte obdobie, ktoré študujete, a zúžite vyhľadávanie na obrázky, nájdete ešte viac materiálov. Pozeranie na obrazy, grafiky alebo iné obrázky z daného obdobia vám môže pomôcť preniesť sa tam mentálne.

 • Ak si napríklad v obrázkoch vyhľadáte „20. roky 20. storočia“, potom uvidíte veľa budov v štýle art deco.


Premýšľajte o význame každej osoby, miesta alebo udalosti. Ak chcete zachovať význam histórie a pomôcť si zapamätať fakty, vždy sa pýtajte, prečo je daný historický moment významný. Pri štúdiu môžete dokonca nahlas povedať: „Prečo nás to zaujíma?“ Ak dokážete odpovedať na túto otázku, budete sa cítiť viac motivovaní učiť sa informácie a lepšie sa vám bude dariť pri testoch alebo esejach.[2]


Vyhľadajte si pojmy, ktoré nepoznáte. Ak nerozumiete slovnej zásobe, budete mať problém pochopiť, čo čítate. Keď na hodine dostanete zoznamy pojmov, nezabudnite si preštudovať ich definície a pýtajte sa, ak nerozumiete ich významu. Keď si prečítate slovo v učebnici alebo v domácej úlohe a nerozumiete mu, nájdite si čas a vyhľadajte si ho alebo požiadajte niekoho o pomoc pri jeho definovaní.

 • Možno sa budete musieť naučiť slová o vláde, geografii, ekonomike, histórii a kultúre. Veďte si zoznam nových pojmov a pridávajte doň slová, ktoré sa naučíte.[3]

Metóda 2 z 3: Efektívne učenie


Každý deň sa učte aspoň 15 minút. Toto je minimálny rozsah učiva, ktorý môžete zvládnuť bez ohľadu na úroveň vášho ročníka. Udržiavanie krátkych študijných sedení vám tiež pomôže zostať sústredení a koncentrovaní. Ak si potrebujete pred testom predĺžiť čas na učenie, pokojne tak urobte. Každých 30 minút si však urobte prestávku.[4]

 • Nastavte si na telefóne časovač na začiatok každého sedenia a potom ho odložte.


Vytvorte si študijné zápisníky. Na jednu stranu každého lístka napíšte meno, miesto, udalosť alebo dátum historického významu. Na druhej strane si vypíšte fakty, ktoré potrebujete vedieť o danom predmete. Poznámkové lístky noste so sebou a vytiahnite si ich na prelistovanie vždy, keď máte voľný čas.

 • Nečakajte so štúdiom poznámkových lístkov až na obdobie tesne pred testom, inak nebudú také účinné.
 • Niektorí študenti považujú za užitočné farebne označiť svoje poznámkové kartičky. Použite ružové kartičky pre miesta alebo zelené pre ľudí.


Rozdeľte rozsiahle témy na zvládnuteľné časti. Ak si sadnete za stôl odhodlaní pochopiť všetko o druhej svetovej vojne, budete sa cítiť ohromení a znechutení. Namiesto toho sa spýtajte, čo vás zaujíma o tomto období a čo potrebujete vedieť pre svoju triedu, ak je to potrebné. Na začiatok rozdeľte dejiny na časti, napríklad sociálne, politické, kultúrne alebo hospodárske.[5]

 • Ak napríklad študujete druhú svetovú vojnu, začnite tým, že určíte, či sa potrebujete zamerať len na U.S. alebo celú zemeguľu.


Používajte pamäťové pomôcky na zapamätanie si historických faktov. Pokúste sa každú osobu, miesto alebo vec v spoločenských vedách priradiť k niečomu, čo už poznáte. Ak sa historická postava podobá na niekoho, koho už poznáte, skúste si v mysli spojiť ich mená. Vytvárajte malé rýmovačky pre historické udalosti a opakujte ich, kým si ich nezapamätáte.[6]

 • „Kolumbus v roku 1492 preplával modrý oceán,“ je skvelým príkladom pamäťového rýmu v akcii.


Zúčastnite sa každej hodiny. Spoločenské vedy sa zvyčajne vyučujú čiastočne chronologicky, takže ak vynecháte hodinu, pravdepodobne budete mať veľkú medzeru vo vedomostiach. Snažte sa minimalizovať počet vymeškaných hodín alebo kontrolných stretnutí. Ak sa jednoducho nemôžete zúčastniť na vyučovaní, hneď sa obráťte na spolužiaka, ktorý vám poskytne poznámky.

 • Dobrým nápadom je aj poslať učiteľovi rýchly e-mail, v ktorom mu oznámite, že budete chýbať. Nikdy sa učiteľa nepýtajte: „Zmeškal som niečo??“ Namiesto toho ich požiadajte, aby vás upozornili na to, čo ste vynechali.


Stanovte si obsahové a klasifikačné ciele. Pozrite si svoj kalendár a rozhodnite sa, ako rýchlo budete musieť zvládnuť jednotlivé témy. Pomôže vám to určiť, čo sa máte každý deň učiť. Tiež sa rozhodnite, akú známku by ste chceli za celú triedu. Potom zistite, aké známky budete musieť získať z rôznych úloh, aby ste to dosiahli.[7]

 • Ak napríklad chcete mať za semester jednotku, pravdepodobne budete potrebovať jednotku aj na hlavné testy.

Metóda 3 z 3: Získanie ďalšej pomoci


Požiadajte o pomoc svojho učiteľa. Porozprávajte sa s učiteľom po vyučovaní alebo si s ním dohodnite stretnutie. Buďte otvorení a úprimní o problémoch, s ktorými sa stretávate pri pochopení spoločenských vied, a o tom, čo ste doteraz robili. Požiadajte ich o radu a pomoc pri napredovaní.[8]

 • V niektorých prípadoch vám učiteľ môže byť ochotný poskytnúť ďalšie študijné materiály. Niektorí učitelia sa s vami dokonca stretnú po vyučovaní, aby s vami prebrali posledné prednášky.


Spolupracujte s lektorom spoločenských vied. Požiadajte učiteľa alebo školského poradcu o odporúčanie na doučovanie. Využívajte len lektora, ktorý môže poskytnúť referencie a ktorý má skúsenosti s vyučovaním spoločenských vied na vašej úrovni. Stretnutie s lektorom 1-2 krát týždenne vám zvyčajne prinesie skvelé výsledky.[9]

 • Ak si s niektorým lektorom nesadnete, skúste sa stretnúť s iným lektorom.


Učte sa so svojimi rovesníkmi. Porozprávajte sa so spolužiakmi a vytvorte študijnú skupinu mimo vyučovania. Vytvorte si program každého študijného sedenia, aby ste sa sústredili na danú úlohu. Možno budete musieť niekoľkokrát zmeniť skupinu, kým nájdete tú, ktorá vám najviac vyhovuje.[10]

 • Niektorých ľudí môže štúdium v skupine rozptyľovať. Ak je to váš prípad, skúste sa učiť len s jednou ďalšou osobou, aby ste zistili, či to funguje.

 • Opýtajte sa učiteľa, čoho sa týka každý test. Keďže na hodinách spoločenských vied budete preberať veľa materiálu, je dôležité vedieť, aké časové obdobia zahŕňajú jednotlivé skúšky. Pred hodinou, počas nej alebo po nej sa opýtajte učiteľa na termíny hodín, ktoré sa budú preberať. Môžu tiež navrhnúť, aby ste sa na niektoré obdobia alebo predmety zamerali viac ako na iné.[11]

  • Ak napríklad váš učiteľ v krátkosti hovoril len o rekonštrukcii, je dobré sa ho opýtať, že toto obdobie bude hrať veľkú úlohu pri vašej budúcej skúške.
 • Odkazy