3 spôsoby, ako poslať list bez toho, aby o tom rodičia vedeli

Možno sú vaši rodičia veľmi ochranárski a nechcú, aby ste niekomu poslali list. Alebo možno len nechcete riešiť otázky týkajúce sa súkromnej záležitosti. Listy je možné posielať diskrétne, pokiaľ sa rodičom nepriblížite na dohľad.

Metóda 1 z 3: Umiestnenie do domácej poštovej schránky diskrétne

Túto metódu môžete použiť, ak bývate niekde, kde je individuálna domáca poštová schránka, z ktorej pracovníci pošty vyberajú poštu.


Vedieť, kedy príde váš poštár. Zistite si, v akom čase chodí váš poštár; zvyčajne chodí v určitom časovom rozmedzí, preto ho sledujte niekoľko dní a sledujte čas.

  • Ak váš poštár príde, keď ste v škole, skúste to v sobotu. V sobotu môže váš poštár prísť v inom čase ako v pracovných dňoch.


Vložte písmeno v správnom čase. Približne 5 až 10 minút pred príchodom poštára vložte list do poštovej schránky, kým si vás rodičia nevšimnú. Umiestnite vlajku hore.

  • Ak potrebujete výhovorku, povedzte: „Idem skontrolovať poštu“.

Metóda 2 z 3: Použitie alternatívneho zberu pošty


Choďte na poštu. Tam si tiež môžete zakúpiť pečiatky a obálky, ak nemáte žiadne v ruke. Listová schránka sa zvyčajne nachádza v blízkosti poštových schránok alebo vedľa poštového kiosku.


Použite verejnú poštovú schránku. V USA sú modré, majú kupolu na vrchu a na boku logo USPS. Nájdete ich v blízkosti/pri hlavných uliciach a kancelárskych budovách.

  • Do poštovej schránky vhadzujte len systém, za ktorý ste zaplatili poštovné. Nepoužívajte komerčnú doručovaciu schránku, ak nemáte správny poštový štítok. Ak ste použili bežné známky, použite škatuľu pre zodpovedajúci národný poštový systém.


Použiť poštovú schránku na ulici. Ak bývate v blízkosti subdivízie alebo bytového komplexu, kde nie sú uzamknuté poštové schránky a namiesto schránok jednotlivých domov sa používajú pouličné poštové schránky, vložte list do otvoru „Odchádzajúca pošta“.

  • Otvor na odchádzajúcu poštu sa zvyčajne nachádza na pravej strane nad poštovou schránkou na balíky č. 2 (zvyčajne sa označuje ako „2P“).
  • Nemusíte bývať v tejto podčasti, aby ste mohli používať schránku na odchádzajúcu poštu, pretože všetka pošta ide do systému americkej pošty.


Opýtajte sa priateľa. Dajte list dôveryhodnému priateľovi a požiadajte ho, aby ho vložil do svojej poštovej schránky.

Metóda 3 z 3:Prijatie odpovede

Možno aj vy chcete získať tajnú odpoveď na svoj list. Vyskúšajte niektorú z týchto metód prijímania odpovede.


Pošlite ho dôveryhodnému priateľovi. Ak váš priateľ nemá problémy s odosielaním a prijímaním listov, napíšte adresu „Od“ ako adresu vášho priateľa.

  • Najprv sa uistite, že máte povolenie od svojho priateľa.


Zvážte poštovú schránku. Poštové schránky môžu byť trochu drahé, a ak ste neplnoletí, nemusíte si ich môcť prenajať/prístup k nim. Ak však dostávate veľa pošty a nechcete, aby vám pošta chodila na domácu adresu, porozmýšľajte o poštovej schránke.


Buďte osobou, ktorá kontroluje poštu. Ak vaši rodičia kontrolujú poštu, zvyknite si kontrolovať poštovú schránku skôr ako vaši rodičia, aby ste si mohli prezrieť listy. Možno dostanete odpoveď, o ktorej nechcete, aby sa dozvedeli vaši rodičia.

  • Kontrola pošty sa môže stať aj povinnosťou!

  • Ak si neželáte odpoveď, nechajte adresu „Od“ prázdnu. Adresa od sa používa nielen na identifikáciu poštovej služby, ale zvyčajne sa používa aj na odpoveď.

    • Všimnite si, že ak sa list nedá z akéhokoľvek dôvodu doručiť, bude zahodený, pretože nemá žiadnu identifikáciu.