3 spôsoby, ako pozdraviť v bahaskej indonézštine

Pri cestovaní do zahraničia je dôležité naučiť sa slovo „hello“. Bahasa sa vzťahuje predovšetkým na jazyk používaný v Indonézii a Malajzii. Ak potrebujete pozdraviť v niektorej z týchto krajín, spôsoby sa líšia v závislosti od dennej doby a úrovne formálnosti. Vstup do novej kultúry môže byť zastrašujúci, ale s trochou praxe by ste mali byť schopní pozdraviť ľudí s ľahkosťou.

Metóda 1 z 3:Vyslovenie pozdravu na základe dennej doby


Pozdrav začnite slovom „selamat.“ Na začiatku pozdravu povedzte: „Selamat.“ Umiestňuje sa pred slová pre ráno, popoludnie atď. Približná výslovnosť je „suh-lah-mat.“ Odtiaľto váš pozdrav závisí od dennej doby.[1]


Povedzte „selamat pagi“ pre „dobré ráno“.“ Slovo pre ráno v bahase je „pagi.“ Vyslovuje sa zhruba „pah-gee.“ Ak chcete povedať dobré ráno v bahase, pozdravte niekoho slovami: „Selamat pagi.“[2]

  • Zvyčajne sa za dopoludnie považuje čas do 11 hod.m.


Pre „dobrý deň“ povedzte „selamat siang“.“ Ak niekoho stretnete okolo poludnia, povedzte: „Selamat siang.“ Znie to ako: „suh-lah-mat see-ahng.“[3]

  • Tento pozdrav je vo všeobecnosti vhodný medzi 11. a.m. a 4 p.m.
  • Tento pozdrav sa častejšie používa v Indonézii. V Malajzii je pozdrav menej častý. Aj keď bude pochopený, môže byť trochu prekvapivý. V Malajzii budete častejšie počuť ľudí hovoriť: „Dobré ráno/večer/noc.“[4]


Povedzte „selamat sore“ pre „dobré popoludnie.“ Ak chcete povedať „Dobrý deň“, povedzte: „Selamat sore.“ Vyslovuje sa zhruba: „suh-lah-mat sor-ee.“[5]

  • Toto sa zvyčajne používa po 16. hodine.m., ale pred západom slnka.
  • Podobne ako v prípade „dobrého dňa“ sa v Malajzii menej často používa fráza „dobré popoludnie“. Tento pozdrav by sa mal používať predovšetkým v Indonézii. „Dobrý večer“ sa zvyčajne používa po 16. hodine.m. v Malajzii.[6]


Povedzte „selamat malam“ pre „dobrý večer/noc.“ Keď niekoho uvidíte po zotmení, pozdravte ho dobrým večerom slovami: „Selamat malam.“ Vyslovuje sa: „suh-lah-mat mah-lahm.“[7]

Metóda 2 z 3: Praktizovanie zdvorilosti


Zľahka si podajte ruky. V niektorých častiach Indonézie a Malajzie je zvykom po pozdrave podať ruku. Pri podávaní rúk v týchto krajinách však ide len o ľahký dotyk rúk. Potom je zvykom krátko sa dotknúť srdca. Prejavuje sa tým úcta.[8]


Vo formálnych situáciách použite najprv „selamat“. Vo formálnych situáciách, napríklad pri kontakte so šéfom alebo učiteľom, vždy začnite slovami: „Selamat.“ Vynechanie začiatku pozdravu môže byť vnímané ako neúctivé.[9]


Pri komunikácii s priateľmi vynechajte „selamat“. Ak sa s niekým priatelíte, „selamat“ nie je vždy potrebné. Namiesto toho, aby ste povedali „selamat pagi“, môžete napríklad povedať len „pagi.“ Toto je anglický ekvivalent toho, keď sa povie: „Morning.“ V Malajzii a Indonézii sa často používa ako neformálny pozdrav.[10]


Vo formálnych situáciách použite najprv „selamat“. Vo formálnych situáciách, ako je napríklad komunikácia so šéfom alebo učiteľom, vždy začnite slovami: „Selamat.“ Vynechanie začiatku pozdravu môže byť vnímané ako neúctivé.[11]

  • Chybujte na strane formálnosti. Hoci neformálny pozdrav nie je veľkým spoločenským faux pas, vo všeobecnosti je lepšie neriskovať, že urazíte ostatných. Je to dôležité najmä vtedy, ak nepoznáte kultúru danej krajiny. Ak si nie ste istí, ako priateľsky sa k niekomu správať, nechajte si pre istotu „selamat“.

Metóda 3 z 3: Krátky rozhovor


Ak sa chcete niekoho opýtať, ako sa má, povedzte „apa kabar“. V Indonézii aj v Malajzii je slušné sa po pozdrave opýtať, ako sa niekto má. Ak to chcete urobiť, povedzte: „Apa kabar.“ Vyslovuje sa „apah ka-bar.“ V hrubom preklade to znamená: „Ako sa máte?“[12]


Vysvetlite, odkiaľ ste. Ľudia môžu chcieť vedieť, odkiaľ ste, keď cestujete. Slová „dari mana“ znamenajú: „Odkiaľ ste?“ Môžete odpovedať: „Saya dari…“. To znamená: „Som z…“. Potom uveďte, odkiaľ ste prišli. Napríklad: „Saya dari Canada.“


Hovorte o cestovných plánoch. Niekto sa vás tiež môže opýtať „Mua ke mana.“ To znamená: „Kam sa chystáte?“ Ak chcete odpovedať, začnite: „Saya mau ke…“. Potom uveďte cieľ vašej cesty. To znamená: „Chcem ísť do…“. Napríklad: „Saya mau ke Bali.“


  • Na rozlúčku povedzte „selamat tinggal“ alebo „selamat jalan“. Po ukončení rozhovoru je zvykom rozlúčiť sa s osobou. Ak odchádzate, povedzte: „Selamat tinggal („teen-gahl“).“ Ak druhá osoba končí rozhovor, povedzte: „Selamat jalan („jal-lan“).“[13]
  • Odkazy