3 spôsoby, ako prejsť cez železničné priecestie

Takmer každý bude musieť niekedy prejsť cez železničnú trať. Prechádzanie cez železničné trate je pre vás možno už bežnou záležitosťou, a preto je dôležité vedieť, ako počas neho zostať v bezpečí. Prejazd cez železničnú trať nemusí byť nervózny, ak si všímate svoje okolie. Pochopenie zákonov a dodržiavanie správnych bezpečnostných opatrení je dôležité bez ohľadu na to, či prechádzate cez železničnú trať v aute, na bicykli alebo pešo.[1]

Metóda 1 z 3:Jazda autom

Približujte sa opatrne. Mali by tam byť značky, ktoré vás upozornia, že sa blížite k železničnej trati. Zvyčajne je to kruhový znak s čiernym písmenom X a písmenami RR. Keď sa priblížite, pravdepodobne uvidíte značku v tvare písmena X s nápisom Železničné priecestie. Na ceste sa objaví ďalšie upozornenie, ktoré vyzerá podobne ako kruhová značka. Spomaľte auto, keď sa blížite k železničnej trati, aj keď nie je v dohľade žiadny vlak.[2]

 • Hľadajte značky označujúce obmedzenie rýchlosti. Nemali by ste ísť rýchlejšie ako 20 km/h.
 • Ak nie sú žiadne značky, mali by ste pred sebou vidieť skutočné koľaje. Stále sa približujte pomaly, aj keď závora nie je spustená.

Hľadajte znamenia blížiaceho sa vlaku. Existuje niekoľko spôsobov, ako zistiť, či sa blíži vlak. Najskôr môže byť závora spustená a vy môžete vidieť prechádzajúci vlak. Ak vlak ešte nedorazil k priecestiu, uvidíte blikajúce červené svetlá signalizujúce jeho priblíženie. Osoba môže signalizovať blížiaci sa vlak, ale nie vždy to tak bude. Predtým, ako vlak skutočne uvidíte, budete počuť aj jeho klaksón alebo zvonček. Pozrite sa na obe strany trate, či sa nepribližuje vlak.

 • Ak ste skontrolovali a úplne sa uistili, že sa neblíži žiadny vlak, môžete pomaly pokračovať v jazde cez koľaje.
 • V žiadnom prípade nezastavujte uprostred koľají, aj keď sa neblíži vlak.
 • Stiahnite okná a počúvajte zvukový signál alebo zvonenie vlaku. Ak vám v aute hrá hudba, prerušte ju a počúvajte, či sa neblíži vlak.

Ak sa blíži vlak, zastavte vozidlo. Ak sa objavia znaky blížiaceho sa vlaku, mali by ste zastaviť, aj keď závora na priecestí ešte nie je spustená. V jednotlivých štátoch platia rôzne zákony o tom, v akej vzdialenosti od železničného priecestia by ste mali zastaviť. Zvyčajne by ste mali zastaviť do vzdialenosti 50 metrov, nie však bližšie ako 15 metrov od najbližšej koľaje. Pri rozhodovaní o tom, ako blízko alebo ďaleko zastaviť, postupujte podľa vlastného uváženia.[3]

 • Ak je na ceste značka Stop, musíte zastaviť, aj keď sa neblíži vlak.

Počkajte, kým vlak prejde. Prejazdová závora by mala byť v tomto momente spustená, ale neprechádzajte cez priecestie, aj keď závora nie je spustená. Vaše vozidlo by malo v tomto momente úplne zastaviť. Počkajte, kým prichádzajúci vlak prejde cez koľaje, pri ktorých čakáte. Čakajte, kým vlak nezmizne z dohľadu.[4]

Uistite sa, že vlak prešiel. Hoci vlak prešiel, môže sa blížiť ďalší vlak. Počkajte, kým svetlá prestanú blikať a závora na priecestí sa zdvihne. V tomto okamihu môžete opäť začať jazdiť. Nezrýchľujte rýchlo z miesta zastavenia. Pomaly a opatrne prechádzajte cez koľaje pre prípad, že by niečo spadlo na koľaje.

 • Počas prejazdu cez koľaje neprepínajte prevodové stupne.

Metóda 2 z 3: Jazda na bicykli

Spomaľte bicykel, keď sa blížite k železničnej trati. Hľadajte znaky blížiaceho sa vlaku. Mali by ste vidieť značky, napríklad značku s nápisom X a RR. Skontrolujte, či nebliká svetlo, či osoba nedáva znamenie o príchode vlaku a či blížiaci sa vlak nehúka alebo nezvoní. Aj keď nie sú viditeľné žiadne znaky vlaku, spomaľte svoj bicykel. Prechádzanie cez koľaje v plnej rýchlosti na bicykli môže byť nebezpečné.[5]

 • Uistite sa, že ste na vhodnom mieste pre bicykel. V zákonoch môže byť uvedené, že cyklisti musia zostať na ceste alebo na konkrétnej cyklotrase.

Počkajte, kým vlak prejde. Ak sa blíži vlak, mali by ste úplne zastaviť bicykel a počkať. Nesnažte sa pretekať cez trať skôr, ako sa vlak priblíži. Buď pokračujte v sedení na bicykli, alebo zosadnite z bicykla a postavte sa vedľa neho, pričom sa držte riadidiel. Počkajte, kým prejde vlak. Uistite sa, že sa neblíži iný vlak. Cez koľaje môžete prejsť, keď prestanú blikať svetlá a priecestná závora sa zdvihne.[6]

Poznajte riziká spojené s prejazdom cez koľaje na bicykli. Pri prechádzaní cez železničné trate na bicykli podstupujete niekoľko rizík. Poznanie rizík pred prechodom cez koľaje vám pomôže predísť pádu alebo uviaznutiu na koľajniciach. Medzi riziká patrí pád do medzery vedľa koľajníc, pád do medzery v blízkosti koľajníc a pošmyknutie sa na koľajniciach. Spôsob, akým prechádzate cez koľaje, závisí od toho, aké riziká vnímate pred prejazdom.[7]

Prejdite cez koľaje pod uhlom 45 stupňov. K prepadnutiu do medzery kolmo na koľajnicu dochádza preto, lebo niekedy sa na železničných priecestiach používajú kryty, aby bola koľaj hladšia, ale kryty sa skladajú z jednotlivých kusov, ktoré zanechávajú medzery. Medzery sú často širšie ako pneumatika bicykla, čo predstavuje riziko, že pneumatika bicykla spadne do medzery. Ak sa tomu chcete vyhnúť, prechádzajte cez koľaje v blízkosti 45-stupňového uhla, a nie kolmo.

 • Posúďte, čo je 45-stupňový uhol, podľa krajných koľají ako základ pre spodnú čiaru uhla.

Prechádzajte cez koľaje v priamom smere. Na koľajniciach dochádza k šmyku, keď sú klzké a/alebo mokré. Vyhnite sa nakloneniu bicykla na klzkých koľajniciach. Namiesto toho prechádzajte cez koľaje v priamom smere. Pri prejazde sa snažte ísť čo najpomalšie.

Bezpečné prechádzanie cez koľaje. Nesnažte sa vyrovnať bicykel s koľajnicami. Ak sú pneumatiky vášho bicykla úzke, urobte na koľajniciach mierny oblúk v tvare písmena S, v rozmedzí 20 až 70 stupňov. Je tiež možnosť zosadnúť z bicykla a prejsť po koľajniciach pešo.[8]

 • Ak ste skúsený cyklista, môžete cez vyvýšené koľaje „preskakovať“ na bicykli. Nepokúšajte sa o to, ak neviete, ako sa skáče s bicyklom. Ak nemáte skúsenosti, je to nebezpečné a môže to viesť k nehode.[9]

Metóda 3 z 3:Prechádzanie cez cestu ako chodec

Vyhľadajte prechod pre chodcov. Je nezákonné prechádzať cez železničnú trať na inom mieste ako na vyznačenom priechode pre chodcov. Ak sa nenachádzate na priechode pre chodcov, choďte v bezpečnej vzdialenosti od koľají, kým ho nenájdete. Mala by tam byť značka a/alebo rampa pre chodcov, aby mohli bezpečne prejsť.

 • Pri prechádzaní cez nelegálne miesto riskujete svoju bezpečnosť, ako aj pokutu alebo pokutu, ktorá sa môže pohybovať od 500 do 6000 USD.

Pozrite sa na blížiaci sa vlak. Zastavte na priechode pre chodcov, aj keď nie sú žiadne známky blížiaceho sa vlaku. Pri hľadaní vlaku sa pozerajte na obe strany trate. Znakmi vlaku sú blikajúce svetlá, spustená závora na priecestí a zvončeky alebo píšťalky. Ak sa blíži vlak, počkajte na vyznačenom priechode pre chodcov. Ak sa tak nestane, pomaly a opatrne prejdite cez cestu, ak ste si istí, že je to bezpečné.

 • Nie každý prechod pre chodcov bude mať svetlá alebo zvončeky, ktoré vás upozornia. Ak priecestie nie je, pozerajte sa na obe strany po koľajniciach a počúvajte, či nejazdí vlak.
 • Stojte v bezpečnej vzdialenosti od koľají. Mali by ste stáť aspoň 10 metrov od koľají.
 • Prejdite na druhú stranu, keď je to bezpečné. Počkajte, kým vlak úplne prejde. Neprechádzajte cez cestu, kým si nie ste istí, že za vami nejazdí iný vlak. Ak je na priechode pre chodcov závora, počkajte, kým sa nezdvihne, a prejdite cez ňu. Už by nemali blikať žiadne svetlá ani znieť zvončeky. Pred prechodom sa ešte raz obzrite na obe strany.

  • Nepočúvajte hudbu, keď sa nachádzate na železničnom priecestí. Hudba môže potlačiť vašu schopnosť počuť zvončeky a/alebo píšťalky.
  • Na železničných tratiach každoročne zomrú stovky ľudí. Nehrajte sa, nesadajte si ani nechoďte priamo na koľaje. Vlaku trvá najmenej kilometer, kým zastaví, takže nemusí stihnúť zastaviť včas, ak sa nachádzate na železničnej trati.
  • Nesnažte sa naskočiť do prechádzajúceho vlaku. Riskujete vážne zranenie alebo smrť.
 • Odkazy