3 spôsoby, ako prekonať generačnú chudobu

Neexistujú žiadne zaručené riešenia na ukončenie chudoby, ktorá sa v rodinách prenáša na viac generácií, ale generačnú chudobu nie je nemožné prekonať. Ak sami zažívate chudobu, podniknite kroky, ako napríklad uprednostnenie vzdelávania, starostlivosť o osobnú pohodu, vyhľadanie podporného poradenstva a stanovenie budúcich cieľov. Ak ste pedagóg alebo bežný občan, ktorý chce pomôcť iným ľuďom zažívajúcim generačnú chudobu, zamerajte sa na to, aby ste boli vo svojom úsilí chápaví, flexibilní a otvorení.

Metóda 1 z 3: Prijímanie opatrení pre seba

Vyhľadajte podporu pri budovaní svojich vzdelávacích zručností. Už ste to počuli, pretože je to pravda – získanie vzdelania výrazne zvyšuje vaše šance na prekonanie chudoby. Prevezmite iniciatívu a tvrdo pracujte na dosiahnutí úspechu v škole, ale nemajte pocit, že to musíte urobiť sami. Prijmite pomoc a rady od učiteľov, učiteľov, výchovných poradcov, administrátorov, mentorov, priateľov a rodiny a všetkých ostatných, ktorí podporujú vaše vzdelávacie ciele.[1]

 • Učitelia a iné podporujúce osoby vám môžu pomôcť vybudovať si zručnosti v oblasti písania poznámok, štúdia a písania testov, napríklad. Ak máte problémy v niektorých oblastiach, napríklad v čítaní alebo matematike, opýtajte sa na možnosti prispôsobenia alebo dodatočnej pomoci, ktoré by vám mohli byť k dispozícii.

Venujte sa získaniu stredoškolského diplomu. Aj keď v živote neexistujú žiadne záruky, absolvovanie viacerých rokov vzdelávania – a najmä získanie diplomu – výrazne zvyšuje vaše šance dostať sa z generačnej chudoby. Maturita nemusí byť vaším konečným cieľom v oblasti vzdelávania, ale mala by byť aspoň vaším prvým cieľom.[2]

 • Osoby s maturitou majú výrazne vyššie priemerné celoživotné príjmy ako osoby bez maturity.
 • V závislosti od vašej situácie si môžete stanoviť ďalší cieľ, napríklad získať vysokoškolské štipendium. Alebo si môžete stanoviť cieľ vstúpiť do obchodnej školy alebo učňovského programu.

Stanovte si realizovateľné ciele pre svoju budúcnosť po ukončení vzdelania. Ľudia, ktorí uviazli v kruhu chudoby, majú často problém plánovať svoju budúcnosť – alebo o nej dokonca premýšľať – kvôli problémom, ktorým čelia dnes. Plánovanie svojej budúcnosti a stanovenie jej cieľov sú však dôležitou súčasťou toho, aby ste sa dostali z chudoby. Vzdelávanie je aj v tomto prípade veľmi dôležité, pretože vás povzbudzuje k premýšľaniu o budúcnosti a otvára vám príležitosti pre vašu budúcnosť.[3]

 • Položte si otázku, kde chcete byť a čo chcete robiť o 5, 10 alebo 20 rokov. Potom uveďte, čo budete musieť urobiť, aby ste sa tam dostali, aj prekážky, ktorým budete čeliť.
 • Povedzte o svojich budúcich cieľoch podporným ľuďom vo svojom živote – napríklad učiteľovi, trénerovi alebo komunitnému mentorovi – a prijmite ich rady a pomoc.

Stimulujte svoju myseľ koníčkami a aktivitami, ktoré vás bavia. Keď bojujete len o prežitie, veci ako koníčky sa môžu zdať ako strata času. Činnosti, ktoré vás nútia premýšľať a zlepšujú vašu náladu, však prospievajú vášmu fyzickému zdraviu aj rozvoju mozgu – najmä ak ste dieťa, tínedžer alebo mladý dospelý.[4]
Dôveryhodný zdroj
Americká psychologická asociácia
Popredná vedecká a profesijná organizácia licencovaných psychológov
Prejsť na zdroj

 • Aktivity od lúštenia krížoviek cez zbieranie známok až po prispievanie do článkov na wikiHow môžu stimulovať vašu myseľ a podporiť zdravý mozog. Na druhej strane to môže prospieť vašim školským výsledkom, zlepšiť vašu emocionálnu pohodu a podporiť pozitívnejší pohľad na svet.
 • Vyhľadajte bezplatné alebo nízkonákladové aktivity ponúkané po škole alebo v miestnych komunitných centrách – napríklad úvodný kurz varenia, fotografovania alebo cudzieho jazyka.

Uprednostňujte správnu výživu a pravidelnú fyzickú aktivitu, ako len môžete. Podobne ako koníčky, aj míňanie peňazí na čerstvé potraviny alebo čas na behanie sa vám môže zdať ako plytvanie prostriedkami, keď bojujete s chudobou. Vaše fyzické, duševné a emocionálne zdravie však spolu súvisia a posilnenie všetkých troch vám pomôže pri snahe zmeniť situáciu. Zlepšovanie osobnej pohody nikdy nie je zbytočné![5]
Dôveryhodný zdroj
Americká psychologická asociácia
Vedúca vedecká a profesijná organizácia licencovaných psychológov
Prejsť na zdroj

 • ako študent využite všetky programy stravovania pred školou alebo po škole, ktoré môžu byť k dispozícii, ako aj školské obedy. Nebojte sa požiadať personál jedálne, školskú zdravotnú sestru alebo školského odborníka na výživu o radu týkajúcu sa možností zdravého stravovania.
 • Prvú časť svojho rozpočtu na potraviny vynakladajte na čerstvé ovocie a zeleninu, celozrnné výrobky a chudé bielkoviny, kedykoľvek je to možné, a potom použite zvyšok (ak je to potrebné) na menej zdravé možnosti. Využívajte programy potravinovej pomoci, farmárske trhy a iné možnosti šetrenia nákladov, ak sú k dispozícii.
 • Cvičenie nemusí byť drahé. Stačí, ak sa aspoň 5 dní v týždni prejdete rýchlou 30-minútovou chôdzou, aby ste dosiahli jasné zdravotné výhody.

Rozvíjajte zručnosti v oblasti hospodárenia s peniazmi s pomocou podporovateľov z komunity. Hoci by ste nemali podliehať stereotypu, že ľudia žijúci v chudobe prirodzene zle narábajú s peniazmi, je pravda, že ste možno nemali skúsenosti alebo prístup k zdrojom, ktoré pomáhajú budovať zručnosti v oblasti hospodárenia s peniazmi. Pozrite sa do miestneho komunitného centra, verejnej knižnice, školy, komunitnej vysokej školy, náboženskej organizácie alebo sociálnej organizácie, či neponúkajú semináre alebo kurzy o hospodárení s peniazmi alebo o domácom rozpočte.[6]
Dôveryhodný zdroj
Americká psychologická asociácia
Popredná vedecká a profesijná organizácia licencovaných psychológov
Prejsť na zdroj

 • Aj keď v súčasnosti nie ste schopní ukladať peniaze do úspor, naučiť sa efektívnejšie rozpočítavať svoje peniaze vám môže pomôcť dostať sa na lepšiu finančnú cestu.
 • Pozrite si aj aplikácie a webové stránky na tvorbu rodinného rozpočtu.

Odolajte nutkaniu obviňovať sa a vzdať sa nádeje. Keď je vašou životnou skúsenosťou generačná chudoba, je ľahké vytvoriť si fatalistickú perspektívu – inými slovami, myslenie typu „tak to jednoducho je a vždy bude“. Môžete dokonca uveriť predstave, že vaša chudoba je len vaša chyba – keby ste sa viac snažili, viac pracovali a podobne, neboli by ste chudobní. Ak zastávate tieto názory, zbytočne obmedzujete svoju schopnosť vidieť akúkoľvek cestu z chudoby.[7]

 • Niektorí ľudia obviňujú z chudoby výlučne seba, iní obviňujú iných – bohatých, vládu a podobne – a niektorí robia oboje. Rozhodovanie o vine vám nepomôže prekonať chudobu.
 • Namiesto pripisovania viny prijmite fakt, že chudoba je dôsledkom širokej škály sociálnych, ekonomických, environmentálnych, politických a individuálnych faktorov. Ak si lepšie uvedomíte, prečo chudoba existuje, ľahšie rozpoznáte potenciálne cesty z chudoby.

Trávte svoj čas s inými ľuďmi, ktorí veria, že chudobu možno prekonať. Ak žijete v generačnej chudobe, pravdepodobne sa už do veľkej miery spájate s inými ľuďmi, ktorí sú v podobnej situácii. Vždy, keď je to možné, rozhodnite sa spojiť s inými ľuďmi žijúcimi v chudobe, ktorí dúfajú a podporujú vaše úsilie prekonať chudobu.[8]

 • V generačnej chudobe žijú optimisti a pesimisti, ako aj ľudia podporujúci a nepodporujúci. Hľadajte človeka, ktorý vám povie: „Viem, že je to ťažké, ale verím v teba,“ a nie: „Neviem, prečo sa namáhate.“
 • Podeľte sa o svoje skúsenosti, pozitívne aj negatívne, s úsilím prekonať chudobu. Ponúknite svoju podporu a povzbudenie ostatným, ktorí vyvíjajú rovnaké úsilie.

Prerušte väzby s negatívnymi vplyvmi, ak je to nevyhnutné pre dosiahnutie vašich cieľov. Nie každý môže byť rovnako odhodlaný ako vy prekonať chudobu. Niektorí to dokonca môžu považovať za zradu toho, „odkiaľ pochádzate“, a budú na vás tlačiť, aby ste ich „neodmietli“. Ak vás nedokážu podporiť vo vašom úsilí, možno vám nezostane nič iné, ako sa od týchto osôb oslobodiť.[9]

 • Môžete mať napríklad priateľa, ktorý chce, aby ste vynechali školu alebo zabudli na robenie domácich úloh, pretože „na tom aj tak nezáleží“. Buďte k nim zdvorilí, ale priami: „Vzdelanie je pre mňa dôležité. Ak to nedokážete prijať, nemôžeme byť priatelia.“
 • Chudoba môže byť súčasťou vašej životnej skúsenosti, ale neurčuje, kto ste. Nedovoľte, aby vás iní presviedčali, že to tak je.

Metóda 2 z 3: Pomáhanie ako pedagóg

Vytvorte bezpečné a chápavé prostredie na učenie. Žiaci, ktorí sa ocitli v kruhu generačnej chudoby, si môžu do triedy priniesť pocity nedostatočnosti alebo dokonca hanby. Situáciu môže ešte zhoršiť šikanovanie, posmešky alebo jednoducho nepochopenie ich problémov. Ako pedagóg sa uistite, že vaši žiaci sa v triede cítia prijatí a rešpektovaní.[10]

 • Ponúknite pozitívne povzbudenie vždy, keď je to možné. Privítajte žiakov v triede a povedzte im, že ste radi, že tam sú. Študenti žijúci v chudobe musia často vynaložiť veľké úsilie, aby sa jednoducho dostali do školy.
 • pozorne sledujte dôkazy šikanovania a nedovoľte, aby sa rozmohlo.

Buďte flexibilní vo vyučovacích metódach vrátane domácich úloh. Žiaci žijúci v generačnej chudobe majú často domáce prostredie, ktoré nie je priaznivé na robenie domácich úloh. Nemusia mať dostatok priestoru alebo pomôcok na robenie domácich úloh a nemusia mať toľko času alebo podpory zo strany rodiny ako ostatní študenti. Hľadajte spôsoby, ako znížiť zaťaženie domácimi úlohami tým, že presuniete viac učenia do triedy.[11]

 • Napríklad namiesto toho, aby ste poslali domov hárok s domácou úlohou z matematiky, pripravte skupinovú aktivitu v triede, ktorá sa bude zaoberať rovnakými princípmi.
 • Študenti, ktorí zažívajú chudobu, môžu mať tiež horší prístup k tlačeným materiálom a môžu mať väčšie problémy s ústnou komunikáciou. Čítanie a analýza tlačených materiálov môže byť pre nich náročnejšie.

Povzbudzujte každého študenta, aby našiel svoju jedinečnú motiváciu. Toto je dobrá stratégia pre študentov zo všetkých prostredí a môže byť obzvlášť užitočná pre študentov, ktorí sú v zajatí generačnej chudoby. Možno nepochádzajú z prostredia, kde je plánovanie budúcnosti prioritou, ale aj tak majú nádeje, sny a ciele, ktoré im môžete pomôcť identifikovať a rozvíjať.[12]

 • Niektorí študenti môžu byť motivovaní, aby na nich boli rodičia alebo súrodenci hrdí, iní môžu mať na zreteli kariérny cieľ a ďalší možno ani nevedia, aká je ich motivácia. Pozorujte a počúvajte ich a často im ponúknite podporu, aby ste im pomohli odhaliť ich motiváciu.

Využívajte exkurzie a návštevníkov triedy na rozšírenie obzorov žiakov. Vaši študenti môžu žiť v „bubline“ chudoby a majú obmedzený kontakt s ľuďmi žijúcimi mimo nej. Poskytnite im príležitosť komunikovať s inšpiratívnymi osobnosťami, najmä s ľuďmi, ktorí pochádzajú z podobného prostredia ako žiaci. Namiesto toho, aby ste im len hovorili, že vzdelanie môže byť cestou z generačnej chudoby, môžete im tiež ukázať.[13]

 • Výlet do múzea je skvelou voľbou, ale aj návšteva miestnej knižnice a rozhovor s ľuďmi, ktorí si vybudovali kariéru vďaka gramotnosti a vzdelávaniu, môže byť inšpiratívny.
 • Pozvite si hosťujúcich rečníkov z rôznych oblastí, napríklad z priemyslu, vedy, medicíny a pod. Povzbudzujte rečníkov, aby hovorili o problémoch, ktorým čelili, aj o podpore, ktorú na svojej ceste dostali.

Metóda 3 z 3:Prispievanie ako občan

Podporujte prístupný a pružný vzdelávací systém. Dobré možnosti vzdelávania nezaručujú cestu z generačnej chudoby, ale zlé možnosti vzdelávania takmer zaručujú, že cesta nebude. Využite svoj hlas, hlasovacie právo, čas, talent a peňaženku na podporu vzdelávacieho systému, ktorý víta všetkých študentov a prispôsobuje sa ich potrebám.[14]

 • Samozrejme, ľudia sa nezhodnú na tom, ako najlepšie podporiť kvalitné vzdelávanie. Niektorí sa zameriavajú na zvýšenie financovania verejných škôl, zatiaľ čo iní presadzujú napríklad väčší výber škôl a charterové školy. Je na vás, aby ste určili, aké sú podľa vás najlepšie spôsoby zlepšenia vzdelávania vo vašej oblasti.

Podporujte príležitosti na rozvoj zručností plánovania a vytrvalosti. Ľudia žijúci v generačnej chudobe sa často domnievajú – na základe vlastných skúseností – že plánovanie dopredu a dodržiavanie aktuálneho plánu sa neoplatí. Avšak plánovanie a vytrvalosť – čo niektorí ľudia nazývajú „odvaha“ – sú dôležité zručnosti, ktoré treba rozvíjať. Podpora aktivít, ako sú športové a servisné organizácie, pomáha zabezpečiť prístup k príležitostiam na rozvoj týchto zručností.[15]

 • Skúste napríklad trénovať športový tím alebo viesť skautský oddiel a dbajte na to, aby ste pre všetkých vytvorili pozitívne a podporné prostredie.

Obhajoba podporných programov, ktoré ponúkajú široké spektrum služieb. Generačná chudoba je mimoriadne zložitý problém, preto nie je prekvapením, že neexistujú žiadne jednoduché riešenia. Vládne, charitatívne a/alebo súkromné podporné programy sú určite súčasťou riešenia, ale tieto programy nemôžu byť rigidné, nepružné a zamerané len na jedno. Programy by mali pomáhať riešiť celý rad ekonomických, sociálnych, rodinných a individuálnych problémov, ktoré spôsobuje chudoba.[16]

 • Svoju podporu nasmerujte na programy, ktoré ponúkajú rozsiahle služby v oblastiach, ako je zdravotná starostlivosť, výživa, starostlivosť o deti, starostlivosť o duševné zdravie, gramotnosť a budovanie zručností.
 • Ako voliči buďte skeptickí voči politikom, ktorí chcú problém ignorovať alebo sa zdá, že chcú len „vyhadzovať peniaze“.“ Podporte kandidátov, ktorí si uvedomujú komplexnosť problému a presadzujú riešenia so širokým záberom.
 • Zhodnoťte svoje vlastné predsudky a predpojatosť o chudobe. Aj keď ste človek, ktorý sa aktívne angažuje v snahe znížiť chudobu vo vašej spoločnosti, môžete si so sebou niesť predsudky, ktoré obmedzujú váš vplyv. Možno sa pristihnete pri tom, že si myslíte, že chudobní ľudia sú leniví, že sa dostatočne nestarajú alebo že systém je tak nastavený proti nim, že nemajú žiadnu šancu, napríklad. Namiesto toho, aby ste tieto pocity ignorovali alebo sa kvôli nim bili, prijmite ich a pracujte na ich prekonaní.[17]

  • Neexistuje jediný typ „chudobného človeka“, rovnako ako neexistuje jediný spôsob, ako prekonať chudobu. Snažte sa byť ústretoví a chápaví voči ľuďom, ktorí zažívajú generačnú chudobu, a otvorení rôznym spôsobom riešenia tohto problému.
 • Odkazy