3 spôsoby, ako rozpoznať falošnú kartu sociálneho zabezpečenia

Od roku 1936 vydáva Správa sociálneho zabezpečenia Spojených štátov amerických (ďalej len „SSA“) U.S. občanom, osobám s trvalým pobytom a osobám s prechodným pobytom deväťmiestne číslo sociálneho poistenia na sledovanie tejto osoby v systéme sociálneho zabezpečenia. Toto číslo, formálne vytlačené na karte a doručené každému jednotlivcovi, sa čoraz častejšie používa na účely identifikácie, najmä na overenie mena a čísla sociálneho poistenia nových zamestnancov. Je to formálny dokument, a preto sa riadi určitými úradnými konvenciami. Uvedomenie si týchto konvencií vám môže pomôcť odhaliť falošnú kartu sociálneho zabezpečenia alebo číslo, ak máte za úlohu overiť informácie o sociálnom zabezpečení osoby.

Metóda 1 z 3: Kontrola karty sociálneho zabezpečenia

Všímajte si typ karty sociálneho zabezpečenia, ktorú skúmate. SSA vydáva tri formy preukazu sociálneho zabezpečenia.[1]
Dôveryhodný zdroj
Správa sociálneho zabezpečenia
Nezávislý u.S. vládna agentúra zodpovedná za správu a riadenie sociálneho zabezpečenia
Prejsť na zdroj
Ak ste zamestnávateľ, ktorý chce overiť pracovnú spôsobilosť potenciálneho zamestnanca, tieto informácie by ste si mali overiť ako prvé.

 • V prvom sa uvádza meno a číslo sociálneho zabezpečenia osoby a oprávňuje túto osobu pracovať bez obmedzenia.
 • Na druhom je okrem mena a čísla uvedené, že je „platný len na prácu s povolením DHS“, čo znamená, že osoba môže dočasne pracovať, pokiaľ má povolenie od ministerstva vnútornej bezpečnosti.
 • Napokon, preukaz, na ktorom je uvedené meno a číslo a na ktorom je uvedené „neplatí pre zamestnanie“, predstavuje osobu, ktorej bol vydaný preukaz sociálneho zabezpečenia na iný ako pracovný účel a ktorá nemá nárok na zamestnanie v Spojených štátoch.

Skontrolujte meno na karte. Mal by sa zhodovať s menom uvedeným na iných dokladoch totožnosti osoby, ako je vodičský preukaz alebo cestovný pas. Vo väčšine prípadov, keď budete kontrolovať pravdivosť karty sociálneho zabezpečenia osoby, budete mať prístup aj k iným formám identifikácie tejto osoby. Uistite sa, že meno je vo všetkých týchto dokumentoch napísané rovnako.

 • Karta sociálneho zabezpečenia má aj riadok na podpis osoby. Skontrolujte, či sa tento podpis zhoduje s inými prípadmi podpisu danej osoby, a to tak z hľadiska pravopisu, ako aj formátu písma.

Skontrolujte základné vlastnosti karty. Karta by mala byť vytlačená na bankovkovom papieri,[2]
podobný papieru používanému na platidlá a má výrazne odlišný pocit a hmotnosť ako bežný papier. Na prednej strane karty by mal byť nápis „Social Security“ spolu s oficiálnou pečaťou SSA. Mala by mať tiež cez pečať vytlačené slová „Toto číslo bolo zriadené pre“ a na prednej strane by malo byť vytlačené meno osoby a číslo sociálneho zabezpečenia. Malo by tam byť miesto na podpis osoby a dostatok prázdneho miesta, aby sa osoba mohla podpísať svojím menom.[3]
Dôveryhodný zdroj
Americká správa sociálneho zabezpečenia
Nezávislý u.S. vládna agentúra, ktorá spravuje sociálne zabezpečenie a súvisiace informácie
Prejsť na zdroj

 • Zadná strana by nemala byť prázdna, pretože zadná strana platného preukazu sociálneho zabezpečenia obsahuje oficiálne informácie, ako napríklad miesto, kam sa majú nájdené karty posielať, a určité identifikačné čísla samotného preukazu.[4]
  Dôveryhodný zdroj
  Správa sociálneho zabezpečenia USA
  Nezávislý U.S. vládna agentúra, ktorá spravuje sociálne zabezpečenie a súvisiace informácie
  Prejsť na zdroj
 • Pozornosť by ste mali venovať aj samotnej karte. Nemala by vyzerať, akoby bola vystrihnutá nožnicami alebo iným domácim náradím.[5]
  Strany by mali byť čisté a aspoň na jednej z nich by mal byť dôkaz, že karta bola na jednom mieste perforovaná (dala sa ľahko odtrhnúť od väčšieho kusu papiera).
 • Karta by nemala byť laminovaná, pretože to SSA zakazuje vzhľadom na to, že tento proces môže narušiť niektoré bezpečnostné prvky na karte.
 • Pri pohľade na preukaz zväčšenou šošovkou by sa nemali objaviť žiadne rozmazané miesta alebo stekanie atramentu použitého na preukaze.

Pochopenie rozdielov medzi kartami vydanými v rôznych obdobiach. Od roku 1936, keď SSA začala vydávať karty sociálneho zabezpečenia, správa vydala viac ako 30 rôznych verzií karty, z ktorých všetky sú platné dodnes.[6]
Dôveryhodný zdroj
Správa sociálneho zabezpečenia USA
Nezávisle na tom U.S. vládna agentúra, ktorá spravuje sociálne zabezpečenie a súvisiace informácie
Prejsť na zdroj
Môžete sa opýtať osoby, ktorej preukaz je, kedy bol vydaný (pre U.S. občanov, zvyčajne pri narodení, pokiaľ karta nebola opätovne vydaná z dôvodu straty alebo krádeže), a potom skontrolujte tento zoznam[7]
Dôveryhodný zdroj
Správa sociálneho zabezpečenia USA
Nezávislý U.S. vládna agentúra, ktorá spravuje sociálne zabezpečenie a súvisiace informácie
Prejsť na zdroj
poskytnutá SSA s podrobnými informáciami o tom, ako sa karta menila počas svojej histórie, s cieľom určiť, ktoré prvky by mali byť na karte konkrétnej osoby.

Skontrolujte bezpečnostné prvky karty. Hoci sa tieto prvky líšia v závislosti od toho, kedy bola karta vydaná, existuje niekoľko bezpečnostných prvkov, ktoré sa bežne vyskytujú na väčšine kariet.[8]
Dôveryhodný zdroj
Správa sociálneho zabezpečenia USA
Nezávislý U.S. vládna agentúra, ktorá spravuje sociálne zabezpečenie a súvisiace informácie
Prejsť na zdroj

 • Pozadie preukazu by mal tvoriť náhodný vymazateľný vzor modrého odtieňa, čo znamená, že pri akomkoľvek pokuse o vymazanie informácií na preukaze by sa vymazal aj tento vzor.
 • Planžety – malé rôznofarebné kotúčiky – sú náhodne umiestnené v papieri použitom na výrobu karty a mali by byť viditeľné voľným okom. Sú žlté, ružové alebo modré.
 • Niektoré oblasti na prednej strane karty by mali byť vyvýšené tak, aby ste ich mohli nahmatať, keď sa karty dotknete. Tento typ tlače je známy ako „hĺbkotlač“ a používa sa aj na U.S. mena vzhľadom na skutočnosť, že je ťažké ju replikovať.

Sledujte webovú stránku SSA, aby ste boli informovaní o aktuálnych bezpečnostných funkciách, ktoré sa pridávajú. V snahe dodržiavať zákon o sociálnom zabezpečení je SSA povinná čo najlepšie zabezpečiť, aby sa karta sociálneho zabezpečenia nedala sfalšovať. Nové bezpečnostné prvky sa preto zavádzajú podľa toho, ako sú k dispozícii. Tento zoznam,[9]
napríklad podrobne uvádza niektoré bezpečnostné prvky, ktoré sa môžu objaviť na preukazoch vydaných po 31. októbri 1983, a je stále aktuálny.

Metóda 2 z 3: Kontrola čísla sociálneho zabezpečenia

Skontrolujte formát čísla sociálneho zabezpečenia. Číslo by malo mať deväť číslic oddelených pomlčkami v tomto formáte: xxx-xx-xxxx. Tri skupiny predstavujú číslo oblasti, číslo skupiny a sériové číslo v uvedenom poradí.[10]
Dôveryhodný zdroj
Správa sociálneho zabezpečenia
Nezávislá ukážka.S. vládna agentúra zodpovedná za správu a riadenie sociálneho zabezpečenia
Prejsť na zdroj
Pred rokom 2011 boli prvé tri čísla viazané na geografickú polohu držiteľa karty, pričom odrážali poštové smerovacie číslo v poštovej adrese žiadosti. Od roku 2011 však SSA generuje čísla sociálneho zabezpečenia náhodne v snahe zvýšiť bezpečnosť tohto procesu.

Kontrola samotného čísla. SSA sa pri prideľovaní čísel sociálneho zabezpečenia riadi viacerými pravidlami, a preto by sa malo dôkladne preskúmať samotné číslo, aby sa zabezpečilo, že prejde aspoň základnou kontrolou.

 • Prvé tri čísla nemôžu byť 000, 666 alebo 900-999.[11]
  Dôveryhodný zdroj
  Správa sociálneho zabezpečenia
  Nezávislé U.S. vládny orgán zodpovedný za správu a riadenie sociálneho zabezpečenia
  Prejsť na zdroj
 • Ak bolo číslo sociálneho zabezpečenia vydané pred 25. júnom 2011, skontrolujte tento zoznam[12]
  Dôveryhodný zdroj
  Správa sociálneho zabezpečenia
  Nezávislé u.S. vládna agentúra zodpovedná za správu a riadenie sociálneho zabezpečenia
  Prejsť na zdroj
  porovnať prvé tri čísla (číslo oblasti) s príslušným štátom vydania jednotlivca a uistiť sa, že sa zhodujú. Všimnite si tiež, ktoré čísla v tomto zozname neboli použité pred 25. júnom 2011.
 • Oblasť, skupina ani sériové číslo by nemali pozostávať zo všetkých núl[13]
 • Samotné číslo by malo byť na karte vytlačené jednotným spôsobom, pričom všetky čísla by mali mať rovnakú výšku a šírku, medzi číslami by mali byť rovnaké medzery a farba použitá na vytlačenie čísel by sa nemala rozmazávať ani roztekať.

Použite službu overenia čísla sociálneho zabezpečenia. Ak ste zamestnávateľ, ktorý chce overiť číslo sociálneho zabezpečenia nového zamestnanca, najlepšou možnosťou je využiť túto službu, ktorú SSA poskytuje na tento typ kontroly bezplatne. Ide o spoľahlivý spôsob, ako zabezpečiť, aby vaši noví zamestnanci mali platné čísla sociálneho zabezpečenia, a je jednoduché sa zaregistrovať a potom používať. Stačí postupovať podľa pokynov vytlačených na webovej stránke SSA, zaregistrovať sa do služby, získať aktivačný kód a potom sa prihlásiť a používať službu.[14]
Dôveryhodný zdroj
Správa sociálneho zabezpečenia
Nezávisle na tom U.S. Vládny orgán zodpovedný za správu a riadenie sociálneho zabezpečenia
Prejsť na zdroj

Metóda 3 z 3:Nahlásenie možného podvodu v oblasti sociálneho zabezpečenia

Zhromaždite potrebné informácie. Ak sa domnievate, že niekto používa falošnú kartu sociálneho zabezpečenia alebo číslo na prácu alebo získanie dávok, môžete túto osobu nahlásiť Úradu generálneho inšpektora Správy sociálneho zabezpečenia. Predtým, ako podáte takúto správu, je však potrebné zhromaždiť určité informácie, aby SSA mohla čo najlepšie využiť vašu správu.[15]

 • Budete chcieť zostaviť zoznam mena, adresy, telefónnych čísel, dátumov narodenia a čísla sociálneho zabezpečenia podozrivého, ktoré používa. Čím viac informácií môžete poskytnúť, tým lepšie.
 • Bude tiež užitočné podrobne opísať okolnosti podvodu vrátane základného opisu toho, čo sa stalo, spolu s údajmi o tom, kedy a kde k porušeniu došlo.
 • Nahláste porušenie zákona na SSA. SSA poskytuje online formulár, ktorý môžete použiť na podanie oznámenia o osobe, ktorá používa falošnú kartu sociálneho zabezpečenia alebo číslo. SSA môžete kontaktovať aj telefonicky, poštou alebo faxom. Všetky tieto informácie sú k dispozícii na časti webovej stránky SSA venovanej nahlasovaniu podvodov.[16]

  • Pri nahlasovaní porušenia pravidiel sociálneho zabezpečenia máte možnosť zostať v anonymite.[17]
   Vaša totožnosť bude zverejnená len príslušným úradníkom na základe zásady „need-to-know“. SSA však upozorňuje, že zachovanie anonymity môže brániť jej schopnosti viesť dôkladné vyšetrovanie.
  • O stave vašej správy nebudete informovaní, pokiaľ vás SSA nebude potrebovať priamo vypočuť.[18]
 • Odkazy: