3 spôsoby, ako rozvíjať rastové myslenie

Rastové myslenie znamená, že veríte, že vaša inteligencia, tvorivé schopnosti a charakter sú viac než len to, s čím ste sa narodili.[1]
S týmto myslením môžete vždy pracovať na zvyšovaní svojej inteligencie a sebavedomia a neustále rásť ako osobnosť. Môže vám to tiež pomôcť vnímať neúspech v inom svetle, pretože vás to naučí brať všetko, čo sa stane, ako skúsenosť na učenie.

Metóda 1 z 3: Práca na sebauvedomení


Zistite, aké sú vaše dary a talenty. Vaše nadanie a talent vám pomôžu uspieť, ale môžu tak urobiť len vtedy, ak viete, aké sú. Musíte si byť dostatočne vedomí sami seba, aby ste mohli využívať a zdokonaľovať dary, ktoré už máte.[2]

 • Začnite tým, že sa zamyslíte nad oblasťami, v ktorých vynikáte. Čo vám príde najjednoduchšie? V ktorých predmetoch ste mali v škole vždy dobré výsledky? Čo si v práci prevetráte?
 • Požiadajte svojich priateľov, rodinu a spolupracovníkov o spätnú väzbu. Často dokážu vidieť talenty, ku ktorým ste slepí. Možno máte napríklad prirodzenú schopnosť prehovoriť kohokoľvek na čokoľvek. Túto schopnosť si možno ani nevšimnete, napriek tomu je to zručnosť, ktorá sa hodí v mnohých oblastiach.
 • Mohli by ste sa spýtať svojich priateľov: „Snažím sa viac si uvedomiť sám seba. Môžete mi povedať, aké sú podľa vás moje silné a slabé stránky?“


Poznajte svoje výzvy. Rovnako dôležité je poznať aj svoje výzvy, aby ste mohli na týchto oblastiach pracovať. Počúvajte, keď dostávate spätnú väzbu od druhých, či už vyžiadanú alebo nevyžiadanú, pretože vám to pomôže zistiť, v čom môžete rásť. Ak vám napríklad priateľ povie: „Začínaš ďalší nový projekt? Čo sa stalo s posledným?“ Možno si uvedomíte, že svoje projekty nedotiahnete do konca.[3]


Priznajte si zásluhy za úsilie.[4]
Zdroj expertov
Sandra Possingová
Životný kouč
Rozhovor s odborníkom. 13. augusta 2020.
Štúdie ukázali, že u detí, ktoré sú chválené skôr za snahu ako za výsledok, je väčšia pravdepodobnosť, že sa u nich rozvinie rastové myslenie. Je to preto, že sa sústredia skôr na proces ako na konečný výsledok. Môžete to využiť vo svoj prospech tým, že sa budete odmeňovať za tvrdú prácu, a nie len za konečný výsledok.[5]

 • Za každý určený čas, ktorý na niečom pracujete, sa odmeňte zábavnou prestávkou alebo pochúťkou. Môže vám to pomôcť sústrediť sa na úsilie.
 • Alebo ak by ste doma vyskúšali nový recept, niečo, čo považujete za ťažké, pravdepodobne by ste si normálne povedali: „To je také chutné.“ (pozn. prekl!“ Aj keď to nemusí byť nevyhnutne zlé, mali by ste sa zamyslieť aj nad procesom a povedať si: „Som na seba hrdý, že som vyskúšal nový recept a tak tvrdo na ňom pracujem.“ Ak sa vám to podarí, môžete sa.“


Požiadajte o spätnú väzbu na svoje úsilie. Aby ste si lepšie uvedomili, požiadajte o spätnú väzbu na prácu, ktorú vykonávate v kancelárii a doma. Aj keď to môže byť niekedy bolestivé, spätná väzba vám môže pomôcť učiť sa, zlepšovať sa a rásť, čo bude pre vás výzvou, aby ste nabudúce urobili niečo lepšie.[6]

 • Ak ste v kancelárii nový, môžete napríklad požiadať spolupracovníka, aby si pozrel správu, na ktorej pracujete, a zistil, či máte správny nápad. Mohli by ste povedať: „Keďže som tu nový, mohli by ste sa pozrieť na túto správu, aby ste zistili, či je správna myšlienka?“ Keď ho odovzdáte, mohli by ste sa spýtať svojho šéfa: „Ako sa mi darilo pri tejto správe? Čo by som mohol v budúcnosti zlepšiť?“
 • V osobnom živote požiadajte o spätnú väzbu, keď sa vám ostatní zdajú byť naštvaní. Ak sa vám napríklad zdá, že váš manželský partner je z vás frustrovaný, opýtajte sa ho prečo: „Zdá sa, že si v poslednom čase rozrušený mojím správaním. Čo môžem robiť lepšie?“

Porozprávajte sa s terapeutom. Kvalifikovaný poradca alebo terapeut vám môže pomôcť identifikovať negatívne vzorce myslenia a iné prekážky na ceste k rozvoju rastového myslenia. Terapeut môže posúdiť vaše osobné vzťahy, váš profesionálny rozvoj a osobné skúsenosti. Môžu vám tiež poskytnúť „nástroje“ na boj proti negatívnym myšlienkam, zlepšiť vaše sebavedomie a ponúknuť podporu, keď zažijete neúspech.

Metóda 2 z 3: Riešenie neúspechu


Považujte neúspechy za chyby. Niektorí ľudia považujú neúspech za dôvod na odchod. Zlyhali, je čas prestať. Ľudia s rastovým myslením však považujú neúspechy za jednoduché chyby. Rozdiel je v tom, že chyba je niečo, z čoho sa dá poučiť. Keď sa poučia zo svojej chyby, môžu sa posunúť ďalej a v budúcnosti si počínať lepšie.[7]
Expertný zdroj
Sandra Possing
Životný kouč
Rozhovor s odborníkom. 13. augusta 2020.

 • Chyby nemusia byť zlé. Ak niečo, budete múdrejší, pretože ste na ceste urobili chyby.[8]
  Odborný zdroj
  Sandra Possingová
  Životný kouč
  Rozhovor s odborníkom. 13. augusta 2020.
 • Keď sa vám niečo nepodarí, strávte nejaký čas premýšľaním o chybe. Čo sa pokazilo? Mohli ste urobiť niečo inak, aby ste tomu zabránili? Zaznamenajte si svoje zistenia, aby ste si ich mohli prezrieť a nabudúce si ich uvedomiť.
 • Napríklad povedzme, že ste vyskúšali nový recept, ktorý sa vám nepodaril. Mohli by ste sa vyhlásiť za zlého kuchára a viac to neskúšať. Prípadne by ste mohli analyzovať, čo sa nepodarilo, a pokúsiť sa to nabudúce urobiť lepšie. Možno večera zhorela, pretože ste jej nevenovali dostatočnú pozornosť. Nabudúce budete vedieť byť pozornejší.


Pamätajte, že chyby neurčujú, kto ste. Ďalším problémom, ktorý môžete mať s neúspechom, je nechať ho definovať váš pocit vlastného ja. Keď to urobíte, začnete sa považovať za zlyhávajúceho. Problémom je, že to má tendenciu tlačiť vás skôr k fixnému mysleniu než k mysleniu rastu. Chyby sú niečo, čo robíte. Ktoré nie sú tým, kým ste ako osoba. Keď sa naučíte oddeľovať tieto dve hodnoty, bude pre vás jednoduchšie rásť a učiť sa z chýb.[9]

 • Možno ste napríklad v práci urobili veľkú chybu, napríklad ste pokazili dôležitú zákazku. Jednou z možností je vnímať seba samého ako nepodareného človeka, ako niekoho, kto nedokáže nič urobiť správne. Ak to však budete považovať len za obyčajnú chybu, môžete ísť ďalej.
 • To znamená, že ste urobili chybu: pokazili ste objednávku. Ale bola to len jedna chyba a teraz už viete lepšie. Pri ďalšej zákazke si počínaš lepšie, pretože si sa poučil z chyby.
 • Venujte chvíľu času identifikácii všetkých vecí, ktoré ste v danej situácii urobili dobre alebo správne. Možno ste napríklad odviedli skvelú prácu, keď ste si uvedomili svoju chybu a urovnali vzťahy s klientom. Môže to pomôcť ľahšie prijať chyby.


Buďte ochotní skúšať nové veci.[10]
Odborný zdroj
Sandra Possing
Životný kouč
Rozhovor s odborníkom. 13. augusta 2020.
Súčasťou rozvoja rastového myslenia je neustále sa snažiť rásť a klásť si výzvy. To znamená, že musíte skúšať nové veci. Keď však skúšate nové veci, určite urobíte chyby, čo mnohých ľudí odrádza od toho, aby sa o nové veci vôbec pokúšali. Dôležité je neustále sa snažiť a klásť si výzvy.[11]
Dôveryhodný zdroj
Edutopia
Vzdelávacia nezisková organizácia zameraná na podporu a oslavu inovácií v triede
Prejsť na zdroj

 • To zahŕňa aj podnikanie vecí, ktoré sa zdajú byť príliš náročné. Urobíte chyby, ale poučíte sa zo skúseností a uvedomíte si, čo môžete urobiť.
 • Možno ste sa napríklad vždy chceli naučiť nový jazyk, ale báli ste sa, že mu nebudete rozumieť. V každom prípade prijmite výzvu. Aj keď sa nestanete plynulým hovorcom, stále sa dozviete viac o sebe a inej kultúre.

Metóda 3 z 3:Vypracovanie stratégie na zdokonalenie vašej inteligencie


Zamerajte sa na tvrdú prácu, nie na svoje prirodzené schopnosti. Ak si myslíte, že prirodzená inteligencia je jediným spôsobom, ako dosiahnuť úspech, pravdepodobne zlyháte. Väčšina ľudí, ktorí dosiahli veľké úspechy, sa k nim dopracovala veľmi tvrdo, aj keď majú prirodzený talent. Musíte tiež veriť v silu tvrdej práce, aby ste neustále zdokonaľovali a osvojovali si svoje zručnosti.[12]

 • Je dôležité, aby ste túto zásadu uplatňovali vo svojom každodennom živote. Každý deň pracujte na zdokonaľovaní svojich zručností. Nevzdávajte sa preto, že sa vám to nepodarí na prvý pokus.
 • Ak ste napríklad vždy chceli maľovať, nedajte tomu jeden pokus a nemyslite si, že ste zlyhali, pretože nie ste hneď skvelí. Skúste každý deň trochu zdokonaliť svoje zručnosti.
 • Ani vy sa nesnažte zlepšiť všetky svoje zručnosti naraz. Premýšľajte o tom, čo je najdôležitejšie, a potom pracujte najprv na tom. Keď ste začali ovládať danú zručnosť, pracujte na tom, čo považujete za ďalšiu najdôležitejšiu zručnosť.


Nerobte stále tú istú chybu. Hoci táto rada môže znieť jednoducho, v praxi to nie je také jednoduché. Keď sa snažíte niečo urobiť, môžete mať tendenciu vracať sa stále k tým istým riešeniam. Kľúčom k vymaneniu sa z tohto kruhu je pristupovať k problému z rôznych uhlov pohľadu a nájsť nové riešenia.[13]

 • Jedným zo spôsobov, ako môžete túto stratégiu realizovať, je zamyslieť sa nad svojimi predpokladmi pri projekte. Niekedy môže zmena predpokladov zmeniť spôsob, akým sa na problém pozeráte.
 • Možno je vaším problémom napríklad to, že potrebujete nové auto, ktoré bude prevážať veci, ktoré vlastníte pre svoje podnikanie. Autá, ktoré sú dostatočne veľké na to, aby sa v nich dali prevážať predmety, sú však väčšinou mimo vášho cenového rozpätia. Predpokladali ste, že veci môžete nosiť len v aute. Ak tento predpoklad zahodíte, možno zistíte, že by vám vyhovovalo auto s horným nosičom alebo auto, ktoré môže ťahať malý príves, pričom oboje by vyhovovalo vašim potrebám lacnejšie.


Buďte vytrvalí. Vytrvalosť je absolútnym kľúčom k rozvoju rastového myslenia. Je to preto, že je potrebné vytrvalo pracovať na riešení problémov a neustále rozvíjať svoju inteligenciu a zručnosti. Aj keď sa zdá, že problém nikdy nebude mať riešenie, je dôležité, aby ste sa stále posúvali vpred. Takto sa dosiahne skutočná práca.[14]

 • Vytrvalý neznamená neúnavný – nebojte sa urobiť si prestávku, ak vás to prevalcuje alebo frustruje. Len sa uistite, že sa vrátite k práci na danom probléme.


Učte sa od všetkých a všetkého.[15]
Zdroj experta
Sandra Possingová
Životný kouč
Rozhovor s odborníkom. 13 augusta 2020.
Ak chcete rozvíjať rastové myslenie, musíte neustále rozširovať to, kým ste. Znamená to, že sa budete neustále dozvedať viac o svete okolo seba akýmikoľvek prostriedkami. Čím viac sa učíte, tým viac rastiete.[16]

 • Čítajte knihy. Navštevujte kurzy. Navštívte múzeá a vzdelávacie miesta. Sledujte dokumentárne filmy. Využite každú príležitosť, aby ste sa dozvedeli niečo o svete okolo vás.
 • Učte sa aj od iných ľudí. Rozprávajte sa s ľuďmi v kaviarňach a pýtajte sa ich na ich svet. Požiadajte o pomoc priateľov, rodinu a spolupracovníkov, keď niečo neviete. Nechajte sa viesť skúsenosťami iných.
 • Učiť sa môžete najmä vtedy, keď sa vaša myseľ stretne s veľmi odlišnými situáciami: Spriateľte sa s ľuďmi z rôznych kultúr alebo s odlišným presvedčením či ideológiou. Zažite veci, ktoré ste nikdy nerobili. choďte na miesta, kde ste ešte nikdy neboli. Nechajte svoju myseľ oboznámiť sa so všetkými možnosťami!

 • Neustále sa posúvajte ďalej. Bez toho, aby ste si to uvedomovali, môžete pracovať na menej ako na svoje maximum, pretože niekedy potrebujete výzvu, niečo, s čím môžete súťažiť, aby ste sa viac posunuli. Niekedy môže táto súťaž vychádzať z vášho vnútra, čo znamená, že sa vždy snažíte dosiahnuť lepší výsledok ako naposledy, vždy sa snažíte byť najlepší. Zakaždým sa dozviete o sebe a o svete o niečo viac.[17]
 • Odkazy