3 spôsoby, ako rozvíjať sebadôveru a ovplyvňovať ľudí verejným vystupovaním

Všeobecne sa verí, že len ľudia s vysokým sebavedomím dokážu hovoriť vo veľkých skupinách alebo robiť verejné prejavy. V prieskume Gallupovej agentúry z roku 2001 totiž 40 % respondentov uviedlo, že sa bojí verejného vystupovania; tieto obavy sú až na druhom mieste po strachu z hadov! Znamená to, že mnohí ľudia si myslia, že nemajú dostatočnú úroveň sebadôvery potrebnú na to, aby mohli hovoriť na verejnosti.

Dobrou správou je, že to platí aj naopak. Znamená to, že môžete získať väčšiu sebadôveru tým, že budete hovoriť na verejnosti. Autor a rečník Dale Carnegie uviedol štyri základné kroky na získanie sebadôvery prostredníctvom vystupovania na verejnosti.

Metóda 1 z 3: Príprava

Dale Carnegie vo svojej knihe povedal: „Nemôžete sa cítiť sebaisto, ak neviete, čo chcete povedať.“ Príprava na prednášku je tiež dobrým spôsobom, ako si zvýšiť sebadôveru, pretože príprava je polovica úspechu.


Majte silnú a vytrvalú túžbu hovoriť na verejnosti. Musíte mať pozitívny postoj k vystupovaniu na verejnosti namiesto toho, aby ste sa snažili vyhýbať akýmkoľvek úlohám, požiadavkám alebo pozvaniam, ktoré zahŕňajú nejaký druh verejného vystúpenia, ako napríklad vystúpenie na narodeninách, stretnutí zamestnancov a podobne. Začnite s pevným presvedčením, že máte na to, aby ste hovorili na verejnosti, a tešte sa, že po každom verejnom vystúpení dosiahnete väčšiu sebadôveru.


Nájdite si tému. Dale Carnegie nás vo svojej knihe „Rýchla a jednoduchá cesta k efektívnemu rečníctvu“ nabáda, aby sme: „Hovorte o niečom, na čo ste si vydobyli právo vďaka skúsenostiam alebo štúdiu.“ Zahĺbte sa do seba a nájdite tému, o ktorej chcete hovoriť. Je to ten, ktorý poznáte dôkladne, zvnútra. Zahŕňa vaše skúsenosti, vaše záľuby, vaše odborné znalosti a veci, ktoré ste hlboko študovali. Tieto témy sú pre vás vhodné.


Zostavte a usporiadajte svoje myšlienky. Mnohokrát je téma, ktorú si vyberiete (alebo vám je pridelená), príliš všeobecná. Musíte ju zúžiť, aby sa stala vhodným základom pre váš prejav. Ak je napríklad vašou témou automobilový priemysel, môžete ju zúžiť na jeden z mnohých aspektov súvisiacich s touto témou: dizajn automobilu, spotreba paliva, výkon stroja, potenciálne trhy, potenciálni kupujúci alebo spôsob predaja automobilu. Ktorý aspekt je pre vás vhodný, závisí od vašich skúseností, odbornej prípravy, vzdelania a vášho zázemia. Zozbierajte všetky myšlienky, o ktorých chcete hovoriť, a napíšte ich na kartičky. To vám uľahčí usporiadanie a organizáciu vašich myšlienok.


Štruktúrujte svoj rozhovor. Keď sa rozhodnete, o čom chcete hovoriť, musíte svoje myšlienky usporiadať alebo štruktúrovať do zrozumiteľných myšlienkových tokov. Pri organizovaní svojho posolstva premýšľajte v trojiciach. Ako napr: „Tri kroky k…“, „Tri kľúče k…“ alebo „Tri myšlienky o…“. Vďaka nej bude váš prejav stručný, zaujímavý a zapamätateľný. Môžeme hovoriť viac ako tri myšlienky? Áno, môžeme. Ale bude pre nás jednoduchšie zapamätať si napríklad tri body namiesto piatich.


Nacvičte si svoj prejav. Dale Carnegie navrhuje veľmi jednoduchý spôsob nácviku: myšlienky, ktoré ste si vybrali pre svoj prejav, používajte v každodennej konverzácii s priateľmi alebo obchodnými partnermi. Namiesto rozprávania o včerajšej hre alebo najnovšom filme počas obeda môžete začať rozhovor slovami: „Viete, že existujú tri kroky k..?“ Ak má váš priateľ záujem vás počúvať, s najväčšou pravdepodobnosťou ho bude mať aj vaše publikum. Sledujte jeho reakcie, počúvajte jeho odpovede. Môže sa vás opýtať na niečo, o čom neuvažujete, alebo vám môže dať zaujímavé nápady, ktoré budú cenné pre zlepšenie vášho rozprávania. Môžete si s ním dokonca nacvičiť príbeh, ktorý chcete rozprávať, a zistiť, či mu rozumie, alebo či sa zasmeje na vašom vtipe. Ak nepochopil váš príbeh alebo váš vtip, musíte zlepšiť spôsob, akým ho hovoríte, aby ho vaše budúce publikum pochopilo.

Metóda 2 z 3: Získanie sebadôvery


Myslite a správajte sa sebaisto. Dobrá príprava by mala zvýšiť vaše sebavedomie ešte pred tým, ako začnete prednášať. Využite to tak, že budete pozitívne myslieť na našu schopnosť hovoriť na verejnosti; predstavte si, že úspešne prednášate. Nehádajte sa na druhú stranu. Tu sú tri veci, ktoré môžete urobiť, aby ste si pri prednášaní udržali sebavedomú úroveň:


Zhlboka sa nadýchnite. Zhruba 30 sekúnd zhlboka dýchajte, než sa postavíte pred publikum. Zvýši to hladinu kyslíka v mozgu a pomôže vám to sústrediť sa, jasne myslieť a dobre si zapamätať hlavné body. Upokojí aj vaše nervy a dodá vám odvahu.


Dajte si povzbudzujúci príhovor. Pep talk je krátky prejav, ktorý sa prednáša s cieľom povzbudiť niekoho, aby pracoval usilovnejšie, aby sa cítil sebavedomejšie a nadšenejšie. Hovoríte si „ty to dokážeš“ alebo „ty prednesieš ten najlepší prejav“, alebo možno len jednoduché povzbudenie typu „do toho, do toho, do toho; úspech, úspech, úspech.“ Môžete sa vnútorne rozprávať sami so sebou alebo si môžete nájsť odľahlé miesto a pošepkať si to. Športovci používajú povzbudzujúce rozhovory pred zápasmi; verejní rečníci používajú povzbudzujúce rozhovory pred svojimi prejavmi; prečo by ste ich nemohli používať aj vy?


Kráčajte s istotou. Vypnite sa a pozrite sa publiku priamo do očí. Neodchádzajte s pocitom porážky, určite sa to prejaví vo vašom rozhovore.

Metóda 3 z 3: Precvičovanie


Precvičte si svoj prejav alebo prezentáciu a nahrajte si ju. Použite videokameru, neskôr si ju prezrite. Je to oveľa lepšie ako cvičenie pred zrkadlom. Pred zrkadlom sa budete neustále sústrediť na seba a na to, ako vyzeráte, zatiaľ čo pri verejnom vystúpení by ste mali myslieť na posolstvo a publikum namiesto na seba. Keď skončíte s nácvikom, môžete si pozrieť nahrávku a „byť publikom“; nájdete veci, ktoré sa vám páčia, pokračujte v tom; uvidíte aj veci, ktoré sa vám – ako publiku – nepáčia; urobte si poznámku, aby ste to nabudúce zlepšili.


Využite každú príležitosť hovoriť, bez ohľadu na to, ako krátka bude. Keď sa nabudúce zúčastníte na schôdzi, skúste prísť s nejakým problémom, ktorý chcete nastoliť alebo okomentovať a prispieť k schôdzi. Možno sa to nezdá veľa, ale ak to budete robiť dôsledne, zvýši to aj vaše sebavedomie.


  • Pozrite sa a požiadajte o spätnú väzbu. Ak niečo prezentujete na stretnutí, všimnite si, ako reaguje publikum: či sa tvári znudene alebo zaujato? Zdá sa, že vám rozumejú alebo sú jednoducho zmätení? Ak si nie ste istí, požiadajte svojho priateľa alebo dôveryhodného kolegu, aby vám poskytol podnety. Aj keď vás môžu kritizovať, stále je to lepšie ako nemať vôbec žiadnu spätnú väzbu.