3 spôsoby, ako sa brániť proti slovnej šikane

So slovným šikanovaním sa môžete stretnúť v mnohých oblastiach života, napríklad v škole, v práci alebo vo vlastnej sociálnej skupine. Urážky pod pás, sarkastické poznámky alebo vyslovene nenávistné komentáre – ako sa proti nim brániť? Brániť sa slovnej šikane tým, že zostanete pokojní a budete reagovať na útok. Potom prijmite potrebné opatrenia, aby ste zabránili opakovaným útokom. Okrem toho sa riaďte niektorými stratégiami, ako sa o seba postarať po tom, čo ste sa vysporiadali so slovným šikanovaním.

Metóda 1 z 3: Reakcia na slovné útoky


Zachovajte pokoj. Zmyslom slovných útokov šikanujúcich osôb je vyviesť vás z miery, preto im to nedoprajte. Zachovajte pokoj, chladnú hlavu a rozvahu napriek akýmkoľvek posmeškom alebo urážkam. Na to vám môže pomôcť zhlboka dýchať, ticho počítať alebo si v duchu opakovať afirmáciu, napríklad: „Zostanem pokojný.“


Odmietnuť útok osoby. Možnosťou je ignorovať človeka. Ešte účinnejšou reakciou je však dať danej osobe jasne najavo, že vás táto poznámka netrápi.[1]

 • Nadviažte s danou osobou očný kontakt, potom odmietavo pokrúťte hlavou a odvráťte pohľad.


Súhlaste s nimi, ak je to pravda. Väčšina slovného šikanovania sa uskutočňuje preto, lebo osoba dúfa, že vás urazí. Ak v ich poznámke vidíte pravdu, vyveďte útočníka z rovnováhy tým, že s ním budete súhlasiť. Keď výrok prijmete, stráca svoju silu a útočník stráca význam.[2]

 • Napríklad, ak niekto povie: „Si tučný,“ môžete povedať: „Máš pravdu. Som tučný.“


Zneškodniť útok. Vyhnite sa tomu, aby ste sa voči danej osobe začali brániť. Namiesto toho útočníka posaďte do horúceho kresla tým, že jeho poznámku rozoberiete. Analyzujte poznámku a položte si o nej otázky.

 • Napríklad niekto povie: „Si hlúpy.“ Môžete odpovedať: „Páni, hlúpy je také silné slovo. Je nejaký dôvod, prečo sa ma snažíš uraziť?“[3]
 • Ak sa však šikanujúce správanie vymklo spod kontroly alebo sa necítite bezpečne, neprichádzajte s útočníkom do kontaktu. Jednoducho odíďte.


Zahrajte si na láskavého rodiča. Ak ste svedkom toho, že niekto iný je slovne napadnutý, pomôžte ho brániť tým, že spochybníte útočníkovu slušnosť. V reakcii na ich úlohu „zlého rodiča“ zahrajte úlohu príliš láskavého rodiča.[4]

 • Ak napríklad útočník nadáva vášmu priateľovi, môžete povedať: „Carle, nadávanie ti nesluší.“ Ak by ste sa rozhodli, že sa budete snažiť, aby ste sa. Ukážte všetkým, že tam niekde pod nimi sa skrýva slušná ľudská bytosť.“
 • Pravdepodobne sa bude cítiť zahanbený svojím správaním a ospravedlní sa.

Metóda 2 z 3: Prijatie primeraných opatrení


Odíďte, ak sa necítite bezpečne. Ak vo vás slovné šikanovanie vyvoláva pocit fyzického ohrozenia, nesnažte sa s danou osobou ďalej komunikovať. Okamžite opustite prostredie a choďte na verejné miesto s ostatnými.[5]


Povedzte o tom niekomu z nadriadených. Ak ste študent, povedzte to učiteľovi, trénerovi alebo školskému poradcovi. Ak k slovnému šikanovaniu dochádza na vašom pracovisku, obráťte sa na nadriadeného alebo správcu ľudských zdrojov. Ide o to, aby ste to povedali niekomu, kto má autoritu a môže šikanovanie zastaviť.[6]
Dôveryhodný zdroj
Rozumiete
Nezisková organizácia venujúca sa zdrojom a podpore ľudí s odlišnosťami v myslení, ako je ADHD alebo dyslexia
Prejsť na zdroj

 • Ak prvá osoba, ktorej poviete o slovnom šikanovaní, nepodnikne žiadne kroky, hovorte o tom ďalej, kým sa niečo nezmení.


Ukončite svoj vzťah s útočníkom. Niekedy sú tí, ktorí na vás slovne útočia, údajne ľudia, ktorým na vás záleží. Priatelia alebo členovia rodiny vás môžu urážať alebo robiť jemné poznámky, ktoré zraňujú vaše city. Keď sa to stane, získajte od danej osoby odstup.[7]

 • Ak je to možné, ukončite vzťah a danej osobe sa úplne vyhýbajte.
 • Ak nie ste schopní úplne vyradiť danú osobu zo svojho života, prijmite opatrenia na obmedzenie kontaktu s ňou. Taktiež sa vyhýbajte tomu, aby ste s nimi boli osamote, kedykoľvek je to možné.


Nakreslite hranicu. Len preto, že vás niekto šikanuje, nemusíte hrať úlohu „obete“.“ Postavte sa za seba a dajte osobe najavo, že slovné šikanovanie nebudete akceptovať. Urobte to tak, že si presadíte svoje osobné hranice.[8]

 • Povedzte napríklad danej osobe: „Odmietam byť urážaná. Ak sa so mnou nedokážeš rozprávať úctivo, nerozprávaj sa so mnou vôbec.“ Môžete tiež povedať: „Nebudem akceptovať slovné útoky. Ak budeš pokračovať, odídem.“
 • Môžete tiež dodať: „Zbytočne strácate čas, pretože viem, že šikanujú len slabí ľudia.“

Metóda 3 z 3: Riešenie vašich emocionálnych potrieb


Identifikujte svoje silné stránky. Slovná šikana môže spôsobiť, že o sebe budete pochybovať. Najlepší spôsob, ako prekonať pochybnosti o sebe samom a zvýšiť si sebavedomie, je uvedomiť si svoje silné stránky. Môžete to urobiť tak, že budete myslieť na vlastnosti a zručnosti, v ktorých vynikáte. Ak máte problém identifikovať svoje silné stránky, požiadajte priateľa.

 • Napíšte si svoje silné stránky na hárok papiera. Na začiatku každého dňa ich nahlas prečítajte a pred každú silu umiestnite „Som…“.
 • Môžete napríklad povedať: „Som výborný gitarista“ alebo „Som k ostatným milý“.“ Každý deň si odrecitujte svoj zoznam.


Obklopte sa podporujúcimi ľuďmi. Pôsobte proti negatívnym účinkom slovného šikanovania tým, že budete tráviť čas so správnymi ľuďmi. Rozhodnite sa obklopiť pozitívnymi a podporujúcimi osobami, ktoré si vážia to, čo prinášate.

 • Znížiť čas, ktorý trávite s negatívnymi, toxickými ľuďmi, ktorí vás kritizujú alebo ovplyvňujú, aby ste sa venovali nezdravým návykom.

 • Odpusťte útočníkovi. Jedným zo spôsobov, ako čeliť účinkom verbálnej šikany, je praktizovať súcit. Môže to byť ťažké urobiť voči niekomu, kto o vás hovorí zlé veci. Ale nevnímajte to ako niečo, čo robíte pre nich – robte to pre seba.

  • Udržiavanie zášti a hnevu vám spôsobí len utrpenie. Namiesto toho sa rozhodnite nechať tieto pocity odísť a odpustiť tyranovi.[9]
  • Napíšte im list, v ktorom opíšete šikanovanie a to, ako ste sa pri ňom cítili. Vyjadrite všetko, čo by ste chceli danej osobe povedať. Prečítajte si list nahlas. Potom povie: „Napriek tomu všetkému ti odpúšťam.“ Potom zničte list a všetky negatívne pocity s ním spojené.
 • Odkazy