3 spôsoby, ako sa dostať cez letisko

Tento článok je napísaný pre tých, ktorí ešte nikdy nepoužili letisko ani neleteli a nevedia, čo majú očakávať. Článok sa zaoberá základnými informáciami o tom, ako sa dostať cez letisko a von na druhom konci, čo očakávať, ako aj niekoľkými užitočnými tipmi pre cestovateľov.

Metóda 1 z 3:Pred príchodom na letisko

Zistite, či potrebujete odbaviť nejaké batožiny. Ak používate veľký kufor alebo viac ako jeden kus batožiny, budete musieť odbaviť batožinu. Ak však nemáte viac ako jeden malý kufor a malý ďalší príručný predmet, ako je batoh alebo kabelka, potom môžete mať pri sebe kufor aj ďalší predmet a vyhnúť sa kontrole akýchkoľvek batožín.[1]

  • Zistite, či cestujete s nožmi, veľkými nádobami s tekutinami alebo podobnými predmetmi. Tieto predmety si nebudete môcť vziať so sebou do lietadla a budete ich musieť odbaviť bez ohľadu na počet predmetov, ktoré máte.

Zaregistrujte sa na svoj let a vytlačte si palubný lístok. Zaregistrujte sa online pomocou svojho mena a dátumu narodenia alebo pomocou čísla potvrdenia, ktoré ste dostali pri kúpe leteniek. Zvyčajne to vyžaduje, aby ste uviedli, koľko batožiny budete kontrolovať, a vybrali si alebo potvrdili pridelenie miesta na sedenie. Po dokončení registrácie sa zobrazí výzva na vytlačenie palubného lístka. Ušetríte tak čas na letisku, najmä ak nepotrebujete odbaviť batožinu.[2]

Uistite sa, že máte k dispozícii všetky dôležité dokumenty.  V ňom nájdete cestovný pas alebo iný preukaz totožnosti, letenky alebo palubný lístok, cestovné šeky, hotovosť, cestovný itinerár a všetky ďalšie potrebné dokumenty, ako napríklad potvrdenie o očkovaní, ak idete do krajiny, kde sa vyžaduje. Uistite sa, že ste sa informovali u svojej leteckej spoločnosti, aby ste mali všetko, čo potrebujete.[3]

Metóda 2 z 3: Na letisku

Pred príchodom na letisko si zistite, z ktorého terminálu bude váš let odlietať. Na väčšine letísk sú umiestnené tabule, ktoré vás jasne informujú o tom, ktorý terminál používa vaša letecká spoločnosť. Na malých letiskách si však s hľadaním správneho terminálu spravidla nemusíte robiť starosti.

Po príchode na správny terminál nájdite odbavovací pult.  Ak je letisko veľmi veľké, môže mať niekoľko terminálov s viacerými rôznymi odbavovacími pracoviskami. Pri každom vstupe by mal byť k dispozícii zoznam, ale ak nie je, môžete sa opýtať zamestnanca letiska. Každá letecká spoločnosť má vlastné prepážky na odbavenie cestujúcich. Názov leteckej spoločnosti je zobrazený za prepážkami, avšak prepážky nemusia byť vždy otvorené, keď prídete.[4]

  • Ak si neodbavujete batožinu a už ste si vytlačili palubný lístok, môžete tento krok preskočiť a ísť rovno na bezpečnostnú kontrolu.

Porozprávajte sa s asistentom pri registrácii. Keď po čakaní v rade prídete k prepážke, asistent pri registrácii vám položí niekoľko bežných bezpečnostných otázok. Musíte sa uistiť, že ste si pre svoju bezpečnosť a pokoj duše zbalili vlastné batožiny. Asistent následne zváži vaše batožiny, aby sa uistil, že spĺňajú všetky hmotnostné požiadavky. Po vytlačení batožinového štítku a vydaní lístka na prevzatie batožiny, ktorý môžete použiť v prípade straty batožiny, vezmú vašu batožinu, označia ju a položia na dopravný pás, aby ju poslali do lietadla.[5]

  • Asistent pri registrácii vás tiež požiada o predloženie pasu alebo občianskeho preukazu a leteniek alebo čísla potvrdenia. Potom vám potvrdia pridelenie miesta a vytlačia palubný lístok.

Uistite sa, že poznáte číslo svojej brány. Zamestnanci pri registrácii vám zvyčajne povedia, aké je číslo vašej brány. Ak si nie ste istí, opýtajte sa ich alebo si nájdite svoj let na jednej z mnohých obrazoviek s informáciami o odlietajúcich letoch.Číslo brány by malo byť uvedené aj na vašej palubnej vstupenke.

Prejdite cez bezpečnostnú kontrolu. Všetka vaša príručná batožina bude podrobená röntgenovej kontrole a budete musieť prejsť detektorom kovov, aby sa zabezpečilo, že pri sebe nemáte nič, čo by mohlo ohroziť lietadlo. Cieľom bezpečnostnej ochrany letiska je zabezpečiť bezpečnosť cestujúcich aj personálu, najmä počas letu. Spolupracujte pri všetkých bezpečnostných postupoch, aby ste pomohli zaistiť bezpečnosť všetkých cestujúcich. Ak napríklad prejdete cez skener, môžete spustiť alarm, čo môže vyvolať prehliadku bezpečnostným personálom.[6]

  • Pri detekčnej kontrole si pravdepodobne budete musieť odložiť mobilný telefón, topánky, kabát a kovové predmety, napríklad opasky, a prejsť ich röntgenom spolu s príručnými taškami. Z batožiny budete musieť vybrať aj všetky notebooky alebo malé nádoby s tekutinami a gélmi a odovzdať ich cez skener v zásobníku, ktorý je k dispozícii.

Prejdite k východu. Zistiť informácie o lete, ako je brána a stav (napr.g. na čas, oneskorenie) na obrazovkách, keď prejdete bezpečnostnou kontrolou. Pri východe budú podrobnejšie obrazovky, na ktorých bude uvedené, kedy váš let priletel a kedy budú môcť cestujúci začať nastupovať. Majte tiež uši nastražené na informácie o letoch, ktoré sú oznamované cez interkom alebo hlasné reproduktory. Postupujte podľa značiek a pokynov, aby ste sa dostali k východu.

Počkajte pri východe na nástup do lietadla. Ak máte čas, použite toaletu alebo si vezmite niečo na jedenie u blízkeho predajcu. Keď je lietadlo pripravené na nástup cestujúcich, malo by to byť oznámené cez interkom; počúvajte číslo svojho letu a ďalšie dôležité informácie.  Pred nástupom do lietadla si personál vyžiada váš preukaz totožnosti, ako aj palubný lístok. Majte ich poruke a uistite sa, že ich máte pripravené tesne pred nástupom do lietadla.

Metóda 3 z 3:Ponechanie letiska na druhom konci

Pri vnútroštátnych letoch sa po pristátí riaďte značkami k výdajni batožiny. Aj keď ste si žiadnu batožinu neodbavili, takto opustíte letisko. Ak vás niekto vyzdvihuje, mal by počkať vo výdajni batožiny alebo tesne pred ňou. Mali by tam byť aj značky pre pozemnú dopravu vrátane taxíkov a autobusov, takže ak plánujete použiť niektorý z týchto spôsobov dopravy, sledujte značky na ich vyzdvihnutie.

Pri medzinárodných letoch sledujte značky na imigračnom oddelení. Pravdepodobne budú oddelené rady pre občanov a zahraničných návštevníkov; uistite sa, že stojíte v tej správnej. Upozorňujeme, že ak cestujete do EÚ, môžete prejsť cez linku EÚ, ak ste držiteľom pasu EÚ, Švajčiarska, Nórska alebo Islandu. Pripravte si pas a imigračný preukaz, aby ste ich mohli ukázať imigračnému personálu pri prepážkach. Keď vás zavolajú k pultu, imigračný úradník vám môže položiť niekoľko otázok, ako aj skontrolovať váš pas. Môže sa to zdať dotieravé, ale imigračný personál je tu na to, aby chránil hranice pred nelegálnym vstupom; spolupracujte s ním a zdvorilo odpovedajte na otázky. Možno by bolo dobré mať so sebou mená a adresy, ktoré môžete poskytnúť imigračnému úradníkovi, napríklad adresu a telefónne číslo miesta, kde sa zdržiavate, a mená všetkých známych.[7]

Vyzdvihnite si batožinu. Ak ste si zaregistrovali nejakú batožinu, zamierte k výdaju batožiny. Nájdite správny pás, cez ktorý bude vaša batožina prechádzať po vyložení lietadla. Číslo vášho letu by malo byť zobrazené nad pásom, kde bude umiestnená vaša batožina, preto ho hľadajte na televíznych obrazovkách umiestnených v blízkosti alebo nad samotným pásom. Pri vyberaní batožiny z pohybujúceho sa dopravného pásu sa uistite, že z neho vyberáte svoju batožinu, nie cudziu. Vyhľadajte si visačky na batožinu so svojím menom alebo si batožinu prispôsobte tak, aby bola ľahko identifikovateľná.[8]

Prejsť cez colnicu. Colníci sú tu na to, aby chránili svoje komunity pred vstupom akéhokoľvek nelegálneho, nebezpečného alebo zakázaného tovaru do krajiny.  Colník si vás môže zavolať a požiadať vás, aby ste otvorili batožinu na kontrolu.  Mali by ste sa uistiť, že na sebe ani v batožine nemáte žiadne nelegálne alebo zakázané predmety. Pašovanie je závažný trestný čin a môže vám hroziť vysoká pokuta a dokonca aj dlhý trest odňatia slobody.[9]

  • Pred cestou si na internete vyhľadajte zoznam zakázaných predmetov pre krajinu, do ktorej vstupujete. Medzi tieto predmety budú patriť nelegálne drogy, výbušniny alebo zbrane, zakázané potraviny, napríklad poľnohospodárske produkty, a predmety z ohrozených zvierat, ako je slonovina alebo kožušina.
  • Výstup z letiska. Nájdite si preferovaný spôsob dopravy – taxík, autobus alebo vlak, prípadne priateľa, ktorý vás vyzdvihne – a odíďte.
  • Odkazy