3 spôsoby, ako sa naučiť mať rád svojho učiteľa

Ak máte problém vychádzať so svojím učiteľom, chodenie na hodiny môže byť nočnou morou. Nezabudnite, že každý učiteľ je iný a možno budete potrebovať len trochu viac času, aby ste pochopili štýl výučby vášho nového učiteľa. Vo väčšine prípadov stačí na zlepšenie vášho vzťahu správať sa k učiteľovi s rešpektom a snažiť sa na hodine. Pamätajte si, že nie každý vzťah začína skvele, ale priateľský vzťah si môžete vybudovať takmer s každým učiteľom.

Metóda 1 z 3:Nadviazanie kontaktu s učiteľom


Rozprávajte sa s učiteľom. V mnohých prípadoch môže krátka diskusia objasniť celý konflikt. Možno ste si nesprávne vysvetlili správanie učiteľa alebo ste si neuvedomili niečo, čo robíte a čo učiteľa dráždi alebo frustruje.

 • Opýtajte sa učiteľa, či je vhodný čas, kedy by ste sa mohli porozprávať v súkromí.
 • Vždy buďte zdvorilí a prejavujte úctu. Ak idete na stretnutie nahnevaní alebo rozrušení, je menej pravdepodobné, že sa konflikt vyrieši.
 • Prineste si so sebou konkrétne body rozhovoru, aby ste sa mohli vyjadriť čo najjasnejšie. Najlepšie je povedať niečo také: „V piatok ste sa zdali byť frustrovaný, že som nepochopil tému, a tak ste ma trikrát zavolali. Bolo mi to trápne a stále nemám pocit, že tejto téme naozaj rozumiem.“ Radšej ako: „Vždy ma zavoláte, keď neviem odpovede.“
 • Požiadajte priateľa alebo člena rodiny, aby si s vami diskusiu vopred nacvičil.


Spýtajte sa svojho učiteľa, ako môžete na hodine dobre prospievať. Učitelia majú dlhoročné vzdelanie a skúsenosti v predmetoch, ktoré vyučujú. Keďže cieľom vášho vzťahu je dozvedieť sa viac o tejto téme, oslovenie učiteľa a diskusia o najlepších spôsoboch, ako uspieť v triede, vám ukáže, že vám na ňom záleží, a pravdepodobne vám dá príležitosť vidieť vyučujúceho v jeho najlepšej forme.[1]


Naučte sa porozumieť jeho vyučovacej metóde. Niekedy je dôvodom, prečo sa vám váš učiteľ nepáči, spôsob, akým vedie hodinu. Ak ste zvyknutí na veľmi uvoľnenú triedu, naučiť sa prospievať v prísnom prostredí je ťažké a naopak. Vo väčšine prípadov je vhodné dať si čas na prispôsobenie sa tomuto novému štýlu vyučovania. Ak však máte problémy aj po niekoľkých týždňoch výučby, obráťte sa na učiteľa a požiadajte ho o pomoc.[2]


Veďte si učiteľský denník pre/proti. Jedným zo spôsobov, ako zmeniť negatívne myšlienkové vzorce, je prinútiť sa preskúmať pozitívne stránky situácie. Skvelým spôsobom je viesť si denník, do ktorého si každý deň zapíšete jednu negatívnu vec, ktorá sa stala v triede, a jednu pozitívnu. To posunie váš myšlienkový proces od fixovania sa na negatívne aspekty vášho vzťahu medzi žiakom a učiteľom k rovnakému zvažovaniu pozitívnych aj negatívnych aspektov.[3]

Metóda 2 z 3:Spoznávanie učiteľa ako osobnosti


Spýtajte sa na záľuby svojho učiteľa. Možno zistíte, že máte niečo spoločné, ale bez ohľadu na to určite uvidíte svojho učiteľa z inej perspektívy. Nezabudnite, že vy aj váš učiteľ máte život aj mimo triedy, ale ste tam preto, aby ste sa učili. Buďte zdvorilí k učiteľovi a ostatným študentom a nepýtajte sa na ich záľuby počas vyučovania.

 • Vo vhodnom čase oslovte učiteľa a povedzte: „Čo by ste radi robili mimo vyučovania??“
 • Ak náhodou viete o niektorom z ich koníčkov, môžete povedať: „Počul som, že rád záhradníčite. Pestuješ teraz niečo?“
 • Ak si myslíte, že by sa váš učiteľ mohol zaujímať o niektorú z vašich záľub, môžete skúsiť niečo ako: „Hľadal som novú knihu na čítanie. Prečítal si v poslednom čase niečo dobré?“[4]


Zúčastňujte sa mimoškolských aktivít so svojím učiteľom. Štúdie ukazujú, že učitelia vám budú s väčšou pravdepodobnosťou venovať osobnú pozornosť a budú predpokladať, že ste inteligentní, ak budú mať pocit, že máte niečo spoločné. Účasť na krúžku alebo inej aktivite s vaším učiteľom vytvára spoločný základ a uľahčuje interakciu s ním na hodine.

 • Spýtajte sa svojich priateľov, či vyučujúci, s ktorým máte problémy, sponzoruje mimoškolské aktivity.
 • Porozprávajte sa s inými vyučujúcimi o mimoškolských aktivitách, ktoré môže príslušný učiteľ sponzorovať.
 • Preskúmajte webovú stránku vašej školy alebo iné zdroje, aby ste našli zoznamy mimoškolských aktivít a ich sponzorov.[5]


Zistite, prečo sa váš učiteľ rozhodol učiť. Váš učiteľ má za sebou roky vzdelávania a čas venovaný štúdiu predmetu, ktorý učí, a tomu, ako ho čo najlepšie vyučovať. Pochopenie toho, prečo sa váš učiteľ rozhodol venovať svoj čas práci pedagóga, ho v triede urobí ľudskejším.

 • Oslovte učiteľa vo vhodnom čase pred alebo po vyučovaní, nie počas.
 • Zvážte možnosť povedať niečo ako: „Vždy ma zaujímalo, prečo sa ľudia stávajú učiteľmi. Zdá sa, že je to ťažká práca. Prečo ste sa rozhodli učiť?“

Metóda 3 z 3:Hľadanie pomoci zvonku


Porozprávajte sa s rodičmi. Skôr ako sa rozhodnete jednoducho zanechať vyučovanie alebo ísť za riaditeľom, zhlboka sa nadýchnite a choďte požiadať o radu niekoho z rodičov alebo opatrovníkov. Majú dlhoročné skúsenosti s tým, ako sa naučiť spolupracovať s ľuďmi, s ktorými nevychádzali, a môžu vám pomôcť naučiť sa to isté.

 • Požiadajte rodiča, aby naplánoval stretnutie rodičov s učiteľom, ale požiadajte, aby ste boli zahrnutí, pretože tým dáte jasne najavo, že chcete byť aktívni pri odstraňovaní problémov.
 • Buďte jasní a úprimní voči svojim rodičom. Nepodľahnite nutkaniu preháňať. Je pravdepodobné, že sa to obráti proti vám, keď učiteľ povie svoju verziu príbehu.
 • Napíšte si konkrétne príklady vecí, ktoré vás rozrušili, a ako ste reagovali. Požiadajte rodiča, aby tieto stretnutia zhodnotil, a ponúknite mu radu, ako by ste mohli k situácii pristupovať inak.[6]


Porozprávajte sa s výchovným poradcom. Ak vám rodič nepomáha alebo ak nemáte pocit, že sa situácia po spolupráci s rodičom rieši, dohodnite si stretnutie s výchovným poradcom vašej školy. Je to napísané priamo v názve – sú tu na to, aby usmerňovali študentov tým, že im ponúkajú rady, poradenstvo. Váš výchovný poradca vám rád pomôže vyriešiť konflikty v triede.[7]


Porozprávajte sa s riaditeľom, supervízorom alebo školskou radou. Ak ste sa porozprávali s učiteľom, rodičmi a výchovným poradcom a stále máte v triede problémy, možno je čas obrátiť sa o pomoc na nadriadených učiteľa. Mali by ste sa tomu vyhnúť vždy, keď je to možné, ale existujú situácie, v ktorých je to nevyhnutné.

 • Ak dôjde k neetickému správaniu, musíte okamžite vyhľadať pomoc vyšších orgánov. Napríklad prípady slovného a fyzického násilia sú neetické a mali by sa okamžite nahlásiť.
 • Ak sa vyskytne neprofesionálne správanie, napríklad nezapojenie sa do aktivít v triede, ktoré nepriaznivo ovplyvňuje vaše známky, budete pravdepodobne potrebovať pomoc riaditeľa školy.
 • Ak sa cítite neschopní učiť sa a vaše známky napriek vašej snahe trpia, požiadajte o pomoc nadriadených učiteľov.[8]

 • Požiadajte, aby vás presunuli do inej sekcie. Toto by mal byť posledný postup. Ak sa prostredie v triede nezlepší ani po tom, čo ste sa snažili spoznať učiteľa, sústredili ste sa na učenie a požiadali ste o pomoc ostatných, možno je čas prejsť k inému učiteľovi alebo navštevovať triedu v inom čase.[9]
 • Referencie: