3 spôsoby, ako sa naučiť paštčinu

Až 50 miliónov ľudí na celom svete hovorí paštúnskym jazykom, predovšetkým tí, ktorí žijú v Afganistane, Pakistane. Keďže gramatika a štruktúra sú veľmi odlišné, učenie paštúnčiny môže byť pre rodených Angličanov ťažké. S praxou sa však môžete úspešne naučiť paštúnčinu. Usilovne študujte a majte trpezlivosť. Kha kismet darta ghowaram! (Veľa šťastia!)[1]

Metóda 1 z 3:Pochopenie výslovnosti a štruktúry


Precvičte si výslovnosť paštúnskej abecedy. Ak sa naučíte vyslovovať písmená abecedy, budete schopní vysloviť slová, ktoré vidíte (aj keď neviete, čo znamenajú). Precvičovanie výslovnosti vám tiež pomôže naučiť sa písmo.[2]

 • Mnohé písmená v paštúnčine sa vyslovujú pomocou rôznych častí úst a jazyka, podobne ako v iných indoiránskych jazykoch. Paštčina má však aj mnoho spoločných zvukov s indoárijskými jazykmi (napr. so sanskritom). Paštčina má napríklad retroflexné spoluhlásky, ktoré vyslovíte tak, že pokrčíte jazyk, aby sa zadná špička jazyka dotýkala strechy úst.
 • Video lekcia o výslovnosti paštúnskej abecedy je k dispozícii na stránke https://www.youtube.com/watch?v=y5QZE9ew6eg.
 • Indiana University má k dispozícii aj PDF súbor s výslovnosťou paštúnskej abecedy, ktorý je možné vytlačiť na stránke http://www.indiana.edu/~celcar/alphabets/Pashto_Alphabet.pdf.


Venujte pozornosť dôrazu v slovách. V paštúnčine nie je dôraz na slabiky jednotný. Dôraz môže padať na ktorúkoľvek slabiku slova a často sa používa na rozlíšenie významov slov, ktoré by inak boli rovnaké.[3]

 • Napríklad v slove áspa (s dôrazom na prvej slabike) znamená „kobyla“, zatiaľ čo slovo aspá (dôraz na poslednej slabike) znamená „škvrnitá horúčka.“ Nechceli by ste si ich pomýliť, ak by ste vyjednávali s miestnym obyvateľom o koňa, na ktorom by ste sa mohli previezť po vidieku.


Vložte predmet pred sloveso. Najmä ak hovoríte anglicky alebo iným európskym jazykom, môže vám normálne poradie slov v paštúnskych vetách robiť problémy. Pre paštúnske vety je typické, že sa v nich dodržiava slovosled subjekt – objekt – sloveso.[4]

 • Napríklad paštúnske slovo pre „dai“ je paštúnskym slovom pre „je.“ Ak by ste chceli povedať „toto je kniha“, povedali by ste „Dā Ketāb dai.“ Pozrite sa na poradie slov – dai je na poslednom mieste. Doslova hovoríte: „Táto kniha je.“
 • Ostatné indoárijské a indoiránske jazyky používajú toto poradie, rovnako ako niektoré ázijské jazyky. Ak poznáte niektorý z nich, tento konkrétny aspekt paštúnčiny pre vás pravdepodobne nebude problémom.


Zmeňte slovesá a podstatné mená podľa kontextu vety. Hoci v paštúnčine neexistujú žiadne členy, podstatné mená sú veľmi modifikované, aby odrážali rod, číslo a pád. Slovesá sú upravené tak, aby označovali čas, hlas, aspekt a náladu.[5]

 • V paštine je aspekt (perfektný, čo znamená, že ide o dokonaný dej, alebo imperfektný, čo znamená, že ide o progresívny alebo kontinuálny dej) rovnako dôležitý ako čas.


Čítajte paštúnske písmo sprava doľava. Podobne ako v arabčine a mnohých iných indoiránskych jazykoch sa aj v paštúnčine číta sprava doľava, a nie zľava doprava, ako je to v angličtine a iných európskych jazykoch. Ak nepoznáte iné jazyky, ktoré sa takto čítajú, môžete si na to chvíľu zvykať.[6]

 • Keď začnete cvičiť písmo a písanie abecedy, zvyknite si začínať na pravej strane stránky a postupovať doľava, a nie naopak.
 • Ak píšete, môže vám pomôcť aj investícia do zošitov, ktoré sú viazané na pravej strane, a nie na ľavej.

Metóda 2 z 3:Vyslovovanie jednoduchých fráz


Rozpoznajte prevzaté slová. Paštúnčina má rozsiahlu spoločnú slovnú zásobu s inými indoiránskymi jazykmi, urdčinou a arabčinou (v dôsledku vplyvu islamu na paštúnske kultúry). Ak poznáte niektorý z týchto jazykov, pravdepodobne už viete, ako sa v paštúnčine hovorí niekoľko slov.[7]

 • Pri rozhovore o vede, technike, politike a armáde sa stretnete aj s mnohými slovami, ktoré sú prevzaté z angličtiny, vrátane slov ako atum (atóm), siyāns (veda) a bam (bomba).[8]
 • V paštúnčine sa dokonca vyskytujú slová prevzaté z gréčtiny, a to vďaka gréckej okupácii dnešného Afganistanu v 3. storočí pred n. l.


Pozdravte ostatných slovami „as-salaamu‘ alaykum“ (ah sa-LAAM-uu ah-LEH-kum). Tento pozdrav je štandardný arabský pozdrav bežný medzi moslimami, ktorý doslova znamená „mier s vami.“ Táto fráza bola importovaná do paštúnčiny a bežne sa používa namiesto „ahoj.“[9]

 • „Khe chare“ (KHE chaa-reh) je neformálnejší spôsob, ako povedať „ahoj“, podobne ako „hi“ alebo „hey“ v angličtine.
 • Ak vám niekto povie „as-salaamu‘ alaykum“, správna odpoveď je „walaykum salaam“ (wa-LEH-kum sa-laam), čo v podstate znamená „a aj s tebou.“


Povedzte „Ta sanga yee?(TSENG-ga yeh) spýtať sa „Ako sa máš?“ Po tom, čo ste niekoho pozdravili, je zvyčajne prirodzené položiť túto otázku. Ak sa vás opýtajú ako prvý, môžete odpovedať: „Za kha yam, mannana, ta sanga yee?“ (za KHE yem, ma-NE-na, TSENG-ga yeh) To v podstate znamená „Mám sa dobre a ty?“[10]

 • Môžete tiež povedať „k’he yem, manena“, čo znamená „fajn, ďakujem.“


Spýtajte sa niekoho na meno slovami „staa num tsa dhe“ (STAA noom TSE dai). Po skončení úvodných pozdravov budete pravdepodobne chcieť vedieť, s kým hovoríte, a tiež sa správne predstaviť. Použite frázu „zama num“, po ktorej nasleduje vaše meno, a potom slovo „de“, aby ste povedali svoje meno.[11]

 • Keď sa osoba predstaví, môžete povedať „khushala shum pa li do di“, čo znamená „rád vás spoznávam“.“


Dajte osobe vedieť, že viete len trochu paštúnsky. Keď už máte úvodné pozdravy za sebou, pravdepodobne chcete dať svojmu partnerovi v rozhovore najavo, že v skutočnosti neovládate paštúnčinu veľmi dobre. Povedzte „ze pe puk’hto samē khaberē ne shem kawulay“, čo znamená „Neviem dobre hovoriť paštúnsky“.“[12]

 • Ak sa vás opýtajú, či hovoríte paštúnsky („Aya ta pa pakhto khabarey kawalai shey?“), môžete odpovedať „lag lag“, čo znamená „Áno, trochu.“
 • Ak bola vaša výslovnosť pri úvodných pozdravoch silná, osoba s vami môže začať hovoriť rýchlou paštčinou. Môžete sa vmiešať „za na poheegum“, čo znamená „nerozumiem“, a potom ich spomaliť slovami „karaar karaar khabaree kawa“ (prosím, hovorte pomalšie).


Dbajte na slušné správanie pomocou zdvorilostných slov a fráz. Vyslovovanie prosím a ďakujem prejde dlhú cestu, keď sa práve učíte paštúnčinu a snažíte sa konverzovať s rodenými hovoriacimi alebo sa orientovať v oblasti, kde sa týmto jazykom hovorí.[13]

 • „Mehrabai wakrey“ (meh-ra-baa-NEE wu-kei) je v paštúnčine „prosím“. Môžete tiež povedať „lotfan.“
 • Pri slove „ďakujem“ môžete povedať buď „manana“, alebo „tašakor“.“ Ak vám niekto povie jedno z týchto slov, odpovedzte „har kala rasha“, čo v podstate znamená „kedykoľvek.“
 • Pre „prepáčte“ alebo „ospravedlňujem sa“ povedzte „bakhena ghwaarum“ (ba-KHE-na ghwaa-rrem).

Metóda 3 z 3:Používanie bezplatných online zdrojov


Prístup k zdrojom z Defense Language Institute. Ministerstvo obrany USA prevádzkuje Centrum cudzích jazykov Inštitútu obrany. Na webovej stránke sa nachádza množstvo materiálov na výučbu paštúnčiny, ktoré si môžete vyhľadať na adrese http://www.dliflc.edu/resources/products/.

 • Hoci sú tieto zdroje primárne určené pre vojenský personál pôsobiaci v oblastiach, kde sa hovorí paštúnčinou, existujú aj úvodné materiály, ktoré sú vhodné pre každého začiatočníka.
 • Nájdete tu aj zdroje, ktoré vám môžu priblížiť kultúru a tradície v oblastiach, kde sa hovorí paštúnčinou. Pochopenie kultúry vám môže pomôcť lepšie porozumieť jazyku.


Používajte moduly CeLCAR. Univerzita v Indiane má online lekcie paštúnčiny, ktoré sú k dispozícii zadarmo na adrese http://www.indiana.edu/~celcar/intermediate/pashtointer.html. Ak chcete absolvovať lekcie, musíte sa najprv zaregistrovať na bezplatné konto.

 • K dispozícii je 10 modulov, ktoré obsahujú zvuk a text, ako aj niekoľko cvičení.


Pozrite si správy z Afganistanu online. Afganská televízna sieť Ashna má kanál na YouTube, kde si môžete pozrieť stovky krátkych spravodajských videí v paštúnčine a precvičiť si tak porozumenie, ako aj dozvedieť sa o dôležitých otázkach v regióne.[14]

 • Ak chcete sledovať alebo odoberať kanál, prejdite na stránku https://www.youtube.com/user/VOAAFGHANISTAN.
 • Môžete tiež prechádzať súvisiace kanály a nájsť ďalšie kanály YouTube v paštúnčine, ktoré môžete sledovať zadarmo.


Vyskúšajte učebnicu Začiatky paštúnčiny a naučte sa paštúnske písmo. Centrum pre aplikovanú lingvistiku amerického ministerstva školstva vytvorilo úvodnú učebnicu na výučbu afganského paštúnskeho jazyka v ústnej aj písomnej forme. Táto učebnica je bezplatne k dispozícii online na stránke https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED364085.pdf.[15]

 • Hoci je učebnica trochu zastaraná, môže vám pomôcť pochopiť základy paštúnskeho písma, ktoré sa od poslednej revízie učebnice v roku 1993 nezmenilo.
 • Učebnica obsahuje aj dialógy a čítanie, slovnú zásobu a gramatické lekcie. Zvukové súbory, ktoré sú určené k učebnici, si môžete bezplatne stiahnuť na adrese http://web.archív.org/web/20061212195024/languagelab.bh.indiana.edu/pashto.html.

 • Zúčastnite sa na paštúnskych jazykových fórach. Na internete existuje množstvo fór a sociálnych sietí, ktoré môžete využiť na čítanie, sledovanie videí a rozhovory s rodenými hovoriacimi aj spolužiakmi.

  • Na Reddite je aj paštúnske fórum na adrese https://www.reddit.com/r/Pashtun/. Mnohé z týchto príspevkov sú v angličtine a týkajú sa správ a informácií o oblastiach, kde sa hovorí paštúnsky, ale sú tu aj príspevky a rozhovory v paštúnčine.
 • Odkazy