3 spôsoby, ako sa naučiť slovinčinu

Slovinčina (nazývaná aj slovinčina) je úradný jazyk Slovinskej republiky, ktorým hovorí viac ako 2 milióny ľudí, z ktorých väčšina žije v Slovinsku. Je to južnoslovanský jazyk a má veľa podobností s inými slovanskými jazykmi vrátane chorvátčiny, ktorou hovorí aj veľa Slovincov. Keď sa naučíte slovinčinu, možno zistíte, že mnohé iné slovanské jazyky sú pre vás ľahko zrozumiteľné. Srečno! („veľa šťastia!“).[1]

Metóda 1 z 3:Zvládnutie základov


Začnite slovinskou abecedou. V slovinskej abecede je 25 latinských písmen, hoci mnohé z nich sa vyslovujú oveľa inak ako v slovenčine. Slovinská abeceda nemá písmená q, x, y, alebo w.[2]

 • Slovinská abeceda má 3 písmená, nad ktorými sa nachádzajú káro: č, š a ž. Písmeno č sa vyslovuje ako písmená ch v anglickom slove „cherry,“ š ako napríklad sh v slove „show“ a ž ako napr s v „potešenie“ alebo druhý g v slove „garáž“ (príhodne, „garáž“ v slovinčine je garaža).[3]
 • Písmeno j v slovinskej abecede sa vyslovuje ako y v anglickej abecede.


Vyslovujte dlhé a krátke samohlásky. Podobne ako mnohé iné jazyky, aj slovinčina má 5 samohlások: a, e, i, o, a u. Tieto samohlásky sa vyslovujú podobne ako v španielčine. Napríklad dlhé i je ee zvuk.[4]

 • A dlhé a sa vyslovuje ako a v anglickom slove ďaleko. A krátky a sa vyslovuje ako a na stránke nad.
 • Dlhé e sa vyslovuje ako e v bled. Krátke e sa vyslovuje ako e v met.
 • Dlhé i sa vyslovuje ako ee v pozri. Krátke i sa vyslovuje podobne ako i v bit.
 • Dlhé o sa vyslovuje ako oa na stránke plášť. Krátka o sa vyslovuje ako o v počúvať.
 • Dlhé u sa vyslovuje ako oo v bazén. Krátke u sa vyslovuje ako oo v kniha.


Kombinácia samohlások v bežných slovinských diftongoch. Diftong sú dve samohlásky v tej istej slabike, ktoré sa spájajú a vytvárajú iný zvuk. Najbežnejšie slovinské diftongy sa skladajú z písmena j v kombinácii s inou samohláskou.[5]

 • Aj sa vyslovuje ako anglické slovo eye.“
 • Ej sa vyslovuje ako „ay“ v „pay“.“
 • Oj sa vyslovuje ako „oy“ v slove „toy.“
 • Uj sa vyslovuje ako „ee“ v „týždeň“.“


Precvičte si slovinské spoluhlásky. Najmä ak je vaším materinským jazykom angličtina, môžete mať problémy s niektorými slovinskými písmenami. Napríklad písmeno r je v slovinčine vždy prevrátené, podobne ako v taliančine alebo španielčine.[6]

 • Podobne ako v španielčine sa písmeno j sa v slovinčine vždy vyslovuje ako y v yankee.
 • Spôsob výslovnosti písmena sa môže líšiť v závislosti od jeho umiestnenia v slove alebo písmena, ktoré mu predchádza. Napríklad ak sa písmeno l padá na konci slova alebo po akomkoľvek inom písmene ako j, vyslovuje sa ako w v angličtine.


Určiť, na ktorej slabike sa má klásť dôraz v slovinských slovách. Bohužiaľ, neexistujú žiadne pevné pravidlá o tom, na ktorej slabike sa má klásť dôraz. Dôraz však zvyčajne padá na druhú alebo tretiu poslednú slabiku. Keď počúvate niekoho hovoriť a zároveň čítate, čo hovorí, môžete sa naučiť klásť dôraz na správnu slabiku.[7]

 • Keď máte slovo s dlhou samohláskou, slabika s dlhou samohláskou je vždy zdôraznená.


Nájdite anglicko-slovinské príbuzné slová. Ak hovoríte po anglicky, už poznáte niekoľko slovinských slov. Príbuzné slová majú spoločný pôvod a zvyčajne majú podobný význam. Mnohé z týchto slov sú prevzaté z iného jazyka.[8]

 • Napríklad slovinské slovo pre „matku“ je mama. Medzi ďalšie príbuzné slová patrí riaditeľ, elektrika, televizija, a informácie.
 • Slovinčina má tiež veľa spoločných slov s inými slovanskými jazykmi a s nemčinou.


Určenie rodu podstatných mien. Slovinské podstatné mená môžu mať jeden z 3 rodov: ženský, mužský alebo stredný. Hoci z každého pravidla existujú výnimky, rod podstatného mena zvyčajne zistíte podľa posledného písmena.[9]

 • Podstatné mená, ktoré sa končia na a sú takmer vždy ženského rodu. Niekoľko z nich je mužského rodu.
 • Podstatné mená, ktoré sa končia na spoluhlásku, sú zvyčajne mužského rodu, hoci niekoľko z nich je ženského rodu.
 • Podstatné mená zakončené na o sú zvyčajne stredného rodu, hoci niektoré sú mužského rodu.


Oboznámte sa s duál pojem. Slovinčina je jedným z mála jazykov na svete, ktorý má duál okrem množného čísla. Pri podstatných menách a zámenách máte samostatné koncovky na označenie toho, či hovoríte o 2 osobách alebo veciach, alebo o 3 alebo viacerých osobách alebo veciach.[10]

 • Všimnite si však, že veci, ktoré sa bežne vyskytujú v pároch, ako napríklad oči alebo nohy, sa používajú v množnom čísle, a nie v dvojnom. Dvojhlásku používajte v situáciách, keď chcete zdôrazniť obidve.

Metóda 2 z 3:Začiatok krátkej konverzácie


Pozdraviť ľudí v slovinčine. Pri vyslovení slov „ahoj“ a „ako sa máš?“ je začiatok každej typickej konverzácie. Osvojte si niekoľko základných pozdravov v slovinčine a budete na ceste k nadviazaniu konverzácie v tomto jazyku.[11]

 • Základné slovo pre „ahoj“ v slovinčine je živjo (ZHEE-vyoh). Po tomto by ste mohli ako „kako si?“ (kah-KOH-see), čo znamená „ako sa máš?“ Typická odpoveď je „hvala, dobro“ (HVAH-lah, DOH-broh) alebo „fajn, vďaka.“
 • Možno budete chcieť používať rôzne pozdravy v závislosti od dennej doby. Ráno môžete povedať „dobro jutro“ (DOH-broh YOO-troh), čo znamená „dobré ráno“.“ Počas dňa alebo popoludní povedzte „dober dan“ (DOH-ber dahn) alebo „dobrý deň.“ Večer by ste použili „dober večer“ (DOH-behr veh-CHEEHR), aby ste povedali „dobrý večer“.“


Predstavte sa v slovinčine. Po tom, ako niekoho pozdravíte, si môžete vymeniť mená. Na predstavenie sa povedzte „ime mi je“ (ee-MEH mee yeh), za ktorým nasleduje vaše meno. Potom sa môžete opýtať na meno druhej osoby slovami „Kako ti je ime?“ (kah-KOH tee yeh ee-MEH).[12]

 • Ak hovoríte so starším človekom alebo s niekým, kto má autoritu, povedzte kako Vam je ime?“ (kah-KOH vahm yeh ee-MEH). Je to formálnejšie a zdvorilejšie.
 • Ak ste v tejto chvíli v podstate vyčerpali slovinčinu, ktorú poznáte, môžete povedať „Govorite angleško?“ (goh-voh-REE-teh ahn-GLEHSH-koh), čo znamená „Do you speak English?“


Klásť základné otázky. Ak chcete nájsť niečo konkrétne alebo sa orientovať v Slovinsku, použite „kje“ (kyeh) pre kde. Pridajte „je“ (yeh), aby ste povedali „kde je.“ Medzi ďalšie základné slovné spojenia otázky patria kako (kah-KOH), čo znamená „ako“ a kto (KH-doh), čo znamená „kto.“[13]

 • Slovo kaj (kai), čo znamená „čo“, môže byť tiež užitočné, ak chcete vedieť slovinský výraz pre niečo alebo ste nerozumeli tomu, čo niekto povedal.
 • Slová pre „áno“ a „nie“ sú da (dah) a ne (neh). Ak niekto povie niečo, čomu celkom nerozumiete, môžete povedať „ne razumem“ (neh rah-ZOO-mahm), čo znamená „nerozumiem.“


Dbajte na slušné správanie pomocou zdvorilostných výrazov v slovinčine. Byť zdvorilý môže znamenať dlhú cestu, najmä keď sa jazyk ešte len učíte. Ľudia budú vo všeobecnosti ochotnejší vám pomôcť, ak s nimi budete hovoriť zdvorilo a s úctou.[14]

 • Ak ste práve začali hovoriť po slovinsky, možno sa vám bude chcieť často ospravedlňovať. Slovo „je mi ľúto“ je oprostite (oh-prohs-TEE-teh). Rovnaké slovo použite aj na vyslovenie „prepáčte“, pokiaľ sa nesnažíte prešmyknúť davom. V takom prípade by ste povedali samo málo, prosim (sah-MOH MAH-loh, PROH-sihm).
 • Slovo prosim v slovinčine znamená „prosím“. Môžete napríklad povedať: „Lahkno govorite malo počasneje, prosim?“ (lah-KOH goh-voh-REE-teh MAH-loh poh-chahs-NEH-yeh PROH-sihm) alebo „Mohol by si hovoriť pomalšie, prosím?“
 • Keď vám niekto pomôže, povedzte „hvala“ (HVAA-lah) pre „ďakujem.“ Ak vám veľmi pomohli, môžete povedať aj „hvala lepa“ (HVAA-lah LEH-pah), čo znamená „veľmi pekne ďakujem.“ Osoba vám pravdepodobne odpovie „prosim“, pretože v slovinčine sa toto slovo používa aj vo význame „nie je za čo“.“


Ukončite rozhovor a zdvorilo odíďte. Keď s niekým skončíte rozhovor, použite slovo ako napr nasvidenje (nahs-VEE-deh-nyeh) na rozlúčku pred odchodom. Môžete tiež použiť „živijo“ (ZHEE-viyoh), čo znamená „dovidenia.“[15]

 • Ďalšie príležitostné slovo, ktoré môžete použiť s priateľmi alebo blízkymi známymi, je adijo (ah-DYOH), čo znamená „tak dlho“.“
 • Večer môžete povedať aj „lahko noč“ (LAA-koh nohtch), čo znamená „dobrú noc.“ Toto sa bežne používa pred spaním na noc.

Metóda 3 z 3:Ponorenie sa do slovinčiny


Označte si predmety v domácnosti, aby ste si rozšírili slovnú zásobu. Keď už budete mať základnú slovnú zásobu, umiestnite na predmety v okolí vášho domova nápis so slovinským slovom pre daný predmet. Časom si váš mozog automaticky spojí predmet so slovinským slovom.[16]

 • Nemusíte nutne minúť veľa peňazí na luxusný štítkovač. Samolepiace bločky zostanú na väčšine povrchov a nič nepoškodia.


Prístup k slovinským novinám na precvičenie čítania. Na internete je niekoľko slovinských novín. Uložte si webové stránky do záložiek a môžete si prečítať denné správy v slovinčine. Niektoré stránky novín môžu obsahovať aj video a audio.[17]

 • Medzi hlavné slovinské noviny patrí Zurnal (https://www.zurnal24.si/), Dnevnik (https://www.dnevnik.si/) a Delo (http://www.delo.si/).
 • Novinové články vás môžu oboznámiť aj so slovinským pohľadom na svetové udalosti, o ktorých ste už vedeli.


Počúvajte slovinské rozhlasové stanice, aby ste zlepšili porozumenie. Existuje niekoľko slovinských rozhlasových staníc, ktoré sa vysielajú online a ktoré môžete počúvať zadarmo. Nájdite si hudobný žáner, ktorý sa vám páči, alebo jednoducho počúvajte rozhlasové vysielanie, kým sa sprchujete alebo robíte domáce práce.[18]

 • Posluch slovinskej hudby vám tiež môže pomôcť naučiť sa jazyk rýchlejšie, pretože texty piesní sú často zjednodušené a opakujúce sa.
 • Na YouTube si môžete vyhľadať aj videá slovinských hudobných interpretov.


Čítajte slovinské knihy, aby ste získali cit pre plynulosť jazyka. Čítanie slovinskej literatúry, najmä románov s dialógmi, vám môže pomôcť lepšie pochopiť, ako ľudia hovoria a aké slová najčastejšie používajú.[19]

 • Keďže je slovinčina celosvetovo relatívne malý jazyk, môže byť ťažké nájsť lokálne veľmi veľa kníh napísaných v slovinčine, najmä ak žijete v Severnej alebo Južnej Amerike, kde nie je veľa ľudí, ktorí hovoria týmto jazykom.
 • Slovinská univerzita v Novej Gorici ponúka zoznam slovinských elektronických kníh, ktoré sú dostupné online na adrese http://www.ung.si/en/library/e-books/.
 • Vyhľadajte si knihy, ktoré ste už čítali v angličtine a ktoré boli preložené do slovinčiny. Môže byť ľahké (a zábavné) zachytiť nové slová z kontextu, keď čítate príbeh, ktorý už poznáte.


Nájdite si jazykového partnera online, aby ste mohli pracovať na svojich konverzačných zručnostiach. Aj keď žijete ďaleko od Slovinska, môžete si nájsť rodeného hovoriaceho slovinčinára, s ktorým si môžete precvičiť svoje konverzačné schopnosti. Vyhľadajte na internete webové stránky, ktoré spájajú rodených hovorcov so študentmi jazykov.[20]

 • Keďže je slovinčina relatívne malý jazyk, nájsť hovoriacich môže byť problém. Môžete vyskúšať WeSpeke, čo je bezplatná online jazyková burza a ponúka slovinčinu.
 • Buďte opatrní, keď sa s niekým rozprávate online, dokonca aj pri jazykovej výmene. Nikdy nezdieľajte žiadne osobné údaje, ktoré by mohli ohroziť vaše súkromie alebo bezpečnosť.

 • Zmeňte jazykové nastavenia v počítači. Pre úplný zážitok môžete zmeniť predvolený jazyk počítača a jazyk mnohých aplikácií a webových prehliadačov na slovinčinu.[21]

  • Jazyk si môžete zmeniť aj v telefóne a na mnohých aplikáciách a webových stránkach, ktoré často používate.
  • Aj keď si nemusíte nevyhnutne osvojiť rozsiahlu slovnú zásobu len zmenou systémového jazyka na svojich elektronických zariadeniach, zoznámite sa so základnými odbornými termínmi.
 • Odkazy