3 spôsoby, ako sa naučiť telugčinu

Telugčinou hovoria predovšetkým ľudia, ktorí pochádzajú z indického regiónu Andhrapradéš. Vďaka širokej škále výslovnosti, samohlások a spoluhlások sa môže zdať, že učenie telugčiny je zastrašujúce. Ak si však stanovíte jasné ciele učenia, budete sa venovať každodennému vzdelávaciemu programu a dostanete do rúk užitočné zdroje, môžete sa naučiť konverzovať a/alebo písať v telugčine.

Metóda 1 z 3: Precvičovanie bežných slov v telugčine


Precvičte si niektoré bežné telugské podstatné mená. Zvládnutím základných každodenných výrazov ako „jedlo“ a „voda“ začnete identifikovať predmet telugskej konverzácie alebo písania. Pomocou pracovných zošitov alebo webových stránok v telugčine si vytvorte zoznam bežných podstatných mien, ako napríklad:[1]

 • On – అతడు (athadu)
 • She – ఆమె (aame)
 • Chlapec – అబ్బయి (abbayi)
 • Dievča – అమ్మయి (ammayi)
 • Dom – ఇల్లు (illu)
 • Voda – నీరు/నీళ్ళు (neeru / neelu)
 • Jedlo – తిండి/కూడు/అన్నం (tindi / koodu / annam)


Doplňte si slovnú zásobu o niektoré bežné telugské slovesá. Učenie sa bežne používaných slovies vám pomôže identifikovať dej, ktorý sa opisuje vo vetách v telugčine. Ak to skombinujete s rastúcou slovnou zásobou bežných podstatných mien, budete na najlepšej ceste porozumieť základom telugčiny. Napríklad: [2]

 • Ísť – వెళ్ళు (vellu)
 • Rozprávanie – మాట్లాడు (maatlaadu)
 • Vedieť – తెలుసు (telusu)
 • Dať / odpovedať – ఇవ్వు (ivvu)
 • Take – తీసుకో (teesuko)
 • Jedlo – తినడానికి (tinadaniki)
 • Piť – పానీయం (paniyam)


Pokračujte v pridávaní základných slov pre komunikáciu v telugčine. Pri rozpoznávaní alebo kladení otázok sú užitočné napríklad tieto slová: [3]

 • Kde – ఎక్కడ (ekkada)
 • Prečo – ఎందుకు (enduku)
 • Čo – ఏంటి (enti)
 • Ako – ఎలా (ela)
 • Kedy – ఎప్పుడు (eppudu)
 • Ktorý – ఇది (idi)


Precvičte si bežné frázy v telugčine. Spolu s osvojovaním si jednotlivých slov v telugčine začnite pracovať aj na spoločných frázach. Začnite s bežnými frázami, ktoré vám pomôžu klásť základné otázky a zapájať sa do základnej konverzácie v telugčine. Napríklad:[4]

 • Ahoj – నమస్కారం (namaskārām)
 • Ako ste? – మీరు ఏలా ఉన్నారు ? (meeru aelaa unnaaru?)
 • Moje meno je… – నా పేరు … (naa paeru …)
 • Rozlúčka – వెళ్ళొస్తాను (vellostaanu)
 • Nerozumiem – నాకు అర్ధం కాలేదు (naaku ardhaṅ kaalaedhu)
 • Hovoríte po anglicky? – మీరు(నువ్వు) ఆంగ్లం(ఆంగ్ల భాష) మాట్లాడగలరా(వా)? (meeru (nuvvu) aanglam (aangla bhasha) matladagalara(va)?)
 • Ďakujem – ధన్యవాదములు (dhanyavaadhamulu)

Metóda 2 z 3:Práca na písaní a gramatike telugčiny


Precvičte si písanie jednotlivých telugských samohlások a spoluhlások. Telugská abeceda (వర్ణమాల (varnamaala)) má slabičný charakter a všetky spoluhlásky majú vlastnú samohlásku. Samohlásky sa píšu samostatne len vtedy, keď začínajú slabiku. Začnite sa učiť písať v telugčine tak, že sa najprv zameriate na jednotlivé písmená.[5]

 • Jednotlivé hlásky (అచ్చులు – acchulu) sú: అ ఆ ఇ ఈ ఉ ఊ ఋ ౠ ఎ ఏ ఐ ఒ ఓ ఔ అం అః , vyslovované ako a, aa, i (ako v pit), ii (ako v meet), u (ako it put), uu (ako v root), ru ( ako v prude), ruu (ako v crude), e (ako v peck), ae (ako v cake), ai (ako v my), o (ako v show), O (ako v row), ou (ako v cow), am (ako v mum) a aha.
 • Jednotlivé spoluhlásky (హల్లులు – hallulu) sú: క, ఖ, గ, ఘ, ఙ -ka, kha, ga, gha; చ, ఛ, జ, ఝ, ఞ- cha, chha, ja, jha, nya; ట ఠ డ ఢ ణ – Ta, Tha, Da, Dha, Na; త థ ద ధ న- tha, thha, da, dhha, na; ప ఫ బ భ మ- pa, pha, ba, bha, ma; య, ర, ల , వ, శ, ష- ya, ra, la, va, Sa, sha; స హ ళ క్ష, ఱ- sa, ha La, ksha, Ra


Precvičte si písanie spoluhlások a samohlások s diakritikou. Spojkové spoluhlásky sú špeciálne symboly používané pri kombinácii určitých spoluhlások. V telugčine je 34 týchto spojkových spoluhlások. Okrem toho existuje 14 samohláskových diakritických znamienok – tieto symboly sa objavujú nad, pod alebo za spoluhláskou, aby zmenili jej vlastnú samohlásku.[6]

 • Zoznam týchto symbolov nájdete na stránke https://www.omniglot.com/writing/telugu.htm.


Vyhraďte si denne čas na písanie v telugskom písme. Ak ste zvyknutí písať latinkou, písmo v telugčine sa vám môže zdať neskutočne ťažké. Každodenným cvičením si však osvojíte tvary písmen rýchlejšie, ako by ste možno očakávali. Dôležité je venovať sa učeniu tak, že budete mať na pamäti svoj konečný cieľ.[7]

 • Vezmite si niekoľko kníh v telugskom jazyku a skopírujte si písmo, ktoré v nich vidíte. Nakoniec sa otestujte prekladom textov z latinky do telugčiny.


Identifikujte časti reči v gramatike telugčiny. Na zvládnutie gramatiky telugčiny (వ్యాకరణ – vyaakarana) budete pravdepodobne potrebovať pomoc učiteľa telugčiny alebo kurz písania v telugčine. ), môžete však začať s identifikáciou častí reči (భాషాభాగాలు – bhaashaabhaagaalu) telugských slov. Časti reči sú: [8]

 • నామవాచకం – podstatné meno (naamavaachakam)
 • సర్వనామం – Zámeno (sarvanaamam)
 • క్రియ- sloveso (kriya)
 • విశేషణం – prídavné meno (visaeshanam)
 • అవ్యయం – príslovka (avyayam)


Precvičte si gramatické pravidlá telugčiny pre predložky, zápory a otázky. Keď si osvojíte písanie v telugskom písme a identifikáciu častí reči (podstatných mien, slovies atď.), prejdite na náročnejšie gramatické cvičenia. Pracujte napríklad na identifikácii a umiestnení predložiek, záporu a otázok v písme telugčiny.[9]

 • Príklady predložiek: Prišiel so svojím malým psom – తన చిన్న కుక్క వచ్చిన – (Tana cinna kukka vaccina); Jem bez noža – నేను కత్తి లేకుండా తినడానికి – (Nēnu katti lēkuṇḍā tinaḍāniki)
 • Príklady záporu (porovnaj nasledujúce): Rozumiem ti – నేను మీరు అర్థం – (Nēnu mīru arthaṁ); nerozumiem ti – నేను మీరు అర్ధం కాదు – (Nēnu mīru ardhaṁ kādu)
 • Príklady otázok: Ako sa voláte?? – మీ పేరు ఏమిటి? – (Mī pēru ēmiṭi?); Koľko je to? – ఈ ఎంత ఉంది? – (Ī enta undi?)

Metóda 3 z 3:Učenie sa telugčiny prostredníctvom každodenného ponorenia sa


Stanovte si konkrétny cieľ učenia sa telugčiny. Začnite tým, že si položíte otázku, prečo sa chcete naučiť telugčinu – či preto, aby ste sa dostali do kontaktu so svojím dedičstvom, pripravili sa na cestu, urobili na niekoho dojem alebo si len rozšírili obzory? Keď ste si stanovili cieľ, vytvorte si plán na jeho dosiahnutie.[10]

 • Napríklad povedzme, že sa chystáte na cestu do Andhrapradéšu za 3 mesiace a chcete zvládnuť základnú komunikáciu v telugčine. V tomto prípade sa zamerajte na učenie najbežnejších hovorových slov a fráz.


Zapamätať si 30 bežných slov v telugčine denne. Ide o to, že po 90 dňoch sa naučíte 2 700 najbežnejších slov v telugčine. A ako pri väčšine jazykov, znalosť najbežnejších 2 700 slov vám umožní poznať približne 80 % slov používaných v telugskom písomnom styku alebo v konverzácii.[11]

 • Tento 90-dňový plán nemusí byť ideálny v každej situácii, v závislosti od vašich konkrétnych cieľov pri učení sa telugčiny. Je to však široko-ďaleko užitočný spôsob, ako sa naučiť základy jazyka za pomerne krátky čas.


Naplánujte si 30-60 minút na denný zoznam 30 slov v telugčine. Je dôležité vytvoriť si plán a držať sa ho. Ak chcete získať zoznam slov, čerpajte zo zoznamov slovnej zásoby, ktoré nájdete v knihách alebo na webových stránkach venovaných výučbe telugčiny. Alebo si zoberte zoznam najbežnejších slov v angličtine (alebo vo vašom rodnom jazyku) a použite online nástroj, ako je napríklad Google Translate.[12]

 • Aj keď sa môžu zdať staromódne, flash karty sú osvedčeným spôsobom, ako si osvojiť slová v novom jazyku.


Spolupracujte s lektorom alebo použite program na výučbu telugčiny. Možno to zvládnete aj sami a naučíte sa svojich 30 slovíčok denne. Mnohým ľuďom však pomáha práca s lektorom alebo investícia do programu na výučbu jazyka.[13]

 • Na internete je k dispozícii množstvo programov na výučbu telugčiny. Preskúmajte niekoľko možností a vyberte si tú, ktorá vyhovuje vašim cieľom pri učení sa jazyka.
 • Prenájom doučovateľa telugčiny môže byť drahšia možnosť a môže byť ťažké nájsť doučovateľa telugčiny v mieste vášho bydliska. Niektorí ľudia sa však učia rýchlejšie prostredníctvom interakcie jeden na jedného.


Začleňte telugčinu do svojho domáceho života a každodenných činností. Keď sa vaša slovná zásoba začne rozširovať, začleňte jazyk do svojich každodenných činností. Napríklad označte veci v dome ich telugskými názvami, pustite si pri príprave večere hudbu v telugskom jazyku alebo si precvičte čítanie detských kníh v telugčine.[14]

 • Nakoniec si možno budete chcieť urobiť väčšiu skúšku prepnutím telefónu na telugčinu.


Do telugčiny sa naplno ponorte približne po 60 dňoch. Ak sa učíte 30 slov denne, po 2 mesiacoch budete mať slovnú zásobu približne 1 800 slov. V tomto bode sa budete môcť „ponoriť“ do konverzácie v telugčine a zachytiť aspoň časť toho, čo hovoriaci v telugčine hovoria.[15]

 • Ak máte priateľov, ktorí hovoria po telugsky, požiadajte ich, aby viedli konverzáciu, zatiaľ čo vy ju budete sledovať – a dokonca sa do nej zapojte.
 • Prípadne si pozrite online videá v telugčine a vypnite titulky, keď budete pripravení otestovať sa.


Počúvajte a sledujte, ako rodení hovoriaci používajú telugčinu. Pri pozorovaní iných hovoriacich po telugsky sa sústreďte nielen na slová, ktoré používajú, ale aj na ich skloňovanie, gestá tváre a rúk, reč tela atď. Tento typ pozorného sledovania a počúvania je veľmi užitočný pri osvojovaní si každodennej telugčiny.[16]


 • Odstráňte svoje chyby a pokračujte v precvičovaní telugčiny. Ľudia si často myslia, že deti sa lepšie učia nové jazyky, pretože ich mozog je iný. Skutočným dôvodom však môže byť to, že majú tendenciu byť menej sebavedomí pri skúšaní vecí, robení chýb a opätovnom skúšaní. Osloboďte teda svoje vnútorné dieťa a učte sa telugčinu![17]

  • Ak skomolíte slová alebo položíte nezmyselnú otázku, zasmejte sa a skúste to znova. Väčšina používateľov telugčiny, podobne ako rodení používatelia jazykov na celom svete, je rada, keď sa cudzinci snažia hovoriť ich jazykom. Namiesto toho, aby sa urazili, že ste niečo pokazili, budú vám pravdepodobne ochotne pomáhať.
 • Odkazy