3 spôsoby, ako sa pripojiť k NASA

Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) je vládna agentúra USA, ktorá sa špecializuje na národný letecký, kozmický a vesmírny program. Vízia NASA znie: „Dosahovať nové výšky a odhaľovať nepoznané, aby to, čo robíme a čo sa naučíme, prinieslo úžitok celému ľudstvu“.[1]
Dôveryhodný zdroj
NASA
Nezávislá agentúra U.S. vláda zodpovedná za letecký a kozmický výskum a vesmírny program
Prejsť na zdroj
V NASA je veľa zaujímavých kariérnych príležitostí a existuje veľa rôznych ciest do NASA. Kariéra v NASA môže byť vzrušujúca, tvorivá a dôležitá, ale môže byť aj náročná a konkurenčná. Ak je vaším snom pracovať v NASA, máme pre vás niekoľko užitočných rád, ako si naplánovať cestu k prípadnej kariére v tejto organizácii, a okrem toho vám ponúkame aj niekoľko praktických rád, ako zvládnuť prijímacie konanie.

Metóda 1 z 3: Usilovné štúdium


Získajte informácie o rôznych možnostiach v NASA. Keď si spomeniete na NASA, pravdepodobne vám ako prvé napadnú astronauti; ak sa vám let do vesmíru nezdá až taký lákavý, môžete v NASA nájsť uspokojivú kariéru. Len niekoľko odborníkov, ktorých zamestnáva NASA, je nasledujúcich: [2]
Dôveryhodný zdroj
NASA
Nezávislá agentúra U.S. vláda, ktorá má na starosti letecký výskum a vesmírny program
Prejsť na zdroj
[3]
Dôveryhodný zdroj
NASA
Nezávislá agentúra U.S. vlády, ktorá má na starosti kozmický výskum a vesmírny program
Prejsť na zdroj

 • Lekári, zdravotné sestry a odborníci v oblasti duševného zdravia.
 • Výskumníci, inžinieri, geológovia, mikrobiológovia a fyzici.
 • Spisovatelia, odborníci na ľudské zdroje a odborníci na komunikáciu.
 • Počítačoví programátori a IT špecialisti.


Identifikujte svoje akademické nadanie. Ak by ste sa chceli vydať na cestu k práci v NASA, pomôže vám, ak si čo najskôr premyslíte, v čom ste dobrí. To vám pomôže začať si vytvárať predstavu o pozícii v NASA, ktorá by pre vás bola najvhodnejšia. Zamyslite sa nad nasledujúcimi skutočnosťami:

 • V akých predmetoch v škole vynikáte? Ak napríklad každý chce byť vaším laboratórnym partnerom na hodinách fyziky, potom možno budete chcieť uvažovať o budúcej kariére v oblasti aplikovanej fyziky v NASA.


Určite si aj svoje vášne a záujmy. Aj keď ste v niečom naozaj dobrí – napríklad v matematike alebo chémii – kariéra v NASA bude náročná, rovnako ako štúdium, ktoré budete musieť absolvovať, aby ste sa kvalifikovali. Chcete sa pokúsiť vybrať si cestu, na ktorej budete nielen vynikať, ale ktorá vás bude baviť.


Navrhnite si študijný program. Keď už máte v hlave plán svojej ideálnej kariéry v NASA, bude dobré starostlivo si načrtnúť predmety, ktoré budete absolvovať na strednej a/alebo vysokej škole. Pravidelne sa stretávajte so svojím študijným poradcom, aby ste sa uistili, že navštevujete správne kurzy a ich správny počet.

 • Najmä ak sa chcete stať astronautom, inžinierom alebo vedcom v NASA, mali by ste si vybrať vzdelávaciu cestu zameranú na STEM (vedu, technológiu, inžinierstvo a matematiku).[4]
 • Mali by ste tiež čo najskôr zistiť, či si vaša prípadná vysnívaná práca v NASA bude vyžadovať postgraduálne štúdium. To môže ovplyvniť, kam pôjdete na školu alebo aké kurzy si vyberiete ako vysokoškolák.


Usilovne študujte. V NASA sa tak trochu žartom na otázky, ako tam pracovať, odpovedá: „Usilovne študujte,“ ale naozaj platí, že je to kľúčové.[5]
Dôveryhodný zdroj
NASA
Nezávislá agentúra U.S. Vláda zodpovedná za letecký výskum a vesmírny program
Prejsť na zdroj

 • Budete sa musieť venovať štúdiu a uistiť sa, že nielen získavate potrebné známky, ale že ste skutočne schopní zvládnuť látku.


Vyberte si správnu školu. Ak ste ešte len na strednej škole a čítate tento článok, potom robíte dobre, že si svoju cestu do NASA plánujete už na začiatku. Nájdite si čas na preskúmanie vysokých škôl a univerzít, ktoré majú silné programy STEM, a prihláste sa na tú najlepšiu, na ktorú môžete.


Preskúmajte životopisy súčasných zamestnancov NASA. Jedným z najlepších spôsobov, ako zistiť, ako sa dostať tam, kam chcete, je pozrieť sa, ako to urobili iní pred vami. Môžete ísť na webovú stránku NASA a prečítať si životopisy niektorých úspešných jednotlivcov, ktorí tam pracujú.

 • Venujte pozornosť tomu, kde absolvovali svoje bakalárske a magisterské vzdelanie, zistite, či spomínajú, že absolvovali nejaké stáže alebo štipendiá atď.


Zistite, či môžete ísť podobnou cestou. sú tieto školy, na ktoré môžete byť prijatí? Ak už študujete na vysokej škole, ale obávate sa, že váš akademický program nie je dostatočne silný alebo prestížny, môže byť pre vás možné prestúpiť na posledný rok alebo dva vysokej školy.


Štúdium v širokom rozsahu. Hoci sa s najväčšou pravdepodobnosťou budete zameriavať na štúdium predmetov STEM, nezabudnite úplne na humanitné vedy. Prínosom môže byť napríklad štúdium filozofie, histórie a/alebo etiky.

 • Naučíte sa čítať a rozoberať komplikované texty, zdokonalíte svoje schopnosti riešiť problémy a kriticky myslieť a budete hlboko premýšľať o dôležitých morálnych otázkach. To všetko bude cenné vo vašej budúcej kariére v NASA.


Staneš sa všestranne vzdelaným. Mali by ste si tiež stanoviť za prioritu, aby ste sa plne rozvíjali: to znamená, že budete pracovať nielen na rozširovaní svojich vedomostí, ale že sa budete starať o svoje telo a pracovať na rozvoji svojich schopností v oblasti práce s ľuďmi a vedenia. Je tiež dôležité, aby ste si našli spôsob, ako sa uvoľniť a zabaviť.

 • Snažte sa nájsť si v rozvrhu čas na mimoškolské aktivity, ktoré vám pomôžu dosiahnuť tieto ciele. Môžete sa napríklad zapojiť do vedeckého klubu, matematického klubu, debatného tímu, kandidovať do študentskej samosprávy, hrať vo volejbalovom tíme, hrať v školskej kapele atď.

Metóda 2 z 3:Identifikácia rôznych ciest do NASA


Získajte informácie o programe NASA Pathways Intern Employment Program (IEP).[6]
NASA má program s názvom Pathways Program, ktorý ponúka tri rôzne spôsoby, ako s ňou začať pracovať. Program zamestnávania stážistov NASA Pathways je určený pre súčasných študentov vysokých škôl alebo pre ľudí, ktorí boli prijatí na kvalifikovaný vzdelávací program.

 • Ak vás do programu prijmú, budete môcť vykonávať platenú prácu, naučiť sa potrebné zručnosti a získať príslušné skúsenosti a kontakty, aby ste, dúfajme, mohli prejsť na kariéru v NASA.


Vyhľadajte si dostupné stáže v rámci programu Pathway. Všetky aktuálne ponuky programu Pathways vrátane pozícií IEP si môžete pozrieť buď na webovej stránke NASA, alebo na stránke USAJOBS. Môžete sa tiež zaregistrovať na prijímanie oznámení o príležitostiach Pathways prostredníctvom USAJOBS.[7]


Uistite sa, že spĺňate požiadavky na oprávnenosť. Aby ste mohli absolvovať stáž v NASA, musíte byť občanom USA, mať v čase nástupu na stáž minimálne 16 rokov, aktívne študovať a byť zapísaný alebo prijatý na akreditovanú vzdelávaciu inštitúciu.

 • Musíte tiež mať a udržiavať si priemerný študijný priemer aspoň 2.9 na 4.0 stupnica


Spĺňať všetky ďalšie požiadavky. V prípade niektorých pozícií môže byť potrebné, aby ste spĺňali kvalifikačné normy NASA pre oblasť letectva, vedy a techniky (AST). Tieto budú uvedené v konkrétnom oznámení o stáži.


Prihláste sa do programu stáží Pathways. Ak sa chcete prihlásiť, budete presmerovaní na systém online prihlášok USAJOBS. Viac informácií o spôsobe vybavenia vašej žiadosti vám poskytneme nasledujúcim spôsobom.


Zvážte podanie prihlášky do programu pre čerstvých absolventov NASA Pathways (RGP).[8]
Nebojte sa, ak ste sa o programe stáží nedozvedeli počas štúdia na vysokej škole. Ak ste nedávno ukončili štúdium alebo ho ukončíte tento rok, môžete byť oprávnení na program RGP.

 • Ak bude vaša žiadosť prijatá, budete zaradení do jednoročného programu kariérneho rozvoja (ktorý sa v niektorých prípadoch môže predĺžiť o ďalší rok) a ktorý sa po ukončení programu môže zmeniť na trvalejšie zamestnanie v NASA.


Splňte požiadavky na zaradenie do programu RGP. Aby ste boli oprávnení, musíte absolvovať kvalifikovanú vzdelávaciu inštitúciu počas posledných dvoch rokov, pokiaľ nie ste kvalifikovaný veterán.

 • Ak sa vaša možnosť podať žiadosť oneskorila z dôvodu vojenských povinností, môžete sa prihlásiť do 6 rokov od ukončenia štúdia alebo po získaní kvalifikovaného osvedčenia o vzdelaní.


Podajte prihlášku do programu RGP. Môžete ísť buď na webovú stránku NASA, alebo priamo na USAJOBS a vyhľadať aktuálne voľné pozície RGP a podať žiadosť.[9]


Získajte informácie o programe NASA Pathways Presidential Management Fellows (PMF).[10]
Posledný program NASA Pathways je určený pre osoby, ktoré nedávno ukončili pokročilé vysokoškolské štúdium. Osoby, ktoré sú prijaté, sa ponoria do intenzívneho programu rozvoja vedúcich pracovníkov, ktorý ich môže zaradiť na rýchlu cestu k dôležitým pozíciám a kariére v štátnej správe.


Zistite, či máte nárok na program PMF. Ak ste získali kvalifikačný titul vyššieho stupňa v priebehu posledných dvoch rokov (alebo ak ste na ceste k jeho ukončeniu v tomto roku), môžete sa uchádzať o členstvo.


Vyberte si štipendium, o ktoré sa chcete uchádzať. Na tomto prestížnom a konkurenčnom programe sa zúčastňuje mnoho vládnych organizácií (viac ako 100) a NASA je jednou z nich.

 • Musíte navštíviť webovú stránku PMF (www.pmf.gov), aby ste sa dozvedeli o požiadavkách a postupe podávania prihlášok.


Ďalšie informácie o programe pre kandidátov na astronautov. Ak máte záujem stať sa astronautom a pracovať v Medzinárodnom vesmírnom programe, budete sa chcieť prihlásiť do programu Astronaut Candidate.

 • Ak vás prijmú, budete pridelený do Astronautského úradu v Johnsonovom vesmírnom stredisku v Houstone v Texase, kde strávite približne dva roky intenzívnym výcvikom a hodnotením vašej vhodnosti na funkciu astronauta.[11]


Spĺňať základné požiadavky na prihlásenie sa do programu pre kandidátov na astronautov. Aby sa prihláška vôbec mohla posudzovať, musíte mať príslušný titul:

 • Musíte mať bakalársky titul z akreditovanej inštitúcie v jednom alebo viacerých z týchto odborov: matematika, inžinierstvo, biologické vedy alebo fyzikálne vedy.[12]
 • Upozorňujeme, že niektoré tituly, ktoré vám môžu umožniť získať inú prácu v NASA, vás nebudú oprávňovať stať sa kandidátom na astronauta. Napríklad tituly v oblasti ošetrovateľstva,technológie a/alebo letectva sa nepovažujú za kvalifikačné.[13]


Získajte skúsenosti pred podaním prihlášky do programu pre kandidátov na astronautov. Predtým, ako sa môžete prihlásiť do tohto programu, musíte mať aspoň tri roky dodatočných relevantných odborných skúseností nad rámec vysokoškolského vzdelania.[14]

 • Ak ste absolvovali postgraduálne štúdium, bude vám umožnené započítať ho do niektorých alebo všetkých požadovaných odborných skúseností. Viac informácií sa dozviete, ak si preštudujete usmernenia k podávaniu žiadostí na stránke USAJOBS.


Splňte požiadavky na fyzickú spôsobilosť, aby ste sa mohli uchádzať o miesto kandidáta na astronauta. Musíte byť schopní absolvovať lekársku prehliadku NASA pre dlhodobé lety. Medzi požiadavky patrí: [15]

 • Váš zrak musí byť korigovateľný na 20/20, a ak ste mali zrak korigovaný chirurgicky, musí uplynúť minimálne jeden rok, počas ktorého sa u vás neprejavili žiadne komplikácie.
 • Váš krvný tlak v sede nesmie byť vyšší ako 140/90.
 • Nesmiete byť nižší ako 62 palcov a vyšší ako 75 palcov.


Podajte prihlášku prostredníctvom USAJOBS. Ak ste civilná osoba, o miesto kandidáta na astronauta sa uchádzate na stránke USAJOBS.

 • Ak ste v aktívnej vojenskej službe, prihlášku podáte aj prostredníctvom USAJOBS, ale možno budete musieť absolvovať ďalší postup podávania prihlášok prostredníctvom príslušnej vojenskej služby (napríklad ak ste v armáde, potom sa obráťte na miestny personálny manažment armády, kde získate ďalšie informácie).[16]

Metóda 3 z 3:Podanie prihlášky do NASA prostredníctvom USAJOBS


Podajte si prihlášku v NASA. Aj keď ste sa nezúčastnili na programe Pathways, existuje mnoho rôznych „ciest“, ktorými sa môžete dostať ku kariére v NASA. Hoci program Pathways poskytuje vynikajúce príležitosti, môžete sa do NASA prihlásiť hneď, ak ste ukončili vysokú školu alebo ste v armáde.[17]
Dôveryhodný zdroj
NASA
Nezávislá agentúra U.S. vláda zodpovedná za letecký výskum a vesmírny program
Prejsť na zdroj


Navštívte USAJOBS a vyhľadajte voľné pracovné miesta v NASA. Aj keď je dobré začať hľadanie práce návštevou webovej stránky NASA – môžete sa dozvedieť viac o organizácii, ľuďoch, ktorých zamestnáva, a projektoch, ktoré realizuje – budete odkázaní na USAJOBS, kde nájdete a prihlásite sa na konkrétne pracovné miesta.

 • Pomocou funkcie vyhľadávania na portáli USAJOBS si môžete vyfiltrovať výsledky tak, aby sa vám zobrazili pozície v NASA.


Využite službu oznamovania z USAJOBS. Ak sa obávate, že zmeškáte oznámenia o pracovných miestach v NASA, môžete sa zaregistrovať na prijímanie e-mailových oznámení od USAJOBS, keď sa uvoľní pozícia, ktorá zodpovedá vašej kvalifikácii a požadovaným kritériám.[18]

 • Len si nezabudnite pravidelne kontrolovať svoju e-mailovú poštu a uistite sa, že máte nastavené filtre nevyžiadanej pošty tak, aby sa oznámenia neposielali do nesprávneho e-mailového priečinka alebo aby neboli úplne zablokované.


Uchádzajte sa len o inzerované pracovné miesta. NASA neberie do úvahy nevyžiadané životopisy. Ako je vysvetlené vyššie, voľné pracovné miesta by ste mali vyhľadávať na stránke USAJOBS a/alebo sa prihlásiť na odber e-mailových oznámení o nových pracovných miestach.[19]


Dôkladne si premyslite podávanie žiadostí prostredníctvom pošty. Keď nájdete pozíciu, o ktorú sa chcete uchádzať, budete musieť pripraviť svoj životopis. Hoci NASA akceptuje zasielanie životopisov v tlačenej podobe poštou (adresa bude uvedená v oznámení o voľnom pracovnom mieste), dôrazne uprednostňuje, aby ste použili elektronický proces podávania životopisov prostredníctvom USAJOBS.[20]

 • Je vo vašom najlepšom záujme, aby ste sa prihlásili tak, ako to preferujú, a vyhli sa posielaniu materiálov poštou, pokiaľ to nie je nevyhnutne potrebné.


Prispôsobte svoj životopis USAJOBS. Na stránke USAJOBS si môžete vytvoriť a uložiť až päť rôznych životopisov. Potom budete vyzvaní, aby ste si vybrali tú, ktorú chcete použiť pre konkrétne pracovné miesto.[21]
Ak sa uchádzate o viac ako jednu vládnu pozíciu alebo viac ako jednu prácu v NASA, možno budete chcieť vytvoriť rôzne verzie svojho životopisu, aby ste zdôraznili rôzne zručnosti.

 • Napríklad, v jednom z vašich životopisov môžete zdôrazniť svoje pedagogické skúsenosti, ak sa uchádzate o prácu, ktorá si vyžaduje, aby ste školili alebo mentorovali iných, zatiaľ čo v inom životopise môžete zdôrazniť svoje skúsenosti vo výskume.
 • Pozorne si preštudujte pracovnú ponuku a vyberte si životopis, ktorý najlepšie vyzdvihne zručnosti a kvalifikáciu, ktoré budete na danú prácu potrebovať.
 • Nezabudnite si poznačiť, ktorú verziu životopisu ste použili pre konkrétne žiadosti; NASA nezachová názov, ktorý ste životopisu dali.[22]


Zachovajte jednoduchý formát životopisu. V životopise by ste nemali používať odrážky ani iné nealfanumerické znaky. Počítačový program NASA tieto znaky nepreloží správne a váš konečný životopis bude vyzerať nedbalo.[23]

 • Na zvýraznenie bodov alebo na vymenovanie skúseností však môžete namiesto odrážky použiť pomlčku. [24]


Vyhnite sa kopírovaniu a vkladaniu svojho životopisu. Je dobré najprv vypracovať a vyladiť svoj životopis v programe na spracovanie textu namiesto toho, aby ste ho vytvárali od začiatku pri podávaní žiadosti prostredníctvom USAJOBS. Odporúčame vám však, aby ste do programu na tvorbu životopisov nekopírovali a nevkladali zo svojho wordovského dokumentu.

 • Programy ako Microsoft word obsahujú špeciálne znaky a skrytý kód, ktoré sa neprevedú správne.[25]
 • Ak svoj životopis zostavíte pomocou jednoduchého textového súboru, mali by ste ho byť schopní bez problémov kopírovať a vkladať.


Pri písaní životopisu sa často odvolávajte na inzerát. Pri prispôsobovaní životopisu je dobré zdôrazniť kľúčové slová pre prácu, o ktorú sa uchádzate. Uistite sa, že ste tieto slová a frázy zahrnuli do opisu svojich pracovných skúseností a prezentácie svojich zručností a kompetencií.[26]

 • Dbajte aj na to, aby ste používali vhodné odborné výrazy pre vaše odvetvie.


Vyhnite sa vypĺňaniu životopisu. NASA odporúča, aby ste sa v životopise zamerali na prácu, o ktorú máte záujem, a aby ste pri opise svojich skúseností nepoužívali príliš veľa prídavných mien. Mali by ste sa tiež vyhnúť snahe vyplniť svoje skúsenosti uvedením irelevantných pracovných skúseností.[27]


Vynechajte pracovnú históriu, ktorá nie je relevantná. V životopise, ktorý posielate NASA, nemusíte uvádzať celú svoju pracovnú históriu. Neočakávajú, že uvediete napríklad leto, ktoré ste strávili odplevelovaním kukurice, alebo vedľajšiu prácu barmana počas štúdia na vysokej škole.

 • Mali by ste však uviesť svoju súčasnú prácu, aj keď priamo nesúvisí s pozíciou, o ktorú sa uchádzate v NASA.


Poskytnite úplné informácie o svojich pracovných skúsenostiach. Keď sa rozhodnete, ktoré zamestnania uvediete vo svojom životopise, nezabudnite mať po ruke dátumy zamestnania, plat, adresy zamestnávateľov a mená a telefónne čísla nadriadených.[28]


Pripravte si ďalšie informácie, ak ste alebo ste boli federálnym zamestnancom. Musíte uviesť všetky práce, ktoré ste vykonali pre vládu. Buďte pripravení uviesť číslo profesijnej série vašej pozície, presné dátumy vášho zamestnania, dátumy povýšenia a najvyššiu platovú triedu, ktorú ste zastávali.[29]


Uveďte úplné informácie o svojej histórii vzdelávania. Budete musieť uviesť aj úplné názvy škôl, ktoré ste navštevovali, a ich umiestnenie. Uveďte aj váš odbor, dátumy ukončenia štúdia, GPA (a stupnicu, ktorá bola použitá na jeho výpočet) a získané tituly.

 • Väčšina pracovných miest v NASA vyžaduje aspoň štvorročné vzdelanie a často aj vysokoškolské vzdelanie. Je dôležité, aby váš titul pochádzal z akreditovanej inštitúcie uznanej ministerstvom školstva, a nie z „továrne na diplomy“.[30]


Uveďte svoje úspechy. Mali by ste tiež uviesť zoznam všetkých ocenení, ktoré ste získali, školení, ktoré ste absolvovali, publikácií, ktorých ste autorom alebo spoluautorom, atď. Nezabudnite uviesť konkrétne tituly a dátumy.

 • Mali by ste tiež uviesť počítačový softvér, nástroje a/alebo vybavenie, ktoré ste používali alebo ovládali a ktoré by mohli byť relevantné pre túto novú prácu.


Buďte struční. USAJOBS nemá žiadne obmedzenie dĺžky životopisu, ktorý si vytvoríte prostredníctvom ich systému, ale NASA ho má. Životopisy nad šesť strojopisných strán (približne 20 000 znakov) nebudú brať do úvahy.[31]


Vynechajte sprievodný list. NASA neakceptuje motivačné listy ako súčasť prihlášky, ani iné dokumenty, ako napríklad SF-171, OF-612, DD-214, SF-50 alebo SF-15.[32]


Prečítajte si inzerát na pracovné miesto a zistite, či sa vyžaduje podporná dokumentácia. NASA zvyčajne nepožaduje zaslanie podpornej dokumentácie, keď sa prvýkrát uchádzate o voľné pracovné miesto. Pozorne si však prečítajte inzerát pre prípad, že existuje výnimka z tohto všeobecného pravidla.

 • Mali by ste tiež pozorne sledovať svoju elektronickú poštu, či vám po odoslaní životopisu neprídu nejaké žiadosti.
 • Pri niektorých pracovných miestach sa môže napríklad vyžadovať zaslanie výpisu z vysokej školy alebo budete musieť dodatočne predložiť príslušnú dokumentáciu, ak žiadate o uprednostnenie veterána.[33]
  Tieto požiadavky však zvyčajne prichádzajú ku koncu procesu prijímania zamestnancov.


Odošlite svoj životopis do systému USAJOBS. Po vyplnení vášho online životopisu v systéme USAJOBS sa tento prenesie do personálneho systému NASA (NASA STARS). Tento systém z vášho základného životopisu USAJOBS vyberie informácie, ktoré NASA zaujíma.


Preskúmajte svoj životopis, ako bol stiahnutý zo stránky USAJOBS. Všimnite si, že nie všetky polia sa vyberajú. NASA napríklad nevyberá informácie z častí „Jazyky“ „Organizácie/spojenia“ alebo „Referencie“.[34]

 • Nie je na škodu vyplniť tieto časti vo všeobecnom životopise USAJOBS, ale nezľaknite sa, keď ich neuvidíte vo svojom životopise NASA STARS.


Odpovedzte na kontrolné otázky. NASA STARS vás môže požiadať, aby ste po vytiahnutí vášho životopisu odpovedali na niekoľko ďalších otázok. Tieto overujú, či spĺňate minimálne kvalifikačné požiadavky a či máte o danú pozíciu záujem.[35]


Odpovedzte na doplňujúce otázky. Pri vypĺňaní životopisu USAJOBS môžete byť požiadaní o zodpovedanie doplňujúcich otázok. Ak áno, vaše odpovede budú prenesené, ale budete si musieť overiť, či boli prenesené úplne. Môžete využiť túto príležitosť na doplnenie alebo prepracovanie svojich odpovedí.


Odpovedzte na dodatočné otázky týkajúce sa konkrétnych pracovných miest. Napríklad pri niektorých pozíciách SES (Senior Executive Service) sa vyžaduje, aby ste vyplnili otázky týkajúce sa základných kvalifikácií vedúcich pracovníkov SES (ECQ) a technických kvalifikácií vedúcich pracovníkov SES. NASA odporúča, aby ste ich vyplnili off-line pomocou jednoduchého textového editora a potom vyplnili svoje odpovede, keď ste si ich mohli dôkladne premyslieť a venovať im pozornosť. [36]

 • Tieto otázky sú určené na posúdenie toho, či máte vhodné manažérske a riadiace schopnosti a skúsenosti, ako aj požadované technické znalosti a zručnosti.


Dávajte si pozor na oznámenie o prijatí. Po zodpovedaní doplňujúcich otázok dostanete od NASA e-mailové oznámenie, ktoré overí, že vaša žiadosť bola prijatá.[37]

 • Ak ho nedostanete, budete sa chcieť vrátiť k svojej žiadosti a zistiť, či ste nevynechali nejaký krok.

 • Sledovať svoju žiadosť pomocou stránky „Application Status“ (Stav žiadosti) na portáli USAJOBS. Do systému USAJOBS sa môžete kedykoľvek znovu prihlásiť a zistiť, v akom štádiu je vaša žiadosť v procese posudzovania.

  • Môžete napríklad zistiť, či bola vaša žiadosť prijatá, či sa začal proces posudzovania, či bolo rozhodnuté, že ste vhodní na danú pozíciu, či ste boli vybraní na pohovor, alebo či bola pozícia obsadená alebo zrušená [38]
 • Referencie