3 spôsoby, ako sa pripraviť na otázky na pracovný pohovor v štátnej správe

Postup pri podávaní žiadosti o u.S. práca v štátnej správe sa zvyčajne začína online. Z online prihlášok sa na pohovor vyberie malý počet uchádzačov. Keď sa dozviete, že ste sa dostali do výberu, využite túto príležitosť a zistite si o pohovore čo najviac. Dôkladne preskúmajte agentúru alebo oddelenie a ponúkanú prácu a pripravte si odpovede na prípadné otázky. Ak budete mať dostatok praxe, v deň pohovoru sa budete cítiť pohodlnejšie a sebavedomejšie.[1]

Metóda 1 z 3:Postup do fázy pohovoru


Prijmite e-mail alebo telefonát. Niektoré agentúry posielajú oznámenia o pohovore prostredníctvom e-mailu, zatiaľ čo v iných vám niekto zavolá a dohodne termín pohovoru. V závislosti od veľkosti agentúry alebo úrovne pracovného miesta môžete absolvovať viacero pohovorov.[2]

 • Ak ste dostali e-mail, mali by v ňom byť uvedené základné informácie o pracovnom mieste a informácia o tom, kedy je pohovor naplánovaný, alebo ako si ho naplánovať. Môže tam byť aj číslo, na ktoré môžete zavolať, ak máte nejaké otázky.
 • Možno si budete chcieť vytlačiť kópiu e-mailu, aby ste ju mali neskôr k dispozícii. Ak vám zavolajú, majte po ruke pero a papier, aby ste si mohli robiť poznámky.


Získajte konkrétne informácie o volajúcom a pracovnej pozícii. Keď vám niekto zavolá, aby si naplánoval pohovor s federálnou agentúrou, zistite si jeho meno a pracovnú pozíciu. Chcete si tiež zapísať spätné telefónne číslo, ak sa líši od čísla na identifikátore volajúceho vo vašom telefóne.[3]

 • Zapíšte si tieto informácie spolu s dátumom a časom telefonátu.
 • Potvrďte si, o aké pracovné miesto ide na pohovore, a zapíšte si všetky dostupné informácie alebo identifikačné čísla pracovných miest. Je to dôležité najmä vtedy, ak ste sa uchádzali o viac ako jedno štátne zamestnanie.


Spýtajte sa na dátum, čas a miesto pohovoru. Vo viacerých budovách môže byť niekoľko vládnych agentúr, preto si zistite čo najviac podrobností o danom mieste. Ak je to možné, zistite si cestu do kancelárie – najmä vo veľkej budove.[4]

 • Ak idete na pohovor autom, nezabudnite sa opýtať na parkovanie. Zistite, či môžete použiť vládne parkovisko alebo či budete musieť parkovať na ulici alebo na platenom parkovisku.


Napíšte si všetko, čo si musíte priniesť so sebou. Keď pôjdete na pohovor, budete potrebovať preukaz totožnosti vydaný vládou a kópie svojho životopisu. Ak budete potrebovať nejaké ďalšie dokumenty, urobte si ich zoznam, aby ste ich mohli zhromaždiť vopred.[5]

 • Možno budete chcieť investovať do „padfolio“, ktoré má právnický blok a priečinok na uloženie dokumentov. Takto budete mať všetko potrebné pohromade a v prípade potreby budete mať priestor na poznámky počas pohovoru.


Získajte čo najviac informácií o pohovore. Môže sa stať, že osoba, ktorá vám zavolá, aby vám oznámila, že máte pohovor, toho o tomto procese veľa nevie. Zvyčajne vám však môžu poskytnúť aspoň základné informácie.[6]

 • Zistite, či pohovor bude individuálny alebo s komisiou ľudí. Panelové pohovory môžu byť náročnejšie na prípravu a môžete byť nervóznejší alebo vystrašenejší.
 • Pokúste sa zistiť meno osoby, ktorá vedie pohovor. Možno sa vám podarí zistiť o nich informácie prostredníctvom vyhľadávania na internete.

Metóda 2 z 3: Nácvik na pohovor


Zistite si o agentúre a osobe, ktorá vedie pohovor, všetko, čo sa dá. Začnite tým, že navštívite webovú stránku agentúry a prečítate si všetko, čo sa dá, o jej poslaní a práci, ktorú denne vykonáva. Ak poznáte meno vášho vedúceho pohovoru, vyhľadajte si ho na webovej stránke agentúry.[7]

 • Zamerajte sa na špecifiká, ktoré sa týkajú vašich zručností a záujmov. Pravdepodobne sa vás budú pýtať, prečo máte záujem pracovať pre danú agentúru, takže by ste mali byť schopní uviesť konkrétne dôvody, prečo vás táto agentúra a jej práca priťahuje.


Porozprávajte sa s niekým, koho v agentúre poznáte. Ak náhodou poznáte niekoho, kto je súčasným alebo bývalým zamestnancom, získajte od neho informácie o práci v agentúre a o tom, čo hľadá u nového zamestnanca.[8]

 • Ak si nie ste istí, či poznáte niekoho, kto tam pracuje, opýtajte sa v okolí alebo napíšte na sociálne médiá s otázkou, či tam už niekto pracoval alebo pozná niekoho, kto tam pracoval.
 • Môžete sa pýtať aj na osobu, ktorá vedie pohovor, najmä ak hovoríte so súčasným zamestnancom. Môžu vám poskytnúť určitý prehľad o minulosti a osobnosti vášho respondenta.


vytiahnite si oficiálny popis práce. Pravdepodobne vám budú položené otázky založené na správaní, ktorých cieľom je zhodnotiť vašu schopnosť vykonávať konkrétnu prácu. Pripravte sa na tieto otázky porovnaním pracovných povinností s vašimi vlastnými schopnosťami.[9]

 • Rozdeľte si náplň práce na „kľúčové kompetencie“, ktoré zahŕňajú spoločné využívanie viacerých zručností, napríklad pri riadení tímu alebo riešení problémov.
 • Urobte si poznámky týkajúce sa vašich špecifických zručností a skúseností, ktoré súvisia s jednotlivými aspektmi práce. Skúste vymyslieť príklad, kde ste tieto zručnosti použili obzvlášť efektívne.
 • Napríklad, ak sa na danom pracovnom mieste vyžaduje, aby ste riadili a koordinovali tím 4 až 6 výskumných pracovníkov, môžete hovoriť o výskumnom projekte, ktorý ste koordinovali v rámci triedneho projektu, ktorý získal študentskú cenu za výskum.


Pripravte si odpovede na základné otázky na pohovore. Každý federálny pracovník, ktorý vedie pohovor, vám na začiatok pravdepodobne položí rovnaké základné otázky. Príprava odpovedí na tieto otázky vám pomôže zostať počas pohovoru uvoľnenejší a sústredenejší.[10]

 • Napríklad sa vás môžu opýtať, prečo chcete pracovať pre federálnu vládu. Vypracujte odpoveď zameranú na vašu úctu k verejnej službe a k práci, ktorú vykonávajú štátni zamestnanci, aby zlepšili život ľudí.
 • Tiež sa vás opýtajú, prečo chcete pracovať na danom oddelení, a možno aj na to, čo vás na tejto konkrétnej práci zaujalo. Pripravte si odpoveď, ktorá sa zameria na prácu, ktorú oddelenie vykonáva, s konkrétnymi programami, ktoré vás zaujali.
 • Pri otázke o vašom poslednom zamestnaní alebo zamestnávateľovi zostaňte pozitívny. Ak ste boli prepustení z predchádzajúceho zamestnania, prezentujte situáciu čo najobjektívnejšie. Môžete napríklad povedať: „Spoločnosť prechádza reštrukturalizáciou a môj manažér sa domnieva, že už nie som vhodný.“


Vypracujte predajný prejav. V konečnom dôsledku je každý pracovný pohovor o tom, aby ste sa predali ako perfektný kandidát na ponúkanú prácu. Ak si napíšete a zapamätáte si 30-sekundový prejav, nazývaný aj „elevator pitch“, dodáte svojim odpovediam na pohovore určitý dôraz.[11]

 • Nebudete mať čas povedať anketárovi všetko o sebe. Vyčleňte o sebe dve alebo tri vlastnosti, ktoré z vás podľa vás robia ideálneho kandidáta na danú prácu. Keď vás osoba, ktorá vedie pohovor, požiada, aby ste jej povedali niečo o sebe, použite ako odpoveď svoj výťah.
 • Použite svoj 30-sekundový prejav ako tému. Pri každej otázke si na chvíľu premyslite, ako táto otázka súvisí s informáciami vo vašom prejave, a svoju odpoveď usporiadajte podľa týchto bodov.


Zamerajte svoje odpovede na prácu. Keď sa vás osoba, ktorá vedie pohovor, pýta na vás, nepýta sa na autobiografiu – pýta sa, prečo si myslíte, že by ste boli dobrí na túto prácu. Aj v prípade otázok, ktoré sa zdajú byť osobné, musíte hovoriť o práci.[12]

 • Personalista sa vás môže napríklad spýtať na vaše silné a slabé stránky. Vyberte si niečo, čo súvisí s pracovnými povinnosťami pozície, na ktorú sa hlásite na pohovor. Ak je napríklad jednou z pracovných povinností vykonávanie inšpekcií, môžete ako svoju silnú stránku vyzdvihnúť zmysel pre detail.


Požiadajte o rozhovor priateľa alebo člena rodiny. Najlepší spôsob, ako sa pripraviť na pohovor v štátnej správe, je trénovať. Ak máte niekoho, kto je ochotný cvičiť s vami, dajte mu zoznam otázok, ktoré sa má pýtať.[13]

 • Niekedy je najlepšie čo najviac simulovať podmienky pohovoru. Zatiaľ čo na otázky môžete v pohode odpovedať schúlení na gauči v pyžame, pri sedení za stolom v profesionálnom oblečení môžete byť nervózni.
 • Po skúšobnom pohovore získajte spätnú väzbu o tom, v čom ste boli najlepší a v čom by ste sa mohli zlepšiť. Ak ste simulovali podmienky pohovoru, môžete tiež získať spätnú väzbu o akejkoľvek reči tela alebo tikoch, ktoré by mohli u osoby vedúcej pohovor vyvolať negatívny dojem.
 • Ak sa vám nepodarí získať nikoho na osobný pohovor, natáčanie vašich odpovedí na webovú kameru alebo dokonca cvičenie pred zrkadlom je lepšie ako nič.

Metóda 3 z 3:Úspešný pohovor


Urobte si skúšku na mieste pohovoru nasucho. Je pravdepodobné, že ste nikdy neboli v budove, v ktorej sa koná pohovor. Ak je to možné, vycestujte na miesto pred termínom pohovoru, aby ste mali dobrú predstavu o tom, ako dlho vám bude trvať cesta na miesto.[14]

 • Ak budete šoférovať, zistite si, kde musíte zaparkovať a či budete musieť platiť za parkovanie. Ak cestujete verejnou dopravou, zistite si najbližšiu zastávku a informujte sa, na ktorý autobus alebo vlak potrebujete nastúpiť.
 • Ak nie je možná skúška nasucho, zistite si cestu do práce čo najlepšie pomocou internetových máp alebo mapy verejnej dopravy a cestovného poriadku. Dajte si viac času, ako si myslíte, že budete potrebovať, aby ste neprišli neskoro.


oblečte sa profesionálne. Bez ohľadu na oddelenie alebo typ práce sa na pohovor oblečte v konzervatívnom, profesionálnom oblečení. Zvyčajne sú vhodnejšie tmavé farby, ako napríklad čierna alebo tmavomodrá.[15]

 • Uistite sa, že máte čisté a vyžehlené oblečenie. Noste konzervatívnu obuv s uzavretou špičkou, ktorá je čistá a v dobrom stave.


ku každému sa správajte zdvorilo a s úctou. Od chvíle, keď vstúpite do vládnej budovy, predpokladajte, že ste sledovaní a hodnotení. Ak ste na recepčnú hrubý, môže sa to dostať k vášmu vedúcemu pohovoru.[16]

 • Ak sa s niekým rozprávate, opýtajte sa ho na meno a pokúste sa ho použiť v rozhovore s ním. Povedzte svoje meno a dôvod, prečo ste tam prišli.


Na otázky odpovedajte dôkladne. V niektorých situáciách nie sú pri pohovoroch v štátnej správe povolené doplňujúce otázky. Ak nespomeniete zručnosti alebo skúsenosti, ktoré súvisia s položenou otázkou, nemusíte mať možnosť spomenúť ich znova.[17]

 • Hoci by vaše odpovede mali byť dôkladné, nechcete, aby boli aj príliš dlhé. Odpovedzte priamo na otázku a potom uveďte krátky príklad, ktorý ilustruje vaše skúsenosti alebo zručnosti v danej oblasti.


Sústreďte sa na prácu. Vedúci pohovoru vám môže klásť otázky, ktoré sa zdajú byť osobnejšie, ale vaša odpoveď by mala súvisieť s danou pracovnou pozíciou. Vyhnite sa vtipom alebo osobným príbehom, ktoré nemajú žiaden vzťah k práci alebo k práci agentúry vo všeobecnosti.[18]

 • Niektoré pohovory môžu byť formálnejšie. iní účastníci pohovoru však môžu byť blízki vášmu veku a zaujať kolegiálnejší prístup. S týmito účastníkmi pohovoru je ľahké skĺznuť do bežnejšej konverzácie. Aj keď to vo vás môže zanechať dobrý pocit z tejto skúsenosti, snažíte sa získať prácu, nie nadviazať nové priateľstvo.


Vyhnite sa otázkam o plate a výhodách. Zvyčajne sa vás osoba, ktorá vedie pohovor, ku koncu pohovoru opýta, či máte nejaké otázky. Ak sa osoba, ktorá vedie pohovor, nezmienila o plate a výhodách, nechajte si tieto otázky pre niekoho z oddelenia ľudských zdrojov.[19]

 • Ak bolo povedané niečo, čo chcete objasniť, teraz je ten správny čas. To platí aj pre všetko, čo ste zabudli spomenúť, ak si myslíte, že by to zvýšilo vaše šance na prijatie do zamestnania.
 • Ak nemáte žiadne otázky týkajúce sa čohokoľvek, čo bolo povedané počas pohovoru, opýtajte sa, kedy môžete očakávať, že sa vám opäť ozvú, a aký je ďalší krok v procese.

 • Následne napíšte ďakovný list. Bez ohľadu na to, ako podľa vás pohovor prebehol, napíšte a pošlite osobe, ktorá s vami viedla pohovor, ďakovný list. Buďte konkrétny a osobný a zopakujte svoj záujem o prácu v agentúre.[20]

  • Môžete napríklad napísať: „Ďakujem vám za možnosť rozprávať sa s vami vo štvrtok 9. septembra o práci v oblasti analýzy údajov. Projekt ma zaujal a teším sa na ďalšie informácie. Mám väčší záujem o prácu s vami ako kedykoľvek predtým.“
  • Uveďte čo najviac konkrétnych informácií, pričom sa obmedzte na dve alebo tri vety.
 • Odkazy