3 spôsoby, ako sa sťažovať na pasívne fajčenie v bytoch

Pasívne fajčenie hrozne zapácha, ale môže spôsobiť aj vážne zdravotné problémy. Tieto problémy môžu byť ešte horšie, ak máte zdravotné ťažkosti, ako je napríklad astma. Všetky nájomné zmluvy však so sebou nesú zmluvu, ktorá vám umožňuje pokojné využívanie prenajatého priestoru. Ak sa chcete sťažovať na pasívne fajčenie vo svojom byte, začnite rozhovorom so susedmi a pokúste sa dospieť k priateľskému riešeniu. Ak to nepomôže, môžete zapojiť svojho majiteľa bytu. Ak váš prenajímateľ nie je ochotný situáciu vyriešiť, možno budete chcieť zapojiť ďalšie inštitúcie alebo zvážiť žalobu.[1]
[2]
[3]

Metóda 1 z 3:Rozhovor so susedmi


Uskutočnite priateľské rozhovory so všetkými svojimi susedmi. Rozhovor so susedmi vám môže pomôcť nielen zistiť, odkiaľ dym vychádza, ale môžete tiež zistiť, že nie ste jediná osoba, ktorá má problémy s pasívnym fajčením vo vašom byte.[4]
[5]

 • Začnite otázkou, či osoba fajčí. Ak povedia, že nie, môžete povedať: „Všimli ste si, že by sa do vášho bytu v poslednom čase dostalo pasívne fajčenie?? Mám s tým problém.“
 • Ak fajčia, opýtajte sa, či fajčia vo svojom byte. Ak áno, môžete povedať: „Domnievam sa, že váš pasívny dym sa dostáva do môjho bytu cez vetracie otvory. Môžeme hovoriť o nejakých spôsoboch, ako tomu zabrániť?“
 • Zamerajte svoje úsilie na nájomníkov v bytoch, ktoré majú spoločnú stenu s vaším bytom. Je veľmi pravdepodobné, že máte spoločné ventilačné systémy alebo spoločné klimatizačné a vykurovacie kanály, čo znamená, že títo nájomníci sú s najväčšou pravdepodobnosťou zdrojom pasívneho fajčenia, ktoré sa dostáva do vášho bytu.
 • Rozšírte sa a rovnakým spôsobom sa porozprávajte so susedmi vášho suseda. Ak jeden z vašich susedov fajčí vo svojom byte, ostatní susedia si mohli všimnúť pasívne fajčenie, ktoré preniká aj do ich bytov.
 • Ostatní môžu mať podobné sťažnosti, ale boja sa niečo povedať. Ak sa spojíte, vaše posolstvo bude mať väčšiu silu.


Vysvetlite svoje problémy s dymom. Skôr ako budete predpokladať, že všetci chápu nebezpečenstvo pasívneho fajčenia, môžete si pred rozhovorom so susedmi zhromaždiť základné informácie o zdravotných rizikách spojených s pasívnym fajčením.[6]

 • Vyhľadajte si na internete brožúry a informácie. Materiály, ktoré môžete použiť, nájdete na webových stránkach zdravotníckych organizácií, ako sú American Heart Association alebo American Lung Association.
 • Najmä ak má niektorý zo susedných nájomníkov deti, mali by si byť vedomí pasívneho fajčenia prichádzajúceho do ich bytov a mali by sa ho obávať.
 • Ak máte nejaké konkrétne zdravotné problémy, môžete upozorniť aj na ne. Ľudia môžu mať väčšie pochopenie pre niekoho, kto má špecifické zdravotné problémy, ako pre niekoho, kto sa len javí ako militantný odporca fajčenia.
 • Vyhnite sa obviňovaniu alebo urážaniu. Majte na pamäti, že väčšina fajčiarov chce prestať fajčiť, ale cíti sa pri tom bezmocná.
 • Môžete napríklad napísať: „Nechcem vám šliapať na krk, ale moja dcéra má astmu a pasívne fajčenie jej spôsobuje vážne problémy. Môžeme pracovať na kompromise, aby ste mohli prestať fajčiť vo svojom byte?“
 • Ak sa rozprávate s niekým, kto sa zrazu začne brániť alebo je nepriateľsky naladený, neskúšajte návnadu a nepúšťajte sa do hádky – problém sa tým nevyrieši a vy a váš sused sa len ocitnete v napätej situácii.
 • Môžete napríklad povedať: „Chápem vaše obavy. Snažím sa len chrániť svoje zdravie a zdravie svojej rodiny. Veľmi by som ocenil, keby ste mi vyšli v ústrety aspoň v tejto veci.“


Ponúknite rozumné riešenia. Sťažnosťou na pasívne fajčenie vo vašom byte nič nedosiahnete, ak fajčiarom nepomôžete navrhnúť možnosť, ktorá rešpektuje ich práva a zároveň zbaví váš byt pasívneho fajčenia.[7]

 • Napríklad, ak má každý byt súkromný balkón alebo terasu, môžete navrhnúť, aby vaši susedia fajčili tam namiesto vo vnútri svojho bytu.
 • Ak bývate vo výškovej budove, môžete poukázať na vyhradené miesta pre fajčiarov, ktoré sa nachádzajú mimo budovy alebo na poschodí.
 • Ďalšou možnosťou môže byť požiadavka, aby všetci fajčiari, ktorí musia fajčiť vo svojom byte, tak robili cez otvorené okno, čím by sa obmedzilo množstvo pasívneho fajčenia prenikajúceho cez kanály do vášho bytu.


Zvážte zaslanie písomného listu fajčiarom. Vaši susedia, ktorí fajčia, môžu brať vaše sťažnosti vážnejšie, ak im pošlete písomný list. Aj keď tak neurobí, písomný list je dôkazom, že ste sa pokúsili o priateľské riešenie skôr, ako ste zapojili majiteľa bytu alebo iné orgány.[8]
[9]

 • Písomný list môže fungovať aj v prípade, že sa hanbíte alebo sa necítite pohodlne, keď svoje obavy adresujete susedovi.
 • Zachovajte priateľský a susedský tón listu a zdôraznite, že by ste chceli dospieť k priateľskému riešeniu bez toho, aby ste do toho zatiahli niekoho iného alebo spôsobili nejaké problémy.
 • Vyhnite sa vyhrážaniu sa svojmu susedovi. Namiesto toho uveďte rozumné riešenia problému.
 • Dajte susedom lehotu na odpoveď na váš list a informujte ich, čo budete robiť ďalej, ak sa s vami nedohodnú na riešení problému.
 • Ak máte v úmysle obrátiť sa na majiteľa bytu, informujte ho napríklad o tom, že. Nie je to hrozba, ak to skutočne dodržíte.
 • Predtým, ako list odovzdáte susedovi, urobte si jeho kópiu. môžete umiestniť svoj list na ich vchodové dvere – nie je skutočne potrebné ho posielať poštou, stačí sledovať, či vaši susedia list videli alebo ho vzali dovnútra.

Metóda 2 z 3: Zapojenie prenajímateľa


Preskúmajte svoju nájomnú zmluvu. Vaša nájomná zmluva obsahuje ustanovenia týkajúce sa vašich práv ako nájomcu, ktoré môžete uviesť v liste prenajímateľovi. Tieto ustanovenia podporia váš postoj a urobia vaše argumenty presvedčivejšími.[10]
[11]
[12]

 • Je možné, že vaša nájomná zmluva alebo iné pravidlá spoločenstva, ktoré sú súčasťou nájomnej zmluvy, zakazujú fajčenie v bytoch. V takomto prípade máte určite navrch pri sťažovaní sa na fajčenie vašich susedov, pretože porušujú svoju nájomnú zmluvu.
 • Aj keď v nájomnej zmluve nie je nič výslovne uvedené, môžete sa spoliehať na zmluvu o pokojnom užívaní, ktorá je zo zákona implikovaná vo všetkých nájomných zmluvách.
 • Prostredníctvom tejto zmluvy sa všetci nájomníci zaväzujú, že nebudú robiť nič, čo by rušilo alebo spôsobovalo nepríjemnosti susedom a narúšalo práva ostatných nájomníkov na pokojné užívanie ich nájomnej jednotky.
 • Pasívne fajčenie je nepríjemnosť, ktorá môže spôsobiť vážne zdravotné problémy a ovplyvniť vašu schopnosť dýchať – nehovoriac o tom, že poškodzuje byt a všetky vaše veci zapáchajú ako popolník.


Vypracujte formálny obchodný list. Začnite svoju snahu o zapojenie prenajímateľa formálnym písomným listom, v ktorom vysvetlíte svoje problémy s pasívnym fajčením vo vašom byte a budete žiadať, aby sa s tým niečo urobilo.[13]
[14]

 • Aplikácia na spracovanie textu vo vašom počítači zvyčajne obsahuje šablónu obchodného listu, ktorá vám pomôže správne naformátovať list.
 • List by mal byť stručný, maximálne na jednu stranu, a mal by sa držať faktov. Oznámte prenajímateľovi, že ste sa snažili vyriešiť situáciu zmierom, skôr než sa na neho obrátite so žiadosťou o pomoc.
 • Jasne uveďte, že rozumiete svojim právam ako nájomca a žiadate prenajímateľa o pomoc pri odstraňovaní tohto nepríjemného javu. Dajte mu najavo, že ste otvorení diskusii o všetkých dostupných možnostiach.
 • Stanovte prenajímateľovi lehotu na odpoveď na váš list. Týždeň až 10 dní od doručenia listu by malo byť dosť času. Ak plánujete urobiť niečo iné, konkrétne ak nedosiahnete požadovaný výsledok, dajte mu to vedieť.
 • V opačnom prípade sa nechcete vyhrážať niečím, čo nemáte v úmysle dodržať. Jednoducho uveďte niečo ako „Ak sa táto záležitosť nevyrieši do 10 dní od doručenia tohto listu, budem nútený podniknúť ďalšie kroky.“


Prípadne si zaobstarajte potvrdenie od svojho lekára. Ak máte zdravotný stav, ktorý je ovplyvnený alebo zhoršený pasívnym fajčením, porozprávajte sa o tom so svojím lekárom a zistite, či by nenapísal list vášmu prenajímateľovi, v ktorom by vám vysvetlil, aké zdravotné riziko pre vás pasívne fajčenie predstavuje.[15]
[16]

 • Ak máte osobitnú citlivosť na pasívne fajčenie, môžete spĺňať podmienky podľa federálnych zákonov, ktoré vyžadujú, aby prenajímatelia poskytli osobám so zdravotným postihnutím primerané úpravy.
 • Federálny zákon o spravodlivom bývaní zakazuje prenajímateľom diskriminovať osoby, ktoré majú telesné alebo duševné postihnutie, ktoré podstatne obmedzuje hlavnú životnú činnosť.
 • Dýchanie sa považuje za hlavnú životnú činnosť, čo znamená, že akýkoľvek zdravotný stav, ktorý ovplyvňuje vaše dýchanie – vrátane silných alergií na pasívne fajčenie – predstavuje zdravotné postihnutie podľa federálneho zákona.
 • Primerané opatrenia zahŕňajú obmedzenie fajčenia vo vašej budove, presťahovanie do inej budovy s obmedzením fajčenia alebo uzavretie vášho bytu a zabezpečenie jeho samostatného vetrania.


Pošlite svoj list prenajímateľovi. Po dokončení návrhu listu by ste ho mali starostlivo skontrolovať, potom vytlačiť a podpísať. Pred odoslaním listu prenajímateľovi si urobte aspoň jednu kópiu listu pre vlastné záznamy.[17]
[18]

 • Pošlite svoj list doporučenou poštou s doručenkou. Takto máte dôkaz o dátume, kedy váš prenajímateľ dostane váš list.
 • Potvrdená zásielka sa môže zdať ako zbytočnosť, keď môžete svoj list jednoducho odniesť do kancelárie prenajímateľa sami, ale nezabúdajte, že potrebujete objektívny dôkaz o svojom úsilí, ak by s vami prenajímateľ odmietol spolupracovať.
 • Ak list jednoducho odovzdáte prenajímateľovi, môže neskôr tvrdiť, že list nikdy nedostal a nevie, o čom hovoríte – a bude to vaše slovo proti jeho slovu.
 • Keď dostanete zelenú kartu preukazujúcu, že váš prenajímateľ podpísal a prijal váš list, uschovajte si ju spolu s kópiou listu a vyznačte si v kalendári dátum konečného termínu.


Porozprávajte sa s prenajímateľom osobne. Ak vás majiteľ bytu kontaktuje v súvislosti s vaším listom, možno budete chcieť zvážiť, či si s majiteľom bytu sadnete osobne a porozprávate sa o problémoch, ktoré máte s pasívnym fajčením.[19]
[20]

 • Aj keď sa chcete domáhať svojich práv na nefajčiarsky domov, mali by ste sa pokúsiť pochopiť veci aj z pohľadu vášho prenajímateľa.
 • Váš prenajímateľ sa snaží kráčať po tenkej hranici, pretože nechce stratiť žiadneho nájomníka. Môžete však poukázať na škody, ktoré dym spôsobuje v bytoch a ktoré ovplyvňujú ich hodnotu.
 • Váš prenajímateľ si bude musieť dať viac práce s upratovaním bytu po tom, ako sa odsťahujú nájomníci, ktorí tam fajčili. Aj keď sa prenajímateľovi podarí vyúčtovať nájomníkom tieto škody, stále to znamená, že prenajímateľ má dlhší čas na to, aby mohol byt opäť prenajať.
 • Možno sa budete chcieť opýtať svojho prenajímateľa, či by neuvažoval o zavedení obmedzení fajčenia vo vašej budove alebo komplexe.
 • Majte však na pamäti, že aj keď s tým váš prenajímateľ súhlasí, môže trvať takmer rok, kým sa problém úplne vyrieši. Prenajímatelia nemôžu meniť aktívne nájomné zmluvy, čo znamená, že by ste museli čakať, kým sa fajčiarom skončí nájomná zmluva, kým by ste zaznamenali nejaký rozdiel v kvalite vzduchu vo vašej jednotke.


Zistite, či sa môžete presťahovať do inej jednotky. Ak bývate vo veľkej budove alebo komplexe a sú k dispozícii voľné jednotky, váš prenajímateľ vám môže umožniť presťahovať sa do inej jednotky, ktorá sa nenachádza v blízkosti fajčiacich nájomníkov.[21]

 • Presťahovaním sa do inej jednotky môžete preniesť nájomnú zmluvu bez toho, aby ste spôsobili veľké dodatočné náklady vám alebo vášmu prenajímateľovi.
 • Ak má váš prenajímateľ inú nefajčiarsku jednotku, ktorú môžete využiť, ponúknite, že po odsťahovaní vyčistíte svoju súčasnú jednotku a pokúsite sa ju zanechať v stave, v akom bola, keď ste sa do nej prvýkrát nasťahovali.
 • Aj keď je sťahovanie nepríjemné, ak sa sťahujete len do susednej budovy, nie je to ani zďaleka také rušivé ako sťahovanie na druhý koniec mesta.

Metóda 3 z 3: Podniknutie ďalších krokov


Obráťte sa na miestnu agentúru pre práva nájomníkov. Najmä ak bývate vo väčšom meste, môže byť vo vašom okolí agentúra pre práva nájomníkov, ktorá vám môže pomôcť s problémom pasívneho fajčenia vo vašom byte.[22]
[23]

 • Agentúry na ochranu práv nájomníkov existujú na to, aby vám pomohli uplatniť vaše práva na bývanie, ktoré sú stanovené federálnymi a štátnymi zákonmi a miestnymi nariadeniami. Každá pomoc, ktorú poskytnú, je zvyčajne bezplatná.
 • Agentúry pre práva nájomníkov majú často aj právnikov, ktorí môžu posúdiť vašu situáciu a poradiť vám, aké ďalšie kroky by ste mali podniknúť.
 • Ak je pasívne fajčenie problémom aj pre mnohých iných nájomníkov, niekto z agentúry pre práva nájomníkov vám môže pomôcť usporiadať stretnutie nájomníkov alebo zorganizovať odbory nájomníkov vo vašej budove alebo komplexe, aby ste mali väčšiu moc presadzovať svoje práva na bývanie bez dymu voči neochotnému prenajímateľovi.


Podajte sťažnosť na miestnu bytovú radu. Ak má vaša obec bezpečnostnú alebo hygienickú radu pre bývanie, môže prijímať sťažnosti na pasívne fajčenie – najmä ak máte zdravotné ťažkosti, ktoré fajčenie zhoršuje.[24]

 • Niektoré mestá a okresy tiež prijali nariadenia o zákaze fajčenia, ktoré môžu obmedziť fajčenie v nájomných bytoch. Ak váš prenajímateľ porušuje miestnu vyhlášku tým, že umožňuje nájomníkom fajčiť v bytoch, môžete získať pomoc od mesta alebo okresu, aby ste tento problém ukončili.
 • Aj bez miestnej vyhlášky môže miestna bytová rada podniknúť kroky proti vášmu prenajímateľovi za to, že vám neposkytol primerané ubytovanie, ak máte zdravotné ťažkosti alebo ste osobitne citliví na pasívne fajčenie.
 • Pri podávaní sťažnosti si so sebou prineste všetky kópie listov, ktoré ste poslali susedom a prenajímateľovi, ako aj akúkoľvek inú dokumentáciu, ktorá potvrdzuje vaše tvrdenia.


Zvyšujte povedomie vo svojej komunite o nebezpečenstve pasívneho fajčenia. Na internete nájdete letáky a plagáty, ktoré si môžete vytlačiť a umiestniť v spoločných priestoroch, aby ste pomohli vzdelávať a informovať svojich susedov o rôznych zdravotných rizikách spojených s pasívnym fajčením.[25]

 • Pozrite si webové stránky zdravotníckych organizácií, ako sú American Heart Association alebo American Lung Association. Existujú aj protifajčiarske organizácie, ktoré majú materiály.
 • Dávajte pozor, aby ste si šírením týchto materiálov sami nespôsobili nepríjemnosti. Umiestnite ich v spoločných priestoroch, kde môžu nájomníci voľne vyvesiť nástenky alebo iné predmety, ale neznečisťujte ich.
 • Napríklad nechávanie letákov na autách alebo vo dverách ľudí môže byť vnímané ako obťažovanie alebo ako obťažovanie, najmä ak neustále obťažujete letákmi susedov fajčiarov, ktorých ste už o tejto problematike informovali.


Poraďte sa s právnikom. Ako poslednú možnosť môžete zvážiť podanie žaloby na suseda alebo na svojho prenajímateľa, aby ste ho prinútili odstrániť problém pasívneho fajčenia vo vašom byte. Väčšina advokátov ponúka bezplatnú úvodnú konzultáciu na posúdenie vášho prípadu.[26]
[27]
[28]

 • Vyhľadajte právnikov, ktorí sa špecializujú na právo prenajímateľa a nájomcu alebo na miestne právo týkajúce sa obťažovania. Možno budete môcť žalovať svojho suseda za vytváranie nepríjemností alebo svojho prenajímateľa za to, že tieto nepríjemnosti neodstránil.
 • Ak ste nájomcom, zvyčajne sa budete chcieť sústrediť na žalobu na prenajímateľa, a nie na žalobu na suseda. Aj keď vyhráte súdny spor proti susedovi, môžete mať problémy s vymáhaním rozsudku voči nemu.
 • Zvyčajne môžete tieto žaloby podať na súde pre drobné pohľadávky, ktorý je určený na to, aby ho ľudia mohli využiť sami bez pomoci právnika.
 • Využite však bezplatné konzultácie, aby ste získali viac informácií a rád o vašej prípadnej žalobe.
 • Advokátov môžete vyhľadať na webovej stránke vašej štátnej alebo miestnej advokátskej komory, ktorá zvyčajne obsahuje adresár členov-advokátov, ktorí majú licenciu na výkon advokácie vo vašej oblasti.

 • Zvážte presťahovanie do budovy alebo komplexu bez dymu. Ak na to máte prostriedky – a najmä ak sa blíži koniec vašej nájomnej zmluvy – možno sa budete chcieť presťahovať do inej bytovej komunity vo vašej oblasti, ktorá má 100 % nefajčiarsku politiku.[29]

  • Jednoduché odsťahovanie nemusí uspokojiť vašu túžbu uplatniť svoje práva, ale v niektorých prípadoch to môže byť najjednoduchšie riešenie.
  • Aj keď vám prenajímateľ predtým nebol ochotný pomôcť, ak uvediete, že ste pripravení presťahovať sa do nefajčiarskeho komplexu, môže mať väčší záujem vám pomôcť, aby vás nestratil ako nájomcu – najmä ak ste boli dobrým nájomcom, ktorý platil nájomné načas a nikdy nespôsoboval žiadne problémy.
  • Môžete sa opýtať prenajímateľa, či môžete vypovedať nájomnú zmluvu, ak vám zostáva ešte niekoľko mesiacov. V skutočnosti môže byť lacnejšie (z pohľadu vášho prenajímateľa), keď vás nechá prerušiť nájomnú zmluvu a odísť, než aby urobil akékoľvek úpravy, ktoré by boli potrebné na to, aby ste mohli zostať.
  • Ak zistíte, že sa musíte kvôli pasívnemu fajčeniu presťahovať, upozornite na to svojho prenajímateľa a požiadajte ho o zľavu z prípadnej náhrady škody, ktorú by ste museli zaplatiť, alebo o vrátenie celej kaucie bez ohľadu na prípadné škody. Uistite sa, že máte každú takúto dohodu v písomnej forme.
  • Ak vám prenajímateľ súhlasí s vrátením celej zálohy za škody, neznamená to, že by ste mali nechať byt v neporiadku.
  • Upratujte po tom, čo ste si vysťahovali všetky svoje veci, a snažte sa opraviť všetky drobné škody, ktoré ste mohli spôsobiť a ktoré presahujú rámec bežného opotrebovania.
 • Referencie