3 spôsoby, ako sa stať prekladateľom TED

Prekladatelia TED pracujú na šírení vedomostí tým, že prinášajú obsah prednášok TED do nových jazykov. Prekladatelia buď vytvárajú titulky k videám, alebo prepisy videí. Projekt TED Translation je otvorená komunita, v ktorej sa ľudia z celého sveta spájajú, aby preložili prednášky TED do rôznych jazykov. Ak ste fanúšikom prednášok TED a ovládate dva jazyky (alebo viac), potom by vás mohlo zaujímať, či sa chcete pripojiť k tejto brilantnej komunite spolupracovníkov.

Metóda 1 z 3: Splnenie požiadaviek


Uistite sa, že dostatočne ovládate hovorený zdrojový jazyk. Musíte plynule ovládať jazyk prednášky TED (takmer vždy angličtinu) aj jazyk, do ktorého prekladáte.[1]
Preto musíte byť schopní dostatočne dobre zachytiť nuansy hovorenej angličtiny, aby ste ju mohli preložiť do cieľového jazyka.

 • Plynulosť znamená, že hovoríte alebo čítate v jazyku, ktorý nie je vaším materinským jazykom, s dostatočnou zručnosťou, aby ste sa vyrovnali alebo priblížili úrovni rodených hovoriacich tohto jazyka.


Uistite sa, že dostatočne ovládate cieľový spisovný jazyk. Prednášky TED často hovoria o nejasných a technických témach. Ak sa rozhodnete pre prepis alebo titulkovanie, musíte dostatočne ovládať cieľový jazyk, aby ste dokázali preložiť žargón a najmodernejšiu slovnú zásobu, ktorú budete počuť.


Oboznámte sa s osvedčenými postupmi. Musíte sa oboznámiť s osvedčenými postupmi pri titulkovaní a dodržiavať ich. Zoznam osvedčených postupov nájdete na adrese http://www.ted.com/participate/translate/guidelines#h2–subtitling. Medzi dôležité informácie, ktoré by ste si mali uvedomiť, patria:

 • Do každého titulku vložte správny počet riadkov a znakov.
 • Uistite sa, že rýchlosť čítania jednotlivých riadkov nie je príliš rýchla alebo príliš pomalá.
 • Komprimácia písomného materiálu pri zachovaní významu.

Metóda 2 z 3: Vyplnenie prihlášky


Vytvorte si konto TED. Zaregistrovať sa na konto TED je jednoduché. Jednoducho prejdite na stránku TED na adrese www.ted.com a kliknite na tlačidlo „prihlásenie“ v pravom hornom rohu. Zobrazí sa výzva, ktorá vás nasmeruje buď na prihlásenie, alebo na registráciu. Kliknite na tlačidlo s nápisom „prihlásiť sa.“ Budete potrebovať: 1:

 • Vaše meno a priezvisko.
 • Vašu preferovanú e-mailovú adresu.
 • Heslo, ktoré má aspoň šesť znakov.
 • Prípadne sa môžete zaregistrovať pomocou svojho facebooku.účet com. Stačí kliknúť na logo Facebooku.


Zaregistrujte sa. Po vytvorení konta TED sa prihláste na hlavnú stránku TED.

 • Vpravo hore sa nachádza rozbaľovacia ponuka s názvom „Participovať.“ Nechajte kurzor myši prejsť nad rozbaľovacie menu. Jednou z možností je „preložiť.“ Kliknite na túto možnosť, čím sa dostanete na stránku prekladu TED.
 • Keď sa dostanete na stránku TED translate, kliknite na tlačidlo v ľavej časti stránky s nápisom „get started“ (začať).“


Vyplňte žiadosť. V dolnej časti stránky „Začnite“ by ste mali vidieť tlačidlo s nápisom „Prihláška.“ Kliknite na toto tlačidlo. Dostanete sa na amara.org stránka. Amara je platforma, ktorú TED používa na preklad a prepis.[2]
Aplikácia vám položí štyri otázky vrátane:

 • Prečo chcete prekladať/titulkovať pre TED. Niečo ako „Chcem prekladať pre TED, pretože chcem byť súčasťou spolupracujúcej komunity a udržiavať svoje jazykové zručnosti“ je v poriadku.
 • Požiada vás, aby ste poskytli opis svojho zážitku v cieľovom jazyku. Napríklad, ak ste daný jazyk študovali v škole, boli ste samouk alebo ste rodený hovorca.
 • Aplikácia vás tiež požiada, aby ste ohodnotili svoje jazykové znalosti od 1 do 5, pričom 5 je najlepšia a 1 najhoršia.
 • Pri poslednej otázke vysvetlite, ako ste sa dozvedeli o Amare.


Nakoniec vykonajte korektúru svojej žiadosti. Nevyzerá dobre, ak je prihláška budúceho prekladateľa plná pravopisných a gramatických chýb, preto si ju dvakrát a trikrát skontrolujte, aby ste sa uistili, že tá vaša taká nie je. Prekladateľský tím TED by sa vám mal ozvať do piatich dní, takže nebudete dlho čakať.

Metóda 3 z 3:Začíname s prekladaním


Naučte sa používať Amaru. Program, ktorý TED používa na preklad a titulkovanie, sa nazýva Amara. Amara je prevádzkovaná na neziskovej báze, a hoci ju používa TED, je k dispozícii pre všetky typy titulkovania videí. Amara je navrhnutá tak, aby sa ľahko používala, pričom celková dĺžka všetkých štyroch školiacich videí je menej ako päť minút. Videá vám vysvetlia, ako písať, synchronizovať, prezerať a prekladať, a nachádzajú sa na adrese https://www.youtube.com/watch?v=-NxoPqYwVwo&index=1&list=PLjdLzz0k39ykXZJ91DcSd5IIXrm4YuGgE.


Začnite pomaly. Počet prednášok TED, ktoré môžete prepisovať alebo titulkovať, nie je obmedzený. Môžete však prepisovať alebo titulkovať len jednu prednášku naraz a každú prednášku TED, ktorú preložíte, musíte dokončiť do 30 dní. Taktiež musíte preložiť aspoň 90 minút materiálu predtým, ako budete môcť prezerať a hodnotiť materiál iných prekladateľov.[3]


 • Pustite sa do prekladania! Preklad TED je projekt s otvoreným zdrojovým kódom. To znamená, že ako Wikipedia.org alebo wikiHow.com, že sa na ňom môže zúčastniť ktokoľvek a oprava je zverená komunite prekladateľov TED. Takže hoci môžete poslať čokoľvek, čo chcete, podlieha to kontrole. Očakávajte, že vaše chyby budú opravené!
 • Odkazy