3 spôsoby, ako sa stať profesionálnym učiteľom

K učiteľskému povolaniu sa môžete pripojiť absolvovaním požadovanej odbornej prípravy a získaním osvedčenia, ale stať sa profesionálnym učiteľom znamená niečo viac. Byť profesionálom znamená správať sa podľa najvyšších štandardov, vynakladať maximálne úsilie v triede aj mimo nej a budovať vzťahy založené na vzájomnom rešpekte. Ak sa teda túžite stať učiteľom, usilujte sa byť dobrým učiteľom; a ak chcete byť dobrým učiteľom, uistite sa, že sa správate ako profesionál.

Metóda 1 z 3:Vyzerať a správať sa ako skutočný profesionál


Oblečením a stylingom pôsobte upravene a čisto. Môžete mať väčšiu flexibilitu v obliekaní ako predchádzajúce generácie učiteľov – od učiteľa muža sa napríklad nemusí očakávať, že bude nosiť sako a kravatu. Bez ohľadu na pravidlá obliekania (alebo ich absenciu) na vašej škole sa však zamerajte na zachovanie profesionálneho vzhľadu. Do práce prichádzajte tak, aby ste vyzerali ako učiteľ, a nesnažte sa obliekať ako vaši študenti.[1]

 • Vaše oblečenie nemusí byť upchaté a zapnuté, ale snažte sa o skromné, čisté, nepomačkané a nepoškodené oblečenie.
 • Môžete si napríklad obliecť sukňu alebo nohavice s blúzkou alebo svetrom, alebo si obliecť nohavice a košeľu s golierom so svetrom alebo sakom a možno kravatou.
 • Pokiaľ ide o osobnú úpravu, snažte sa nevyzerať, akoby ste práve vyliezli z postele alebo akoby ste sa chystali do klubu.


Na verejnosti sa správajte profesionálne. Študenti a celá komunita vás budú vnímať ako učiteľa, aj keď práve nepracujete, preto dbajte na to, aby ste v každodennom živote dobre reprezentovali svoju školu a profesiu. Buďte niekým, koho môžu ostatní rešpektovať bez ohľadu na situáciu.[2]

 • Aby sme uviedli extrémny príklad, zapojenie sa do opileckých bitiek vo voľnom čase spôsobí, že členovia komunity stratia rešpekt nielen voči vám, ale možno aj voči profesii ako takej.
 • Nehovorte zle o škole ani nepomlouvajte zamestnancov školy alebo študentov.


Zachovávajte profesionalitu na sociálnych sieťach. Sociálne médiá môžu byť pre vás skvelým spôsobom, ako sa spojiť so žiakmi, rodičmi a kolegami, ale môžu byť aj vstupnou bránou k neprofesionálnemu alebo dokonca nevhodnému správaniu. Mali by ste mať oddelené osobné a profesionálne profily na sociálnych sieťach a pre každý z nich zachovať prísne nastavenia ochrany osobných údajov.

 • Všeobecne platí, že na sociálnych sieťach nehovorte nič, čo by ste nepovedali v triede.
 • Odolajte pokušeniu byť príliš zhovorčivý alebo sa príliš deliť na sociálnych sieťach. Zachovajte si určitý profesionálny odstup v kontakte so študentmi a inými ľuďmi ako učiteľ.
 • Nezverejňujte fotografie svojich študentov na sociálnych sieťach bez ich súhlasu a súhlasu ich rodičov alebo opatrovníkov.
 • Skontrolujte, či má vaša škola vypracované smernice alebo pravidlá pre sociálne médiá.


Na každý deň vyučovania sa dôkladne pripravte. Večer predtým si skontrolujte svoj plánovač a pripravte sa na nasledujúci deň. Profesionálni učitelia dôkladne plánujú každú vyučovaciu hodinu a hodinu. Potom sa držia svojho pracovného programu a harmonogramu hodnotenia.[3]

 • Tým zabezpečíte, že sa pokryje obsah učebných osnov a tiež zručnosti potrebné pre dlhodobejší úspech svojich študentov v konkrétnom predmete alebo vzdelávacej oblasti.
 • Pracovný deň profesionálneho učiteľa sa nekončí so školským zvonením na konci dňa a začína sa vždy pred ranným zvonením nasledujúceho dňa.


Každý deň prichádzajte do práce načas. Profesionálny učiteľ chápe potrebu začať deň dobre, každý deň. Prvý dojem, ktorý urobíte každé ráno, udáva tón zvyšku dňa.[4]

 • Príďte dostatočne skoro, aby ste mali čas dať si do poriadku všetky dokumenty a plány hodín a aby ste sa mohli psychicky pripraviť na správny začiatok dňa.


Dodržiavajte postupy a protokoly, ktoré sa vo vašej škole očakávajú. Skutoční profesionáli v akejkoľvek oblasti prijímajú firemnú identitu a hodnoty a modelujú ich pre klientov. V prípade učiteľa to znamená byť „tímovým hráčom“ so svojimi kolegami učiteľmi a vedením školy a toto spoločné zameranie prenášať na svojich žiakov.[5]

 • Aj keď máte pochybnosti alebo rozdielne názory na firemnú identitu alebo postupy vo vašej škole, nedovoľte, aby sa to premietlo do vášho vyučovania.


Nezmeškajte termíny ani nezaostávajte s hodnotením. Profesionáli si svoju prácu aktualizujú a plánujú dopredu. Ak neustále posúvate termíny alebo dávate sľuby, ktoré nemôžete dodržať, stratíte rešpekt v očiach žiakov a kolegov.[6]

 • Pokiaľ ide o známkovanie, pravidlo 3 dní je dobrým východiskom pre kratšie úlohy a testy, ktoré nie sú esejami. Pri dlhších úlohách dodržiavajte dvojtýždňovú lehotu na odovzdanie. Ak vám odovzdávanie testov a pod. trvá príliš dlho, žiaci môžu stratiť záujem o úlohu a svoje výsledky v čase, keď im prácu vrátite.


Prijmite zmenu a dajte šancu novým metódam. Nebuďte osudoví a nehádzajte flintu do žita novým nápadom alebo návrhom na pozitívne zmeny. Namiesto vyslovovania negatívnych myšlienok typu „To na tejto škole nikdy nebude fungovať“ s úctou zaznamenajte všetky obavy, ktoré môžete mať, ale prejavte ochotu vyskúšať niečo iné.[7]

 • Neodmietajte hneď návrhy alebo nové nápady aj od študentov. Dajte im najavo, že si ich názory a pohľady ceníte.


Vyhľadávať nové poznatky z predmetu, o ktoré sa môžete podeliť so svojimi žiakmi. Absolvujte kurzy ďalšieho vzdelávania, aby ste si udržali duševnú stimuláciu. Vaše obnovené nadšenie pre predmet bude odmenené zvýšeným záujmom študentov a ich nadšením pre samotný predmet.[8]

 • Skutočný profesionál – ako učiteľ alebo v akejkoľvek inej profesii – sa nikdy neprestane učiť.
 • Uistite sa tiež, že máte prehľad o vzdelávacej politike a legislatíve.


Buďte zapálení, pozitívni a nadšení pre svoju prácu. Nikdy sa netvárte, že byť v triede je povinnosť, aj keď sa tak z času na čas cítite. Namiesto toho prezentujte pozitívne naladenie a nadšenie pre svojich žiakov.[9]

 • Ak sami potrebujete pozitívnu energiu, každé ráno alebo medzi hodinami si nájdite čas na to, aby ste si pripomenuli, prečo ste sa dali na učenie a čo z neho máte.
 • Zachovajte si toto pozitívne nadšenie aj mimo triedy. Profesionálny učiteľ napríklad nebude vytvárať negatívnu atmosféru v zborovni alebo sa zapájať do bezduchých klebiet.


navštevujte kurzy profesijného rozvoja, aby ste získali nové zručnosti. Profesionálni učitelia sa neustále učia a delia sa o to, čo vedia. Zoznámte sa s najnovšími pedagogickými teóriami a postupmi, ako aj s nástrojmi tohto odboru. Buďte otvorení skúšaniu nových nápadov, ktoré pomôžu vašim študentom učiť sa a prospievať.

 • Tak ako sa vy učíte od iných učiteľov, môžu sa oni učiť od vás. Podeľte sa o svoje skúsenosti a poznatky z vyučovania s ostatnými učiteľmi, najmä s tými, ktorí sú súčasťou vášho tímu.

Metóda 2 z 3:Vedenie triedy ako profesionál


Prevezmite zodpovednosť za svoju triedu. Rešpektujte svojich žiakov a vyžadujte rovnaký rešpekt od nich. Jasne stanovte pravidlá správania v triede a dôsledne ich presadzujte. Nekričte a nestrácajte chladnú hlavu – zachovajte pokoj a rozvahu a jasne povedzte, čo sa má stať. V prípade potreby zapojte do riešenia závažných disciplinárnych problémov vedenie školy.[10]

 • Vašou úlohou nie je byť priateľom svojich žiakov alebo najobľúbenejším učiteľom. Ste mentor, ktorý má odovzdávať vedomosti a modelovať profesionálne správanie.


Na prvé miesto postavte bezpečnosť. Nezabúdajte, že ako profesionálny učiteľ ponúkate službu žiakom a školskej komunite. Ste povinní brať svoju úlohu „in loco parentis“ vážne. Vysvetľujte, prečo platia určité pravidlá, a dodržiavajte všetky inštitucionálne postupy riadenia rizík.[11]

 • Či už učíte na hodine telocviku alebo v chemickom laboratóriu, jasne stanovte bezpečnostné pravidlá a vždy ich dodržiavajte. Neochabujte v pomýlenej snahe vyzerať sympatickejšie alebo „cool.“


Usilujte sa o dokonalosť. Neustále poskytujte študentom kritériá na zlepšenie. Chváľte, keď je to potrebné, a dávajte súcitnú, ale konštruktívnu spätnú väzbu, keď je to potrebné. povzbudzujte a podporujte tých, ktorí potrebujú pomoc, a hľadajte kreatívne spôsoby, ako im pomôcť zlepšiť známky.[12]

 • Vytvorte prostredie, v ktorom sa od každého (vrátane vás) očakáva, že bude robiť to najlepšie, bude pochválený, keď sa mu to podarí, a podporený, keď sa mu nepodarí dosiahnuť dokonalosť.


Buďte hrdí na proces a produkty svojho vyučovania. Dbajte na to, aby vaše hodiny, poznámky a materiály boli prezentované profesionálne, t. j. úhľadne, jasne, prehľadne a bez jednoduchých chýb a preklepov. Chvíľu sa zamyslite nad tým, ako by ste hodnotili svoje vlastné úsilie – ak by bolo iné ako úspešné, zvýšte svoje úsilie.

 • Profesionálny učiteľ by nikdy nemal mať pocit, že by mal prácu prerobiť, pretože jej prezentácia je nekvalitná.


Prevezmite zodpovednosť za výsledky svojich študentov. Nakoniec je na vašich študentoch, aby vynaložili prácu a úsilie na získanie čo najlepších známok. Ako profesionálny učiteľ by ste však mali akceptovať, že známky, ktoré vaši žiaci dosahujú, sú aspoň čiastočne odrazom vašej osoby. Prijmite, že je priestor na zlepšenie na oboch stranách – na strane študentov aj na strane vašej.[13]

 • Nehádžte len tak rukami a nehovorte, že zlé známky žiakov sú preto, že sú leniví alebo sa o látku nezaujímajú. Berte to ako osobnú výzvu a nájdite spôsob, ako ich do témy zapojiť.


Zjednodušte svoje hodiny tak, aby ste sa zamerali na kľúčové komponenty. Dobrí učitelia uľahčujú pochopenie zložitých vecí. Používajte príklady, modely, obrázky, praktické činnosti, súvislosti s reálnym životom atď. Nájdite pre žiakov spôsoby, ako sa s látkou stotožniť.

 • „Jednoduchý“ však neznamená „príliš jednoduchý“ alebo „vytvorený bez starostlivosti“.“ Rozmeniť zložité témy na jednoduchšie hodiny je výzva, ktorej zvládnutie si vyžaduje čas a úsilie.
 • Zoberte si príklad z kolegov učiteľov, ktorých rešpektujete pre ich schopnosť vniesť do vyučovania sústredenosť a jednoduchosť.


Udržujte pozornosť študentov prostredníctvom nadšenia a sebavedomia. Nemali by ste očakávať, že vaši študenti budú nadšení z učenia sa niečoho, ak sa nezdá, že by ste boli nadšení z toho, že to učíte. Nechajte v triede vyniknúť svoju vášeň a časť z nej sa prenesie aj na žiakov.

 • S týmto nadšením vysvetľujte študentom, prečo sú vedomosti, ktoré im odovzdávate, dôležité a ako môžu naučené poznatky uplatniť v každodennom živote. Potom je pravdepodobnejšie, že si zapamätajú, čo ich učíte.

Metóda 3 z 3:Nadväzovanie kontaktov so žiakmi, rodičmi a kolegami


Vzbudzujte dôveru ostatných hneď od začiatku. Vytvorte dobrý prvý dojem od prvého dňa akademického roka. Buďte pripravení, nadšení a vážne sa usilujte o úspech.[14]

 • Buďte osobnosťou, ktorej môžu veriť žiaci, rodičia, kolegovia a administrátori.
 • Ak ste na niekoho z nejakého dôvodu urobili zlý dojem, snažte sa ho zmeniť.


Správajte sa k žiakom s rešpektom. Nikdy verejne neponižujte ani neznevažujte svojich študentov. Nehovorte o ich výsledkoch alebo známkach pred ostatnými. Nepripisujte študentom osobné problémy.[15]

 • Nikdy na žiakov nekričte a nehanobte ich pred ich rovesníkmi. Namiesto toho ich povzbudzujte, aby sa podieľali na stanovovaní noriem vašej triedy, medzi ktoré patrí rešpektovanie všetkých.
 • Vynechajte ich rodinu, pôvod, náboženstvo, správanie a osobné okolnosti z verejných disciplinárnych procesov a diskusií.


Vzorom úctivého správania pre svojich študentov. Vaši žiaci sa môžu veľa naučiť o tom, čo od nich očakávate, keď vás pozorujú. Vždy prejavujte úctivý prístup k študentom, kolegom, škole, svojmu predmetu a k sebe samému. Zachytia váš úctivý prístup, čím si ľahko získate ich rešpekt.

 • Pri oslovovaní študentov a zamestnancov používajte pokojný, úctivý tón.
 • Ak učíte viacero tried, nesťažujte sa na jednu triedu druhej. Vaši žiaci sa medzi sebou rozprávajú, takže sa to dozvedia aj žiaci v inej triede.


Zaujímajte sa o každé dieťa. Čím lepšie spoznáte svojich žiakov, tým väčší vplyv budete mať na ich postoj k učeniu a na ich život vo všeobecnosti. Nehrajte si na obľúbencov ani nikoho nepovažujte za osobu, ktorej sa nedá pomôcť – vašou úlohou ako profesionála je učiť všetkých v triede.[16]

 • Uistite sa, že nezabúdate na žiakov uprostred – teda na tých, ktorí vás neohromia svojimi úspechmi alebo vás frustrujú svojím nezáujmom.
 • Nezabúdajte, že vašou úlohou je nadviazať kontakt s každým študentom ako mentor, hoci. Nemusíte a ani by ste sa nemali snažiť stať sa ich priateľom.


Zachovávajte dôvernosť. Profesionálny učiteľ použije osobné informácie o žiakoch, aby im pomohol dosiahnuť ich potenciál. Dôverné informácie sa nebudú zverejňovať ako klebety ani používať ako zbraň proti žiakovi. Podobne aj s informáciami, ktoré sa netýkajú triedy, ako je obsah stretnutí zamestnancov, by sa malo zaobchádzať prísne dôverne.

 • Za zverejnenie dôverných informácií by ste sa mohli dostať do právnych problémov alebo prísť o učiteľskú licenciu.
 • Uistite sa však tiež, že viete, kedy vám zákon ukladá povinnosť zverejniť dôverné informácie. Ak vám napríklad niekto povie alebo máte podozrenie, že dieťa je zneužívané, môžete mať zákonnú povinnosť oznámiť to úradom.[17]


Konzultujte s rodičmi a privítajte ich zapojenie. Zapojte rodičov do vzdelávacieho procesu a podporujte ich podporu disciplinárnych procesov a postupov školy. Pri jednaní s rodičmi buďte zdvorilí a pokojní. Pripomínajte im, že každá diskusia o dieťati musí byť vedená s ohľadom na jeho najlepší záujem.

 • Nemôžete nútiť rodičov, aby sa zapojili do vzdelávania svojich detí, ale môžete byť čo najprívetivejší. Zároveň buďte trpezliví s rodičmi, ktorí sa možno príliš angažujú, a snažte sa ich postrčiť správnym smerom.


Podporujte svojich kolegov a vedenie školy. Ukážte, že ste „tímový hráč“ tým, že uprednostníte potreby inštitúcie ako celku. Pamätajte, že ste jednou osobou v skupine odborníkov, ktorí by mali v ideálnom prípade zdieľať spoločný cieľ a víziu.[18]

 • Samozrejme, že sa nevyhnutne vyskytnú názorové rozdiely a vzťahy medzi učiteľmi a vedením môžu byť obzvlášť mrazivé počas rokovaní o zmluvách.
 • Nezabúdajte však na to, že by ste sa mali zamerať na blaho školy a jej študentov.

Ako môžete udržať motiváciu žiakov v škole?


Sledujte stránku

Referencie