3 spôsoby, ako sa stať projektovým manažérom v oblasti elektronického obchodu

Spoločnosti neustále hľadajú pomoc pri predaji tovaru, informácií a služieb online. V súlade s tým sa dopyt po projektových manažéroch elektronického obchodu neustále zvyšuje. Aby ste boli úspešní, musíte poznať široké spektrum činností online podnikania. Získanie tradičného informatického vzdelania, budovanie znalostí o obchodných postupoch a vybavení elektronického obchodu a získanie priamych pracovných skúseností vám poskytne najlepšiu šancu stať sa projektovým manažérom elektronického obchodu.[1]

Metóda 1 z 3: Zabezpečenie potrebných technických zručností


Získajte titul z informatiky alebo obchodu. Získanie titulu je často najlepším spôsobom, ako sa oboznámiť s dôležitými aspektmi podnikania aj technológií. Hoci vás bakalárske štúdium informatiky oboznámi s mnohými zručnosťami potrebnými na prácu v elektronickom obchode, užitočné môžu byť aj iné tituly. Ešte väčším prínosom môže byť napríklad ekonomické vzdelanie, ktoré zahŕňa hodiny o internetovom podnikaní.[2]

 • Na prácu odborníka v oblasti elektronického obchodu vás môžu pripraviť aj programy v oblasti marketingu a financií, hoci tieto programy budete musieť doplniť o kurzy zamerané viac na vývoj webových stránok a iné technické zručnosti.
 • Aby ste uspeli ako projektový manažér elektronického obchodu, budete musieť poznať osvedčené postupy a produkty týkajúce sa webového dizajnu, správy údajov, online transakcií, online komunikácie a optimalizácie pre vyhľadávače.


Zdokonaľte sa v oblasti webového dizajnu. Ako odborník v oblasti elektronického obchodu budete robiť oveľa viac ako len pomáhať podnikom predávať tovar online. Predovšetkým budete požiadaní, aby ste im pomohli navrhnúť webové stránky, ktoré im to umožnia. Keďže budete najatí pre svoje odborné znalosti v oblasti online podnikania, najväčší význam majú znalosti o elektronických predvádzacích miestnostiach, portáloch na spracovanie platieb a systémoch na realizáciu transakcií.[3]

 • Na najzákladnejšej úrovni platí, že čím viac programovacích jazykov ovládate, tým schopnejší budete ako profesionál v oblasti elektronického obchodu. Najmä znalosť jazykov Java, PHP, Python a Ruby z vás okamžite urobí schopnejšieho vývojára.
 • Ak ešte neviete, ako navrhnúť a vytvoriť tieto online prostredia, absolvujte kurz tvorby webových stránok zameraný na online podnikanie.


Vytvárať a spravovať databázy. Ako odborník v oblasti elektronického obchodu budete pomáhať spoločnostiam pracovať s veľkým množstvom údajov. Pravdepodobne budete mať za úlohu organizovať, ukladať a chrániť tieto údaje. Ďalej budete musieť svojim klientom poskytnúť možnosť vyhľadávať v týchto údajoch a inak sa učiť z údajov, ktoré generujú vaše databázy.[4]

 • Absolvujte kurzy, ktoré vás naučia pracovať s veľkým množstvom údajov a identifikovať informácie, ktoré môžu viesť k akčným obchodným krokom.


Ovládajte umenie e-mailu a sociálnych médií. Elektronické mailingové zoznamy poskytujú vašim klientom rýchly a účinný spôsob, ako osloviť masívne cielené publikum. Budete musieť vedieť, ako navrhnúť e-mailovú komunikáciu, ktorá vám uľahčí využívanie tohto cenného zdroja. Ďalej musíte byť pripravení konzultovať s klientmi na všetkých platformách sociálnych médií, ktoré môžu pomôcť generovať predaj. V skutočnosti budete často požiadaní, aby ste pomohli naplánovať marketingovú stratégiu online spoločnosti všeobecne.[5]

 • Na začiatok si vytvorte osobné konto na ľubovoľnej platforme sociálnych médií s relevanciou k typom spoločností, pre ktoré pracujete. Je to najrýchlejší spôsob, ako sa zoznámiť s platformami, ktoré sú úplne nové a nemusia byť ani predmetom formálnych vzdelávacích kurzov.


Optimalizácia návštevnosti. Svätým grálom marketingu v elektronickom obchode je vedieť, ako generovať zvýšenú návštevnosť webových stránok vašich klientov. Jedným z najlepších spôsobov, ako to dosiahnuť, je pomôcť ich webovej lokalite zobrazovať sa skôr vo výsledkoch vyhľadávania. To často zahŕňa inzerciu vo vyhľadávačoch a môže vám poskytnúť príležitosti na vytvorenie propagačných akcií typu pay-per-click, ktoré zvýšia váš vlastný zisk a zisk vašich klientov.[6]

 • Ak vás oslovuje optimalizácia pre vyhľadávače a reklama, zvážte špecializáciu práve na túto oblasť, pretože je mimoriadne dôležitá pre mnohé pozície v elektronickom obchode.

Metóda 2 z 3:Zamestnanie ako projektový manažér pre elektronický obchod


Porozprávajte sa s pracovníkmi programu. Bez ohľadu na to, či ste chodili do školy alebo ste svoje zručnosti získali prostredníctvom online školenia, programy, ktoré poskytujú technické znalosti, majú zvyčajne aj zamestnancov, ktorí vám môžu pomôcť nájsť prácu. Keďže programy chcú byť schopné ukázať, že ich účastníkov možno ľahko zamestnať, budú s vami spolupracovať na identifikácii pozícií, o ktoré máte záujem a na ktoré máte kvalifikáciu. Obráťte sa priamo na administratívne úrady vášho programu.


Zúčastnite sa konferencií o elektronickom obchode. Vytiahnite svoju najmenej pokrčenú košeľu s golierom a nacvičte si podávanie rúk pri nadväzovaní kontaktov. Každoročne sa koná niekoľko významných konferencií o elektronickom obchode. Tie poskytujú dostatok príležitostí na udržanie si aktuálnych poznatkov v odvetví, stretnutie s kolegami a dokonca aj na nájdenie pracovných príležitostí.[7]

 • Skvelými možnosťami sú napríklad 10-X E-Commerce Event (február, Florida), konferencie eTail (rôzne, celosvetovo), eCommerceFuel Live (október, Tennessee) a Mivacon (marec, Kalifornia).


Vytvorte si silný životopis. Najdôležitejšou časťou vášho životopisu ako odborníka v oblasti elektronického obchodu je časť o pracovných skúsenostiach. Použite túto časť, aby ste potenciálneho zamestnávateľa upozornili na rozmanitosť vašich zručností a skúseností. Začínajte vety alebo body s odrážkami akčnými slovesami, ktoré vyjadrujú úspešné vykonanie rôznych úloh. Používajte najmä slová „analyzovať“, „konzultovať“, „sledovať“, „plánovať“, „rozvíjať“, „riešiť“ a „zlepšovať“ všade, kde je to možné.[8]

 • Používajte minulý čas pre dejové slovesá, ktoré opisujú vaše úspechy na predtým zastávaných pozíciách, a prítomný čas, keď hovoríte o pozíciách, ktoré stále zastávate.
 • Uveďte napríklad veci ako: „Dohliadal na vývoj programu, ktorý pomáhal identifikovať neschválené sťahovanie našich produktov“ alebo „Odporúčal rôzne možnosti ochrany a zostavil analýzu nákladov a prínosov pre každú možnosť“.“[9]


Navštívte renomované webové stránky s ponukami práce. Vzhľadom na obrovský dopyt po projektových manažéroch elektronického obchodu sa na internetových stránkach s ponukami práce často zverejňujú mnohé pozície. Navštívte najmä webové stránky, ktoré sú určené pre profesionálov v oblasti podnikania, ako napríklad LinkedIn. Nehľadajte len konkrétne pozície, o ktoré sa môžete uchádzať. Urobte si dobrý prehľad o tom, ktoré typy spoločností aktívne zamestnávajú pracovníkov na pozície, ktoré vás oslovujú, a navštívte priamo ich webové stránky.[10]

Metóda 3 z 3: Zváženie online vzdelávacích programov


Zamerajte sa radšej na budovanie portfólia. Získanie priamych pracovných skúseností po získaní tradičného titulu je vhodnejšie ako akýkoľvek online certifikačný program. Vezmite si ako príklad webový dizajn: Ak už máte zručnosti v oblasti kódovania, ktoré vám umožňujú vytvárať webové stránky a aplikácie, najlepším spôsobom, ako preukázať svoj talent, je použiť ich. V skutočnosti je samotné navrhovanie webového obsahu najlepším spôsobom, ako sa naučiť viac o vývoji webu. Keď si nie ste istí, ako vykonať určitú úlohu, online fóra sú zvyčajne najlepším spôsobom, ako sa naučiť, ako na to.

 • Ak ste v oblasti vývoja webových stránok úplným nováčikom, online certifikačné programy vám môžu pomôcť priblížiť štandardné znalosti v tomto odvetví. Ak ste však schopní začať využívať zručnosti v praxi, urobte to namiesto toho, aby ste trávili čas získavaním certifikátov.


Zapíšte sa do certifikačného programu CEC. Existuje niekoľko certifikačných programov, ktoré vás naučia základy elektronického obchodu. Ak sú vaše znalosti a zručnosti už špecializované na webový dizajn, marketing alebo informačné technológie, získajte certifikát v iných aspektoch odvetvia elektronického obchodu. Inštitút certifikovaných konzultantov pre elektronický obchod (CEC) je popredný program, ktorý ponúka certifikáciu v oblasti riadenia projektov elektronického obchodu a špecifickejších tém, ako je marketing, hodnotenie rizík a riadenie kvality.[11]

 • Ak máte 2 roky skúseností súvisiacich s elektronickým obchodom, môžete sa vzdať niektorých požiadaviek na prijatie do certifikačných programov CEC. Pošlite životopis alebo dotaz na adresu [email protected], aby ste zistili, či sa môžete hneď prihlásiť. Ak nemáte skúsenosti, budete potrebovať titul z akreditovanej vzdelávacej inštitúcie s významom pre podnikanie a/alebo informačné systémy.[12]
 • Požiadajte o rozhovor niekoho, kto absolvoval certifikáty, o ktorých uvažujete, aby ste zistili, či vám obsah skutočne pomôže naučiť sa nové zručnosti.


Získajte certifikát prostredníctvom CIW. Certified Internet Web Professional (CIW) ponúka ďalšiu renomovanú možnosť certifikácie zručností súvisiacich s elektronickým obchodom. Certifikačné kurzy CIW zahŕňajú obsah všetkých zložiek odvetvia vrátane webového dizajnu a vývoja, správy, sietí, databáz a bezpečnosti.[13]

 • Môžete si tiež zakúpiť samostudijné príručky so skúškami alebo bez nich, ktoré vám poskytnú formálnu certifikáciu. Ceny začínajú na 249 USD. Väčšina skúšok, ak sa kupujú samostatne, stojí 150 USD.
 • Certifikačné série, ktoré zahŕňajú online kurzy, stoja od približne 200 do 600 USD a po ich absolvovaní sa získava certifikát.
 • K dispozícii sú aj online kurzy vedené inštruktorom. Upozorňujeme však, že inštruktori často nie sú identifikovaní. Kontaktujte priamo spoločnosť CIW a informujte sa o cenách, ale uistite sa, že kurzy pokrývajú obsah, ktorý nepoznáte.

 • Zvážte učňovskú prípravu CIW. Učňovská príprava môže byť skvelým spôsobom, ako sa učiť a zároveň získať pracovné skúsenosti. Aj keď si môžete nájsť stáž v oblasti elektronického obchodu sami priamym kontaktovaním spoločností, stáže registrované spoločnosťou CIW zahŕňajú prácu s mentorom, ako aj absolvovanie kurzov, často online. Absolvovaním registrovaného učňovského vzdelávania získate poznatky z praxe a preukázateľné zručnosti. Učňovské programy CIW vám ďalej umožňujú získať formálne certifikáty počas učňovského programu a po jeho ukončení.[14]

  • Ak máte záujem o učňovskú prípravu, oslovte spoločnosti vo vašom okolí, ktoré by vás mohli byť ochotné zamestnať na základnej pozícii. vyjadrite svoju túžbu učiť sa na základe skúseností a nezabudnite spomenúť všetky zručnosti, ktoré už máte. Hoci za absolvovanie súkromnej stáže nezískate certifikát, získate cenné skúsenosti v odbore.
  • Pre ďalšie informácie o registrovaných učňovských školách vrátane súvisiacich nákladov kontaktujte priamo spoločnosť CIW prostredníctvom poskytnutého formulára na jej webovej stránke.
 • Odkazy