3 spôsoby, ako sa stať úspešným študentom online

Online kurzy môžu byť skvelým spôsobom učenia. Sú obzvlášť užitočné, ak ste zaneprázdnený študent vysokej školy, ktorý žongluje s prácou na kurze. Online kurzy sú tiež skvelou voľbou, ak sa nemôžete pravidelne dostávať do univerzitného areálu. Je dôležité si uvedomiť, že online kurzy sú rovnako náročné ako prezenčné kurzy. Existuje niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť, aby ste si zabezpečili úspech v online kurze.

Metóda 1 z 3: Riadenie svojho času


Uistite sa, že máte spoľahlivý prístup na internet. Jedným z kľúčov k úspechu v online svete je schopnosť spoľahlivo sa pripojiť na internet. Predtým, ako sa prihlásite na online kurz, uistite sa, že máte pravidelné možnosti pracovať online niekoľko hodín v kuse. Najlepšie je, ak máte doma vysokorýchlostný internet.
[1]

 • Na vašej škole je pravdepodobne veľa počítačov s prístupom na internet, ktoré môžete využívať. Ak sa však chcete venovať výučbe v primeranom rozsahu, je oveľa jednoduchšie, ak môžete pracovať z domu.
 • Najlepší je vysokorýchlostný prístup na internet. Väčšina online kurzov obsahuje veľké súbory, ako aj audio a video materiály. Budete chcieť, aby sa vám tieto materiály z kurzu rýchlo načítali.


Prečítajte si učebné osnovy. V prvý deň výučby je najdôležitejšie, čo môžete urobiť, pozorne si prečítať učebný plán. Sylabus je dokument vytvorený profesorom, ktorý slúži ako osnova a sprievodca kurzom. Bude obsahovať dôležité informácie, ako sú kontaktné údaje profesora, preferovaný spôsob kontaktu a úradné hodiny.[2]

 • V sylabe nájdete aj informácie o požadovaných materiáloch kurzu. Ak rozmýšľate, aké knihy si kúpiť, študijný plán vám napovie.
 • Nájdete tu aj dôležité informácie, ako napríklad termíny odovzdania. Pozrite si sylabus, aby ste vedeli, kedy sa majú odovzdať úlohy a kedy sa budú konať skúšky.
 • Hodnotené súčasti kurzu budú uvedené aj v sylabe. Budete môcť vidieť, akú váhu má účasť, úlohy a skúšky.
 • Vytlačte si kópiu učebného plánu. Počas semestra sa naň budete chcieť niekoľkokrát obrátiť, aby ste sa uistili, že ste na správnej ceste.


Urobte si rozvrh. Online kurzy sú vynikajúce, ak potrebujete flexibilitu. Pri mnohých online kurzoch môžete prácu dokončiť vo svojom vlastnom čase. Je však dôležité pochopiť, že online neznamená samoštúdium. Stále budete musieť dodržiavať termíny.[3]

 • Vyhraďte si čas na hodinu. Správajte sa k nej tak, ako keby išlo o typickú osobnú hodinu.
 • Môžete sa napríklad rozhodnúť, že utorky a štvrtky od 7 do 8 hod. budete venovať práci v triede.
 • Zapíšte si ho do svojho plánovača. Ak si čas na štúdium zapíšete do svojho týždenného rozvrhu, bude pravdepodobnejšie, že sa stane súčasťou vašej rutiny.


Pracujte niekoľko dní v týždni. Online kurzy zaberú rovnako veľa času, ak nie viac ako „bežné kurzy.“ Budete musieť stráviť čas čítaním materiálov kurzu, počúvaním alebo sledovaním prednášok, prezeraním powerpointov a plnením úloh. Väčšina inštruktorov odporúča venovať online kurzu 9 až 12 hodín týždenne. Z tohto dôvodu je potrebné venovať kurzu čas niekoľko dní v týždni.[4]

 • Skúste mať pravidelný systém. Napríklad v pondelok by ste si mohli vyhradiť čas na zopakovanie požiadaviek na daný týždeň. V utorok by ste mohli začať čítať materiály ku kurzu atď.
 • Nechajte si čas na otázky. Ak vám niečo nie je jasné, musíte sa opýtať svojho inštruktora.
 • Odpoveď nemusíte dostať v ten istý deň, preto si nechajte priestor na oddych. Naplánujte si dokončenie úloh pred ich termínom.
 • Nie je dobrý nápad snažiť sa vtesnať všetko učivo do jedného dňa. Poskytnite si čas na spracovanie informácií a starostlivo upravte svoje úlohy.


Naučte sa orientovať v učebni. Nemusí to byť fyzická učebňa, ale stále máte určený priestor na učenie v online kurze. Webová stránka kurzu slúži ako vaša virtuálna učebňa. Strávte nejaký čas tým, že sa naučíte, kde sa čo nachádza. Napríklad sa uistite, že ste našli funkciu správy. Budete chcieť mať možnosť čítať a posielať správy inštruktorovi a spolužiakom a od nich.

 • Zistite, ako odovzdávať úlohy. Uistite sa, že viete, ako nahrať úlohy, aby mohli byť hodnotené.
 • Nájdite správne miesto na uverejňovanie diskusných príspevkov. Väčšina online kurzov obsahuje diskusné fórum pre študentov. Je dôležité vedieť, ako písať a čítať správy.
 • Naplánujte si, že počas prvého týždňa výučby strávite 1-2 hodiny skúmaním stránky kurzu. Pomôže vám to cítiť sa pohodlnejšie a sebavedomejšie, keď sa začnete zaoberať materiálom a požiadavkami.

Metóda 2 z 3: Efektívna komunikácia


Správajte sa profesionálne. Online kurzy sú iné ako webové stránky sociálnych médií. Nie ste tam len preto, aby ste sa podelili o svoje názory. Je dôležité správať sa rovnako ako v tradičnej triede. To znamená, že by ste mali používať správnu gramatiku. Nie je dovolené hovoriť textom ani používať internetové skratky.[5]

 • Používajte zdvorilosť. Oslovujte spolužiakov a vyučujúceho ich menom alebo titulom.
 • Nebuďte neúctivý k ostatným. Nesúhlas je v poriadku, ale vyjadrite svoje názory s rešpektom.
 • Ak napríklad navštevujete online kurz histórie, môže sa od vás vyžadovať, aby ste v príspevku na fóre diskutovali o politike. Zdržte sa negatívnych vyjadrení o inom názore.
 • Vyhnite sa výrokom typu: „To je hlúpe tvrdenie.“ Namiesto toho povedzte: „Na základe príkladu XYZ v našej knihe nesúhlasím.“


Píšte dobré diskusné príspevky. Diskusné fóra sú dôležitou súčasťou mnohých online kurzov. Profesor ich použije na zhodnotenie toho, ako dobre si osvojujete učebnú látku. Vypracovanie požadovaného množstva príspevkov každý týždeň zvyčajne predstavuje aj významné percento vašej známky. Neposielajte príspevky len tak bez rozmyslu. Stráviť nejaký čas prácou na svojich príspevkoch.

 • Dobrý diskusný príspevok sa zaoberá položenou otázkou. Nesnažte sa odviesť rozhovor na nesúvisiacu tému.
 • Najlepšie diskusné príspevky sú zamerané a používajú konkrétne príklady. Keď odpovedáte inému študentovi, buďte konkrétni.
 • Nehovorte napríklad len: „Skvelý príspevok, Natalie!“ Namiesto toho skúste: „Natalie, veľmi ma zaujímajú vaše názory na príčiny občianskej vojny. Zdá sa, že to súvisí s tretím odsekom tretej kapitoly. Súhlasíte s autorom, že hlavným faktorom bola ekonomika?“
 • Pravidelne sa zúčastňujte. Zvyknite si kontrolovať diskusné fóra aspoň dvakrát týždenne.[6]


Spýtajte sa na otázky. Absolvovanie online kurzu môže pôsobiť zastrašujúco a mätúco. Možno si nebudete istí, kde nájsť materiály, a možno nebudete rozumieť tempu kurzu. Nebojte sa klásť otázky.[7]

 • Ak vám niečo nie je jasné, opýtajte sa. Najlepší spôsob, ako si vyjasniť nesprávne predstavy, je klásť otázky.
 • Najprv strávte nejaký čas hľadaním odpovede. Ak však ani po 10 minútach usilovného hľadania nemôžete nájsť učebný plán, spýtajte sa niekoho, kde sa nachádza.
 • Svoje otázky formulujte jasne. Keďže komunikujete elektronicky, je obzvlášť dôležité, aby vaše správy boli efektívne.
 • Vyhnite sa napríklad otázkam typu: „Som zmätený ohľadom zadania. Môžete pomôcť?“
 • Namiesto toho povedzte: „Úloha 10 vyžaduje, aby sme si sprístupnili krátke video. Mám problém s načítaním videa. Máte nejaké návrhy?“


Komunikujte so svojím inštruktorom. To, že sa nemusíte stretnúť tvárou v tvár, neznamená, že si nemôžete vytvoriť dobrý pracovný vzťah so svojím profesorom. Vynaložte úsilie na to, aby ste sa predstavili svojmu profesorovi. Počas prvého týždňa výučby pošlite e-mail so základnými informáciami o sebe.
[8]

 • Skúste povedať niečo také: „Vážený pán profesor Smith, volám sa Sara Brownová a som študentkou vášho online intro. na hodinu biológie. Chcel som sa na chvíľu predstaviť. Študujem filozofiu, takže som vo svete online vedeckých kurzov nováčikom.“
 • Môže pomôcť vašej sebadôvere, ak začnete nadväzovať kontakt s profesorom. Neskôr, ak budete mať otázku alebo obavy, už budete mať za sebou pozitívnu interakciu.
 • Ak má váš profesor osobné úradné hodiny, zastavte sa, aby ste ho pozdravili. Aj krátke osobné stretnutie môže online kurzu dodať pocit osobnosti.
 • Opýtajte sa učiteľa, či môžete počas vyučovania nahrávať triedu. Takto si môžete skontrolovať informácie a vypočuť si všetko, čo ste možno na prvýkrát prehliadli.[9]
  Odborný zdroj
  Alexander Ruiz, M.Ed.
  Vzdelávací konzultant
  Expertný rozhovor. 18 jún 2020.


komunikujte so spolužiakmi. Snažte sa spoznať svojich spolužiakov. Ak je na stránke kurzu otvorené diskusné fórum, využite ho. Uverejnite správu, v ktorej sa predstavíte a uvediete o sebe niekoľko základných informácií.

 • Počas hodiny si zapnite webovú kameru. Ak nemáte zapnutú kameru, je oveľa jednoduchšie sa odladiť a nechať si ujsť veci, ako je prechádzka po izbe alebo hranie hry na telefóne. So zapnutým fotoaparátom budete mať vy aj vaši spolužiaci väčší pocit, že komunikujete so skutočnými ľuďmi.[10]
  Odborný zdroj
  Alexander Ruiz, M.Ed.
  Vzdelávací konzultant
  Rozhovor s odborníkom. 18. júna 2020.
 • Využívajte spolužiakov ako zdroj informácií. Ak máte otázku, kde nájsť podcast, spolužiaci vás možno budú vedieť nasmerovať správnym smerom.
 • Učte sa spoločne. Môžete si vytvoriť osobnú študijnú skupinu. Alebo sa môžete navzájom pýtať na látku prostredníctvom okamžitej správy.

Metóda 3 z 3:Prevzatie zodpovednosti za svoj úspech


Buďte cieľavedomí. Byť sebamotivovaný a cieľavedomý sú dôležité vlastnosti úspešných online študentov. Musíte byť schopní pracovať samostatne. Je na vás, aby ste sa uistili, že týždenné požiadavky splníte načas.[11]

 • Keďže sa nekonajú pravidelné stretnutia v triede, je na vás, aby ste si sami určili svoj rozvrh. Uistite sa, že ste si stanovili cieľ urobiť všetky práce načas.
 • Buďte proaktívni. Prevezmite iniciatívu pri zakladaní diskusného vlákna. Ak vás na téme niečo zaujalo, napíšte príspevok a požiadajte ostatných, aby sa podelili o svoje názory.[12]
 • Pripravte sa na dlhodobé úlohy vopred. Pozrite sa dopredu na učebné osnovy a zistite, kedy je polčas. Nezačínajte sa učiť až v týždni pred testom.
 • Ak máš problém udržať si motiváciu na plnenie školských úloh, skús si po dokončení úlohy dávať odmeny. Len sa uistite, že si nedáte odmenu, keď ste ešte nič neurobili![13]
  Zdroj experta
  Alexander Ruiz, M.Ed.
  Vzdelávací konzultant
  Rozhovor s odborníkom. 18. júna 2020.


Vytvorte produktívny študijný priestor. Pre váš úspech je rozhodujúce mať miesto, kde sa môžete sústrediť. Nájdite si fyzický študijný priestor, ktorý vám vyhovuje. Môže to byť stôl vo vašej domácej kancelárii.[14]

 • Ak žijete s inými, dajte jasne najavo, že pracujete. Ak vás brat požiada, aby ste sa stretli, povedzte: „Potrebujem stráviť ďalšiu hodinu na tomto kurze. Potom si môžeme zahrať basketbal.“
 • Snažte sa obmedziť rozptyľovanie. Neštudujte pred televízorom alebo v miestnosti, kde sa deje veľa iných aktivít.


Učte sa zo spätnej väzby. Možno nedostanete za prvú úlohu päťku, a to je v poriadku. Z pripomienok, ktoré profesor vznesie k vašej práci, sa môžete poučiť. Ak vám napríklad inštruktor povie, aby ste použili konkrétnejšie príklady z materiálov kurzu, nezabudnite túto radu zapracovať do svojej ďalšej úlohy.[15]
Dôveryhodný zdroj
Centrum pre písanie na Univerzite v Severnej Karolíne
Inštrukčná služba UNC na akademickej pôde a online, ktorá poskytuje pomoc študentom, pedagógom a iným osobám počas procesu písania
Prejdite na zdroj

 • Ak je niečo v komentároch profesora nejasné, požiadajte o vysvetlenie. Pošlite zdvorilý e-mail s textom: „V komentároch ste si všimli, že moja esej potrebuje lepšiu organizáciu. Odporúčali by ste pri ďalšej práci chronologický prístup?“
 • Čítajte komentáre s otvorenou mysľou. Neberte si osobne, ak nedostanete požadovanú známku. Zistite, ako môžete vykonať zlepšenia.

 • Starostlivo upravujte. Uistite sa, že ste si skontrolovali všetko, čo ste odoslali v online kurze. To sa samozrejme vzťahuje na seminárne práce a zadania. Mali by ste upravovať, čítať nahlas a používať kontrolu pravopisu a gramatiky.[16]

  • Mali by ste tiež korigovať svoje diskusné príspevky. Uistite sa, že vaše body sú jasné a stručné. Nezabudnite, že aj tieto príspevky sú hodnotené.
  • Opravujte si svoje e-maily. Pri komunikácii s profesorom a spolužiakmi chcete urobiť dobrý dojem.
  • Pravopisné chyby a gramatické chyby poukazujú na nedostatok pozornosti venovanej detailom.
 • Odkazy