3 spôsoby, ako sa udržať na vrchole domácich úloh

Niekedy je ťažké udržať krok s nadmerným množstvom domácich úloh každý týždeň. Predmet vás môže baviť, ale zároveň sa cítite preťažení. Ak chcete zostať na vrchole svojich úloh, je dobré zaznamenať všetky svoje pracovné údaje do plánovača alebo kalendára. Dodržiavanie pravidelného študijného plánu vám uľahčí aj dokončenie všetkého načas. Ak sa zaseknete, vždy sa môžete obrátiť na učiteľa, spolužiakov, rodičov alebo dokonca na doučovateľa, aby vám pomohol.

Metóda 1 z 3: Ako čo najlepšie využiť svoj čas


Využite čas prestávok na štúdium. Noste so sebou aspoň niektoré domáce úlohy. Vždy, keď zistíte, že robíte niečo, čo nevyžaduje vašu úplnú koncentráciu, vytiahnite si domáce úlohy a venujte im nejaký čas. Toto je obzvlášť jednoduché pri úlohách na čítanie. Ak je vaša úloha zložitejšia, napíšte si len niekoľko poznámok, aby ste začali proces brainstormingu.[1]

 • Obed je skvelou príležitosťou na prácu na úlohe a rovnako aj cesta domov, pokiaľ šoféruje niekto iný. Ak máte prácu na čiastočný úväzok, využite voľné chvíle.
 • Ak vám inštruktor poskytne počas vyučovacej hodiny čas na štúdium, využite ho. Ak ste športovec, je obzvlášť dôležité dobre využívať študijné miestnosti.[2]


Viesť si plánovač domácich úloh. Zaznamenávajte si všetky podrobnosti o svojich úlohách na 1 konkrétne miesto. Môžete použiť papierový plánovač (niekedy sa rozdáva zadarmo v školách), funkciu kalendára v telefóne alebo dokonca stiahnuteľnú aplikáciu. Ide o to, aby ste získali reálnu predstavu o tom, ako by mal vyzerať váš pracovný týždeň.[3]

 • Tento systém funguje len vtedy, ak sa ho budete držať. Každú nedeľu večer strávte čas prezeraním svojho plánovača a uistite sa, že všetky dátumy a úlohy sú zapísané správne. Odhadnite, či ste si na každú činnosť vyhradili dostatok času.
 • Niektorí ľudia si radšej rozvrhnú svoj týždeň na hodiny. Iní si radšej vytvoria základný zoznam úloh na každý deň. Vyskúšajte niekoľko rôznych prístupov, aby ste zistili, čo vám najviac vyhovuje.[4]
 • Zvážte používanie aplikácie, napríklad iHomework, na sledovanie úloh a termínov. Tieto aplikácie vás môžu upozorniť, keď sa blíži termín odovzdania úlohy. Mnohé aplikácie na domáce úlohy sú bezplatné alebo lacné.[5]

Nastavenie budíkov, ktoré vám pripomenú štúdium. Ak máte problém zapamätať si určený čas na učenie, funkcia budíka v telefóne alebo hodinkách môže byť veľkou pomocou. Na nastavenie upozornení na pripomenutie môžete použiť aj aplikáciu kalendára, napríklad Kalendár Google.

 • Užitočné môžu byť aj budíky alebo upozornenia, ktoré vám pripomenú, aby ste si sadli a prešli si rozvrh práce alebo aktualizovali svoj plánovač v určenom čase (napr.g., každú nedeľu večer po večeri).


Začnite s položkami, ktoré sú splatné ako prvé. Keď si sadnete k práci alebo si naplánujete pracovný rozvrh, začnite s najdôležitejšími položkami. Termíny týchto úloh sa budú len približovať a vy nechcete otáľať. Ak ich budete mať v popredí, pomôže vám to dokončiť ich rýchlo a efektívne.

 • Napríklad, ak má byť seminárna práca odovzdaná zajtra, má prednosť pred pracovným listom, ktorý musíte dokončiť do budúceho týždňa. Nenechajte sa rozptyľovať myšlienkou na multitasking – snažte sa sústrediť svoju pozornosť vždy na 1 projekt.


Dodržiavajte študijný plán. Urobte si čas na domáce úlohy súčasťou svojej každodennej rutiny. Ak sa plánujete učiť počas pobytu vonku, presne si určte, kedy je to možné, a dodržiavajte tento harmonogram. Ak sa plánujete učiť doma, zhodnoťte svoju pracovnú záťaž pri prvom vstupe do budovy a rozhodnite sa, koľko času potrebujete na to, aby ste všetko stihli. Môžete si tiež vyhradiť 1 – 3 hodiny denne, ktoré vám pomôžu napredovať.[6]

 • Pri tvorbe rozvrhu zvážte, kedy sa vám pracuje najlepšie. Niektorí ľudia radšej pracujú dlho do noci, iní radi pracujú ráno. Nie je nič zlé na tom, ak vstávate skôr, aby ste si urobili domáce úlohy, pokiaľ dokážete dodržať tento plán.


Robte si krátke prestávky. Rozdeľte si čas na domáce úlohy pomocou rýchlych, vopred naplánovaných prestávok. V závislosti od projektu, na ktorom pracujete, je dobré snažiť sa o 5-minútovú prestávku každých 30 minút alebo o 1 15-minútovú prestávku za hodinu. Nastavte si na telefóne časovač, aby ste sa uistili, že nepracujete cez prestávky.[7]

 • Počas prestávok vstaňte a pohybujte sa. Pri práci pravdepodobne sedíte, takže teraz je čas na rozprúdenie krvi a opätovné nabitie energie. Urobte si rýchlu prechádzku. Zjedzte zdravú desiatu, napríklad mandle, a vypite aj trochu vody.


Stanovte si študijné ciele. Keď si prezeráte svoj plánovač a denný rozvrh, premýšľajte o tom, čo by ste chceli dosiahnuť každý deň, každý týždeň a dokonca každý mesiac. Pri stanovovaní týchto cieľov buďte realistickí a uvedomte si, že nie je možné, aby ste neustále odvádzali vynikajúcu prácu vo všetkom.[8]

 • Keď máte vypracovať veľký výskumný projekt, dobrým cieľom by bolo dokončiť výskumnú časť procesu v dostatočnom predstihu pred konečným termínom, čo vám poskytne čas na písanie. Je to realistický cieľ a rozdeľuje väčší projekt, vďaka čomu sa zdá byť uskutočniteľnejší.
 • Súčasťou stanovovania cieľov je udržiavať si poriadok v prioritách. Rozpoznajte činnosti, ktoré môžu počkať do víkendu, napríklad nákupy, a urobte ich vtedy. Dávajte pozor aj na svoje mimoškolské aktivity, aby ste sa uistili, že aj počas nich môžete dosiahnuť svoje študijné ciele.[9]

Minimalizujte rozptýlenie. Ak môžete, pracujte na mieste, kde nebudete obklopení rušivými vplyvmi, ako sú televízne obrazovky, hlasná hudba alebo zhovorčiví priatelia. Ak máte tendenciu rozptyľovať sa sociálnymi médiami alebo iným online obsahom, zvážte stiahnutie aplikácie alebo rozšírenia prehliadača, ktoré vám počas štúdia zablokuje prístup na problémové stránky.

 • Telefón môže byť hlavným zdrojom rozptýlenia. Zvážte jeho vypnutie počas štúdia alebo ho prepnite do režimu lietadlo, aby ste nemohli prezerať web ani prijímať oznámenia.

Metóda 2 z 3: Kvalitná práca


Venujte pozornosť v triede. Posaďte sa dopredu v triede. Počúvajte svojho učiteľa a vytvárajte si nepretržitý tok poznámok. Pýtajte sa a zapájajte sa do diania tak často, ako len môžete. Informácie, ktoré získate na hodine, zvyčajne slúžia ako základ pre domácu úlohu, preto sa snažte aktívne počúvať a učiť sa. Vyhnite sa kontrole telefónu, e-mailu alebo sociálnych sietí počas vyučovania. [10]

 • Snažte sa nájsť niečo zaujímavé v rámci predmetov, ktoré by ste mohli považovať za „nudné“.“ Ak napríklad nemáte radi históriu, ale baví vás móda, môže vás história módy a obliekania naozaj zaujať. Spýtajte sa na to svojho učiteľa a zistite, či môžete túto zaujímavosť využiť v domácej úlohe.


Všimnite si podrobnosti o zadaní. Zapíšte si všetko, čo učiteľ povie, ak na hodine oznámi zadanie. Ak vám rozdajú letáky, pozorne si ich prečítajte, aby ste zistili, či vám niečo nechýba. Ak si sadnete k práci na projekte a nie ste si niečím istí, obráťte sa na vyučujúceho alebo spolužiaka, aby vám to objasnil.[11]
Dôveryhodný zdroj
Centrum pre písanie na Univerzite v Severnej Karolíne
Výučbová služba UNC na akademickej pôde a online, ktorá poskytuje pomoc študentom, pedagógom a iným osobám počas procesu písania
Prejdite na zdroj


Snažte sa dokončiť každú úlohu. Každej domácej úlohe venujte maximálne úsilie, aj keď sa necítite byť obzvlášť presvedčení o jej konečnom výsledku. V prípade pochybností urobte kvalifikovaný odhad s použitím informácií, ktorým rozumiete. Domáca úloha je čiastočne o rozvíjaní zručností, takže váš inštruktor s najväčšou pravdepodobnosťou ocení vašu snahu.

 • Tento postup je dobré dodržiavať, pretože vám pomôže aj pri väčšine testov. Zvyčajne je lepšie nenechať na skúške nič prázdne, pretože váš inštruktor vám môže udeliť čiastočný zápočet za pokus.


Skontrolujte svoju záverečnú prácu. Hneď ako dokončíte úlohu, odložte ju na chvíľu bokom. Potom sa k nemu vráťte a skontrolujte, či v ňom nie sú chyby. Môžete tiež požiadať kamaráta, spolubývajúceho, spolužiaka alebo rodiča, aby si zadanie tiež rýchlo preštudoval. Je to užitočné najmä pri esejach, pretože môžu zachytiť chybu, ktorú ste prehliadli.[12]


Povzbuďte sa. Ak ste frustrovaní, opakujte si nahlas alebo v duchu: „Dokážem to“. Niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnite a potom sa opäť vrhnite na úlohu. Pripomeňte si, že domáca úloha nemá byť ľahká – mala by byť pre vás výzvou. Myslite na svoje dlhodobé ciele a pamätajte, že všetka vaša tvrdá práca sa nakoniec vyplatí.[13]


Nikdy nepodvádzajte. Bez ohľadu na to, ako veľmi ste vystresovaní, je dôležité, aby ste odovzdali svoju prácu. Nežiadajte svojich priateľov, aby vám dávali odpovede alebo aby vám pomáhali, keď nemajú. Ak to budete robiť, môže sa stať, že vás pri tom prichytia, a určite budete neskôr menej pripravení na test alebo skúšku.


Skontrolujte, či máte hotovú domácu úlohu. Po dlhom dni a noci je naozaj ľahké vyjsť z dverí a zabudnúť si na stole domácu úlohu. Aby ste tomu zabránili, hneď ako dokončíte nejakú domácu úlohu, dajte si ju do batohu alebo tašky. Predtým, ako ráno vyrazíte von, sa rýchlo pozrite do tašky, aby ste sa uistili, že tam všetko máte.[14]

 • Majte vyhradený priestor, kam si dáte projekty, ktoré sú „rozpracované“, aby ste si ich nepomýlili s domácimi úlohami, ktoré treba odovzdať.

Metóda 3 z 3:Získanie pomoci od iných


Pýtajte sa svojho učiteľa otázky. Zdvihnite ruku alebo sa obráťte na učiteľa hneď, ako zistíte niečo, čo vás mätie alebo znepokojuje. Nikdy sa necíťte ostýchavo alebo hlúpo, keď položíte otázku. Je pravdepodobné, že niekto iný v triede rozmýšľa o tom istom a ocení, že ste sa do toho pustili. Ak máte viacero otázok, vždy môžete počkať do konca hodiny.

 • Ak napríklad vaša učiteľka zvyčajne zadáva 5 kapitol na prečítanie cez víkend a tentoraz vám o tom nič nepovedala, možno sa jej budete chcieť opýtať. Mohli by ste povedať: „Musíme si tento víkend prečítať našu obvyklú kapitolu?“
 • Ak váš učiteľ súhlasí, môžete sa tiež opýtať, ako dlho by malo trvať dokončenie určitej úlohy. Pomôže vám to lepšie si rozvrhnúť čas na celý týždeň.[15]


Požiadajte učiteľa o dodatočnú pomoc. Ak si neviete rady s látkou preberanou na hodine alebo ak si nie ste istí svojím prístupom k domácej úlohe, dohodnite si po hodine stretnutie s učiteľom. To im umožní sústrediť všetku svoju pozornosť na to, aby vám pomohli uspieť. Ak sa nemôže stretnúť, zvážte, či sa neobrátite na iného učiteľa podobného predmetu alebo dokonca na školského poradcu.[16]

 • Môžete sa obrátiť na svojho učiteľa a povedať: „Jednoducho mi nejde ten pracovný list z matematiky. Je nejaký čas tento týždeň, kedy si môžeme sadnúť a spoločne si ju prečítať?“
 • Ak takto požiadate o pomoc, uistite sa, že ste prácu začali sami. Neočakávajte, že učiteľ urobí prácu za vás.


Zapojte rodičov. Nie je povinnosťou vašich rodičov dohliadať na vaše domáce úlohy (a pravdepodobne to ani nechcete). Ak si však naozaj neviete rady alebo len chcete získať druhý názor, vždy ich môžete požiadať o pomoc. Mohli by si prečítať vašu esej a navrhnúť nové prístupy. Alebo by si mohli vyskúšať vaše odpovede na pracovnom liste.[17]

 • Ak bývate a učíte sa doma, rodičia by vám tiež mohli pomôcť vytvoriť dobrý študijný priestor tým, že budú udržiavať ticho a zabránia ostatným členom rodiny, aby vás vyrušovali.[18]


Učte sa v skupine alebo vo dvojiciach. Porozprávajte sa so spolužiakmi a zorganizujte študijnú skupinu. Vaša skupina sa môže zamerať na konkrétny predmet alebo projekt, alebo sa môžete spoločne venovať všetkým typom domácich úloh. Môžete sa dohodnúť, že sa budete navzájom kontrolovať tým, že si zakážete telefonovanie a iné rozptyľovanie. Len sa uistite, že sa budete držať úlohy a domácu úlohu skutočne urobíte, inak by vás tento čas navyše mohol dostať do úzadia.[19]

 • Dbajte na to, aby ste spoločne pracovali len na projektoch, ktoré vám učiteľ povolil na skupinovú prácu. V opačnom prípade by ste sa mohli dopustiť verzie akademického nečestného konania tým, že nedodržíte pravidlá zadania.
 • So svojou skupinou sa môžete stretávať aj virtuálne vďaka rôznym programom, ktoré umožňujú videochatovať s viacerými ľuďmi naraz, ako napríklad Google Hangouts.[20]

 • Najmite si tútora. Ak máte naďalej problémy s domácimi úlohami na určitý predmet alebo ak chcete len iný pohľad na vec, zvážte spoluprácu s doučovateľom. Niektorí doučovatelia si účtujú poplatok za hodinu, zatiaľ čo iní pracujú dobrovoľne a zadarmo. Ďalšie informácie získate od svojho učiteľa alebo školského poradcu.[21]

  • Knižnice sú skvelým zdrojom informácií o doučovaní a iných zdrojoch. Stačí zavolať do miestnej knižnice a opýtať sa, aké programy majú na pomoc študentom.[22]
 • Odkazy