3 spôsoby, ako sa učiť na kvíz

Dobrý výsledok v kvíze spočíva v tom, že si počas neho dokážete udržať a vybaviť relevantné informácie. Preto používajte študijné metódy, ktoré vám pomôžu lepšie si zapamätať informácie, ako sú flash karty, mnemotechnické pomôcky a cvičné kvízy. Okrem toho vám štúdium vopred umožní viacnásobné preštudovanie študijných materiálov, čo vám pomôže spomenúť si na dôležité informácie počas testu. Pri štúdiu si nezabudnite vybrať tiché miesto, ktoré vás nebude rozptyľovať, aby ste zvýšili maximálnu produktivitu.

Metóda 1 z 3: Uchovávanie informácií


Vyrobte si kartičky. Vytvárajte si kartičky ručne alebo online. Nech už však použijete akúkoľvek metódu, uistite sa, že ste si vytvorili vlastné kartičky. Vytváranie vlastných kartičiek vytvára nervové dráhy. Tieto nervové dráhy vám pomôžu neskôr obnoviť dôležité informácie, ktoré ste sa naučili. Učte sa kartičky v malých 15 až 20-minútových sedeniach.[1]

 • Vytvorte si kartičky tak, že si na jednu stranu napíšete kľúčové pojmy a myšlienky a na druhú stranu odpovede.
 • Na kartičkách kombinujte obrázky so slovami.
 • Na vytváranie online kartičiek môžete použiť stránky ako Quizlet, Adobe Spark alebo Cram.


Používajte mnemotechnické pomôcky. Skratky a mnemotechnické pomôcky sú skvelým spôsobom, ako si zapamätať náročné informácie. Spojte slová do zapamätateľnej frázy alebo vety. Každé slovo vo fráze by sa malo začínať písmenom informácie, ktorú sa snažíte zapamätať.[2]

 • Napríklad frázu „Nikdy nejedz strúhanú pšenicu“ používajú študenti na zapamätanie si poradia, v akom sa na kompase zobrazujú sever, východ, juh a západ.


Urobte si kvíz. otestujte si svoje vedomosti pomocou cvičných kvízov na konci každej kapitoly učebnice. Zopakujte si informácie, ktoré ste v cvičných kvízoch uviedli nesprávne. Opakujte cvičné kvízy, kým nezískate každú správnu odpoveď[3]

 • Ak vaša učebnica neposkytuje cvičné kvízy, vytvorte si vlastné. Vytvorte si otvorené otázky na základe vašich poznámok a učebnice. Otvorené otázky vás prinútia napísať si odpovede, čo vám pomôže obnoviť a použiť vaše vedomosti počas testu.
 • Prípadne požiadajte priateľa, aby pre vás vytvoril cvičný kvíz.

Metóda 2 z 3:Používanie efektívnych študijných metód


Preskúmajte svoje študijné materiály. Neprechádzajte si študijné materiály len raz, ale 3 alebo 4 krát. Opakovanie je tu kľúčové. Informácie si opakujte, kým nepochopíte dôležité pojmy.[4]

 • Ak ste si napríklad vytvorili kartičky, prezerajte si ich raz denne počas týždňa pred dňom testu. Pri prezeraní kartičiek si nahlas zopakujte dôležité pojmy a dátumy.


Učte sa vopred. Snažte sa nečakať s učením na test do poslednej chvíle. Ak je to možné, učte sa aspoň 1 týždeň vopred. Takto budete mať dostatok času na to, aby ste si poznámky a kartičky prezreli viackrát. Získate tiež čas na to, aby ste učiteľovi položili otázky na objasnenie pojmov, ktorým úplne nerozumiete.

 • Ak máte napríklad v utorok kvíz, začnite si prechádzať poznámky a vytvárať si kartičky už v utorok predtým.
 • Ak je test ohlásený na poslednú chvíľu alebo ak ste jednoducho odkladali, stále sa môžete venovať štúdiu. Prezrite si študijné materiály a prepíšte si poznámky, pričom sa zamerajte na najdôležitejšie pojmy, termíny, rovnice alebo dátumy.

Zistite si štruktúru alebo formát kvízu. Ak je to možné, mali by ste si zistiť, ako bude test štruktúrovaný, aby ste vedeli, ako sa najlepšie učiť. Vopred sa opýtajte inštruktora na formát kvízu. Na test s výberom odpovede by ste sa mali učiť inak ako napríklad na skúšku s esejou.


Diskutujte o informáciách. Diskutujte o informáciách, ktoré sa učíte, s priateľmi alebo členmi rodiny. Rozprávanie príbehov tu môže byť veľmi užitočné. Ak budete informácie prezentovať svojim priateľom vo forme príbehu, spojíte si informácie s vizuálnymi predstavami. Pomôže vám to spomenúť si na dôležité informácie počas testu.[5]

 • Ak sa potrebujete naučiť niečo o dôležitej osobe napríklad kvôli testu, potom rozprávajte svojim priateľom vzrušujúci príbeh o tejto osobe.

Metóda 3 z 3: Štúdium vo vhodnom prostredí


Nájdite si pokojné miesto. Preskúmajte viacero miest, aby ste zistili, či vyhovujú vašim študijným potrebám. Miesto, ktoré si vyberiete, by malo byť na tichom mieste a mimo hlučných centrálnych miest, ako je kuchynský stôl alebo obývacia izba. Dôležité je tiež nájsť si miesto na štúdium, na ktoré sa môžete spoľahnúť, pretože štúdium na rovnakom mieste každý deň zlepší vašu koncentráciu.[6]

 • Ak si vytvoríte zvyk študovať každý deň v rovnakom čase na rovnakom, pokojnom mieste, výrazne sa zlepší vaša koncentrácia.


Eliminujte rozptyľovanie. Hranie hier online, surfovanie po internete, písanie správ a kontrola účtov na sociálnych sieťach sú rozptýlenia, ktoré nemajú nič spoločné so štúdiom. Pri učení sa na test odložte nepotrebné materiály, ako sú telefóny a počítače. Prineste si so sebou len základné študijné materiály, ako sú poznámky, učebnica, kartičky, papier a perá.[7]

 • Ak si robíte poznámky na počítači, pred začatím štúdia si ich vytlačte.

 • Preštudovať si materiál pred spaním. Pred ukladaním sa na spánok si večer pred testom zopakujte najťažšiu látku. Na druhý deň si tak ľahšie spomeniete na informácie počas kvízu. Snažte sa aj dobre si oddýchnuť.[8]

  • Uistite sa, že noc pred testom spíte aspoň 7 hodín.
 • Odkazy