3 spôsoby, ako sa učiť na test alebo kvíz zo slovnej zásoby

Či už študujete cudzí jazyk, alebo sa učíte novú slovnú zásobu vo svojom rodnom jazyku, možno si neviete rady s tým, ako si zapamätať všetky nové slovíčka, ktoré ste dostali. Snažte sa nenechať sa premôcť, pretože existuje veľa spôsobov, ako si učenie slovíčok výrazne uľahčiť! V závislosti od vášho jedinečného štýlu učenia môžete uprednostňovať učenie sa z kontextu, opakovanie alebo pamäťové triky. Pomôcť môže aj kombinácia všetkých týchto metód.

Metóda 1 z 3:Učenie sa z kontextu


Vyhľadajte si neznáme slová. Uistite sa, že skutočne rozumiete definíciám všetkých nových slov. Ak nebudete rozumieť slovám v definíciách, nebudete poznať skutočný význam slov, čo vám výrazne sťaží zapamätanie si slovnej zásoby.[1]


Vyhľadajte príklady. Aj keď rozumiete definícii slova, nemusíte presne pochopiť, ako sa slovo používa. Preto je užitočné vyhľadávať vety, ktoré obsahujú slovo.[2]

 • Jednoducho vyhľadajte svoje slovo v Google alebo si stiahnite slovník do počítača a vyhľadajte slovo v ňom. Nájdete veľa rôznych viet, ktoré používajú vaše slovo rôznymi spôsobmi. Zapíšte si tie, ktoré vám najlepšie pomáhajú pochopiť, ako používať dané slovo.
 • Skúste si vyhľadať slovo na YouTube. Môžete nájsť pieseň, ktorá obsahuje vaše slovo.
 • Ak neviete pochopiť význam slova z jeho kontextu vo vetách, skúste si vyhľadať obrázok na Googli. Obrázky, ktoré sa zobrazia pri vašom slove, vám môžu pomôcť.


Naučte sa o predponách a príponách. Ide o časti slov, ktoré sa nachádzajú buď na začiatku, alebo na konci slova. Slová so spoločnými predponami alebo príponami majú často podobný význam. Ak sa naučíte predpony a prípony, niekedy je možné prísť na to, čo slovo znamená, aj keď si spočiatku nie ste istí. Tu je niekoľko príkladov:

 • „Dis“ znamená nie alebo v neprítomnosti, ako napr vzdialenosť, odpojený, alebo dissolve.
 • „Mis“ znamená negatívny alebo zlý, ako napr nesprávne čítanie alebo misfit.
 • „Ous“ znamená plný, ako napr nebezpečné alebo báječné.
 • Menej znamená nedostatočný, ako napr mirthless alebo bez zákerností.
 • Medzi ďalšie bežné predpony a prípony patria mal, mega, super, extra, equi, sub, post, ism, ness, ment a mnohé ďalšie.


Napíšte vlastné vety. V príkladových vetách nemeňte len jedno alebo dve slová, ale vymýšľajte vety, ktoré sú úplne jedinečné. Mali by byť dostatočne špecifické, aby vám kontext pomohol zapamätať si definíciu slova.

 • Uistite sa, že skutočne rozumiete, čo slovo vo vete znamená. Ak si nie ste istí, vyhľadajte ďalšie príklady.
 • Používajte slovo v kontexte, najmä ak má viacero významov. Napríklad namiesto toho, aby ste napísali: „Vyzerala skleslo,“ napíšte: „Vyzerala skleslo po tom, čo sa s ňou rozišiel jej priateľ.“
 • Snažte sa používať slovo čo najviac rôznymi spôsobmi. Ak ide napríklad o podstatné meno, používajte ho v jednotnom a množnom čísle. Ak ide o sloveso, používajte ho v prítomnom a minulom čase.


Používajte slová v reálnom živote. Najlepší spôsob, ako sa skutočne naučiť nové slovíčka, je začleniť ich do každodennej reči a písania. Počas štúdia sa snažte vedome používať tieto slová namiesto jednoduchších alebo bežnejších synoným.[3]

 • Skúste napríklad použiť svoje nové slovíčka na opis článkov, ktoré ste čítali v novinách, alebo ich skúste začleniť do svojej ďalšej správy o knihe.

Metóda 2 z 3: Učenie sa z opakovania


Prečítajte si svoj zoznam viackrát. Začnite so zoznamom, ktorý obsahuje vaše slovíčka v jednom stĺpci a ich definície alebo preklady v druhom stĺpci. Zakryte jeden stĺpec a prečítajte si druhý stĺpec slovo po slove, pričom sa snažte čo najlepšie si zapamätať, čo je napísané v zakrytom stĺpci. Čím viackrát to urobíte, tým viac si zapamätáte.[4]

 • Prečítajte si zoznam oboma spôsobmi. Začnite slovom a zistite, či si dokážete zapamätať jeho definíciu. Potom si prečítajte definíciu a zistite, či si slovo zapamätáte.
 • Ak si niektoré slová ľahko zapamätáte, vytvorte si samostatný zoznam, ktorý bude obsahovať len slová, s ktorými máte problém.
 • Keď to budete chvíľu robiť, urobte si prestávku a robte niečo iné. Potom sa vráťte k zoznamu a uistite sa, že ste na nič nezabudli.


napíšte si slová. Mnohým ľuďom pomáha zapisovanie slovíčok a ich definícií upevniť si ich v pamäti. Ak je to váš prípad, skúste si každý pojem a jeho definíciu napísať niekoľkokrát.[5]


Používajte kartičky. Flashkarty sú rýchlym a jednoduchým spôsobom, ako si zopakovať slovnú zásobu a rozdeliť slová do rôznych kategórií. Môžete si ich tiež zopakovať takmer kdekoľvek, čo vám uľahčí nájsť si čas na štúdium.[6]

 • Prezeranie kartičiek v telocvični je skvelý spôsob multitaskingu, ktorý využíva stimuláciu, ku ktorej dochádza v mozgu pri cvičení.
 • Ak chcete mať interaktívnejší prístup, požiadajte niekoho iného, aby vás preskúšal z vašich kartičiek.[7]
 • Alternatívne môžete získať podobné výhody z online hier. Nájdite si taký, ktorý obsahuje slová, ktoré sa učíte, alebo taký, ktorý vám umožní vložiť vlastnú slovnú zásobu.


Opakujte slová nahlas. Vyslovovanie slovíčok nahlas môže niektorým ľuďom pomôcť rovnako ako ich zapisovanie. Je to obzvlášť užitočné, ak sa slová ťažko vyslovujú. Keď si osvojíte vyslovovanie slov, je oveľa pravdepodobnejšie, že si zapamätáte, čo znamenajú (a ako sa píšu).[8]

 • Môže vám pomôcť nahrávať sa, keď si nahlas opakujete slovíčka zo slovnej zásoby.
 • Skúste slová vysvetliť iným ľuďom. Ak ste dostatočne sebavedomí na to, aby ste učili ostatných svoje slovíčka, mali by ste ich vedieť naozaj dobre.


Udržujte slová viditeľné. Ak máte naozaj problém zapamätať si niektoré slovíčka, zvážte ich napísanie na samolepiace papieriky a vyvesenie na miesta, kde ich budete mať stále na očiach. Pomôže vám to udržať si ich v pamäti.[9]

 • Ak sa učíte cudzí jazyk, označte si predmety vo svojom dome novou slovnou zásobou.

Metóda 3 z 3:Používanie pamäťových trikov


Nakreslite obrázok. Ak máte vizuálnu pamäť, jednoduchý obrázok môže skutočne obohatiť váš zoznam slovíčok alebo kartičky so slovami. Skúste nakresliť niečo, čo vám pripomenie význam slova. Môžete napríklad nakresliť obrázok šťastnej tváre vedľa slova „elated“.“[10]

 • Pokúste sa nejakým spôsobom začleniť obrázok do slova. Napríklad na slovo „malevolent“ môžete nakresliť čertove rohy, aby ste si pripomenuli, že znamená „zlý“.“


Nahraďte slová v piesni. Ak máte problém zapamätať si význam slova, ktoré má oveľa jednoduchšie synonymum, môže vám pomôcť trénovať mozog na spájanie týchto dvoch slov. Spomeňte si na texty piesní, ktoré obsahujú synonymum, a opakujte si ich stále dokola, pričom namiesto synonyma použite nové slovíčko. Ak to budete robiť dostatočne, mali by ste si veľmi ľahko zapamätať, že tieto dve slová znamenajú to isté.[11]

 • Ak si napríklad potrebujete zapamätať, že slovo „jubilant“ znamená „šťastný“, skúste zmeniť slovíčko „If You’re Happy and You Know It“ na „If You’re jubilant and You Know It, clap your hands.“


Používajte mnemotechnické pomôcky. Mnemotechnická pomôcka je jednoducho slovo alebo veta, ktorá vám pomôže si niečo zapamätať. Keď používate mnemotechnickú pomôcku pre slovíčko, mali by ste sa pokúsiť použiť zvuky v slove, aby ste si pripomenuli jeho definíciu.[12]

 • Ak si napríklad potrebujete zapamätať význam slova „nebezpečný“, môžete sa rozhodnúť, že to znie nejako takto: „hruška sa stratila“.“ Pomocou tejto vety vytvorte krátky príbeh, ktorý si zapamätáte.
 • Ak si sami neviete vymyslieť mnemotechnickú pomôcku, vyhľadajte si mnemotechnický slovník na internete. Poskytne vám niekoľko návrhov, ako si zapamätať význam slova.

 • Vytvorte si asociácie. Ďalším skvelým trikom, ktorý vám pomôže rýchlo si zapamätať slovíčka, je priradiť každé slovo k nejakému predmetu alebo osobe. Pokiaľ existuje nejaký dôvod na asociáciu, aj keď je hlúpy, pomôže vám to rýchlo si spomenúť na význam každého slova.[13]

  • Napríklad ku každému kusu nábytku vo vašej obývačke môžete priradiť iné slovíčko na základe jeho vzhľadu.
  • Môžete to robiť aj s ľuďmi tak, že každému zo svojich priateľov na Facebooku priradíte slovo na základe ich osobnosti, napríklad.
 • Odkazy