3 spôsoby, ako sa učiť na test TOEIC Speaking Test

Existuje mnoho spôsobov, ako sa učiť na hovorenú časť TOEIC. Najefektívnejšie spôsoby budú zahŕňať konverzáciu s partnerom, najlepšie s rodilým hovorcom. Využite cvičné testy a otázky na internete, aby ste zistili, aká je vaša angličtina naozaj dobrá. Ak chcete, môžete sa zapísať do študijného kurzu TOEIC. Nakoniec by ste mohli sledovať videá a počúvať zvukové záznamy v angličtine, pridať sa k anglickému klubu alebo začleniť angličtinu do svojho každodenného života.

Metóda 1 z 3:Rozhovor s partnerom


Odpovedzte na sériu otázok. Časť testu TOEIC vyžaduje počúvanie troch otázok a následné rýchle odpovedanie na otázky. Nechajte svojho jazykového lektora alebo konverzačného partnera vymyslieť sériu otázok týkajúcich sa každodenných situácií a potom na ne odpovedajte bez toho, aby ste ich vopred poznali.[1]

 • Váš konverzačný partner sa môže napríklad spýtať: „Kam ste išli na svoju poslednú dovolenku??“ alebo „Aký je váš obľúbený školský predmet a prečo?“
 • Časový limit na tieto otázky sa pohybuje od 15 do 30 sekúnd, preto na otázky odpovedajte okamžite a stručne.


Odpovedajte na otázky pomocou písomných informácií. Súčasťou časti TOEIC zameranej na hovorenie je prečítanie krátkeho úryvku a následná konverzácia s partnerom o prečítanom. Požiadajte svojho jazykového učiteľa alebo partnera o vypracovanie niekoľkých takýchto dokumentov, aby ste si mohli zdokonaliť svoje schopnosti porozumieť jazyku a zhrnúť ho.[2]

 • Môžete si napríklad prečítať leták s reklamou na nový film. Leták môže obsahovať informácie o čase predstavenia, režisérovi, hviezdach filmu a stručné zhrnutie deja. Váš konverzačný partner sa vás potom môže pýtať na tieto detaily a vy môžete primerane odpovedať.


Precvičte si svoje zručnosti pri riešení problémov. Jedným z cvičení, s ktorými sa stretnete počas TOEIC, je vypočuť si krátku výpoveď niekoho, kto má problém. Môžete si napríklad vypočuť hlasovú správu, ktorú zanechal niekto s prepichnutou pneumatikou, alebo niekto, kto bol zamknutý vo svojom dome. Na identifikáciu tohto problému budete musieť pozorne počúvať.[3]

 • Po vypočutí problému budete musieť ponúknuť vhodnú odpoveď. Vyskúšajte si niekoľko z týchto cvičení na riešenie problémov tak, že si najprv vypočujete problém jazykového partnera a potom navrhnete riešenie.
 • Napríklad na základe vyššie uvedeného príkladu o niekom, kto bol zamknutý doma, by ste mohli odpovedať: „Zavolal by som mu späť a povedal by som mu, aby si sadol. Potom by som im priniesol svoju sadu kľúčov, aby sa mohli dostať dovnútra.“


Vyjadrite svoje názory. Súčasťou časti TOEIC je vyjadrenie názoru na aktuálnu udalosť alebo iný spoločenský problém. Precvičte si frázy ako „Mám rád verejné knižnice, pretože…“ a „Myslím si, že všeobecné zdravotné poistenie je zlá politika, pretože…“. Oboznámte sa so slovnou zásobou používanou pri diskusii o otázkach, ktoré ovplyvňujú spoločnosť, vrátane daní, volebného práva a klimatických zmien. To vám umožní navrhnúť inteligentnú odpoveď, keď budete čeliť týmto otázkam založeným na názoroch.[4]


Veľa si precvičujte konverzáciu. Strávte ďalší čas s jazykovým lektorom pri voľnej konverzácii. Zapojte sa do otázok a odpovedí podobných tým, s ktorými sa môžete stretnúť v teste TOEIC na hovorenie, ale položte aj vlastné otázky. Čím viac si precvičíte používanie angličtiny, tým istejší si budete, keď príde čas na ústnu časť TOEIC.[5]

 • Pri zdokonaľovaní angličtiny vám veľmi pomôže hranie rolí s vaším jazykovým lektorom. Zahrajte si situáciu, v ktorej ste vy alebo váš jazykový partner majiteľom obchodu so zvieratami, hviezdnym športovcom alebo cestovateľom, ktorý hovorí s personálom hotela.
 • Usilujte sa o plynulú konverzáciu a o priame odpovede.
 • Vždy povzbuďte svojho učiteľa jazyka, aby v prípade potreby opravil vašu výslovnosť.

Metóda 2 z 3:Precvičovanie na iné časti hovorenej časti


Recitovať písomný úryvok. Súčasťou testu TOEIC z hovoreného prejavu je recitačný test. Ak sa chcete pripraviť na túto časť testu hovorenia, čítajte nahlas z periodík alebo novín v anglickom jazyku. Nechajte si vypočuť rodeného hovoriaceho a opravte si intonáciu a výslovnosť.[6]

 • Ak pri čítaní zistíte, že niektorým slovám alebo vetám nerozumiete, požiadajte o pomoc svojho jazykového lektora alebo si vytiahnite slovník, aby ste identifikovali slová, ktoré nepoznáte.


Vysvetlite, čo sa deje na fotografii. Ďalším druhom cvičnej otázky, s ktorou sa môžete stretnúť v teste TOEIC na hovorenie, je opis fotografie. Ak si chcete precvičiť tento typ otázok, prelistujte si časopis a pozrite si obrázky. Skúste hovoriť o náhodných obrázkoch aspoň 30-45 sekúnd.[7]

 • Ak zistíte, že máte problém s primeraným opisom obrázka, vytiahnite slovník a identifikujte slová, ktoré nepoznáte.


Vyplňte si vzorový test. Spoločnosť ETS, ktorá spravuje TOEIC, ponúka na svojej webovej stránke vzorový test. Ak sa chcete efektívne pripraviť na časť TOEIC zameranú na hovorenie, urobte si tento vzorový test hovorenia. Prístup k vzorovému testu hovorenia máte na webovej stránke ETS.[8]
Dôveryhodný zdroj
Educational Testing Service
Vzdelávacia a testovacia hodnotiaca organizácia zodpovedná za administráciu rôznych štandardizovaných skúšok, ako sú GRE a TOEFL
Prejsť na zdroj


Zapísať sa na študijný kurz. Mnohé inštitúcie ponúkajú formálne kurzy na prípravu na TOEIC. Tieto lekcie vám pomôžu lepšie sa oboznámiť s hovorenou aj písomnou časťou TOEIC. V závislosti od vašej polohy môžete získať bezplatný alebo lacný študijný kurz v kostole alebo knižnici. Platené študijné kurzy sú často dostupné prostredníctvom miestnych vysokých škôl alebo akadémií. Vyhľadajte možnosti absolvovania študijného kurzu TOEIC prostredníctvom vyhľadávania na internete alebo sa informujte v miestnych vzdelávacích inštitúciách.

Metóda 3 z 3:Posilňovanie angličtiny


Zapojte sa do anglického klubu. V anglickom klube si môžete spolu s ostatnými, ktorí študujú angličtinu ako druhý jazyk, precvičovať svoje zručnosti, zvyčajne pod vedením rodeného hovoriaceho alebo niekoho, kto plynule hovorí po anglicky. Pomôže vám to zdokonaliť vaše schopnosti a možno sa vám podarí získať aj určitý prehľad o tom, ako test vyzerá, ak sa porozprávate s ľuďmi, ktorí ho absolvovali.[9]

 • Ak vo vašom okolí nie sú kluby angličtiny, založte si nejaký alebo vyhľadajte anglický chat, kde si môžete precvičiť svoje rečové schopnosti.


Používajte multimédiá. Sledovanie seriálov a filmov v anglickom jazyku (najmä s titulkami) alebo počúvanie hovorenej angličtiny vás oboznámi s novou slovnou zásobou a pomôže vám získať lepší pocit z toho, ako prirodzene znie angličtina. Na internete je nespočetné množstvo hodín audio aj video záznamov. Tam začnite hľadať užitočné cudzojazyčné multimédiá.[10]

 • Keď sa v multimediálnych zdrojoch stretnete s novými alebo užitočnými frázami, zapíšte si ich a denne si ich slovne opakujte. To vám umožní zapamätať si ich a neskôr ich nasadiť.


Vyhľadávajte príležitosti na každodenné používanie angličtiny. Existuje mnoho spôsobov, ako začleniť angličtinu do každodenného života. Môžete sa napríklad prihlásiť ako dobrovoľník na nejakú činnosť alebo projekt, kde musíte komunikovať s anglicky hovoriacimi. Môžete si tiež nastaviť telefón alebo počítač tak, aby zobrazoval upozornenia a informácie v menu v angličtine.[11]


 • Zamerajte sa na zdokonaľovanie slov, s ktorými máte problémy. Ak viete, že sú určité slovíčka, ktoré vám robia problém používať alebo vyslovovať, napíšte si ich na zoznam. Každý deň si nahlas prečítajte každé slovíčko zo zoznamu a vytvorte vetu s použitím každého z nich. Vďaka tomu sa rýchlo oboznámite s významom slova a jeho použitím.[12]
 • Odkazy: