3 spôsoby, ako sa učiť niekoľko jazykov naraz

Učenie sa nového jazyka je náročná a úžasne obohacujúca skúsenosť. V určitom okamihu možno zistíte, že sa potrebujete alebo chcete učiť viacero jazykov súčasne. Tento proces môže byť veľmi náročný, ale zároveň vám umožní vyzvať váš mozog a využiť podobnosti a rozdiely medzi jazykmi, ktoré sa učíte. Výberom jazykov, ktoré sa líšia svojou náročnosťou a štruktúrou, organizáciou a dobrým riadením času si môžete rozšíriť svoju myseľ a život učením sa viacerých jazykov naraz.

Metóda 1 z 3: Stanovenie priorít pri učení sa jazykov


Vyberte si jazyky z rôznych jazykových rodín alebo jazyky, ktoré si nie sú veľmi podobné. Hoci sa môže zdať užitočné učiť sa dva podobné jazyky naraz, napríklad španielčinu a taliančinu, ak si nedáte pozor, môže to viesť k zmätku. Ak si môžete vybrať, ktoré jazyky sa budete učiť, vyberte si jazyky, ktoré sa od seba líšia, aby ste ich v mysli nezmiešali do jedného kombinovaného jazyka alebo aby ste si nepomiešali slová či gramatiku.

 • Ak sa učíte podobné jazyky, vyhnite sa ich štúdiu v tom istom študijnom období – oddeľte ich tak, že ich budete študovať v rôzne dni alebo dokonca v striedavých týždňoch.[1]
 • Niektorým ľuďom však učenie sa podobných jazykov pomáha lepšie si zapamätať jednotlivé jazyky. Medzi oboma jazykmi si môžete vytvoriť spojenia, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť každému z nich.


Vyberte si jazyky, ktoré sa líšia svojou náročnosťou. Ak máte na výber, vyberte si, že sa budete učiť jeden jazyk, ktorý je pre vás ľahší, a iný alebo iné, ktoré sú ťažšie. Ľahší jazyk bude ten, ktorý je podobný vášmu rodnému jazyku alebo inému jazyku, ktorý ovládate, zatiaľ čo ťažší jazyk bude ten, ktorý je menej podobný.[2]

 • Románske jazyky, ako je španielčina, taliančina a francúzština, sú pre anglicky hovoriacich zvyčajne jednoduchšie na učenie.[3]
 • Jazyky z germánskej rodiny, ako je nemčina, holandčina a švédčina, sa zvyčajne ľahšie učia aj rodení Angličania, pretože angličtina je tiež germánsky jazyk. Ak sa rozhodnete naučiť sa niektorý z germánskych jazykov, zistíte, že existuje veľa slov podobných ich anglickým ekvivalentom.
 • Slovanské jazyky, ako napríklad ruština, ukrajinčina a poľština, sú pre rodených Angličanov často náročné kvôli niektorým neznámym gramatickým pojmom. Mnohé slovanské jazyky používajú abecedu nazývanú cyrilika, ktorú nie je veľmi ťažké sa naučiť.
 • Arabčina, čínština, japončina a kórejčina patria medzi najťažšie jazyky, ktoré sa rodení Angličania musia naučiť, a to z dôvodu odlišnej štruktúry viet a odlišných znakových sústav.[4]
 • Uralské jazyky, ako napríklad maďarčina, fínčina a estónčina, bývajú náročné aj pre rodených hovorcov angličtiny, pretože majú málo spoločného s indoeurópskymi jazykmi (kam patria germánske, románske, slovanské a iné jazyky).[5]


Stanovte si jeden jazyk ako svoju prioritu. Je užitočné uprednostniť jeden z jazykov a venovať mu najviac času a pozornosti. Takto je väčšia pravdepodobnosť, že na konci svojej tvrdej práce budete ovládať aspoň jeden z jazykov, než že budete vedieť z každého z nich len malú časť.

 • Zvážte, či by sa jazyk, ktorý je najťažší, nemal stať vaším prioritným jazykom. Môžete tiež uprednostniť jazyk, ktorý sa najviac túžite naučiť, alebo ten, ktorý má najnaliehavejšiu časovú tieseň.


Vytvorte si podrobný plán, ktorého sa budete držať. Pri učení sa viacerých jazykov je veľmi dôležitý časový manažment. Naplánujte si, koľko času strávite každým jazykom denne alebo týždenne. Pritom si vyčleňte viac času na svoj prioritný jazyk.[6]

 • Je na vás, ako si rozdelíte čas. Najdôležitejšie je, aby ste vytvorený rozvrh dodržiavali vždy, keď je to možné.
 • Skúste si rozdeliť aktivity na učenie sa jazykov na rôzne dni v týždni. Štyri alebo päť dní v týždni sa učte svoj prioritný jazyk (jazyky). Potom si na jeden alebo dva dni v týždni naplánujte čas na váš sekundárny jazyk (jazyky).[7]

Metóda 2 z 3: Zjednodušenie času na učenie


Prekladajte medzi jazykmi, ktoré sa učíte. Jedným zo spôsobov, ako udržať všetky jazyky, ktoré sa učíte, aktívne v mysli, je skúšať prekladať medzi nimi, namiesto toho, aby ste ich prekladali späť do svojho rodného jazyka. To vám môže pomôcť zvnútorniť si jazyky na hlbšej úrovni.

 • Skúste používať ľahšie jazyky ako referenčný bod pre tie ťažšie. Ak ste napríklad rodený Angličan, ktorý sa učí kórejčinu a španielčinu, preložte si kórejské slová a frázy do španielčiny namiesto angličtiny.
 • Ak chcete získať ďalšiu výzvu, skúste napísať úryvok v jednom jazyku a potom ho preložiť slovne do iného jazyka.[8]


Vytvorte si zmiešaný balíček kartičiek so všetkými jazykmi, ktoré sa učíte. Napíšte si slová a frázy z rôznych jazykov na kartičky a zmiešajte ich do balíčka. Potom si urobte test. Pomôže vám to precvičiť si preskakovanie medzi jednotlivými jazykmi.[9]


Vymyslite si rôzne osoby pre rôzne jazyky. Vytvorte si novú osobnosť, keď hovoríte každým jazykom. Pomôže vám to udržať si jazyky oddelené v mysli. Využívanie klišé rôznych jazykov môže v tomto prípade fungovať výborne. Ak si napríklad precvičujete francúzštinu, môžete si predstaviť, že ste veľmi romantický. Skúste špúliť pery a napodobňovať francúzskych hercov, ktorých vidíte vo filmoch.

 • Viacjazyční ľudia často tvrdia, že ich osobnosť sa mení s každým jazykom, ktorým hovoria. Možno zistíte, že to platí aj pre vás, keď sa budete hrať s rôznymi osobami a učiť sa vyjadrovať veci novým spôsobom v novom jazyku.[10]


Učte sa rovnakú tému vo všetkých jazykoch. Ak je to možné, snažte sa zamerať na súvisiaci obsah vo všetkých jazykoch naraz. Pomôže to vášmu mozgu vytvoriť si silnejšie asociácie so slovami. Ak sa napríklad učíte slová týkajúce sa zvierat v jednom jazyku, zamerajte sa na zvieratá aj v ostatných jazykoch.[11]


Pridajte si všetky jazyky do aplikácie alebo na webovú stránku na učenie sa jazykov. Viaceré aplikácie a webové stránky na učenie sa jazykov, ako napríklad Duolingo, Memrise, Clozemaster, Anki a Lingvist, umožňujú pridať viacero jazykov naraz. Stiahnite si aplikáciu a potom pridajte všetky jazyky, ak sú v aplikácii alebo na webovej stránke dostupné. Takto budete mať na cestách rýchly prístup k spôsobu štúdia ktoréhokoľvek z jazykov, ktoré sa snažíte naučiť.


Farebne si označte svoje učebné materiály. Kúpte si rôzne farebné zošity, perá a zvýrazňovače pre každý jazyk, ktorý sa učíte, aby sa ku každej farbe viazal jeden jazyk. Ak na plánovanie času na štúdium používate online kalendár, napríklad Kalendár Google, použite pre každý jazyk inú farbu.[12]

Metóda 3 z 3:Udržanie motivácie


Nechajte sa baviť. Štúdium viacerých jazykov sa môže zdať ako náročná úloha. Aby ste sa vyhli vyhoreniu, zaraďte do svojho študijného času zábavné aktivity na učenie sa jazykov. Pozerajte filmy alebo seriály s titulkami v jednom z jazykov, ktoré sa učíte, počúvajte hudbu v novom jazyku alebo si nájdite rodených hovoriacich, s ktorými sa môžete rozprávať a precvičovať si ich.

 • Zapojenie sa do miestnej konverzačnej skupiny alebo jazykovej burzy pre jazyky, ktoré sa učíte, môže byť skvelým spôsobom, ako si udržať motiváciu a spoznať nových ľudí. Môžete využiť webové stránky, ako je meetup.com alebo v miestnych novinách, aby ste našli skupinu, ako je táto. Môžete sa tiež zapojiť do virtuálnej jazykovej výmeny prostredníctvom webovej stránky, ako je iTalki.


Začleniť štúdium jazyka do svojho každodenného života. Nezabudnite si každý deň naplánovať čas na precvičovanie aspoň jedného z vašich jazykov. Okrem naplánovaného času si môžete označiť predmety vo svojom dome rôznymi jazykmi alebo zmeniť jazykové nastavenia v telefóne a počítači. Môžete tiež počúvať hudbu v cieľových jazykoch, sledovať televízne programy alebo filmy v rôznych jazykoch a konzumovať iné médiá v týchto jazykoch. Takéto malé zmeny vám poskytnú malé kúsky jazykovej praxe, aj keď sa formálne neučíte.


Nadviažte reálne spojenie. Aby ste si udržali motiváciu, pomáha mať pevný dôvod, prečo sa chcete učiť nové jazyky. Nájdite si niečo, na čom vám záleží, aby ste mali motiváciu pokračovať v učení. Niektoré nápady sú naplánovať si výlet do krajiny, ktorá hovorí jedným z jazykov, ktoré sa učíte, alebo sa pripojiť k dobrovoľníckej skupine na pomoc osobám hovoriacim týmto jazykom, aby si zvykli na život vo vašej krajine.[13]
Dôveryhodný zdroj
Asociácia pre dohľad a rozvoj učebných osnov
Nezisková organizácia poskytujúca inovatívne a efektívne vzdelávacie zdroje pre pedagógov určené na podporu výsledkov žiakov
Prejsť na zdroj


 • Odmeňte sa. Nezabudnite oslavovať všetky svoje malé úspechy! Dovoľte si robiť prestávky ako odmenu alebo si doprajte dezert, ktorý je tradičný pre krajinu, v ktorej sa hovorí jazykom, ktorý sa učíte. Plánovanie výletu do krajiny, ktorá hovorí daným jazykom, je tiež ideálnym spôsobom, ako sa odmeniť.
 • Odkazy