3 spôsoby, ako sa vrátiť do školy po päťdesiatke

Návrat k niektorej z foriem vysokoškolského vzdelávania okolo päťdesiateho roku života môže byť vstupnou bránou k zvýšeniu zručností pri opätovnom vstupe na trh práce, k zvýšeniu konkurencieschopnosti, ak sa človek snaží prejsť k iným výzvam, a/alebo k snahe získať vedomosti pre seba samého. Existuje niekoľko krokov, ktoré by ste mali podniknúť na dosiahnutie tohto cieľa, a niekoľko položiek, na ktoré si treba dávať pozor.

Metóda 1 z 3: Určenie, či by ste sa mali vrátiť


Vytvorte si zoznam zručností alebo súboru vedomostí, ktoré chcete získať. Na tento účel si musíte položiť niekoľko otázok. sú tieto pre novú prácu, na zmenu pozície v spoločnosti, do ktorej už patríte, a/alebo na zvýšenie vašej konkurencieschopnosti v budúcnosti? Odpovede na tieto otázky vám teraz pomôžu nájsť vhodnú vysokú školu a program.[1]

 • Preskúmajte zručnosti, po ktorých je na vašom pracovisku dopyt, ak sa chcete presťahovať v rámci vlastného pracoviska. Túto informáciu vám môže poskytnúť váš vlastný kontakt na ľudské zdroje.
 • Venujte pozornosť žiadaným zručnostiam mimo vášho pracoviska, ak si hľadáte zamestnanie inde ako vo vašom súčasnom prostredí. U.S. Úrad pre kariérne, technické a dospelé vzdelávanie ministerstva školstva je jedným z východiskových miest pre informácie: [2]


Zvážte, aké cesty by ste mohli podniknúť, ktoré by si vyžadovali stupne. Kariérna voľba, ktorú plánujete urobiť, najmä ak ide o niečo, čo má smerovať do zložitejších oblastí pracovnej činnosti, si zvyčajne vyžaduje vyššie vzdelanie.

 • Hľadáte odbory náročné na výskum, ako je medicína, právo, počítače, inžinierstvo? Tie si vyžadujú výučbu v triede a praktické cvičenia pod dohľadom – takže budete potrebovať školskú prípravu.
 • Hľadáte finančné alebo obchodné školenia pre kariéru v bankovníctve alebo investovaní? Vyššie pozície v týchto odvetviach si vyžadujú vysokoškolský alebo dokonca absolventský titul.


Zvážte, akými cestami sa môžete vydať, ktoré si nevyžadujú titul. Majte na pamäti, že existuje množstvo prípadov, keď návrat do školy nemusí byť pre vás tou správnou voľbou vzhľadom na vašu profesijnú voľbu. [3]

 • Niektoré pracovné oblasti vás samy zaškolia bez toho, aby ste museli absolvovať školu inde, alebo využívajú online/korešpondenčné školenia. Farmaceutickí technici, finanční úradníci, pracovníci v oblasti nehnuteľností, presadzovania práva a fitnes tréningy sú len niektoré z pozícií, ktoré by ste mohli zvážiť pre zamestnanie bez vysokoškolského vzdelania.


Zistite, či váš rozvrh dokáže zvládnuť rodinu, prácu a/alebo školu. Budú pre vás dodatočné časové záväzky, ktoré vám ukladajú kurzy a školské povinnosti, problémom, ak máte existujúce rodinné a pracovné povinnosti? Na väčšine vysokých škôl/univerzít sú k dispozícii flexibilné rozvrhy, ktoré môžu študenti po päťdesiatke využiť.

 • Po výbere vysokej školy a programu, ak nie ste schopní zvládnuť plný úväzok, zistite s poradcom programu, koľko času vám bude trvať dokončenie štúdia s čiastočným úväzkom.
 • Niektoré triedy sú ponúkané vo viacerých časových intervaloch, takže to môže vytvoriť určitú flexibilitu.
 • Možnosťou môže byť aj diaľkové/internetové štúdium, ktoré zvýši možnosti výberu rozvrhu. Tieto si budú vyžadovať prístup k počítaču/internetu.
 • Zvážte diskusiu o svojich vzdelávacích potrebách s rodinnými príslušníkmi a zamestnávateľom, ak sa na to cítite dobre. Možno sa s nimi budete môcť dohodnúť na náhradnom rozvrhu, ktorý vám poskytne čas na účasť na vyučovaní a štúdium. Niektorí zamestnávatelia ponúkajú stimuly alebo finančné prostriedky na zvyšovanie vzdelania – viac informácií získate u svojho kontaktného pracovníka pre ľudské zdroje.


Prekonajte svoj strach z prednáškovej sály. Je veľa študentov vo veku 50 rokov alebo starších, ktorí navštevujú hodiny osobne. To, že ste roky mimo školského prostredia, by vás nemalo odradiť od pokračovania vo vysokoškolskom vzdelávaní bez ohľadu na to, aký je váš dôvod. Hľadanie konkurencieschopnejších zručností a/alebo vedomostí sa nevylučuje s akýmkoľvek vekom.

 • Uistite sa, že akákoľvek škola, ktorú si vyberiete, je flexibilná a prispôsobuje sa rozvrhom špeciálne pre dospelých študentov.
 • Na mnohých vysokých školách/univerzitách je pomerne veľa dospelých študentov, takže by ste sa nemali cítiť „sami“, aj keď ste možno jediní v určitej triede.
 • Bez ohľadu na to, či ide o triedu s 20 alebo 200 študentmi, nebojte sa zúčastniť na vyučovaní. Všetci ste tam preto, aby ste sa učili.

Metóda 2 z 3: Výber programu


Vyberte si školu/program, ktorý zodpovedá vašim potrebám. Ak sa snažíte získať zamestnanie alebo zmeniť prácu, uistite sa, že akákoľvek škola, ktorú si vyberiete, bude mať programy, ktoré spĺňajú tieto požiadavky.

 • Existuje niekoľko spravodajských časopisov, ktoré majú rebríčky škôl, ale najlepšie je uistiť sa, že tá, ktorú si vyberiete, má skutočne odbor a fakultu, ktoré pokrývajú to, čo chcete robiť. Miestna vysoká škola vo vašom okolí môže byť rovnako vhodná na podnikateľské vzdelávanie a oveľa jednoduchšia na váš rozvrh ako národná univerzita. Po päťdesiatke si chcete vybrať školu, ktorá bude spĺňať vaše životné potreby.
 • Zvážte odborné/komunitné vysoké školy pre získanie titulu alebo certifikátu. Zvyčajne ide o rýchlejšie tituly, približne jeden alebo dva roky štúdia v závislosti od vašej vyťaženosti. Ak máte 50 rokov, môže to byť lepšia možnosť, najmä ak už pracujete alebo sa potrebujete vrátiť do pracovného procesu skôr. [4]
 • Dôkladne preskúmajte webové stránky/výpisy programov vysokých škôl, o ktoré máte záujem. Zistite, či majú triedy, ktoré môžete využiť. Uvedomte si, že niekedy nie sú triedy v ponuke vždy každý semester.


Vyhľadajte si inštruktorov, ktorí sa zaoberajú predmetmi/dokonalosťami, o ktoré máte záujem. Bez ohľadu na to, aký typ školy si vyberiete, v rámci odboru vášho programu bude mať väčšina vysokých škôl stránku konkrétneho odboru spolu so stránkami konkrétnych fakúlt v rámci každého odboru.

 • Pozrite si referencie profesorov/učiteľov, aby ste zistili, či majú dostatočné skúsenosti v oblastiach, ktoré sa chystáte študovať.
 • Väčšina fakúlt by mala mať k dispozícii životopis, akademickú verziu životopisu. Zistite, či majú aspoň nejaké publikácie, pedagogické skúsenosti a/alebo pracovné skúsenosti v oblastiach, ktorým sa venujete.


Kontaktujte program. Je dobré poslať e-mail alebo zavolať do programu, o ktorý máte záujem, aby ste sa uistili, že vyhovie dospelým študentom a flexibilnému rozvrhu. Je to dobrá príležitosť zistiť si aj podrobnosti o požiadavkách na štúdium nad rámec toho, čo je uvedené na webovej stránke programu.

 • Buďte zdvorilí a pamätajte, že ste pravdepodobne jedným z mnohých študentov, ktorí sa v daný deň obracajú na túto osobu alebo kanceláriu.
 • Toto môže byť vhodný čas na to, aby ste informovali kontaktnú osobu programu, že ste dospelý študent. Po päťdesiatke by ste mohli prispieť skúsenosťami a vedomosťami nad rámec tradičného študenta – niečo, čo by ste mohli v prípade potreby predniesť.
 • Mali by ste zvážiť, či si vopred pripravíte otázky – najmä o študijnom programe, požiadavkách na štúdium a možnostiach rozvrhu.
 • Ak si nie ste istí, či sa zaoberáte Ph.D.(doktor filozofie), mali by ste oslovovať členov fakulty „profesor“.“


Ak je to praktické, navštívte školský areál. Ak si môžete dohodnúť fyzickú návštevu školy, výrazne to zlepší vaše šance na osobnú účasť na vyučovaní. Nepočítajúc online školy/triedy – na väčšine vysokých škôl/univerzít je zvyčajne v pravidelných intervaloch k dispozícii prehliadka areálu. Kontaktujte hlavnú kanceláriu vašej budúcej vysokej školy, kde získate viac informácií.


Určite, či si to môžete dovoliť. Toto je významný faktor pri nástupe na akúkoľvek vysokú školu bez ohľadu na vek. Ak ste už zamestnaní, váš zamestnávateľ môže poskytnúť finančné prostriedky na niektoré špecifické vzdelávacie školenia. V opačnom prípade si budete musieť nájsť iné finančné prostriedky. Okrem platenia z vlastného vrecka – existujú federálne pôžičky, súkromné pôžičky, granty, štipendiá a programy pracovného štúdia. [5]

 • Vyplňte bezplatnú žiadosť o federálnu študentskú pomoc (FAFSA) [1]. Všetky nároky na federálnu finančnú pomoc sa určujú najprv prostredníctvom FAFSA. Je možné ho dokončiť už 1. januára roku, ktorý predchádza zápisu (teda pre študentov, ktorí nastupujú do školy na jeseň/jar toho istého roku). Čím skôr ju dokončíte, tým väčšie máte šance na financovanie.
 • Existuje niekoľko ďalších typov špecializovanej pomoci vrátane pomoci pre armádu, dobrovoľníkov AmeriCorps, daňových úľav na vzdelávanie, mládež v pestúnskej starostlivosti atď… k dispozícii prostredníctvom U.S. Oficiálna stránka vlády: [2]
 • Granty a štipendiá budú vyžadovať, aby ste sa prihlásili do konkrétnych skupín, zvyčajne s ohľadom na tematické projekty. Poskytnú vám finančné prostriedky na určité obdobie – často na 1 alebo 2 semestre – a na oplátku od vás očakávajú určité študijné výsledky. To sa bude líšiť od programu k programu.
 • Work-study, ako už názov napovedá, spája študenta so zamestnávateľom výmenou za priame financovanie študijných potrieb. Ako osoba vo veku 50 rokov budete mať pre túto možnosť k dispozícii veľké množstvo skúseností.

Metóda 3 z 3:Zvládanie školskej práce po päťdesiatke


Vytvorte si rutinu. Keď si vyberiete vysokú školu, program a triedy, váš rozvrh hodín bude mať veľký význam pre váš každodenný a týždenný život. Zistite, koľko času potrebujete na akékoľvek čítanie, písanie, domáce úlohy atď… pravidelne a vyčleniť si tento čas mimo svojich ostatných každodenných povinností.

 • Ak máte rodinné a pracovné úlohy, mohli by ste informovať členov rodiny a spolupracovníkov/zamestnávateľa o svojich vzdelávacích potrebách a dohodnúť sa na zmenách v doprave, plnení domácich prác, prideľovaní zmien atď… Po päťdesiatke to bude pravdepodobne jeden z vašich najťažších problémov pri návrate do školy. Dobrým nápadom môže byť používanie nástrojov na plánovanie, elektronických alebo písomných.
 • Pripravte sa na to, že túto úlohu budete musieť upravovať semester čo semester, keďže sa rozvrhy hodín menia.
 • Ak je niekedy náročné splniť vaše školské požiadavky, potom sa porozprávajte s profesorom (profesormi), či by ste nemohli dosiahnuť nejakú alternatívnu dohodu o vašej pracovnej záťaži alebo rozvrhu. Nečakajte, urobte to čo najskôr v semestri.


Chodiť na vyučovanie. Bez ohľadu na to, či ide o fyzické alebo online štúdium, účasť na vyučovaní nič nenahradí. Robenie si poznámok, účasť na diskusii a získavanie spätnej väzby sú jedinečnou skúsenosťou každej triedy. Na väčšinu hodín by ste mali prísť pripravení na kombináciu prednášky a diskusie, hoci štýl každého profesora sa bude líšiť.


Zúčastnite sa! Ak sa hodina zmení na diskusiu alebo profesor položí otázku, o ktorej viete dostatok obsahu, aby ste na ňu mohli odpovedať – zdvihnite ruku alebo ju pošlite do fóra (pri online triedach).

 • Účasť v triede plnej dvadsiatnikov môže byť po päťdesiatke zastrašujúca. Nezabudnite však, že ste tam preto, aby ste sa učili rovnako ako oni. A môžu využiť vaše životné a pracovné skúsenosti mimo triedy.


Získajte pomoc, keď ju potrebujete. Nebojte sa požiadať svojho profesora/inštruktora o pomoc, ak máte problémy s nejakým pojmom alebo iným aspektom vašej práce na hodine.

 • Navštívte ich počas úradných hodín a čo najskôr v priebehu semestra, aby ste sa vyhli problémom. Ak sa nemôžete dostaviť na ich úradné hodiny, zvyčajne ich môžete kontaktovať na stretnutie v inom čase.
 • Ak potrebujete ďalšie doučovanie, mnohé vysoké školy majú doučovacie centrá pre jednotlivé predmety. Ak sa fyzicky nemôžete dostaviť do doučovacieho centra, vysoká škola vám môže poskytnúť kontaktné informácie na spoľahlivých, ktorých si môžete najať na pomoc.
 • Využívajte študijné skupiny, ktoré vytvorili ostatní žiaci v triede, aj keď sú mladší ako vy.

 • Udržujte si zdravie. Bez ohľadu na to, či máte 50 alebo 20 rokov, udržiavanie zdravia je pre úspešný akademický semester nevyhnutné.

  • Jedzte zdravo. Dodržiavanie rozumného denného stravovacieho režimu je dobrý nápad pre energiu a bdelosť počas vyučovania a počas štúdia. Je ľahké zabudnúť sa najesť, keď ste uprostred úlohy alebo žonglujete s časom vyučovania. Táto otázka nie je menej dôležitá ani po päťdesiatke.
  • Cvičenie. Pravidelná fyzická aktivita pomôže pri získavaní energie, bdelosti a udržiavaní sústredenia na úlohy a prácu v triede – polhodinový beh alebo podobná aktivita každý deň.
  • Robte prestávky. Urobte si 15-20 minútové prestávky za každú hodinu alebo dve práce, ktorú venujete štúdiu. Pomôže vám to oddýchnuť si od namáhaných očí, vyhnete sa bolestiam hlavy a vaša myseľ bude mať možnosť znovu sa sústrediť na spracovávanú látku.
 • Odkazy