3 spôsoby, ako sa vyhnúť konfliktu

Konflikt je bežnou súčasťou vzťahov, ale existujú spôsoby, ako sa mu vyhnúť. Začnite používať techniky na zmiernenie napätia medzi vami a druhou osobou, napríklad nevyťahujte sporné otázky, odložte ťažký rozhovor alebo použite humor. Ak si potrebujete s niekým pohovoriť o konflikte, sústreďte sa skôr na problém ako na osobu a hľadajte riešenia spoločne. Konfliktom môžete predchádzať aj tým, že si budete lepšie uvedomovať svoje emócie a emócie iných ľudí.

Metóda 1 z 3:Zmiernenie napätej situácie


Nechajte problém odísť, ak je nepravdepodobné, že by jeho vyzdvihnutie situáciu zlepšilo. V niektorých prípadoch je najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť konfliktu, nechať ho odísť a vôbec ho nevyvolávať. Spýtajte sa sami seba, aký prínos by mohlo mať vyzdvihnutie problému. Ak z toho nie sú žiadne potenciálne výhody, nehovorte o tom. Môže to byť ťažké, najmä ak máte v danej veci silné pocity, ale z dlhodobého hľadiska môže byť prospešnejšie nechať to tak.[1]
Dôveryhodný zdroj
Harvard Business Review
Online a tlačený časopis pokrývajúci témy týkajúce sa postupov riadenia podniku
Prejsť na zdroj

 • Ak sa napríklad s priateľom alebo členom rodiny nezhodnete na politickej otázke, možno bude najlepšie vyhnúť sa diskusii na túto tému. Ak ho osoba nadhodí, zmeňte tému. Skúste povedať niečo ako: „Hej, to mi pripomína. Chcete si ísť pozrieť ten dokumentárny film o Abrahamovi Lincolnovi? Vyzerá to skvele!“

Tip: Majte na pamäti, že nie vždy je možné vyhnúť sa konfliktu. Možno budete musieť riešiť niektoré problémy priamo. Napríklad môžete chcieť riešiť situáciu, aby ste predišli podobnému problému v budúcnosti alebo aby ste si zachovali osobnú integritu, napríklad ak ste sa zapojili do konfliktu na pracovisku.


Vyjadrite svoj názor úctivým spôsobom, ak sa vďaka tomu budete cítiť lepšie. Ak máte naozaj pocit, že musíte danej osobe povedať svoj názor, je to v poriadku. Je však dôležité, aby ste to robili pokojne a s rešpektom.[2]
Odborný zdroj
Amber Rosenberg, PCC
Životný kouč
Rozhovor s odborníkom. 26. februára 2020.
Nekričte na danú osobu ani ju neobviňujte. Na vyjadrenie svojich obáv používajte jazyk „ja“ a vyhnite sa emóciám.[3]
Dôveryhodný zdroj
Harvard Business Review
Online a tlačený časopis pokrývajúci témy týkajúce sa postupov riadenia podniku
Prejsť na zdroj

 • Ak ste napríklad nahnevaní na svoju drahú polovičku, že sa s vami pred utratením väčšej sumy peňazí neporadila, skúste povedať niečo ako: „Cítim sa vynechaný, keď sa ma pred uskutočnením významného nákupu nepýtaš na môj názor. Veľmi by sa mi páčilo, keby som sa mohol vyjadriť k budúcnosti.“
 • Alebo ak ste nahnevaní na priateľa, že sa s vami podelil o niečo, čo ste mu dôverne povedali, môžete povedať: „Cítim sa zranený, že si povedal iným ľuďom o mojej tajnej zamilovanosti do Jakuba. Nechcel som, aby o tom vedel niekto iný.“


Odložte rozhovor, ak potrebujete viac času na premyslenie. Nie je nič zlé na tom, ak rozhovor odložíte, kým nebudete mať možnosť premyslieť si to a upokojiť sa. Dajte si deň alebo dva na premyslenie situácie a urovnanie si myšlienok a pocitov. Ak vás konflikt aj po čase stále trápi, oslovte druhú osobu a požiadajte ju o rozhovor.[4]
Zdroj experta
Amber Rosenbergová, PCC
Životný kouč
Odborný rozhovor. 26. februára 2020.

 • Ak sa napríklad nezhodnete s priateľom alebo členom rodiny, skúste povedať niečo ako: „Chcem s tebou o tom diskutovať, ale ešte nie som pripravený. Môžeme si o tom pohovoriť neskôr večer?“
 • Alebo, ak ste sa dostali do konfliktu so spolupracovníkom, môžete poslať e-mail alebo povedať niečo ako: „Potrebujem trochu viac času, aby som to spracoval, ale čo najskôr sa vám ozvem!“


Zdôraznite, že hádka situáciu nezlepší. Ak sa medzi vami a niekým iným začne stupňovať intenzita, venujte chvíľu času identifikácii toho, čo sa deje, a vysvetlite, prečo to nie je produktívne. Môže to pomôcť zmierniť situáciu a umožniť pokojnú diskusiu medzi vami dvoma.[5]
Dôveryhodný zdroj
Harvard Business Review
Online a tlačený časopis pokrývajúci témy týkajúce sa postupov riadenia podnikov
Prejsť na zdroj

 • Ak sa napríklad hádate s druhou polovičkou, priateľom alebo členom rodiny, skúste povedať niečo ako: „Môžeme tu sedieť a kričať na seba celý deň, ale náš problém to nevyrieši.“ Ak sa hádate s druhou polovičkou, priateľom alebo členom rodiny, skúste povedať niečo ako: „Môžeme tu sedieť a kričať na seba celý deň, ale náš problém to. Namiesto toho nájdime spoločne riešenie.“
 • Alebo ak ste sa dostali do hádky so spolupracovníkom, skúste povedať niečo ako: „Neposúvame sa k riešeniu nášho problému. Namiesto toho si sadnime a v pokoji prediskutujme tento problém.“


Ak je to vhodné, používajte humor na zmiernenie napätých situácií. Sú chvíle, keď sa vám môže podariť vtip, aby ste sa vyjadrili a vyhli sa hádke. Nevtipkujte však na cudzí účet ani nehovorte nič zlomyseľné. Vždy dbajte na to, aby vaše poznámky boli hravé, ale zároveň úctivé.[6]
Dôveryhodný zdroj
HelpGuide
Nezisková organizácia zameraná na poskytovanie bezplatných, na dôkazoch založených zdrojov v oblasti duševného zdravia a wellness.
Prejsť na zdroj

 • Ak napríklad váš najlepší priateľ chronicky mešká, keď si spolu plánujete, môžete si z toho urobiť žarty a povedať niečo ako: „Nabudúce, keď sa nebudeš pozerať, nastavím všetky hodiny o 20 minút dopredu.“ Ak sa vám to nepodarí, môžete si!“
 • Alebo ak spolupracovník často kritizuje vašu prácu, môžete o tom zažartovať slovami: „Hej, Linda, nevadilo by ti pozrieť sa na môj návrh? Ak sa vám páči, myslím, že prácu určite získame!“

Tip: Nezabudnite sa usmievať, keď používate humor, aby ste posilnili myšlienku, že žartujete a že sa nechcete hádať.


Reagujte na menšie problémy skôr, ako sa rozrastú. Ak začnete mať problémy so spolupracovníkom, priateľom, členom rodiny alebo druhou blízkou osobou, konajte okamžite. Porozprávajte sa s danou osobou a v prípade potreby zapojte do riešenia problému mediátora. Nečakajte, kým sa problém vyjasní sám od seba, inak sa môže ešte zhoršiť.[7]
Odborný zdroj
Amber Rosenberg, PCC
Životný kouč
Rozhovor s odborníkom. 26 február 2020.

 • Ak sa napríklad s druhou polovičkou alebo blízkym priateľom začnete hádať kvôli maličkostiam, sadnite si s nimi a porozprávajte sa o tom. Spýtajte sa ich, či ich niečo trápi a či im môžete nejako pomôcť.
 • Alebo ak sa so spolupracovníkom často dostávate do menších hádok o veciach, na ktorých sa nezhodnete, požiadajte personálneho manažéra, aby pôsobil ako mediátor a pomohol vám dvom prediskutovať problém.

Metóda 2 z 3: Rozhovor s osobou


Dohodnite si čas rozhovoru, keď vás nikto nebude vyrušovať. Rozhodnite sa pre čas, kedy môžete byť sami a kedy budete mať dostatok času na to, aby ste si sadli a porozprávali sa o probléme. Vyberte si na stretnutie aj nejaké neutrálne miesto, aby sa ani jeden z vás necítil zraniteľný. Miesto môže byť súkromné alebo polosúkromné v závislosti od povahy vášho konfliktu.[8]

 • Skúste poslať osobe správu alebo povedať: „Veľmi rád by som si s vami dnes o niečom pohovoril. Môžeme si naplánovať stretnutie v konferenčnej miestnosti o 15:30 hod?“

Tip: Ak sa obávate, že by sa situácia mohla vyhrotiť na základe predchádzajúcich interakcií s danou osobou, skúste si na rozhovor prizvať aj mediátora.


Opíšte problém z hľadiska toho, čo sa stalo, nie toho, čo osoba urobila. Je dôležité vyhnúť sa obviňovaniu alebo zameraniu sa na konanie osoby, keď s ňou hovoríte o probléme. Zamerajte sa skôr na problém ako na osobu, napríklad tým, že poviete, o aký problém ide a čo sa musí teraz stať, aby sa problém vyriešil. Vyhnite sa zmienke o charakterových vlastnostiach, ktoré podľa vás mohli spôsobiť problém.[9]

 • Napríklad, ak máte problém so spolupracovníkom, môžete povedať niečo ako: „Keďže tento termín bol zmeškaný, musíme dohnať stratený čas.“ Nehovorte niečo ako: „Si neschopný a zmeškal si termín, takže teraz sme všetci pozadu.“
 • Ak je problém medzi vami a členom rodiny alebo priateľom, môžete povedať niečo ako: „Smeti neboli vynesené načas, takže budeme musieť urobiť výsyp.“ Nehovorte: „Si lenivý a nezabudol si vyniesť odpadky, aj keď som ti to pripomínal, takže teraz sme obklopení špinou!“


Pozorne počúvajte kým sa druhá osoba podelí o svoj pohľad. Po vyjadrení problému danej osobe dajte príležitosť, aby sa vyjadrila, a pozorne si vypočujte, čo chce povedať. Postavte sa im čelom, nadviažte očný kontakt a odložte všetko, čo by vás mohlo rozptyľovať, napríklad telefón. Môžete tiež prikývnuť hlavou a neutrálnymi výrokmi naznačiť, že počúvate, napríklad „áno“, „pokračujte“ a „chápem“.“[10]

 • Ak osoba povie niečo, čo vám nie je jasné, požiadajte ju o vysvetlenie, napríklad otázkou: „Čo ste mali na mysli, keď ste povedali, že ste od nikoho nedostali pokyny??“
 • Pýtajte sa ich otázky, aby ste ich povzbudili k ďalšiemu rozprávaniu, napríklad: „Čo si myslíte, že by ešte mohlo fungovať??“ alebo „Ako sa pri tom cítite?“


Navrhnite spojiť sily a nájsť riešenie problému. Keď ste vyjadrili problém a vypočuli si jeho verziu, zamerajte sa na hľadanie riešenia. Požiadajte ich, aby vám pomohli nájsť riešenie, aby ste podporili tímovú prácu a ukázali im, že sa nechcete zdržiavať tým, čo sa stalo.[11]
Dôveryhodný zdroj
Harvard Business Review
Online a tlačený časopis pokrývajúci témy týkajúce sa postupov riadenia podnikov
Prejdite na zdroj

 • Napríklad pri probléme so spolupracovníkom môžete skúsiť povedať niečo ako: „Teraz, keď vieme, čo je potrebné urobiť, vymyslime spôsob, ako to uskutočniť.“ V prípade, že máte problém so spolupracovníkom, môžete sa pokúsiť! Čo si myslíte, že by mohlo pomôcť?“
 • Alebo ak ste práve identifikovali, čo trápi vašu druhú polovičku alebo priateľa, môžete povedať: „Dobre, takže nemáš rád, keď sa ťa pýtam na tvoju prácu, pretože ťa to stresuje. Chcel by si, aby som sa vôbec nepýtal, alebo chceš, aby som sa pýtal menej často?“


Pozerajte sa na konflikty ako na príležitosť učiť sa a rásť. Ak sa s niekým dostanete do konfliktu, snažte sa zamerať na pozitíva.[12]
Odborný zdroj
Amber Rosenberg, PCC
Životný kouč
Rozhovor s odborníkom. 26. februára 2020.
Aj keď stretnutie s konfliktom môže byť nepríjemné, môže vám pomôcť osobnostne rásť a rozvíjať nové zručnosti. Snažte sa zamerať na pozitíva všetkých konfliktov, s ktorými sa stretávate, a prijmite ich.[13]

 • Ak ide napríklad o konflikt s vašou drahou polovičkou alebo priateľom, môže to napokon pomôcť k tomu, aby ste sa zblížili.
 • Alebo, ak ide o konflikt so spolupracovníkom, môžete sa pri riešení problému naučiť novú stratégiu riešenia profesionálnych konfliktov.

Metóda 3 z 3: Zvládanie zvýšených emócií


Ventilovať problém dôveryhodnému priateľovi alebo členovi rodiny. Vyberte si priateľa alebo člena rodiny, ktorý nebude zdieľať to, čo ste povedali, s inými ľuďmi, pretože by to mohlo situáciu ešte zhoršiť. Namiesto toho si vyberte niekoho, kto je dôveryhodný a s kým sa vám o probléme dobre hovorí. Rozhovor o probléme vám môže pomôcť cítiť sa lepšie a určiť spôsoby riešenia bez toho, aby sa situácia vyhrotila.[14]
Dôveryhodný zdroj
Harvard Business Review
Online a tlačený časopis pokrývajúci témy týkajúce sa postupov riadenia podnikov
Prejsť na zdroj

 • Ak máte napríklad problém so spolupracovníkom, môžete o tom povedať svojej drahej polovičke alebo rodičom.
 • Ak riešite problém so svojím blízkym, môžete sa porozprávať so skupinou blízkych priateľov. Čas strávený s priateľmi môže tiež zlepšiť vaše myslenie a pomôcť vám cítiť sa lepšie.


Venujte pozornosť tomu, ako vás vaše emócie ovplyvňujú fyzicky. Ak sa snažíte vyhnúť konfliktu, najlepšie, čo môžete urobiť, je zostať pokojný. Na tento účel sa pravidelne kontrolujte, ako sa cítite. Všimnite si, či sa cítite rozrušený a kde vo svojom tele si tieto pocity všímate.[15]
Dôveryhodný zdroj
HelpGuide
Nezisková organizácia zameraná na poskytovanie bezplatných zdrojov duševného zdravia a wellness založených na dôkazoch.
Prejsť na zdroj

 • Hnev sa môže prejavovať napríklad ako napätie v hrudi, chvenie v žalúdku alebo napätie v ramenách.

Tip: Skúste počas dňa niekoľkokrát vykonať sken tela, aby ste zistili, či v tele nedržíte nejaké napätie. Začnite tým, že si budete všímať, ako sa cítite v prstoch na nohách, a potom prejdite smerom nahor k vrcholu hlavy. Potom sa zamerajte na uvoľnenie pomocou masáže alebo hlbokého dýchania.


Cvičenie uvoľnenie techniky, ktoré môžete použiť na upokojenie sa. Rozčúlenie potenciálny konflikt len zhorší. Nepomôže vyriešiť problém, preto je najlepšie zostať pokojný. Ak si všimnete, že sa cítite vystresovaní alebo rozrušení, použite relaxačnú techniku na upokojenie, napríklad hlboké dýchanie, jogu alebo meditáciu.[16]
Dôveryhodný zdroj
HelpGuide
Nezisková organizácia zameraná na poskytovanie bezplatných zdrojov duševného zdravia a wellness založených na dôkazoch.
Prejsť na zdroj

 • Denne praktizujte relaxačnú techniku, aby ste ju boli schopní použiť na uvoľnenie vždy, keď to budete potrebovať.
 • Napríklad každý večer pred spaním si môžete vyhradiť 15 minút na použitie zvolenej relaxačnej techniky. Čím častejšie ho budete používať, tým bude účinnejší.

 • Empatia s inými ľuďmi, keď sa stretnete s konfliktom. Empatia je proces vcítenia sa do kože druhého človeka, aby ste zistili, ako sa cíti. Môže vám to pomôcť lepšie pochopiť, prečo niekto môže povedať a urobiť určité veci, a uľahčiť vám to vzťah k nemu. Precvičovanie empatie vám môže pomôcť aj pri rozvíjaní vášho emočného povedomia vo všeobecnosti.[17]
  Dôveryhodný zdroj
  HelpGuide
  Nezisková organizácia zameraná na poskytovanie bezplatných, na dôkazoch založených zdrojov v oblasti duševného zdravia a wellness.
  Prejsť na zdroj

  • Ak si chcete precvičiť empatiu, skúste si položiť otázku, čo by mohla druhá osoba cítiť, skôr než na ňu zareagujete.
  • Môžete sa tiež pozrieť na náznaky tváre, ako je zvraštené obočie alebo slzy, aby ste získali prehľad o ich emóciách.
 • Odkazy