3 spôsoby, ako sa vyhnúť núdzovej dani

V Spojenom kráľovstve a Írsku musia zamestnávatelia zrážať z vašej výplaty dane v núdzovej sadzbe 40 %, ak pri nástupe do práce neposkytnete úplné daňové informácie.[1]
Mimoriadna daň sa môže vzťahovať aj na dôchodky. Ak sa chcete vyhnúť núdzovému zdaneniu, musíte si u zamestnávateľa alebo poskytovateľa dôchodkového zabezpečenia vybaviť potvrdenie o daňovej úľave. Ak zaplatíte núdzovú daň, môžete požiadať o jej vrátenie daňový úrad HMRC (HM Revenue and Customs) alebo daňový úrad v Írsku.[2]

Metóda 1 z 3:Začatie prvého zamestnania

Vyplňte svoj štartovací kontrolný zoznam. Keď prvýkrát začnete pracovať, na výpočet výšky daní, ktoré sa budú zrážať z vašich výplat, sa použije štartovací kontrolný zoznam, formulár P46. Bez týchto informácií bude daň zrazená podľa sadzby mimoriadnej dane.[3]

 • Štartovací kontrolný zoznam si môžete stiahnuť na stránke https://www.gov.uk/government/publications/paye-starter-checklist.
 • Štartovací kontrolný zoznam vyžaduje identifikačné údaje o vás vrátane vášho čísla národného poistenia. Poskytnete aj informácie, ktoré môžu ovplyvniť výšku dane, ktorú musíte zaplatiť, napríklad či splácate študentskú pôžičku.

Odovzdajte svoj štartovací kontrolný zoznam zamestnávateľovi. Po vyplnení kontrolného zoznamu si urobte kópiu pre vlastné záznamy a potom ju odovzdajte svojmu zamestnávateľovi. Ak sa chcete vyhnúť mimoriadnej dani, uistite sa, že váš zamestnávateľ má váš štartovací kontrolný zoznam pred vydaním prvej výplaty.[4]

 • Ak v štartovacom kontrolnom zozname neposkytnete dostatok informácií, aby HMRC mohol určiť správnu výšku zrážok, môže sa stať, že vám budú dočasne strhávané mimoriadne dane. Po určení vášho kódu bude vaša sadzba upravená tak, aby ste dostali späť to, čo ste preplatili.

Zaregistrujte svoje nové zamestnanie na HMRC. Pred nástupom do nového zamestnania sa prihláste do svojho online účtu a informujte o tom HMRC. Musíte zaregistrovať svoje prvé zamestnanie, aby HMRC mohol vášmu zamestnávateľovi vystaviť potvrdenie o daňovej úľave.[5]

 • Ak si prácu nezaregistrujete skôr, ako začnete pracovať, môže sa stať, že vám z výplaty budú dočasne strhávať núdzové dane. Sadzba sa zmení, keď váš zamestnávateľ dostane správny kód od HMRC.

Získajte potvrdenie o daňových úľavách (TCC) pre svoje nové zamestnanie. Po zaregistrovaní vášho zamestnania vám HMRC vydá TCC na meno vášho zamestnávateľa. V TCC sa zamestnávateľ dozvie, aké daňové kódy má použiť na zrážanie daní z vašej výplaty.[6]

 • HMRC automaticky zašle TCC vášmu zamestnávateľovi a tiež vám pošle kópiu pre vaše záznamy. Dôkladne si ho skontrolujte, aby ste sa uistili, že všetky informácie sú správne.

Metóda 2 z 3: Zmena zamestnania

Získajte od svojho predchádzajúceho zamestnávateľa formulár P45. Pri odchode zo zamestnania vám zamestnávateľ vystaví dokument P45, v ktorom je zhrnutá vaša mzda a dane, ktoré ste zaplatili za posledný kalendárny rok až do posledného dňa, keď ste u neho pracovali.[7]

 • Bude vám vydaný len jeden P45. Váš zamestnávateľ nesmie vyhotoviť kópie ani vystaviť druhý P45. Ak stratíte P45, môžu vám dať list, ktorý obsahuje všetky informácie, ktoré boli uvedené na P45.

Zaregistrujte svoje nové zamestnanie alebo dôchodok na HMRC. Aby ste sa vyhli mimoriadnemu zdaneniu, informujte HMRC o svojom novom zamestnaní čo najskôr. Budete potrebovať meno a daňové registračné číslo vášho nového zamestnávateľa alebo poskytovateľa dôchodkového zabezpečenia.[8]

 • Musíte tiež poskytnúť informácie o svojom zamestnaní, ako je dátum nástupu, výška mzdy a frekvencia vyplácania mzdy. Ak vám zamestnávateľ poskytol číslo zamestnanca, mali by ste mať po ruke aj to.
 • Zamestnanie alebo dôchodok môžete pridať prostredníctvom svojho online účtu, ak ho máte. Nepridávajte si nové zamestnanie, kým sa neskončí vaše staré zamestnanie. Môže to mať za následok, že sa vám z výplaty strhne príliš málo daní.

Získajte potvrdenie o daňových úľavách (TCC). Po úspešnej registrácii nového zamestnania alebo dôchodku vám HMRC vystaví TCC na meno vášho nového zamestnávateľa alebo poskytovateľa dôchodku. TCC bude zaslaný vášmu zamestnávateľovi alebo poskytovateľovi dôchodkového zabezpečenia a kópiu dostanete aj vy pre svoje záznamy.[9]

 • Váš zamestnávateľ alebo poskytovateľ dôchodkového zabezpečenia si môže uplatniť núdzové zdanenie, ak za vás nedostane TCC včas.

Odovzdajte P45 svojmu novému zamestnávateľovi alebo poskytovateľovi dôchodkového zabezpečenia. Formulár P45 má 4 časti. Váš zamestnávateľ pošle časť 1 HMRC pri vystavení formulára a zvyšok vám odovzdá. Časti 2 a 3 sa odošlú vášmu novému zamestnávateľovi, keď začnete pracovať.[10]

 • Aby ste sa vyhli mimoriadnemu zdaneniu, uistite sa, že váš zamestnávateľ má váš P45 čo najskôr po nástupe do práce a v dostatočnom predstihu pred prvou výplatou.

Používajte štartovací kontrolný zoznam pre druhé zamestnanie. Ak ste stále zamestnaný a rozhodnete sa nájsť si vedľajšiu prácu, P45 nedostanete. Namiesto toho musíte vyplniť a odovzdať svojmu druhému zamestnávateľovi štartovací kontrolný zoznam, aký ste použili pri prvom nástupe do zamestnania.[11]

 • Druhému zamestnávateľovi musíte oznámiť, že máte inú prácu, ale nemusíte mu povedať, koľko zarábate. Váš druhý zamestnávateľ pošle informácie na HMRC a HMRC podľa potreby upraví váš daňový kód, aby ste neplatili príliš veľa.
 • Vaše osobné prídavky sa zvyčajne vzťahujú len na jedno zamestnanie. Ak však chcete, môžete požiadať o rozdelenie osobných prídavkov na dve pracovné miesta.

Metóda 3 z 3:Uplatnenie nároku na refundáciu

Obráťte sa na poskytovateľa dôchodku. Ak ste zaplatili mimoriadne dane z výberu zo súkromného dôchodku, môžete si nechať vrátiť preplatok bez toho, aby ste žiadali o vrátenie peňazí prostredníctvom HMRC.[12]
Dôveryhodný zdroj
Oficiálna webová stránka vlády Spojeného kráľovstva
Oficiálna webová stránka verejného sektora vlády Spojeného kráľovstva
Prejdite na zdroj

 • Niektoré dôchodkové spoločnosti vám automaticky vrátia peniaze, ak sa z vášho výberu dôchodku zrazí príliš vysoká daň z príjmu.

Zavolajte na HMRC a upravte svoj kód PAYE (Pay As You Earn). Ak sa domnievate, že platíte príliš vysoké dane, alebo ak ste zaplatili mimoriadnu daň, HMRC môže upraviť zrážky tak, aby ste refundáciu dostali automaticky prostredníctvom mzdy.[13]

 • Telefónne číslo na HMRC je 0300 200 3300. Operátori sú k dispozícii od 8:00 hod.m. do 20:00 hod.m. Od pondelka do piatku, v sobotu od 8:00 hod.m. do 16:00 hod.m., a v nedeľu od 9:00 hod.m. do 17:00 hod.m. Linka je zvyčajne menej obsadená pred 10:00 hod.m.[14]
  Dôveryhodný zdroj
  Oficiálna webová stránka vlády Spojeného kráľovstva
  Oficiálna webová stránka verejného sektora vlády Spojeného kráľovstva
  Prejsť na zdroj

Výpočet dane dostanete poštou. HMRC zasiela výpočet dane v septembri. Ak ste preplatili dane, dostanete P800. V tomto dokumente je uvedený výpočet, koľko ste preplatili.[15]
Dôveryhodný zdroj
Oficiálna webová stránka vlády Spojeného kráľovstva
Oficiálna webová stránka verejného sektora vlády Spojeného kráľovstva
Prejsť na zdroj

 • Porovnajte príjmy a dane na výkaze P800 so svojimi výplatnými páskami a inými záznamami. Ak došlo k chybe alebo nesprávnemu výpočtu, kontaktujte HMRC a uveďte správne informácie.
 • Ak nedostanete P800, ale domnievate sa, že ste zaplatili príliš veľa daní, kontaktujte HMRC a povedzte im, prečo si myslíte, že ste zaplatili príliš veľa daní. Ak budú súhlasiť, pošlú vám šek do 5 týždňov.

Požiadajte o vrátenie dane online. O vrátenie dane môžete požiadať online prostredníctvom webovej stránky HMRC. Ak je suma na vašom P800 správna, prejdite na webovú stránku a vytiahnite si svoj daňový účet.[16]
Dôveryhodný zdroj
Oficiálna webová stránka vlády Spojeného kráľovstva
Oficiálna webová stránka verejného sektora vlády Spojeného kráľovstva
Prejsť na zdroj

 • Žiadosť o refundáciu môžete začať podávať online na stránke https://www.gov.uk/check-income-tax-last-year a kliknutím na zelené tlačidlo.
 • Vaša refundácia bude na vašom bankovom účte v Spojenom kráľovstve do 5 dní po tom, ako o ňu požiadate, v závislosti od času spracovania vašej banky.
 • Ak nemôžete požiadať o vrátenie dane online, počkajte na kontrolu. Za určitých okolností vám HMRC pošle šek namiesto toho, aby vám umožnil podať žiadosť online. P800 vám oznámi, či dostanete šek. Ak je na vašom P800 uvedené, že dostanete šek, môžete ho očakávať do 14 dní od dátumu uvedeného na vašom P800.[17]
  Dôveryhodný zdroj
  Oficiálna webová stránka vlády Spojeného kráľovstva
  Oficiálna webová stránka verejného sektora vlády Spojeného kráľovstva
  Prejsť na zdroj

  • Kontrolu o vrátení dane dostanete aj vtedy, ak máte nárok na vrátenie dane online, ale neurobíte tak. Máte 45 dní na to, aby ste požiadali o vrátenie peňazí online, a až potom vám HMRC zašle šek poštou.
  • Ak je vo vašom formulári P800 uvedené, že máte nárok na vrátenie dane online, ale z akéhokoľvek dôvodu nemôžete využiť online služby, môžete zavolať na číslo HMRC 0300 200 3300 a nechať si šek zaslať poštou skôr. Operátori sú k dispozícii od pondelka do piatku od 8:00 hod.m. do 20:00 hod.m., Sobota od 8:00 hod.m. do 16:00 hod.m., a v nedeľu od 9:00 hod.m. do 17:00 hod.m.
 • Odkazy