3 spôsoby, ako sa vyrovnať s krízou identity na vysokej škole

Vysoká škola je šancou objaviť veľa o sebe a o svete. Žiaľ, niektorí ľudia majú problém s tým, čo sa naučili, a vzniká u nich kríza identity. Tieto krízy sú v skutočnosti pomerne bežné, pretože študenti sú stále v procese formovania dospelého pocitu vlastného ja. Ak sa ocitnete v kríze identity, vyhľadajte poradenstvo na univerzite, ale nájdite si aj čas na preskúmanie nových myšlienok, perspektív a ľudí.

Metóda 1 z 3:Získanie poradenstva


Získajte prístup k poradenským službám v školskom areáli. Problémy s identitou sú pomerne časté u vysokoškolákov, z ktorých má problémy s identitou približne 8 %. Psychologické dôsledky týchto problémov môžu viesť k takým veciam, ako je depresia, hnev, osamelosť a beznádej. Ak máš problém zorientovať sa v tom, kto si, zváž, či nevyhľadáš odborné poradenstvo.[1]

 • V areáloch vysokých škôl sa v súčasnosti takmer vždy nachádza poradenstvo alebo služby duševného zdravia. Zistite si, akú ponuku má vaša vysoká škola, a zavolajte alebo ju osobne navštívte, aby ste sa dozvedeli viac.
 • Zvážte možnosť dohodnúť si stretnutie s licencovaným poradcom, sociálnym pracovníkom alebo psychológom. Majte na pamäti, že tieto služby sú vždy dôverné.
 • Poradenské služby vám môžu pomôcť priamo riešiť problémy, ako je sexuálna alebo rodová identita, alebo vám pomôžu vyrovnať sa s duchovnými krízami. Môžu vám tiež pomôcť vyrovnať sa so súvisiacimi problémami, ako je depresia a zmätok.


Vyhľadajte duchovné vedenie. Mnohí študenti vyrastajú v náboženskej alebo duchovnej tradícii a na vysokej škole sú po prvýkrát vystavení novým a náročným myšlienkam. Nie je nezvyčajné, že sa snažíte zosúladiť tieto nové myšlienky so svojím duchovným presvedčením, a u niektorých to môže prispieť ku kríze identity. Ak ste v takejto situácii, je dôležité, aby ste sa necítili sami a vyjadrili svoje obavy.[2]

 • Mohli by ste zvážiť rozhovor s niekým z vašej viery, napríklad s rabínom, imámom, duchovným alebo kňazom. Ľudia s náboženským vzdelaním vám môžu pomôcť pochopiť, ako vaša viera odpovedá na veľké otázky o svete, Bohu, utrpení, o tom, kto sme ako ľudia a ako by sme mali žiť.
 • Mnohé vysoké školy majú aj kaplánov pre duchovnú a pastoračnú starostlivosť. Uvedomte si, že tieto osobnosti sú často bez vyznania a niekedy dokonca úplne sekulárne – sú tu na to, aby pomohli veriacim aj neveriacim študentom.[3]
 • Mohli by ste tiež zvážiť rozhovor s niekým mimo vašej viery, aby ste získali akýsi „druhý názor“.“ To môže byť dobrý nápad, ak vaša kríza identity pramení z niečoho, čo vaša vlastná viera neakceptuje, napríklad aspekt sexuality alebo pohlavia či iné presvedčenie.


Zverte sa priateľom, rodine alebo mentorom. Ak riešite krízu identity, vyhľadajte pomoc aj u svojich priateľov a iných ľudí, ktorým na škole dôverujete. Dajte im vedieť, že bojujete. Možno nebudú schopní vyriešiť problém, ale môžu vám aspoň ponúknuť lásku a podporu.

 • Povedzte dôveryhodnému priateľovi, že sa cítite zmätení a neistí: napríklad: „Cítim sa akosi stratený a začal som pochybovať o niektorých veciach týkajúcich sa mňa samého.“ Vaši priatelia vám môžu poskytnúť podporu najmä vtedy, ak vašu krízu sprevádza depresia.
 • Môžete tiež osloviť členov rodiny, ako sú súrodenci, rodičia, starí rodičia, tety a strýkovia. Ďalšou možnosťou môžu byť dôveryhodné dospelé osoby, ako sú profesori, starší študenti alebo asistenti na internáte.


Majte na pamäti, že formovanie identity môže byť náročný proces. Je normálne, že počas dospievania a dokonca aj v dospelosti bojujete so svojou identitou a tento proces môže trvať dlho.[4]
Snažte sa byť trpezliví a uvedomte si, že to, čo prežívate, je normálne. Medzi dobré spôsoby, ako zvládnuť toto náročné obdobie, patria napr:

 • naučiť sa, ako sa naladiť na svoje emócie a upokojiť sa pomocou relaxačných techník. Ak sa napríklad cítite úzkostne, môžete sa venovať hlbokému dýchaniu alebo progresívnej svalovej relaxácii.
 • Robiť si prestávky podľa potreby. Ak sa pobyt na vysokej škole stane počas krízy identity príliš stresujúcim, potom môže byť víkendový výlet domov dobrým spôsobom, ako si pomôcť, aby ste sa cítili lepšie. Skúste si raz za mesiac zorganizovať cestu domov, aby ste získali podporu a útechu od svojich priateľov a rodiny doma.

Metóda 2 z 3: Skúmanie nových myšlienok a perspektív


Absolvujte širokú škálu kurzov. Dôležitou súčasťou riešenia krízy identity je učenie sa a skúmanie. Patrí sem aj spochybňovanie toho, čo si myslíte, že viete o sebe a o svete, a otvorenosť voči zmenám. Na vysokej škole máte prístup k najrôznejším pohľadom, myšlienkam a názorom, ktoré sa líšia od vašich vlastných. Začnite s vyučovaním.[5]

 • Zaoberáte sa etickými otrasmi? Prečo neabsolvovať kurzy filozofie alebo politológie – tie vám otvoria veľké otázky života a tiež vám navrhnú spôsoby, ako môžete niečo zmeniť.
 • A čo kríza identity vo vašej viere alebo spiritualite?? Skúste sa zapísať na kurz náboženstva. Prieskum hlavných svetových náboženstiev môže byť poučný a poskytnúť vám nové poznatky. Niektorí ľudia sa cítia rovnako aj pri absolvovaní vedeckých kurzov, napríklad biológie alebo astronómie.
 • Ak pochybujete o svojej sexuálnej, rodovej alebo rasovej identite, možno by vás zaujímali aj niektoré kurzy kultúrnych štúdií. Zvážte možnosť zapísať sa napríklad na kurz postkoloniálnych štúdií, štúdií o alterite alebo ženských štúdií.


Zaujímajte sa o nové myšlienky. V ideálnom prípade je vysoká škola trhom myšlienok. Máte šťastie, že ste na mieste, kde môžete vážne skúmať nové názory, a to nielen na hodinách, ale aj vo svojom voľnom čase. Zaujímajte sa o nové myšlienky a zapájajte sa do nich, či už sa chcete dozvedieť viac o politike, viere, sexualite alebo o niečom inom.

 • Nájdi si čas na čítanie, napr. Vaša vysoká škola vám dáva k dispozícii všetky druhy knižničných zdrojov vrátane kníh, novín, časopisov a online prístupu k časopisom. Ak napríklad pochybujete o svojej viere, môžete si prečítať niečo od ateistu, ako je napríklad kniha Richarda Dawkinsa The God Delusion (Boží blud), alebo od veriaceho človeka, ako je C.S. Lewisovo prosté kresťanstvo.
 • Navštevujte aj prednášky a diskusie na akademickej pôde. Politická debata vám môže dať lepší pocit z toho, kto ste ako volič a občan, napríklad. Diskusia o etike by vás mohla lepšie naladiť na otázky sociálnej spravodlivosti.


Vycestujte na semester do zahraničia. Ak máte možnosť, zvážte možnosť stráviť semester štúdiom v zahraničí. Cestovanie a život v inej krajine a kultúre je často katalyzátorom sebarozvoja a objavovania. Prinúti vás to konfrontovať sa a prispôsobiť sa postojom, hodnotám a praktikám, ktorým ste nikdy predtým neboli vystavení, čo vám umožní lepšie sa vnímať.[6]

 • Väčšina ľudí, ktorí študujú v zahraničí, sa vracia s lepším pocitom zrelosti, sebadôvery a schopnosti prijať nejednoznačnosť. Uvádzajú tiež, že majú lepší prehľad o vlastných kultúrnych hodnotách a predsudkoch.
 • Ak máte záujem vycestovať na semester, poraďte sa s kanceláriou pre štúdium v zahraničí na vašej vysokej škole. Vaša škola môže tiež organizovať veľtrhy štúdia v zahraničí, workshopy a informačné stretnutia.
 • Majte na pamäti, že niektoré z týchto programov sú finančne náročné. Môžu sa však vyskytnúť aj možnosti pracovného štúdia, kde si môžete zaplatiť cestu prácou, stážou alebo dobrovoľníctvom v zahraničí.

Metóda 3 z 3: Stretávanie sa s novými ľuďmi


Pridajte sa do univerzitného klubu. Vysokoškolské areály sú plné oficiálnych aj neoficiálnych skupín a organizácií. Niektoré môžu byť politické, iné pre spoločné koníčky, ďalšie na vytvorenie „domova mimo domova“ pre menšiny a marginalizovaných študentov. Vstup do klubov vám môže pomôcť pokračovať v skúmaní vašej identity a zároveň si vybudovať sociálnu sieť.[7]

 • Cítite sa mimo miesta? Môžete si vyhľadať skupinu, ktorá vám ponúkne podporu, spolupatričnosť a solidaritu, napríklad organizácie pre študentov prvej generácie, pre menšiny na univerzite alebo pre zahraničných študentov.
 • Cítite sa duchovne unášaní? Veľmi často existujú skupiny založené na viere alebo vyslovene sekulárne skupiny, ktoré sa starajú aj o tieto pocity, napríklad katolícke, ateistické, moslimské, židovské, budhistické a voľnomyšlienkárske skupiny.
 • Môžete tiež nájsť skupiny, ktorých cieľom je služba verejnosti. Ak hľadáte väčší zmysel života, môžete zvážiť, či sa nepripojíte k dobrovoľníckej organizácii, ktorá napríklad doučuje rizikových stredoškolákov alebo sa venuje práci s komunitou.


Zapojte sa do vecí. Ďalším spôsobom, ako môžete preskúmať svoju identitu – a tiež zmeniť spoločnosť – je zapojiť sa do záležitostí na akademickej pôde. Najmä v dnešnej dobe sú univerzitné kampusy centrami aktivizmu. Zapojenie sa do niektorej z týchto akcií ti môže dať zmysel pre poslanie a tiež ťa spojiť s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi.[8]

 • Chcete preskúmať svoju politickú, sexuálnu, rodovú alebo rasovú identitu? Aktivistické skupiny na akademickej pôde sa zvyčajne orientujú na podporu sociálnych alebo politických cieľov, ktoré sa môžu zaoberať týmito témami.
 • Aktivizmus môže mať aj rôzne formy. Môžete sa pripojiť k skupine, ktorá podporuje veci, ku ktorým máte silný vzťah, napríklad povedomie o LGBTQ alebo Black Lives Matter. Môžete sa tiež zapojiť do demonštrácií, kampaní na písanie listov alebo do politiky na akademickej pôde.

 • Stretávajte sa s rovesníkmi, ale neizolujte sa. Je úplne prirodzené cítiť sa bližšie k ľuďom, ktorí vyzerajú, myslia a identifikujú sa ako vy. Je tiež úplne v poriadku, ak sa stretnete s týmito rovesníkmi. Napriek tomu je jednou z najväčších výhod vysokej školy rozmanitosť študentského prostredia, názorov a identít. Nebojte sa priblížiť k ľuďom, ktorí sú vám podobní, ale vyhnite sa prílišnej „samosegregácii“.“[9]

  • Sebesegregácia je niečo, čo do určitej miery robia všetky skupiny na univerzitách. V skutočnosti bieli študenti vedú všetky ostatné skupiny v tom, že sa stýkajú len s ľuďmi, ktorí sú im podobní.[10]
  • Skúste si viac všímať, s kým sa stýkate. Pozrite sa na svojich priateľov a rovesníkov. Vyzerajú všetci ako vy, myslia ako vy a majú rovnaké názory? Možno sa až príliš sebaironizujete.
  • Snažte sa nadviazať kontakt s ľuďmi, ktorí nemusia byť ako vy. Môže to znamenať v oblasti pôvodu alebo vzhľadu, ale aj v oblasti presvedčenia, svetonázoru a politických názorov. Nebudete rásť ako osobnosť, ak budete žiť v uzavretej ozvene.
 • Odkazy