3 spôsoby, ako sa vyrovnať s tým, že vaši rodičia majú v dospelosti tajomstvá

Váš vzťah s rodičmi sa pravdepodobne zmení, keď dosiahnete dospelosť. Vaši rodičia vám napríklad môžu začať poskytovať nové typy informácií alebo môžu zachovávať tajomstvá v snahe chrániť vás. Aby ste sa vyrovnali s tým, že vaši rodičia majú tajomstvá, mali by ste s rodičmi viesť otvorený a úprimný rozhovor o tajomstvách. Porozprávajte sa o tom, aký typ informácií je potrebné zdieľať s pribúdajúcim vekom. Ak zistíte, že vaši rodičia pred vami skrývajú nejaké tajomstvo, snažte sa nebrať si to osobne a vymyslite stratégie, ako sa vo vašom vzťahu posunúť ďalej.

Metóda 1 z 3: Rozhovor s rodičmi o tajomstvách


Vyberte si vhodný čas na rozhovor. Ak sa chcete s rodičmi vážne porozprávať o tom, že ste mali tajomstvá, mali by ste túto tému otvoriť, keď rodičia nie sú zaneprázdnení. Bolo by ťažké viesť dôležitý a zmysluplný rozhovor, keď sú vaši rodičia zaujatí inou úlohou.[1]

 • Požiadajte rodičov napríklad o prechádzku alebo o jazdu autom. Umožní vám to mať ich nerozdelenú pozornosť a poskytne vám to príležitosť porozprávať sa s nimi o svojich pocitoch.


Uveďte svoje zámery. Dobrým spôsobom, ako začať ťažký rozhovor s rodičmi, je byť priamy a oznámiť, čo od rozhovoru chcete. Mohli by ste začať slovami: „Mami a otče, mám niečo, čo chcem zo seba dostať a potrebujem, aby ste ma vypočuli.“ Rodičom tým oznamujete, že chcete, aby venovali pozornosť tomu, čo sa chystáte povedať.[2]

 • Mohli by ste tiež povedať: „Potrebujem sa vás na niečo opýtať a hľadám radu, ako by sme mohli túto situáciu lepšie zvládnuť, ak by sa v budúcnosti opäť vyskytla.“
 • Týmto spôsobom rodičom oznamujete, že si vážite ich názor a chcete dospieť k prijateľnému riešeniu.


Spýtajte sa, prečo pred vami tajili tajomstvo. Keď budete mať jasnú myseľ, môžete osloviť rodičov a opýtať sa ich, prečo sa rozhodli pred vami tajiť. Napríklad vás mohli chrániť alebo sa možno obávali, ako budete reagovať na novinky.[3]

 • Ak vám rodičia poskytnú spätnú väzbu, že pred vami niečo zatajili, pretože sa obávali, ako by ste mohli reagovať, snažte sa byť vnímaví k tejto konštruktívnej kritike. Ochota počúvať, čo majú na srdci, môže pomôcť zlepšiť váš vzťah a priebeh komunikácie.
 • Spomeňte si na predchádzajúce prípady, keď sa vám rodičia zverili, a spýtajte sa sami seba: „Udržal som tajomstvo??“ „Či som odsudzoval veci, ktoré mi povedali?“


Buďte úprimní. Pri komunikácii s rodičmi o zachovávaní tajomstiev by ste mali byť úprimní. Ak vás napríklad znepokojuje, že vaši rodičia pred vami zatajujú dôležité informácie o svojom zdraví a pohode, mali by ste im vysvetliť, prečo vás to znepokojuje.[4]

 • Môžete napríklad povedať: „Ocko, daj mi vedieť, keď budeš nabudúce cítiť bolesť v kolene, aby som ti mohol pomôcť s niektorými úlohami v domácnosti.“


Požiadajte zdravotníckeho pracovníka, aby sa porozprával so staršími rodičmi. Ak sa vám nedarí dostať sa k rodičom, môžete požiadať ich rodinného lekára, aby sa s nimi porozprával o tom, aké dôležité je povedať ľuďom, keď potrebujú pomoc. Ak tento typ informácií pochádza od odborníka z oblasti medicíny, vaši rodičia môžu byť náchylnejší akceptovať, že potrebujú vašu podporu.[5]

 • Môžete tiež požiadať niekoho iného, komu dôverujú, aby sa s nimi o tomto probléme porozprával, napríklad rodinného priateľa, bratranca alebo duchovného vodcu.

Metóda 2 z 3:Vyrovnanie sa s odhalením tajomstva


Neberte si to osobne. Ak sa dozviete (buď od svojich rodičov, alebo od iného príbuzného/priateľa), že vaši rodičia pred vami niečo tajili, snažte sa to nebrať osobne. S najväčšou pravdepodobnosťou majú vaši rodičia pocit, že vás chránia alebo vám robia láskavosť, keď vás neinformujú.[6]
Alebo to môže súvisieť aj s osobnými zábranami alebo neistotou vašich rodičov.

 • Ak má napríklad jeden z rodičov vážnu chorobu, môžu ju pred vami nejaký čas tajiť, kým nebudú vedieť viac podrobností. Pravdepodobne to robia preto, aby vás ochránili, alebo preto, že sami ešte stále spracúvajú túto správu.


Odstúpiť od situácie. Predtým, ako začnete reagovať, mali by ste si nájsť čas na upokojenie a vyčistenie myšlienok. Keď prvýkrát zistíte, že ste zostali v neistote, môžete sa cítiť rozrušený, zradený alebo dokonca nahnevaný. Najlepšie je nereagovať na túto správu z emocionálneho hľadiska. Namiesto toho si nájdite čas pre seba, aby ste si mohli utriediť myšlienky.[7]

 • Ak budete na tajomstvo reagovať okamžite, môžete situáciu v skutočnosti ešte zhoršiť.
 • Keď sa na chvíľu vzdialite od situácie, môžete zavolať dôveryhodnému priateľovi, aby ste získali určitý nadhľad a zistili, či reagujete primeraným spôsobom.


Snažte sa pochopiť ich perspektívu. Vaši rodičia pred vami môžu mať tajomstvá z rôznych dôvodov. Môžu napríklad zakrývať zdravotné problémy alebo problémy s peniazmi, aby si udržali kontrolu nad svojím každodenným životom. Tým, že vám priznajú, že majú problémy, sa obávajú, že drasticky zmeníte ich životný štýl. Mnohí starnúci rodičia sa napríklad obávajú umiestnenia do zariadenia dlhodobej starostlivosti.[8]

 • Mohli by ste napísať: „Chápem, že chcete zostať vo svojom vlastnom dome čo najdlhšie. Aby som to mohol urobiť, potrebujem vedieť, či potrebujete ďalšiu pomoc. Mohli by sme si najať niekoho, kto by vám upratal dom, alebo si nechať doniesť jedlo.“
 • Dajte rodičom najavo, že chápete ich postoj a že im chcete pomôcť.

Metóda 3 z 3:Odstránenie tajomstva


Rešpektujte ich rozhodnutie. Najlepší spôsob, ako sa pohnúť ďalej, je pochopiť a rešpektovať rozhodnutie vašich rodičov nepovedať vám svoje tajomstvo. Aj keď s ich rozhodnutím nesúhlasíte, snažte sa s nimi čo najlepšie súcitiť. Premýšľajte o situácii z ich pohľadu a pokúste sa racionálne zdôvodniť, prečo vás vynechali.[9]


Odpusťte svojim rodičom. Najlepší spôsob, ako sa preniesť cez tajomstvo, je nechať ho odísť a odpustiť svojim rodičom. Nosenie zášti je psychicky vyčerpávajúce, takže čím rýchlejšie dokážete situáciu prijať a rodičom odpustiť, tým lepšie. Keď im odpustíte, budete môcť pokračovať vo vašom vzťahu.[10]

 • Napríklad jeden z vašich rodičov mohol spadnúť zo schodov a zatajil to pred vami, pretože sa obáva, že sa na nich začnete pozerať ako na slabých.
 • Dajte im najavo, že chápete, prečo vás vynechali, ale že v budúcnosti vám to musia povedať, kvôli vlastnej bezpečnosti.
 • Možno budete musieť nájsť formálny spôsob, ako to urobiť, napríklad napísať im list, v ktorom im vyjadríte svoje odpustenie. Aj keď im tento list nikdy nedáte, môže byť pre vás terapeutické, keď ho napíšete.


Pochopte, že byť vynechaný nie je vždy zlé. V niektorých prípadoch môže byť ťažké spracovať tajomstvá a niesť ich ako bremeno. Keď vám rodinné tajomstvo prezradia, môže sa stať, že vás požiadajú, aby ste toto tajomstvo naďalej tajili pred ostatnými ľuďmi vo vašom živote. Mohlo by to viesť k nečestnosti.[11]

 • Rodičia sa vám napríklad môžu zveriť, že sa rozvádzajú, ale požiadajú vás, aby ste to nepovedali súrodencom, pretože sú ešte malí a mohlo by to byť pre nich príliš ťažké.
 • Prípadne vám jeden z rodičov môže oznámiť, že má pomer, a požiadať vás, aby ste to pred druhým rodičom zatajili. Tieto informácie by bolo pre vás ťažké spracovať a bolo by pre vás veľkou záťažou udržať tieto informácie v tajnosti.

 • Vyhľadajte odbornú pomoc. V niektorých prípadoch vám rodičia prezradia závažné, život meniace tajomstvo, ktoré potrebujete pomôcť spracovať. Rodičia vám napríklad v ranom dospelom veku môžu povedať, že ste adoptovaní a nie sú vašimi biologickými rodičmi. Môže sa stať, že pre vás bude nesmierne ťažké spracovať tieto správy samostatne. V dôsledku toho možno budete chcieť vyhľadať terapeuta, ktorý by s týmito novými informáciami pracoval.[12]

  • Návšteva rodinného poradenstva môže byť tiež užitočným spôsobom, ako posilniť vzťahy s rodičmi a zlepšiť komunikáciu s nimi.
 • Odkazy