3 spôsoby, ako sa vyrovnať so sarkastickým človekom

Sarkasmus je, keď niekto vysloví poznámku, ktorá nemá byť zamenená za pravdu, aby upozornil na absurdnú situáciu. Často je to skôr agresívny verbálny nástroj, hoci sa dá použiť alebo zamaskovať ako humor. Sarkasmus môže byť spôsob, ako zosmiešniť alebo podpichnúť druhú osobu. Indikátorom sarkazmu je často osobitný tón hlasu, ktorý sťažuje, aby ste osobu na toto správanie upozornili pre nelogické myslenie.

Metóda 1 z 3:elegantné zvládnutie poznámky


Rozlišujte medzi hravým a zraňujúcim sarkazmom. Niekedy sa sarkazmus používa na vnesenie humoru do situácie alebo na rozptýlenie napätia. V iných prípadoch môže byť sarkazmus použitý ako slovná zbraň. Je dôležité poznať rozdiel, pretože nechcete reagovať prehnane, ak sa sarkastická osoba len snaží byť vtipná. Vo všeobecnosti platí, že ak poznámka nevyčleňuje osobu, je možné, že mala byť vtipná. Ale inokedy ľudia nájdu niečo, čo by sa mohlo stať vtipom, a povedia to hneď bez rozmýšľania, a mohli by tak prípadne niekoho zraniť.

 • Napríklad niekto sa môže pokúsiť odľahčiť náladu v dlhom rade slovami: „Ach, ja som takže šťastný, že práve teraz stojím v tejto smiešne dlhej rade.“ Na tomto vyhlásení nie je nič agresívne; dotyčný sa pravdepodobne chce len párkrát uchechtnúť.
 • Na druhej strane by sa toto vyhlásenie mohlo vnímať ako hrubé a agresívne, v závislosti od tónu, ktorým je prednesené, napríklad ako urážka: „Páni, mám také šťastie, že práve ty si človek, vedľa ktorého stojím v tomto smiešne dlhom rade.“


Sarkastickú poznámku ignorujte. Najjednoduchší spôsob, ako sa vyrovnať so sarkastickou poznámkou v danom okamihu, je uznať ju (prikývnuť, povedať „Dobre“), ako keby slová boli úprimné. Je to spôsob, ako posunúť rozhovor bez prerušovania a umožní vám to zostať sebavedomý a vyrovnaný.[1]

 • Sarkastickú poznámku môžete aj úplne ignorovať a tváriť sa, že ju nepočujete.
 • Ak bolo zámerom hovoriaceho rozrušiť vás, neodmeníte ho svojou pozornosťou. Hovoriaci hľadá reakciu, preto slovám neprikladajte žiadnu protihodnotu (hodnotu).
 • Obráťte sa na rozhovor s úplne inou osobou. Tým vyšlete signál, že nie ste ochotní zapojiť sa do ďalšej konverzácie so sarkastickou osobou. Možno majú radi vašu spoločnosť, ale dávajú to najavo inak ako vy, alebo ste na to zvyknutí.


Považujte jeho opravovanie za chybu. Postupovať tak, ako keby ste nerozumeli, môže odvrátiť negatívny zámer hovoriaceho.[2]

 • Ak napríklad osoba povedala: „Aké prekvapenie – robíte niečo pekné!“ Môžete reagovať slovami: „Moje konanie nebolo myslené ako milé. John, jednoducho som len pomáhal.“
 • Tým, že budete reagovať so zdanlivou úprimnosťou, spôsobíte, že zlomyseľná poznámka bude vyzerať obzvlášť nezmyselne/neprimerane.


Povedzte osobe, čo si o poznámke myslíte. Niekedy môže byť úprimnosť lepšou reakciou, najmä ak je osoba sarkastická pravidelne. Nemusíte sa hnevať ani brániť. Jednoducho mu povedzte, že jeho poznámka nebola vtipná/zraňujúca vás. Táto osoba to s najväčšou pravdepodobnosťou nemyslela vážne, ako ste to pochopili, aj keď sa vám to zdá kruté.[3]

 • Udržujte svoj komentár jednoduchý a priamy, bez toho, aby ste vyťahovali zoznam poznámok, ktoré mohli v minulosti zraniť vaše city.
 • Ak sa pokúša vysvetliť, že o nič nešlo, nereagujte. Táto reakcia na sarkastickú poznámku nebola výzvou na diskusiu o vašich pocitoch.
 • Môžete si tiež nájsť čas na rozhovor so sarkastickou osobou, keď budete obaja pokojní. Nájdite si čas a miesto, kde nemáte publikum a kde vás pravdepodobne nikto nebude vyrušovať, a potom vyjadrite svoje pocity. Výsledkom môže byť „rokovanie so zbraňou v ruke“, väčšia úprimnosť a porozumenie.


Zostaňte pokojní. Reagovať na sarkastickú poznámku zámerným sarkazmom zvyčajne nevedie k šťastnému koncu. Keď začnete pociťovať, že sa začínate mstiť, zhlboka sa nadýchnite a snažte sa nič nehovoriť. Ak je to možné, odíďte zo situácie.[4]

 • Ak ide o situáciu na pracovisku, reagovať v hneve, s ostrosťou voči kolegom môže znamenať stratu zamestnania alebo iné negatívne dôsledky.
 • Urobte všetko, čo môžete, aby ste zabránili svojej rýchlej reakcii. Možnosťou je pred reakciou v duchu napočítať do 10. Ak ste po napočítaní do 10 stále rozrušení, zopakujte tento postup.


Premýšľajte o tom, prečo reagujete. Ak sa vám sarkazmus naozaj dostáva pod kožu, je veľká pravdepodobnosť, že sa vo vás niečo deje. Je to téma, na ktorú ste obzvlášť citliví? Bojujete so slabým sebavedomím, ktoré vám komentár pripomína? V takom prípade nemusí byť problémom sarkazmus.[5]

 • Rozhovor s poradcom alebo priateľom o problémoch, ktoré vo vás bežne vyvolávajú rozrušenie, môže byť užitočný pri riešení spoločenského podpichovania.
 • Keď si vybudujete sebadôveru a budete si viac vážiť sami seba, môžete si všimnúť zvýšenú odolnosť v spoločenských situáciách.


Zvážte svoje možnosti. Ak je sarkastická osoba niekto, na koho si budete musieť zvyknúť, napríklad váš nadriadený, svokra, partner atď. Pokúste sa na to reagovať najlepším možným spôsobom. Ak sarkazmus pochádza od niekoho, s kým sa pravdepodobne nebudete stretávať často, potom môže byť jednoduchšie ignorovať jeho posmešky.[6]

 • Ak sarkazmus pochádza od niekoho, s kým musíte pracovať alebo sa pravidelne stretávate, často je lepšou voľbou porozprávať sa s ním o tom, ako na vás jeho sarkazmus pôsobí,
 • Uvedomte si, že daná osoba môže mať vlastné dôvody, prečo chce, aby ste na jej sarkazmus reagovali.

Metóda 2 z 3: Pochopenie dôvodov sarkazmu


Uvedomte si, že možno máte len iný zmysel pre humor. Muži oveľa častejšie ako ženy považujú sarkazmus za formu ľahkého humoru. Ak vaše city zraní sarkazmus, zvážte, či úmysly boli naozaj neláskavé, alebo nie. Niektorí ľudia používajú sarkazmus len zo zvyku. Väčšinou sa nezamýšľajú nad tým, ako to pôsobí na ostatných.[7]

 • Premýšľajte o iných veciach, ktoré táto osoba povedala alebo urobila, a o tom, ako ste sa pri nich cítili.
 • Ak bola väčšina akcií milá, je možné, že osoba má len iný zmysel pre humor ako vy. Ich slová mohli vyznieť inak, ako zamýšľali.


Rozpoznajte korene sarkazmu. Sarkasmus môže byť formou hnevu alebo len návodom, ako sa vyrovnať so životom. Niekedy je sarkastický človek urazený, nahnevaný alebo zatrpknutý kvôli domnelým urážkam, ktorých sa mu dostalo, či už doma alebo na pracovisku. Tieto urážky môžu pochádzať od vás, ale je rovnako pravdepodobné, že pochádzajú odniekiaľ úplne inde.[8]
Pretože niektorí z nás riešia životné skúšky tak, že sa k nim postavia čelom, rozplačú sa, odstrčia problém a pod. Ale v hĺbke duše sa väčšina sarkastických ľudí bojí. Nevedia si poradiť so životom, a tak ich riešením je sarkazmus. Takto sa vyrovnávajú.

 • Impulzom sarkazmu je niekedy pomôcť osobe, ktorá ho používa, cítiť sa lepšie. Možno len rád rozosmieva ľudí, alebo sa môže snažiť niekoho zraniť, aby mal väčšiu moc.
 • Je to nefunkčná komunikácia, ktorá môže zraniť pocity druhých a sarkastickej osobe pomáha menej ako to, čo chce. Je to celkom bežné.


Zvážte, či ide o zvyčajnú reakciu. Ak osoba žije v sociálnom prostredí, v ktorom je sarkazmus bežným spôsobom komunikácie hnevu, nemusí si ani uvedomovať, že ho používa vo vzťahu k ostatným. Aj keď si to uvedomuje, je ťažké zbaviť sa tohto zvyku.[9]

 • Ak sa osoba chce pokúsiť naučiť lepšie vzorce komunikácie, môže byť užitočný rozhovor s poradcom alebo terapeutom.
 • Aj keď je to zvyčajná reakcia, na sarkastické správanie je čas a miesto, ale niekedy ľudia, ktorí používajú sarkazmus, nevedia, kedy je ten správny čas.

Metóda 3 z 3: Naučte sa rozpoznať sarkazmus


Počúvajte tón hlasu. Sarkastický tón sa ľahšie rozpozná, ak osobu dobre poznáte, pretože zahŕňa jemnú zmenu typického hlasu hovoriaceho. Ak sa chce osoba uistiť, že jej sarkazmus je rozpoznaný, môže tieto vlastnosti preháňať.[10]
Hoci sarkastický tón nemá vlastnosti, ktoré sa dajú ľahko opísať, vo všeobecnosti sa rozpozná podľa týchto vlastností:

 • Hlas hovoriaceho bude mať nižšiu výšku, ako je zvyčajné pre jeho typický rečnícky prejav.
 • Sarkastické slová môžu byť predĺžené, zdôraznené alebo pretiahnuté. Napríklad: „Áno, dnes je skvelý deň na piknik.“
 • Niekedy si ľudia sarkastické poznámky mrmlajú mierne pod nosom. A ak sa tak stane, ignorujte ho. Ak osoba, ktorá používa sarkazmus, niečo zamrmle, môže to znamenať, že si je vedomá, že by to mohlo niekoho zraniť, ale vadilo by jej, keby to nepovedala, preto to jednoducho zamrmlala. Väčšinou to nie je niečo, čo by ste mali ďalej posúvať.
 • Po sarkastickej poznámke si môžete všimnúť mierny povzdych.


Venujte pozornosť výrazu tváre. Niekto, kto vysloví sarkastickú poznámku, často vyjadrí svoje pocity prostredníctvom výrazu tváre, ktorý je v rozpore s jeho tvrdením. Niekto sa napríklad môže uškŕňať, keď vysloví výrok, ktorý by bol pozitívny, keby bol myslený pravdivo. Ak sa napríklad zamračí, keď hovorí, aký je pekný deň na piknik, je veľká pravdepodobnosť, že je sarkastický, pretože väčšina ľudí má rada pekné dni a pikniky.[11]

 • Medzi ďalšie výrazy tváre, ktoré často sprevádzajú sarkazmus, patrí prevracanie očí, zdvihnuté obočie alebo pokrčené ramená.
 • Niekedy ľudia, ktorí používajú sarkazmus, nemajú zdanlivo žiadnu mimiku tváre, to znamená, že majú „plochý“ afekt a hovoria „mŕtvym“ tónom. Ľudia, ktorí často používajú sarkazmus, nemusia vedieť, ako reagovať na danú situáciu, preto reagujú sarkasticky.


Zvážte, či sa zdá, že daná osoba hovorí pravdu. Sarkasmus môže byť, keď niekto povie niečo nepravdivé bez toho, aby mal v úmysle niekoho oklamať. Sarkastická poznámka naznačuje opak toho, čo sa hovorí.[12]

 • Napríklad, keď niekto povie: „Skvelé počasie na piknik“ v deň, ktorý zjavne nie je ideálny na piknik, je to sarkazmus.
 • Táto poznámka nemá znamenať, že v skutočnosti bolo skvelé počasie na piknik.


Skontrolujte, či nejde o hyperbolu. Hyperbolický výrok je výrok, ktorý je značne zveličený a nemá sa chápať doslovne. Tento typ výroku môže byť často použitý sarkasticky. Napríklad, ak si človek naozaj myslí, že koncert speváka bol hrozný, môže povedať: „To bolo tak dobré – škoda, že som za lístok nezaplatil päťkrát toľko. Výhodná ponuka!“[13]
Ak chcete odhaliť hyperbolu, zistite, či výrok zodpovedá skutočnosti. Potom môžete prečítať tón osoby a určiť, či to malo byť vtipné alebo agresívne.

 • Použitie hyperbolického sarkazmu môže byť buď na pobavenie, alebo na vyvolanie agresie. V uvedenom príklade, ak hovoriaci predpokladá, že sa rozpráva s priateľom, ktorý sa cíti podobne sklamaný z preplatenia ich lístkov, je výrok sarkastický, ale nie na ranu.
 • Ak bol výrok adresovaný moderátorovi večernej zábavy, použitie sarkazmu môže byť zamýšľané ako zraňujúce.
 • Niekedy sa hyperbola používa na vyjadrenie nadšenia, nie sarkazmu. Niekto môže napríklad povedať: „To bol ten najchutnejší koláčik na celom svete. Mohol by som zjesť ešte 10 desiatok!“ Ak osoba zjedla celý koláčik, môžete predpokladať, že výrok nebol myslený sarkasticky.


Všimnite si, že niektoré frázy sú často sarkastické. Existujú určité frázy, ktoré sa tak často používajú sarkasticky, že by ste mali predpokladať, že nie sú myslené doslovne. Napríklad, keď niekto povie: „Nie si ty výnimočný??“ alebo „Povedz to niekomu, komu na tom záleží“, význam je takmer vždy sarkastický.[14]

 • Keď niekto reaguje na výrok frázou: „Veľká vec“, je táto fráza takmer vždy myslená sarkasticky. (To však platí len pre frázu, keď sa použije ako jediný výrok; slová „veľká vec“ sú zvyčajne úprimné, keď sú vyslovené v rámci vety.)
 • Podľa jednej štúdie je fráza „áno, správne“ sarkastická takmer v 25 % prípadov, keď sa použije.


Uvedomte si regionálne rozdiely v sarkazme. Sarkasmus je súčasťou bežného jazyka v niektorých častiach Spojených štátov viac ako v iných. Regionálne prieskumy zistili, že sarkazmus je oveľa častejší v severných štátoch ako v južných. Okrem toho sa viac severanov označuje za sarkastických než južanov. To však neznamená, že v južných oblastiach nenájdete žiadne.[15]

 • Deti už vo veku 4 rokov môžu zachytiť sarkazmus od svojich rodičov a/alebo opatrovateľov, ako aj od všetkých ostatných ľudí, ktorí sa môžu často nachádzať v blízkosti dieťaťa (alebo detí). Takto môžu vyrásť a používať ho. Sarkasmus nie je nevyhnutne hrozná vec, ale môže to byť zlý zvyk.

 • Vedieť, že určité podmienky ovplyvňujú rozpoznanie sarkazmu. Hoci existuje mnoho kultúrnych podnetov na správnu interpretáciu sarkastických poznámok, tieto podnety môžu byť pre ľudí s určitými problémami v oblasti kognitívneho spracovania nedostupné. Napríklad pre ľudí s uzavretými poraneniami hlavy, mozgovými léziami, autizmom alebo schizofréniou môže byť dosť ťažké naučiť sa rozpoznať sarkazmus.[16]

  • Ak si všimnete zníženú schopnosť rozpoznať sarkazmus u iných, môže to byť príznak demencie alebo iného neurodegeneratívneho ochorenia.
  • Sarkasmus je najjednoduchšia forma lži. Ak človek nedokáže spoľahlivo interpretovať sarkazmus, pravdepodobne nebude schopný rozoznať ani lož.
 • Odkazy