3 spôsoby, ako sa vyrovnať so vševedomcom

Chytrák, mudrlant, chytrák – všetci jedného poznáme. Či už na rodinných stretnutiach, v kancelárii alebo v spoločenskom prostredí, všade sú vševedi a vedia všetko. Niekedy je úplne neznesiteľné tráviť čas s týmito otravnými jedincami, aj keď ste sa snažili zapojiť, vydržať alebo dokonca s nimi súcitiť. Nakoniec bude možno najlepšie sa im jednoducho vyhnúť, ale ak sú to priatelia, rodina alebo spolupracovníci ľudí, ktorých poznáte, stále je možné prísť s nimi do kontaktu. Preto sa na ne radšej pripravte.

Metóda 1 z 3: Vcítenie sa do vševedka


Snažte sa byť chápaví. Väčšina vševedov má dôvod, prečo sa takto správa. Či už ide o poruchu osobnosti, potrebu nadmerného obdivu alebo aroganciu, vševedi majú problémy, ktoré treba riešiť. Pokúsiť sa pochopiť, z čoho vychádzajú, môže byť veľkým prínosom pre vcítenie sa do ich stavu. [1]

 • Snažte sa tolerovať správanie vševedov a vyhnite sa impulzívnej reakcii typu „bojuj alebo utekaj“ tým, že pochopíte, že rozdiely medzi ľuďmi budú vždy existovať.
 • Koreňom všetkého porozumenia je rešpekt. Je nerozumné myslieť si, že sa niekto zrazu prispôsobí vašim predstavám, ktoré ste rozvíjali celý život bez ohľadu na to, aký silný je váš pohľad. Ak chcete, aby vševediaci rešpektoval vaše názory, budete musieť rešpektovať aj tie jeho.
 • Až keď dokážete oceniť vševedka takého, aký je, môžete si konečne uvedomiť a pochopiť, z čoho vychádza.


Pred odpoveďou najprv premýšľajte. Keďže vševedi sú otravní, je ľahké reagovať v hneve alebo ešte horšie. Preto si pred premýšľaním o vhodnej reakcii nájdite čas na upokojenie a rozptýlenie hnevu. Zvyčajne to, že si nájdete čas na premyslenie situácie, môže dokonca zvýšiť vašu sebadôveru pri jednaní s niekým, kto „vie všetko“.“ [2]

 • Tým, že sa najprv zamyslíte, môžete sformulovať lepšiu odpoveď. Väčšinu ľudí napadne reagovať, kým osoba v rozhovore ešte hovorí a vy nepočúvate všetko, čo sa hovorí. Keď reagujete na vševedka, najlepšie je mať jasnú, premyslenú a výstižnú odpoveď, ktorú s väčšou pravdepodobnosťou prijme.
 • Zastavenie sa a premýšľanie zabráni vysloveniu hlúpostí, ktoré ničia priateľstvá, začínajú hádky alebo vytvárajú nepríjemné situácie. Taktiež to nijako nevyrieši vaše problémy so vševedomcom.
 • Premyslená odpoveď sa tiež teší väčšiemu rešpektu. Pre vševedov je dosť ťažké prijať odpoveď, ktorá nie je ich vlastná, ale premyslená a ohľaduplná odpoveď bude s väčšou pravdepodobnosťou prijatá.


Choďte príkladom. Nebojte sa povedať „neviem“ v prítomnosti vševedka, pretože tým ukážete, že je v poriadku, ak nie vždy poznáte odpoveď. Byť vzorom vhodného správania môže otvoriť dvere ostatným, aby sa cítili sebaisto, že nevedia, vrátane vševedov. Nadväzujte na vyhlásenia kladením otázok a získavaním rôznych nápadov, aby ste ilustrovali flexibilitu a začlenenie. [3]

 • Vyjadrenie „neviem“ môže tiež vybudovať dôveru tým, že preukáže otvorenosť, zraniteľnosť a úprimnosť.
 • Ďalšie spôsoby, ako povedať „neviem“: „Neviem na to odpovedať, ale túžim to zistiť“; „Poviem vám, čo viem a čo sa ešte len učím“; „To vám nemôžem povedať s istotou. Mám na to informovaný názor, ktorý je…“


Ponúknite konštruktívnu spätnú väzbu. Verte tomu alebo nie, vševedovia si možno neuvedomujú, že ich správanie má negatívny vplyv na ostatných. Ak to zistíte, pozvite ich na kávu alebo si dohodnite stretnutie v súkromí, aby ste to jemne a s úctou prediskutovali. [4]

 • Hoci vševedi často vyžarujú sebavedomie, často trpia neistotou. Predtým, ako ich budete informovať o ich negatívnom vplyve, budete musieť pohladiť ich ego alebo pochváliť rozsah ich vedomostí.
 • Zmiernite úder tým, že poviete, že je dôležité, aby každý dostal šancu pridať svoj príspevok, pretože to poskytuje pocit spolupatričnosti.


Dohodnite sa na riešení. Akékoľvek riešenie, ktoré sa zaoberá vševedomcom, by sa malo vyvinúť zo vzťahu založeného na dôvere, aby fungovalo. Snažte sa hovoriť asertívne a s rešpektom, pričom pracujte na riešení, kým sa správanie nezmení. Ak je rešpekt vzájomný, vševed sa s vami pokúsi nájsť riešenie.
[5]

 • Zohľadnite perspektívu vševedka tým, že nebudete všetko, čo robí, spájať so zlobou, tvrdohlavosťou alebo nevľúdnosťou. Pamätajte, že nemusíte vždy akceptovať ich názory, jednoducho ich len uznajte.
 • Zachovajte si otvorenú myseľ a dobrý prístup, ktorý vám pomôže vyriešiť všetky problémy.
 • Buďte trpezliví a počúvajte, čo sa vám oznamuje. Ak si nie ste istí, požiadajte o objasnenie alebo vysvetlenie.

Metóda 2 z 3: Zapojenie vševedka


Pochváľte ich široké spektrum vedomostí. Ak chcete, aby vás vševediaci človek počúval, musíte apelovať na jeho zmysel pre vlastnú dôležitosť. Keďže nie sú prirodzene dobrými poslucháčmi, budete musieť vytvoriť nejaký problém, s ktorým chcete, aby vám poradili. Tým si získate ich pozornosť, pretože ste apelovali na hodnotu ich názoru. [6]

 • Spýtajte sa niečo ako: „Mám problém ráno sa prebudiť, čo si myslíte, že je najlepší spôsob, ako ráno začať?“


Vyzbrojte sa faktami. Pripravte si overené fakty, keď začínate rozhovor so vševedomcom, obmedzíte jeho negatívny vplyv a možnosti zasahovať do rozhovoru. [7]

 • Ak prednášate prezentáciu, rozdajte pred stretnutím program s časovým limitom pre jednotlivé fázy rozhovoru. Pridajte štatistiky a citované fakty, ktoré sú nespochybniteľné.
 • Kľúčom je vždy príprava. Čím lepšie budete pripravení obhájiť svoj pohľad na vec, tým lepšie sa vám bude rokovať so vševedomcom.


Odmietnite ich odpovede typu „všetko vie“ truizmami. Ak dávate prednosť priamočiarejšiemu vyjadreniu, môžete predbiehať výroky truizmami, ktoré dávajú málo priestoru na to, aby sa vševediaci zapojil do rozhovoru. Keďže truizmy sú zjavne pravdivé, vševedovia môžu ponúknuť len umiernené, menej nadnesené odpovede.
[8]

 • Pred vyslovením výroku povedzte: “ Ak sme otvorení všetkým možnostiam, potom by sme sa na to mohli pozrieť takto.“ Tieto typy trucovitostí vyraďujú vševedov, pretože sú namierené proti nim a nútia ich prehodnotiť, čo chceli povedať.
 • Alebo po tom, čo vševed, ktorý všetko vie, poskytne svoju odpoveď, povedzte: „Som šokovaný, keď to počujem, pretože som si myslel, že váš pohľad bude iný.“ To ich prekvapí, pretože sa pýtate na ich reakciu bez toho, aby ste boli príliš konfrontačný.


Použite obrátenú psychológiu. Vševedko je často protichodný – vy hovoríte „deň“, oni hovoria „noc.“ Oni si jednoducho nemôžu pomôcť. Byť kontradiktorom ich núti povedať opak, aj keď sa pravda prehliada, len aby počuli svoj vlastný hlas.[9]

 • Donúťte vševedka, aby musel súhlasiť s vaším stanoviskom, tým, že pred svojím vyhlásením predstavíte opačný pohľad: „Viem, že s tým nebudete súhlasiť, určite to budete považovať za smiešne, ale…“ Teraz už odporca nemá inú možnosť, ako s vami súhlasiť.


Staňte sa pokazenou nahrávkou. Niekedy je jediným spôsobom, ako prinútiť vševedka, aby prijal vaše stanovisko, opakovať ho stále dokola. Musíte byť odolní a vyhýbať sa tomu, aby ste sa nechali strhnúť ich pohľadom. Stratégiou je prinútiť ich, aby na to prišli sami, a to vytrvalým opakovaním, a vyčerpať ich až do bodu, keď sa vzdajú. [10]

 • Napríklad: „Áno, samozrejme, je mi jasné, aké je to pre vás dôležité, ale nechcem to robiť… vážne, nechcem to robiť…“
 • Alebo: „Myslím si, že je to príliš drahé… Iste, je to dobrá ponuka, ale je to príliš drahé… Chápem, že je k dispozícii financovanie, ale je to príliš drahé.“


Klásť zvedavé otázky. Vševedkovia sa vyžívajú v tom, že sú kontradiktórni a vyjadrujú svoje názory. Ak sa to stane príliš otravným, spochybnite ich odpovede kladením podrobných otázok, aby ste rozobrali ich postoj. To prinúti vševedka, aby sa lepšie pripravil, než vyrukuje s odpoveďami, ktoré nemôže podložiť dôkazmi. [11]

 • Buďte úctiví, ale pýtajte sa konkrétne otázky na ich zdroje, fakty alebo skúsenosti. Nebojte sa konfrontovať vševedka s jeho odbornými znalosťami alebo autoritou.

Metóda 3 z 3:Znášanie vševedka


Neberte si to osobne. Keďže know-it-alls v podstate opravujú všetky nesprávne informácie tým, že poskytujú „správnu“ odpoveď, implicitne vás stavajú do pozície. Je to vážna výzva pre vašu autoritu a sebaúctu. Vedomci si však nemôžu pomôcť, pretože si myslia, že vám robia láskavosť, keď vás informujú alebo opravujú. [12]

 • Za týchto okolností sa pokúste nebrať si to osobne tým, že sa niekoľkokrát zhlboka nadýchnete alebo si dáte čas na premyslenie svojej odpovede skôr, ako vyrukujete s nejakým urážlivým vyhlásením, ktoré vás len uvedie do rozpakov.
 • Pamätajte, že know-it-alls nevnímajú väčšinu ľudí ako hlúpych alebo nevzdelaných; skôr sa len nenaučili rozlišovať medzi prezentovaním faktu v porovnaní s názorom. Zachovajte teda pokoj a rozvahu a nechajte ich odpovede len tak odplávať.


Vyberte si svoje bitky. Nie každú odpoveď vševedka treba riešiť. Takýmto konaním sa len vyčerpáte a vystresujete. [13]

 • Pokúste sa pokračovať v rozhovore tým, že ich budete ignorovať alebo jednoducho poviete: „Ďakujem za návrh“ namiesto toho, aby ste sa zapájali do neplodného rozhovoru, o ktorý ste na začiatku nemali záujem.
 • Spýtajte sa sami seba: „Je táto situácia taká znepokojujúca, že ju treba riešiť?“ Toto je dôležitá otázka, ak sa stanete emocionálnym. Položením tejto otázky sa môžete vrátiť do reality a rozhodnúť, či je odpoveď zdravá alebo škodlivá.


Zachovajte si zmysel pre humor. Ak sa chcete vyhnúť konfrontačnému stretnutiu so vševedomcom, udržujte svoje rozhovory neagresívne. Usmievajte sa, zhlboka sa nadýchnite a vyhýbajte sa používaniu sarkazmu, nech je akokoľvek lákavý. Udržiavanie konverzácie v ľahkom a humornom duchu vám umožní otriasť sa bez ďalších starostí. [14]
Dôveryhodný zdroj
HelpGuide
Nezisková organizácia zameraná na poskytovanie bezplatných zdrojov duševného zdravia a wellness založených na dôkazoch.
Prejsť na zdroj

 • Ak cítite, že sa nedokážete usmiať alebo rozosmiať, ustúpte o krok dozadu. Keď sa na chvíľu odmlčíte, ľahšie si uvedomíte, aké hlúpe bolo vôbec sa hnevať. Pokúste sa preformulovať situáciu tak, aby ste sa na svoju reakciu pozerali ako divák.
 • V nepríjemnej situácii sa pokúste rozpoznať potenciálny humor v tom, ako je smiešne nepríjemná. V takom prípade dovoľte, aby ste situáciu doviedli do extrému, ktorý je nemožne smiešny až do takej miery, že vás rozosmeje.
 • Aj falošný úsmev pomáha uvoľňovať endorfíny, vďaka čomu sa cítite lepšie a šťastnejšie. Tým, že sa umiestnite na šťastnejšie miesto, si ľahšie zachováte zmysel pre humor v ťažkých časoch.

 • Skúste sa im vyhnúť. Ak všetko ostatné zlyhá, nepozývajte ich von, nenavštevujte ich obľúbené miesta a neodpovedajte na ich telefonáty alebo e-maily. Hoci je to kruté na mnohých úrovniach, zachovať si duševné zdravie a zdravie je dôležitejšie.
  [15]

  • Ak pracujete so vševedomcom, môže byť ťažké sa mu vyhnúť. Možno budete musieť predstierať, že ich nepočujete, zdvorilo sa usmievať a nereagovať na nich alebo opustiť priestor, keď viete, že sa blížia.
  • Zmeňte tému rozhovoru na niečo, čo ich nezaujíma, alebo ich prerušte, keď sa pokúšajú odpovedať. Tým mu dáte najavo, že nemáte záujem.
 • Odkazy