3 spôsoby, ako sa vysporiadať so zneužívajúcim učiteľom

Učiteľ by mal byť niekto, komu môžete dôverovať a ku komu môžete vzhliadať, takže jednanie s učiteľom, ktorý vás zneužíva, môže byť obzvlášť zraňujúce alebo mätúce. Hoci to môže byť ťažké, môžete získať pomoc! Ak si myslíte, že sa váš učiteľ správa urážlivo, je dôležité, aby ste to okamžite povedali rodičom alebo inej dôveryhodnej dospelej osobe. Ak ste rodič, zdokumentujte, čo sa deje, a buďte pripravení riešiť problém s vedením školy.

Metóda 1 z 3: Príklady zneužívania


Dávajte si pozor na to, či na vás učiteľ kričí alebo vám nadáva. Keď si predstavíte zneužívanie, možno si predstavíte, že vás niekto bije alebo do vás strká. Ľudia však môžu iných zneužívať aj svojimi slovami. Ak na vás učiteľ kričí, nadáva vám alebo vám hovorí zlé veci, sú to tiež formy zneužívania. Premýšľajte o tom, či váš učiteľ hovorí veci, ktoré sú zraňujúce, alebo používa svoj hlas na to, aby vás vystrašil alebo rozrušil.[1]

 • Je rozdiel medzi tým, keď je učiteľ tvrdý alebo zvýši hlas, aby ho bolo počuť, a tým, keď je urážlivý. Napríklad, keď je trieda hlučná, váš učiteľ môže hlasno povedať: „Ticho, prosím!“ získať pozornosť všetkých, a to je v poriadku. Na druhej strane by bolo zneužívaním, keby na vás kričali: „Drž hubu!!“ nahnevaným hlasom.
 • Niekedy ľudia, ktorí vás zneužívajú, povedia zlé veci a potom, keď sa rozčúlite, povedia, že „len žartovali“. Môžu vám tiež povedať, že ste ich zle pochopili alebo že nepovedali to, čo ste si mysleli, že povedali.[2]
 • Slovné zneužívanie môže byť rovnako škodlivé ako fyzické zneužívanie a nikdy nie je v poriadku, ak sa k vám niekto takto správa. Ak vám učiteľ hovorí zlé alebo urážlivé veci, nie je to vaša chyba.


Dávajte si pozor na bitie, chytanie, strkanie alebo štuchanie. Ak váš učiteľ používa fyzický dotyk, aby vám ublížil alebo vás vystrašil, je to zneužívanie. Nikdy by do vás nemali tlačiť, strkať, štípať, udierať alebo vás chytať. Aj keď to nebolí, učiteľ by sa vás nemal dotýkať spôsobom, ktorý vás vystraší alebo vám je nepríjemný.[3]

 • Ak váš učiteľ udrie do lavice, hádže veci, udiera alebo kope do steny alebo predmetov, alebo zdvihne ruku, akoby sa vás chystal udrieť, aj to je urážlivé správanie. Aj keď vám v skutočnosti neubližujú, učiteľ by vo vás nikdy nemal vyvolávať pocit strachu alebo ohrozenia!


Spýtajte sa sami seba, či vo vás učiteľ niekedy vyvoláva pocit strachu alebo rozpakov. Niekedy ti niekto môže ublížiť bez toho, aby kričal alebo použil ruky. Premýšľajte o tom, či váš učiteľ niekedy urobil niečo, čím by vás zámerne prinútil cítiť sa zle, vystrašil vás alebo zahanbil pred spolužiakmi.[4]

 • Ak by napríklad učiteľ zhodil vaše knihy a ceruzky z lavice a potom vám prikázal, aby ste ich zdvihli, išlo by o hrubé správanie.
 • Zaslúžiš si, aby sa k tebe správal s rešpektom a dôstojne. Nikdy nie je v poriadku, ak vás učiteľ zámerne zahanbí alebo zahanbí.


Ak sa vás učiteľ nevhodne dotkne, okamžite vyhľadajte pomoc. Dospelý by sa nikdy nemal dotýkať žiadnych súkromných častí tvojho tela alebo ťa žiadať, aby si sa dotýkal jeho súkromných častí. Učiteľ by od vás tiež nemal žiadať, aby ste zachovávali tajomstvo o tom, ako sa vás dotýka alebo ako s vami hovorí. Ak sa ťa niekedy dotknú spôsobom, ktorý ti je nepríjemný, okamžite to niekomu povedz.[5]

 • Ak sa to stane, nečakajte. Odíďte od učiteľa čo najskôr a okamžite zavolajte pomoc.
 • Učiteľ by sa nikdy nemal dotýkať žiadnej časti vášho tela, ktorú by zakrývali plavky alebo spodná bielizeň.
 • Je tiež urážlivé, ak sa učiteľ nevhodne vyjadruje o vašom tele. Napríklad by bolo v poriadku, keby povedali: „Dnes vyzeráš tak pekne!“ alebo „To sú pekné šaty.“ Bolo by však nevhodné, keby povedali niečo ako: „Páči sa mi, ako vyzerajú tvoje nohy v tých pančuchách.“[6]


Všimnite si, či učiteľ ignoruje vaše potreby. Niekedy sa zneužívanie týka vecí, ktoré niekto nie je urobte . Učiteľ má na teba dávať pozor a starať sa o teba a jeho úlohou je vypočuť ťa, ak potrebuješ pomoc alebo sa ti niečo deje. Ak vás učiteľ ohrozuje tým, že sa nestará o vaše potreby, ide o druh zneužívania nazývaný „zanedbávanie“.“[7]
Váš učiteľ by napríklad nikdy nemal:

 • Ignorovať vás, ak poviete, že vás niečo bolí alebo sa cítite zle
 • Odmietne vás pustiť na toaletu alebo k školskej zdravotnej sestre
 • Zabráni vám napiť sa vody, ak máte smäd, alebo vám zabráni odísť z triedy na obed
 • odmietnuť vám pomôcť alebo vám veriť, ak vám niekto iný ubližuje alebo vás šikanuje
 • Neustále ťa obchádza alebo ignoruje, keď sa snažíš klásť otázky alebo prehovoriť v triede

Metóda 2 z 3: Získanie pomoci


Okamžite to povedz rodičom alebo inému učiteľovi. Ak váš učiteľ zneužíva vás alebo iné deti v triede, nečakajte – okamžite to niekomu povedzte![8]
Odborný zdroj
Ashley Pritchard, MA
Školský poradca
Rozhovor s odborníkom. 4. novembra 2019.
Môže to byť naozaj ťažké, ale je to najlepší spôsob, ako ochrániť seba a svojich spolužiakov. Porozprávajte sa s niekým, komu dôverujete, napríklad s rodičmi alebo iným príbuzným, s iným učiteľom, riaditeľom, trénerom alebo školským poradcom. Ak váš učiteľ vážne zranil vás alebo niekoho iného, zavolajte 911 alebo miestne číslo tiesňového volania hneď, ako to bude bezpečné.[9]

 • Skúste povedať niečo ako: „Mami, musím s tebou hovoriť o niečom dôležitom. Moja učiteľka na mňa a na ostatné deti kričí takmer každý deň. Niekedy sa nám postaví do cesty a správa sa, akoby nám chcela ublížiť.“
 • Ak ťa prvá osoba nevypočuje, hovor ďalej. Čím viac ľuďom sa ozveš, tým je väčšia pravdepodobnosť, že ti niekto bude ochotný pomôcť.
 • Aj keď vám učiteľ vyhráža alebo vás požiada, aby ste to nikomu nehovorili, je veľmi dôležité, aby ste ostatným dospelým oznámili, čo sa deje. Pamätajte, že ak to niekomu poviete, môže to pomôcť nielen vám, ale aj iným deťom, ktorým sa ubližuje.


Zaznamenávajte si veci, ktoré robí váš učiteľ. Vždy, keď váš učiteľ urobí niečo zneužívajúce, zapíšte si to. Nezabudnite si zapísať podrobnosti o tom, čo sa stalo, ako aj čas a miesto. Ak tam bol niekto iný a videl, ako sa to stalo, napíšte si to tiež.[10]

 • Môžete napríklad napísať niečo ako: „Pani. Johnson ma pred Lily a Oliviou nazval „tučnou“, keď som v utorok počas druhej hodiny požiadala o prestávku na desiatu.“
 • Vedenie záznamov vám pomôže sledovať, čo váš učiteľ robil, a tiež vám uľahčí získať pomoc. Svoje poznámky môžeš použiť na to, aby si ostatným dospelým ukázal, že existuje vzorec zlého správania.
 • Ak ste si zapísali mená ďalších ľudí, ktorí videli dané správanie, ostatní dospelí sa ich môžu opýtať na to, čo sa stalo. Možno vás budú skôr počúvať, ak vás budú môcť podporiť iní ľudia.


Jasne vysvetlite, čo váš učiteľ robil. Niekedy dospelí nemusia pochopiť, že to, o čom hovoríte, je skutočne zneužívanie. Uistite sa, že ste uviedli veľa konkrétnych podrobností o tom, čo sa dialo, aby mali jasnú predstavu o tom, čo váš učiteľ robí.[11]

 • Nehovorte napríklad len rodičom: „Môj učiteľ je zlý.“ Môžu predpokladať, že váš učiteľ je len prísny alebo očakáva, že budete robiť veľa práce. Namiesto toho hovorte konkrétne veci, napríklad: „Niekedy pán. Walsh hádže veci a nazýva deti „hlúpymi.'“
 • Môže byť naozaj frustrujúce mať pocit, že vám niekto neverí alebo vás neberie vážne, ale nevzdávajte sa. Uveďte čo najviac príkladov. Dospelému môžete dokonca ukázať svoje poznámky, ak ste si ich viedli.


Ak môžete, požiadajte ostatné deti v triede, aby vás podporili. Ak sa váš učiteľ správa k vám urážlivo, je veľká pravdepodobnosť, že si doberá aj iné deti. Väčšina žiakov v škole vie, ktorí učitelia sú šikanujúci.[12]
Opýtaj sa medzi spolužiakmi a zisti, či je niekto z nich ochotný ísť s tebou nahlásiť problém dospelému, ktorý ti môže pomôcť.

 • Môžete napríklad spolu s niektorými ďalšími deťmi ísť v skupine za riaditeľom alebo školským poradcom, alebo môžete napísať list s príkladmi správania učiteľa a dať ho podpísať spolužiakom.
 • Získanie pomoci alebo nahlásenie správania učiteľa môže byť menej desivé, ak to nerobíte sami! Dospelí vo vašej škole môžu byť tiež ochotnejší počúvať, ak sa ozve veľa študentov namiesto jedného.


Zavolajte na linku pomoci, ak vás nikto nevypočuje. Ak ti nemôže pomôcť nikto z dospelých v tvojom okolí alebo ak sa bojíš hovoriť o tom, čo sa deje, existujú aj iné spôsoby, ako získať pomoc. Skúste zavolať na linku pomoci, napríklad na Národnú linku pomoci pri zneužívaní detí (1-800-422-4453).[13]

 • Ak sa nachádzate v U, môžete tiež poslať SMS na krízovú linku HOME na číslo 741741.S. alebo v Kanade. Ak sa nachádzate v USA, môžete ich kontaktovať na telefónnom čísle 85258.K. alebo 086 1800 280 v Írsku.
 • Poradca na linke pomoci vám môže poradiť, ako získať pomoc, alebo vám pomôže vyrovnať sa s vašimi pocitmi v súvislosti so zneužívaním.

Metóda 3 z 3:Pomoc dieťaťu ako rodič


Zdokumentujte všetky incidenty, o ktorých vám dieťa povie. Ak viete alebo máte podozrenie, že vaše dieťa je v škole zneužívané, je veľmi dôležité vytvoriť papierovú stopu. Zapíšte si čo najviac podrobností o tom, čo sa dialo, vrátane dátumu, času a mien všetkých zúčastnených osôb.[14]

 • Môže byť nesmierne frustrujúce a desivé vidieť, ako vaše dieťa dlhodobo šikanuje učiteľ, ale možno budete musieť toto správanie nejaký čas dokumentovať (napr.g., niekoľko mesiacov), aby ste preukázali vzorec zneužívania.
 • Školy, ktoré ignorujú alebo popierajú zdokumentované prípady zneužívania, sa vystavujú väčšiemu riziku právnej zodpovednosti. Uchovávanie záznamov môže spôsobiť, že vás vedenie bude brať vážnejšie – a pomôže vám tiež vytvoriť lepší prípad proti škole, ak k tomu dôjde.[15]


Preštudujte si miestne zákony týkajúce sa zneužívania a šikanovania, aby ste vedeli, čo je v rozpore so zákonom. V rôznych krajinách, štátoch a jurisdikciách platia rôzne zákony a pravidlá o tom, ako sa učitelia môžu správať k žiakom v triede. Ak učiteľ zneužíva vaše dieťa, vyhľadajte si miestne zákony, ako aj pravidlá vášho okresu týkajúce sa správania učiteľov. To vám pomôže poukázať na konkrétne zákony alebo pravidlá, ktoré učiteľ porušuje, ak budete musieť ísť za vedením školy.[16]

 • Zákony a nariadenia o šikanovaní môžete preskúmať podľa jednotlivých štátov na stránke U.S. vládna webová stránka Stop šikanovaniu: https://www.zastavte šikanovanie.gov/zdroje/zákony.


Vyhľadajte ďalších rodičov a deti v škole, ktorí vás môžu podporiť. Ak učiteľ zneužíva vaše dieťa, je pravdepodobné, že ostatné deti v triede boli svedkami zneužívania alebo ho samy zažili. Informujte sa u ostatných rodičov a žiakov v triede vášho dieťaťa, aby ste zistili, čo sa deje. Je to dobrý spôsob, ako zhromaždiť viac dôkazov a vytvoriť podpornú sieť ďalších svedkov pre prípad, že budete musieť podať formálnu sťažnosť.[17]

 • Môžete napríklad zavolať inému rodičovi v triede a povedať: „Hej, mal Jordan nejaké sťažnosti na to, ako sa pán. Kamenné činy v triede?“
 • Ak má vaše dieťa stretnutie so spolužiakom alebo sa zúčastňujete na spoločnej jazde triedy, využite príležitosť porozprávať sa s ostatnými deťmi o tom, čo sa deje. Môžete sa nezáväzne opýtať: „Tak ako sa vám páči štvrtá trieda??“ alebo „Čo je pani. Jednoducho ako?“


Skúste sa porozprávať s učiteľom, ak sa vám jeho správanie nezdá príliš extrémne. Ak si myslíte, že existuje šanca, že sa s učiteľom vášho dieťaťa môžete dohodnúť alebo produktívne diskutovať o jeho správaní, skúste to ako prvé. Zavolajte im alebo im pošlite e-mail a oznámte im, že máte určité obavy a chceli by ste sa stretnúť.[18]

 • Hoci môžete byť naozaj nahnevaní, vyhnite sa vyhrážkam alebo prílišnej konfrontácii. Jasne a pokojne vysvetlite, čo vaše dieťa hovorí – ak je to možné, použite jeho slová – a požiadajte o vysvetlenie toho, čo sa deje.
 • Môžete napríklad povedať niečo také: „Ethan sa posledných niekoľko týždňov vracia zo školy domov väčšinou rozrušený a ja sa len snažím pochopiť, čo sa deje. Včera povedal, že ste sa vy dvaja dostali do konfliktu a že ste na neho kričali a nadávali mu. Dúfam, že sa nám podarí o tom porozprávať a nájsť riešenie.“
 • Majte na pamäti, že zneužívajúci učiteľ môže popierať alebo minimalizovať sťažnosti vášho dieťaťa alebo prekrúcať pravdu, aby vyzeral lepšie. Je dôležité brať vážne to, čo vaše dieťa hovorí, najmä ak ide o pretrvávajúci vzorec.

Upozornenie: Tento krok vynechajte, ak máte obavy, že učiteľ vaše dieťa fyzicky alebo sexuálne zneužíva. V situácii, keď je vaše dieťa vo vážnom nebezpečenstve, choďte okamžite za správcom alebo kontaktujte orgány činné v trestnom konaní.


V prípade potreby oslovte vedenie školy so svojimi obavami. Ak rozhovor s učiteľom vášho dieťaťa nikam nevedie alebo ak je zneužívanie závažné, prejdite na vyššiu úroveň. Skúste sa napríklad obrátiť na riaditeľa, školského sociálneho pracovníka alebo vedúceho rodičovského združenia vašej školy. Ak to nepomôže, môžete skúsiť ísť za správcom na úrovni okresu.[19]

 • Pripravte sa vopred, skôr ako budete hovoriť s niekým vysoko postaveným v hierarchii riadenia. Lepšie sa vám bude argumentovať, ak budete môcť povedať, že ste sa najprv pokúsili porozprávať s učiteľkou a ak budete mať dobrú dokumentáciu o správaní učiteľky.[20]
 • Môžete sa tiež pokúsiť získať ďalších rodičov s podobnými sťažnosťami, aby išli s vami. Vedenie školy môže skôr vypočuť skupinu znepokojených rodičov ako jednotlivca.


Ak vás škola neberie vážne, obráťte sa na miestnu tlač. Keď iné prístupy nefungujú, zlá tlač môže niekedy prinútiť školu konať. Oznámte vedeniu školy, že zavoláte do miestnych novín alebo televíznej stanice a poviete im, čo sa deje.[21]

 • Svoj príbeh môžete zverejniť aj na sociálnych sieťach. Urobte verejný príspevok na Facebooku alebo Twitteri o tom, čo sa stalo, a požiadajte svojich priateľov, aby ho zdieľali.


Odstráňte svoje dieťa z triedy, ak vedenie nechce konať. V niektorých prípadoch môže byť potrebné, aby vaše dieťa preložili do inej triedy alebo dokonca do novej školy. Riaditeľovi jasne vysvetlite, že ste pripravení stiahnuť svoje dieťa, ak ho nepreloží do inej triedy.[22]

 • Presun dieťaťa do novej školy alebo triedy môže byť ťažký, najmä ak má v súčasnej triede kamarátov. Niekedy je to však najlepšie riešenie, ak vaše dieťa trpí a škola odmieta konať.[23]

 • Dajte svojmu dieťaťu najavo, že ste tu pre neho. Vyrovnávanie sa so zneužívajúcim učiteľom môže v dieťati zanechať pocit bezmocnosti, strachu, zrady alebo smútku. Kým budete pracovať na vyriešení situácie, poskytnite im čo najväčšiu emocionálnu podporu. Ak sa o tom potrebujú porozprávať, buďte im k dispozícii, aby ste ich vypočuli s láskavosťou a súcitom.[24]

  • Nehovorte veci ako: „Nie je to také zlé“ alebo „Buď pozitívny“.“ Namiesto toho dajte dieťaťu najavo, že si uvedomujete, aká ťažká je jeho situácia. Môžete povedať: „Viem, že je to ťažké, miláčik, ale zvládneme to. Som tu pre vás, kedykoľvek sa budete potrebovať porozprávať.“
  • Pre deti je vždy dôležité mať pozitívne a láskyplné domáce prostredie, a ešte dôležitejšie je, ak sa necítia bezpečne a nemajú podporu v škole. Trávte s dieťaťom kvalitný čas, robte s ním zábavné a obohacujúce aktivity a povzbudzujte ho, aby trávilo čas s priateľmi a robilo aktivity, ktoré ho bavia.
  • Niektoré deti sa môžu hanbiť alebo sa obviňovať za to, čo sa deje. Uistite dieťa, že zneužívanie nie je nikdy v poriadku a že správanie učiteľa nie je jeho chyba.
 • Odkazy