3 spôsoby, ako sa zlepšiť v počúvaní IELTS

Medzinárodný systém testovania anglického jazyka (IELTS) je test, ktorý sa používa na meranie vašich znalostí anglického jazyka, ak chcete pracovať alebo študovať v anglicky hovoriacej krajine. Skúška pozostáva zo 4 častí: Počúvanie, čítanie, písanie a hovorenie. Ak chcete zlepšiť svoj výsledok v teste počúvania, je dôležité oboznámiť sa s formátom testu. Mali by ste sa tiež pripraviť pomocou kurzov a cvičných skúšok. Na záver si vypočujte podcasty a audioknihy o témach, ktoré máte radi, aby ste posunuli svoje zručnosti počúvania na vyššiu úroveň.

Metóda 1 z 3: Preskúmanie formátu testu


Očakávajte 4 časti, z ktorých každá obsahuje 10 otázok. Vypočujete si 4 nahrávky a počas ich počúvania budete musieť odpovedať na otázky v testovej knižke. Prvé 2 časti sú zamerané na každodenné situácie. Časť 1 bude rozhovor medzi 2 rečníkmi o niečom takom, ako sú cestovné opatrenia, a časť 2 bude monológ na inú každodennú tému. Oddiely 3 (ďalší dialóg) a 4 (monológ) sa budú týkať akademických tém alebo tém súvisiacich s odbornou prípravou, napríklad politiky na pracovisku alebo prednášky o románe.[1]

 • Počúvanie všetkých 4 častí vám zaberie približne 30 minút.
 • Nahrávky si budete môcť vypočuť len raz.


Pripravte sa na rôzne prízvuky. Nahrávky budú obsahovať niekoľko rôznych anglických prízvukov. Vypočujete si rečníkov zo Spojeného kráľovstva, Spojených štátov, Austrálie, Nového Zélandu a Kanady.[2]
Prízvuk bude „neutrálny“, čo vo všeobecnosti znamená taký prízvuk, aký môžete očakávať v mestských centrách, ako je Londýn alebo New York.[3]

 • Nemusíte sa obávať škótskeho, írskeho alebo vidieckeho austrálskeho či novozélandského prízvuku. Nebudete sa musieť pripravovať ani na rečníkov so silným americkým prízvukom z miest ako Texas alebo Boston.


Pripravte sa na niekoľko rôznych typov otázok. Je tu 40 otázok, každá má hodnotu 1 bodu. Existuje 5 druhov otázok, ktoré sa budú miešať počas celej skúšky. Tieto typy otázok sú: [4]

 • Možnosť výberu z viacerých možností. Pri týchto otázkach budete musieť buď vybrať odpoveď z 3 možností, alebo vybrať z 3 možností na doplnenie vety. Niekedy vás otázka požiada o výber viac ako 1 odpovede.
 • Zodpovedajúce. Tieto otázky vyžadujú, aby ste priraďovali položky z 2 vedľa seba umiestnených súborov zoznamov.
 • Označovanie plánov, máp alebo schém. Budete musieť vyplniť štítky na pláne (napríklad budovy), mape (mesta) alebo schéme (t.j.e. pre jednu časť zariadenia). Spravidla dostanete zoznam možných označení, z ktorých si môžete vybrať.
 • Doplnenie formulára, poznámky, tabuľky alebo vývojového diagramu. Pri týchto otázkach budete musieť vyplniť prázdne miesta v týchto rôznych typoch dokumentov alebo diagramov. Môžete dostať možné odpovede alebo ich budete musieť vybrať z nahrávky.
 • Dokončenie vety. Prečítate niekoľko viet, v ktorých zhrniete informácie buď z celej skúšky z počúvania, alebo z 1 časti. V každej vete budete musieť doplniť prázdne miesta na základe toho, čo ste počuli v nahrávke.


Dávajte pozor na pokyny pri každej otázke. Prečítajte si každé slovo v každej otázke. Nechcete vynechať otázku s výberom odpovede, v ktorej máte vybrať viac ako 1 odpoveď. Okrem toho sa pri vypĺňaní prázdnych okienok často stretávate s obmedzením počtu slov. Ak použijete viac slov, ako je stanovený slovný limit, vaša odpoveď bude označená ako nesprávna.[5]

 • Napríklad otázka na dokončenie vety môže znieť: „Nie viac ako 2 slová a/alebo číslo.“
 • Slová s pomlčkou (napr. svokra) sa počítajú ako 1 slovo.


Odpovedzte na otázky v brožúre a potom ich preneste do odpoveďového hárku. Po približne 30 minútach nahrávania budete mať 10 minút na to, aby ste svoje odpovede preniesli do formálneho odpoveďového hárku. Počas samotného nahrávania môžete použiť zošit s otázkami na zaznačenie svojich odpovedí. Pri ich prenášaní si dávajte veľký pozor na pravopis a gramatiku. Za nesprávne napísané slová alebo negramatické vety získate nesprávnu odpoveď.[6]


Pokúste sa odpovedať na každú otázku. Za nesprávnu (v porovnaní s prázdnou) odpoveď nie ste penalizovaní navyše. Je lepšie skúsiť hádať a prípadne mať správnu odpoveď, ako sa o to vôbec nepokúsiť.


Vyplnenie skúšky trvá približne 40 minút. 30 minút nahrávania a 10 minút prenosu vám zaberie menej ako hodinu.[7]

Metóda 2 z 3:Príprava pomocou kurzov a cvičných testov


Vyhľadajte si na internete vzorové testové otázky a skúšky. Vzorové otázky nájdete na oficiálnej webovej stránke IELTS: https://www.ielts.org/en-us/about-the-test/sample-test-quest questions. Na internete je k dispozícii aj množstvo cvičných testov na stiahnutie. Tieto skúšky a otázky vás oboznámia s formátom skúšky. Kľúčom k zlepšeniu vášho skóre je oboznámiť sa s typmi nahrávok a otázok, s ktorými sa budete stretávať.[8]

 • Britská rada má napríklad k dispozícii cvičnú skúšku tu: https://takeielts.britishcouncil.org/prepare-test/free-sample-tests/listening-sample-test-1/listening-section-1.


Zapíšte sa na osobný prípravný kurz. Ak sa cítite pohodlnejšie pri štúdiu v štruktúrovanom prostredí v triede, môže byť pre vás vhodný kurz prípravy na test. Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete pre osobnú výučbu, tieto kurzy môžu byť drahé. Ak máte pocit, že na úspešné zloženie skúšky IELTS potrebujete kurz, možno budete musieť stráviť nejaký čas šetrením alebo tvorbou rozpočtu.[9]

 • Napríklad oficiálny prípravný kurz na skúšku IELTS, ktorý vedie centrum anglického jazyka (ELC) v Bostone alebo Los Angeles, stojí 445 USD za týždeň a trvá 4-7 týždňov. Ak si vyberiete menej zrýchlený program (napríklad 24-47 týždňov), výučba stojí 385 USD týždenne.[10]


Ak máte obmedzený rozpočet, vyberte si online prípravný kurz. Online kurzy budú vo všeobecnosti lacnejšie (a niekedy môžu byť k dispozícii zadarmo!) ako výučba v triede. Získate však menej individuálnej interakcie s inštruktorom (inštruktormi) a spolužiakmi. Napriek tomu je to dobrá možnosť, ak máte pocit, že vám kurz pomôže vypracovať štruktúrovaný študijný plán.

 • Britská rada poskytuje prístup k bezplatnému online prípravnému semináru. Prejdite na internet a nájdite si termíny zápisu na túto triedu.
 • Budete môcť nájsť 8-týždňové online prípravné kurzy za približne 100 USD.[11]


Zakúpte si oficiálne zvukové CD IELTS a cvičné testy. Najmä ak nie ste zapísaní do triedy, je dobré zaobstarať si brožúru na prípravu na testovanie. CD obsahuje ukážky zo skúšky z počúvania. V brožúre sú uvedené aj príklady komentárov skúšajúceho k odpovediam. Prečítanie týchto komentárov vám pomôže pochopiť, čo skúšajúci hľadajú v správnej odpovedi.[12]


Simulujte prostredie testu počas cvičných testov. Vyberte si pokojné miesto, kde viete, že vás nikto nebude rušiť aspoň hodinu. Načasujte si nahrávanie tak, aby ste neprekročili hranicu 30 minút. Na konci cvičnej skúšky si nechajte len 10 minút na prenesenie svojich odpovedí do „oficiálneho“ odpoveďového hárku.[13]

Metóda 3 z 3:Počúvanie podcastov a audiokníh


Vyberte si niekoľko tém, ktoré vás zaujímajú. Bude oveľa jednoduchšie počúvať materiály v angličtine, ak budú o veciach, ktoré máte radi! Vytvorte si zoznam 5 vecí, o ktoré máte záujem sa dozvedieť. Potom si môžete vyhľadať podcasty a audioknihy o týchto 5 témach.[14]


Pozerajte televízne seriály, keď sa začnete učiť. Televízne seriály sú pre vás dobrým miestom na začiatok, pretože budete môcť odčítať z pier a mimiky tváre, čo vám pomôže pochopiť, čo sa deje. Keď sa však zlepšíte v počúvaní hovorenej angličtiny, je dobré prejsť od televízie alebo filmov. Počúvanie bez videnia je ťažšie a nechcete, aby sa vizuálna stránka stala berličkou.[15]


Nájdite si bezplatné podcasty, ktoré môžete počúvať počas cesty do práce alebo vo voľnom čase. Najlepšie na podcastoch je, že ich môžete nájsť tisíce zadarmo! Stiahnite si ich do telefónu alebo tabletu, aby ste ich mohli počúvať počas jazdy autom, vo vlaku alebo dokonca pri čakaní v rade v obchode.

 • Ak máte problém nájsť podcast, vyhľadajte si zoznamy populárnych podcastov v angličtine, napríklad o politike alebo zábave. Môžete tiež požiadať priateľov a rodinu o odporúčania.


Zakúpte si audioknihy ako dlhodobý študijný nástroj. Rovnako ako podcasty môžete počúvať audioknihy, keď ste na cestách alebo doma periete. Audioknihy môžu byť užitočnejšie ako podcasty, aby ste sa oboznámili s novou slovnou zásobou. Pomôžu vám tiež naučiť sa pravidlá anglickej gramatiky. Dokončenie jednej audioknihy vám však môže chvíľu trvať, preto si určite vyberte takú, ktorá vás nadchne![16]
Odborný zdroj
Alexander Ruiz, M.Ed.
Vzdelávací poradca
Odborný pohovor. 18. júna 2020.

 • Prejdite na internet a nájdite zoznamy populárnych audiokníh. Ak chcete, môžete si vypočuť aj „klasiku“ v anglickom jazyku, ako napr Zabiť drozda, Jane Austenová Pýcha a predsudok, alebo Toni Morrisonovej Obľúbený.

 • Počúvajte anglickú hudbu ako výzvu. Keďže samotná hudba môže zakrývať text, bude ťažké pochopiť, čo sa v piesňach deje, keď sa začnete učiť po prvýkrát. Je to však dobrý spôsob, ako si sťažovať počúvanie! Vyhľadajte si na internete texty piesní, aby ste si mohli dvakrát overiť, či rozumiete textu.[17]

  • Spievajte si, aby ste si slová skutočne zapamätali!
 • Odkazy