3 spôsoby, ako si rýchlo zapamätať slová

Rýchle zapamätanie slov je často veľmi náročná úloha. Niekedy máme zoznamy slov – napríklad zoznam slovíčok – ktoré sú také ohromujúce, že nás skôr premôže veľkosť úlohy, než aby sme venovali čas tomu, aby sme začali. Našťastie existuje niekoľko metód na rýchle zapamätanie slov, ktoré z potenciálne náročnej úlohy urobia zábavu. Nakoniec si musíte uvedomiť, že znalosť slov a slovnej zásoby nie je zlá vec – pomôže vám splniť váš cieľ a obohatí pritom váš intelekt.

Metóda 1 z 3:Používanie slovných asociácií a mnemotechnických pomôcok


Majte pred sebou vytlačené slová, ktoré si potrebujete zapamätať. Nezáleží na zdroji slovíčok – učebnica, zoznam slovíčok, ktorý vám dal učiteľ, zoznam slovíčok z internetu – pokiaľ ich máte pred sebou, aby ste mohli pracovať na ich zapamätaní. Možno si budete chcieť slovíčka aj sami napísať, aby ste si ešte viac pomohli so zapamätaním.

 • Ak sa napríklad snažíte zapamätať si zoznam slovíčok v učebnici, môžete si ich napísať rukou na list papiera.


Rozdeľte slová do menších skupín. Rozdeľte slová do menších, ľahšie zvládnuteľných skupín. Rozdelenie slov vám umožní ľahšie vytvárať slovné asociácie a mnemotechnické pomôcky na zapamätanie slov. Ak si ich chcete zapamätať v poradí, je to v poriadku – nemusíte si slová rozdeľovať na menšie skupiny.

 • Použite svoj najlepší úsudok, kedy a či budete svoj zoznam rozdeľovať a presúvať slová.


Podčiarknite prvé písmeno každého slova v skupinách. Prvé písmeno každého slova použijete na vytvorenie pamäťových pomôcok, ktoré vám uľahčia zapamätanie slov. Urobíte to dvoma spôsobmi: buď vytvoríte vetu, alebo skratku.

 • Prvé písmeno každého slova vytvorí skratku.
 • Pre poradie operácií v matematike (parentézy, exponenty, násobenie, delenie, sčítanie, odčítanie) budete mať p, e, m, d, a a s. To vám pomôže P.E.M.D.A.S.
 • Najlepšie to funguje pri zoznamoch slov, ktoré obsahujú najviac 10 slov.


Zapamätajte si skratku. Teraz strávte trochu času zapamätaním si svojej skratky (P.E.M.D.A.S.) Nemalo by to trvať príliš dlho a čoskoro si to zapamätáte. Takto by ste mohli postupovať až do konca.[1]


Vytvorte vetu, ktorú si zapamätáte na základe prvého písmena každého slova. Ak chcete urobiť ďalší krok k zapamätaniu si skupín slov, vezmite prvé písmeno každého slova (vašej skratky) a vytvorte vetu na základe týchto písmen. Urobíte to tak, že použijete ľubovoľné slovo, ktoré sa začína prvým písmenom slov v skupinách slov. Napríklad:

 • Nebudete používať pôvodné slovo, ale len iné slovo, ktoré sa začína na rovnaké prvé písmeno.
 • Ak si chcete zapamätať poradie operácií v matematike (Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, Subtraction), vezmite si P.E.M.D.A.S. a priraďovať k nim slovíčka.
 • P.E.M.D.A.S. sa dajú premeniť na „Prosím, ospravedlňte moju drahú tetu Sally“ alebo akékoľvek iné krátke vety.[2]


Preskúmajte skupiny slov, skratky a mnemotechnické pomôcky. Po zapamätaní si niekoľkých skupín slov sa zastavte a zopakujte si ich. Netrávte tým hodiny, pretože váš mozog bude pravdepodobne preťažený. Táto metóda funguje najlepšie, keď medzi jednotlivými memorovaniami poskytnete dostatok času.

Metóda 2 z 3:Vizualizácia slov


Majte pred sebou vytlačený zoznam slov, ktoré si potrebujete zapamätať. Tieto slová môžu pochádzať z učebnice, internetu alebo z podkladov, ktoré ste dostali od učiteľa. V každom prípade je najlepšie mať slovíčka priamo pred sebou, aby ste si ich ľahšie zapamätali.

 • Slová si môžete napísať aj rukou na papier, čo vám ešte viac pomôže zapamätať si ich.


Ku každému slovu nakreslite obrázok. Nakreslenie obrázka, ktorý opisuje každé slovo, vám pomôže lepšie si ho zapamätať. Dbajte na to, aby ste čo najlepšie zachovali pôvodný význam každého slova.

 • Podstatné mená môžu byť najjednoduchšie, pretože stačí nakresliť osobu, miesto alebo vec.
 • Prídavné mená budú o niečo jednoduchšie. Slová ako „veľký“ a „krásny“ sa budú kresliť pomerne ľahko.
 • Slovesá môžu byť ťažšie. Pri slove ako „asociovať“ skúste nakresliť jeho význam (spojenie medzi vecami).[3]


Vytvorte sieť slovných asociácií. Siete slovných asociácií vám pomôžu zapamätať si slová tak, že si ich spojíte s inými slovami. Toto je skvelý vizuálny spôsob rýchleho zapamätania slov a doplní iné vizuálne prístupy k zapamätaniu.

 • Napíšte slovo, ktoré si chcete zapamätať, do stredu listu papiera.
 • Nakreslite čiary smerom von od stredu, ktoré spájajú stredové slovo s ďalšími slovami, ktoré si s ním spájate. Ak je napríklad slovo „zima“, nakreslite smerom von čiaru spájajúcu ho so slovom „sneh“ a na druhej strane ďalšiu čiaru spájajúcu ho so slovom „mráz“ a ďalšiu čiaru spájajúcu ho so slovom „ľad“.“ Tento postup opakujte smerom von, kým si nebudete istí, že si to zapamätáte.
 • Nemalo by to trvať dlhšie ako 3 až 5 minút na jedno slovo.


Vytvorte obrázkový príbeh. Tvorba obrázkového príbehu je podobná tvorbe slovného alebo vetného príbehu, ale namiesto písania budete svoj príbeh kresliť. Táto metóda funguje výborne pre veľmi vizuálnych a umeleckých žiakov, ktorí by mohli byť zahltení vypisovaním slovíčok.

 • Vezmite si zoznam slov a ku každému slovu rýchlo nakreslite obrázok.
 • Ak môžete, pokúste sa zachovať pôvodný význam slova.
 • Usporiadajte obrázky tak, aby z nich vznikol príbeh, ktorý si zapamätáte.
 • Tento postup bude skvele fungovať v kombinácii so slovnými asociáciami a mnemotechnickými pomôckami.


Venujte čas preskúmaniu svojho obrázka, svojej siete a svojho príbehu. Čím viac času strávite prezeraním a premýšľaním o vizuálnych pomôckach, tým lepšie budete pripravení a tým lepšie si zapamätáte zoznam slov. Ak je to možné, rozložte si to na niekoľko dní. Prezerajte si vizuálne pomôcky, keď máte čas. Uvažujte:

 • Prezeranie si ich počas jedla.
 • Pozeranie sa na ne, keď máte prestávku medzi inými úlohami a projektmi.
 • Stráviť niekoľko minút pozeraním sa na ne a premýšľaním o nich, keď sa zobudíte a pred spaním.

Metóda 3 z 3:Používanie zvuku a hudby


Umiestnite si zoznam slovíčok, ktoré sa potrebujete naučiť, priamo pred seba. Ak budete mať zoznam slovíčok – či už pochádzajú z učebnice, internetu alebo odinakiaľ – priamo pred sebou, ľahšie si ich zapamätáte.

 • Ručné písanie zoznamu slov na hárok papiera je skvelý spôsob, ako začať proces zapamätávania.


Usporiadajte slová do podoby príbehu alebo vety. Keď máte zoznam, usporiadajte slová tak, aby ste z nich mohli vytvoriť niekoľko viet alebo príbeh. Nechcete však vytvárať len ťažkopádne vety. Zvážte:

 • Rýmovanie slov.
 • Šikovné párovanie slovíčok.
 • Tento postup funguje najlepšie, ak nemusíte vedieť slová v určitom poradí.
 • Zachováte význam každého slova.


Nájdite si zapamätateľnú melódiu, ktorá bude sprevádzať vaše slová. Nájdenie zapamätateľnej melódie, ktorá bude sprevádzať usporiadané slová, vám pomôže ľahšie si ich zapamätať. Premýšľajte o populárnych piesňach alebo piesňach, ktorých melódiu si ľahko zapamätáte. Zvážte melódie z:

 • Vaše aktuálne obľúbené popové piesne.
 • Tradičné ľudové melódie, ako napríklad „Molly Malone“ alebo „John Brown’s Body.“
 • Sľuby, hymny alebo hymny, napríklad americký sľub vernosti, hymna americkej námornej pechoty alebo Hail Britannia.


Povedzte alebo zaspievajte slová a ich význam do melódie. Po usporiadaní slov si ich nahlas povedzte. Potom zaspievajte alebo zarepujte slová. Takto ste si zobrali zoznam slov, spojili ho s melódiou a teraz máte k dispozícii vlastnú pieseň, ktorú si môžete zapamätať! Môžete si ju spievať, keď píšete test alebo sa snažíte zapamätať si zoznam slov.[4]


Zaspievajte si, zopakujte alebo prehrajte pieseň alebo melódiu. Pri každodenných povinnostiach alebo cestovaní si spievajte alebo opakujte pieseň či melódiu stále dokola. Ak ste si pieseň alebo melódiu nahrali (slová spievate/repete stále dokola), prehrávajte si ju počas odpočinku alebo dokonca spánku. Ak si ho nahráte, pustite si melódiu, rap alebo pieseň v slučke.[5]


 • Pokračujte v tomto postupe, kým sa vám nebude páčiť. Takto postupujte, kým nebudete mať pocit, že vám slová a ich významy utkveli v pamäti. Hudba je skvelou pomôckou pri zapamätávaní, preto je tak ľahké zapamätať si popové piesne. Vo výsledku by to mal byť veľmi príjemný a potenciálne príjemný spôsob, ako si urobiť prácu.
 • Odkazy