3 spôsoby, ako si skontrolovať výsledky testu SAT

Čakanie na výsledky testu SAT môže byť stresujúce. Väčšina výsledkov testu SAT sa zverejňuje tri až šesť týždňov po dátume testu. Väčšina ľudí si ich môže skontrolovať online prostredníctvom webovej stránky College Board, ale môžete dostať aj papierovú kópiu. Ak chcete skontrolovať svoje výsledky testu SAT, skontrolujte si ich online alebo počkajte na výsledky poštou. Keď dostanete svoje výsledky, zistite, aký je váš celkový počet bodov, počet bodov za jednotlivé čítanie a počet bodov za matematiku.

Metóda 1 z 3:Prístup k výsledkom testu SAT


Získajte prístup k svojim výsledkom online. Väčšina ľudí má prístup k výsledkom testu SAT online prostredníctvom webovej stránky College Board. Musíte mať účet na College Board, ktorý môžete získať bezplatne. Dostanete e-mail s upozornením, keď budú vaše výsledky SAT k dispozícii na zobrazenie.[1]

 • Ak si chcete vytvoriť konto, kliknite na odkaz „zaregistrovať sa“ na hlavnej stránke webovej stránky College Board. Potom im povedzte, že ste študent. Budete musieť poskytnúť základné informácie, ako je vaše celé meno, dátum narodenia, názov školy a e-mailová adresa. Budete si tiež musieť vybrať jedinečné používateľské meno a heslo.


Vyžiadajte si papierové skóre. Ak sa zaregistrujete na test SAT poštou, dostanete papierovú kópiu výsledkov, ak nemáte účet College Board. Ak sa zaregistrujete na test SAT online, musíte im oznámiť, či chcete okrem online správy získať aj papierové skóre.[2]


Získanie skóre telefonicky. Výsledky testu SAT môžete získať aj telefonicky na zákazníckom servise. Zavoláte na zákaznícky servis College Board a poskytnete im svoje registračné číslo testu a dátum narodenia. Registračné číslo nájdete na vstupnom lístku na test SAT.[3]

 • Za telefonický prístup k výsledkom budete musieť zaplatiť poplatok. To znamená, že musíte zástupcovi zákazníckeho servisu poskytnúť informácie o svojej kreditnej karte.


Počkajte až mesiac. Sprístupnenie výsledkov testu SAT môže trvať až mesiac. Keď sa prihlásite na termín testovania, pripravte sa na to, že na svoje skóre budete čakať až 30 dní. Napríklad v prípade testu z 11. marca môže byť test k dispozícii približne 13. apríla.[4]

 • College Board zvyčajne uvádza, kedy môžete očakávať svoje výsledky v časti webovej stránky SAT. (Ak už máte konto College Board, môžete dostať e-mail od College Board, keď budú vaše výsledky zverejnené.)


Identifikujte dôvody pre neskôr dostupné skóre. V niektorých prípadoch sa výsledky môžu oneskoriť približne o týždeň. V deň, keď sú výsledky k dispozícii, dostanete správu, v ktorej vám bude povedané, aby ste si ich neskôr znova overili. K tomu dôjde, ak ste robili opravný test alebo ak v odpoveďovom hárku chýbali informácie. Môže sa to stať aj vtedy, ak sa informácie na odpoveďovom hárku líšia od vašich registračných údajov alebo ak bol váš odpoveďový hárok doručený neskoro.[5]

Metóda 2 z 3:Kontrola celkového skóre


Prihláste sa na webovú stránku. Prejdite na webovú stránku College Board a prihláste sa pomocou svojho používateľského mena a hesla. Na webovej stránke by malo byť uvedené niečo ako „výsledky testov sú v.“ Po prihlásení sa ako prvé zobrazí najnovšie skóre.[6]


Kliknite na odkaz „Získajte svoje výsledky“. Keď sa prihlásite na stránku, na hlavnej stránke sa zobrazí informácia, že výsledky testu SAT sú k dispozícii. Zobrazí sa odkaz s nápisom „Get Your Scores“ (Získajte svoje výsledky). Kliknutím na tento odkaz sa dostanete k svojim výsledkom.[7]

 • Ak boli výsledky zverejnené nedávno, v hornej časti stránky sa objaví upozornenie a odkaz „Zobraziť vaše výsledky“. Môžete použiť aj tento odkaz.


Zobrazte si svoje výsledky. Najnovšie skóre testu SAT bude na vrchu. Na obrazovke sa zobrazí dátum, kedy ste test písali, celkové skóre a potom vaše rozdelené skóre z čítania a písania a z matematiky.[8]

 • Celkové skóre je skóre, ktoré ste získali po sčítaní dvoch samostatných častí testu SAT.
 • Skóre za čítanie a písanie je len vaše skóre za danú časť. Skóre z matematiky je len skóre za danú časť.

Metóda 3 z 3:Vyhodnotenie ďalších relevantných informácií


Overte si svoju pripravenosť na vysokú školu. Keď kliknete na „zobraziť podrobnosti“, môžete si pozrieť rôzne špecifické prehľady na základe vášho skóre na SAT. Prvá vec, ktorú môžete vidieť, je vaša pripravenosť na vysokú školu na základe výsledkov z jednotlivých predmetov. Skóre bude na riadku rozdelenom na červenú, žltú a zelenú časť. Vaše skóre bude odrážať vašu pripravenosť na vysokú školu.[9]

 • Zelená oblasť znamená, že ste splnili alebo prekročili referenčnú hodnotu a ste na dobrej ceste k pripravenosti na vysokoškolské štúdium. Test vám ukáže minimálne skóre na splnenie referenčnej hodnoty.
 • Červená alebo žltá farba znamená, že ste nedosiahli požadovanú úroveň.


Vyhodnoťte svoje skóre. Keď si skontrolujete svoje skóre, môžete okamžite zistiť, či ide o zlé, dobré alebo výborné skóre. Váš výsledok testu SAT obsahuje národné percentilové poradie. Vďaka tomu viete, koľko účastníkov testu dosiahlo lepšie skóre ako vy. Priemerné skóre 50. percentilu je 1060, takže niekde okolo tohto skóre je priemerné dobré skóre.[10]

 • Čokoľvek nad 1060 bodov vás posunie od priemerného k výbornému. Napríklad výsledok 1190 bodov vás zaradí na 73. percentil a výsledok 1290 bodov vás zaradí na 86. percentil.
 • Niektoré vysoké školy majú stanovené minimálne požiadavky na skóre SAT, podľa ktorých tiež môžete určiť, či je vaše skóre dostatočné alebo nie.

 • Určite svoje superskóre. Niektoré vysoké školy vám umožňujú použiť superskóre. Superskóre je kombinácia vašich najvyšších výsledkov z čítania a matematiky z rôznych testov. Ak ste napríklad absolvovali test SAT v troch rôznych termínoch, môžete si vybrať dva najvyššie výsledky, aby ste dosiahli celkové skóre.[11]

  • Ak chcete určiť svoje superskóre, pozrite si všetky výsledky testu SAT na webovej stránke rady vysokých škôl. Potom vyberte najvyššie skóre v čítaní a najvyššie skóre v matematike. Sčítajte ich spolu. To je vaše superskóre.
  • Väčšina vysokých škôl bude brať do úvahy superskóre, ale niektoré nie. Predtým, ako si urobíte skúšku SAT viackrát, aby ste sa pokúsili získať superskóre, uistite sa, že vysoké školy, na ktoré sa hlásite, to umožňujú.
 • Referencie