3 spôsoby, ako si uctiť Boha

Uctievanie Boha môže vyzerať rôznymi spôsobmi v závislosti od vášho pôvodu a životného štýlu. Existuje mnoho spôsobov, ako si uctiť Boha; pomôže ti však, ak si vytvoríš dobrý zvyk postupovať pokorne, nebyť videný, keď slúžiš druhým, byť štedrý a žiť v jednote.

Kroky

Začnite si Boha uctievať bázňou a úctou: To zahŕňa aj strach z toho, že sa mu nepáči, Nech sa celá zem bojí Hospodina, nech si ho ctia všetky národy sveta., od izraelského žalmistu (Žalm 33, 8)[1]

Uvedomte si, že „sláva, chvála, povesť, vyznamenanie“ sú slová, ktoré sú synonymom slova „česť“.

 • Spievajte o jeho spôsoboch, ako si uctiť Boha. Nech spievajú o Hospodinových cestách, lebo Hospodinova sláva je veľká. (Žalmy 138, 5)

Česť Bohu prostredníctvom „lásky“, napríklad na súde sa budú pýtať: A kedy sme ťa videli, že si cudzinec a prijali sme ťa, alebo že si nahý a obliekli sme ťa? A keď sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?[2]

 • A Kráľ im odpovedal: „Veru, hovorím vám: Koľko ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, toľko ste urobili mne.‘

Metóda 1 z 3: Uctievanie Boha

Uctievanie, nech ste kdekoľvek. Môžete venovať časť alebo celú miestnosť svojho domu ako miesto modlitby a uctievania. Napríklad nie ste nútení chodiť na bohoslužby s ostatnými. Namiesto toho môžete často uctievať doma, sami alebo s ostatnými. Vaše uctievanie môže zahŕňať sviečky, kadidlo a prípadné obrazy alebo sochy s duchovným významom pre vašu vieru.

 • V závislosti od toho, ku ktorej viere patríte, môžete na tomto mieste nahradiť predmety svojej viery. Okrem toho, ak nemáte náboženstvo, môžete si vybrať predmety, ktoré majú pre vás význam alebo zmysel, a umiestniť ich do svojej svätyne.
 • Uctievanie doma môže byť dobrou praxou na udržanie zdravého modlitebného života. Svoj bohoslužobný priestor môžete jednoducho využiť na každodennú modlitbu alebo meditáciu.

Stretávať sa na mieste uctievania. Pozvite ostatných, aby sa podelili, a komunikujte s ľuďmi v tradíciách vašej viery. Uctievanie s ostatnými môže posilniť váš pocit úcty. Úcta je pocit našej malosti tvárou v tvár veľkému zámeru, bytosti alebo prítomnosti. [3]

 • Ľudia, ktorí prežívajú väčšiu úctu k stvoreniu, môžu byť náchylnejší pomáhať druhým a zapájať sa do práce pre dobro skupiny. [4]
 • Mnohé miesta bohoslužieb majú krásne, obdiv vzbudzujúce umenie a učenie. Často obsahujú a učia symboly viery, ktoré predstavujú významné učenie. A, spoločenstvo s ľuďmi na mieste stretnutia.

Praktizujte návyky modlitby a meditácie. Modlitba a meditácia vám môžu pomôcť regulovať vaše negatívne emócie. Modlitba môže pôsobiť ako neviditeľná sociálna opora, ktorá pomáha posilňovať pozitívny obraz seba samého. [5]

 • Ak praktizujete modlitbu, modlite sa kdekoľvek a kedykoľvek alebo si nájdite tiché miesto a čas na rozhovor s Bohom o svojich starostiach a veciach vo svojom živote, za ktoré ste vďační.
 • Zvážte vedenie modlitebného denníka. Keď si vediete denník, umožňuje vám to triediť emocionálnu bolesť vo vašom živote a orientovať sa na veci, ktoré sú pre vás dôležité. Štúdie ukazujú, že pacientom so život ohrozujúcimi chorobami fyzicky a emocionálne prospelo pravidelné vedenie denníkov o ich stresujúcich zážitkoch. [6]
  Dôveryhodný zdroj
  Americká psychologická asociácia
  Vedúca vedecká a profesijná organizácia licencovaných psychológov
  Prejsť na zdroj
 • Pravidelne praktizujte modlitbu, meditáciu a duchovnú všímavosť. Tieto si vyžadujú, aby ste sa upokojili a sústredili myseľ, aby ste prestali s náhodnými myšlienkami a nasmerovali spojenie s väčšou prítomnosťou.

Metóda 2 z 3: Služba druhým

Robte drobné, ale užitočné veci pre druhých dobrovoľne, nie pre pozornosť alebo pozornosť. Môžete si uctiť Boha tým, že budete v každodennom živote nenútene konať dobré skutky pre druhých. Pomoc druhým môže navyše pomôcť zvýšiť vaše celkové uznanie, radosť, osvietenie a kvalitu života. Obmieňajte malé, milé veci, ktoré robíte pre druhých, aby to pre vás bolo stále nové. Ako môžeš postaviť potreby druhých na rovnakú úroveň so svojimi a vyhnúť sa naliehaniu na drobné túžby a sťažnosti, aby si žil pokornejší život, navonok aj vo vnútri, na úctu druhým a Bohu?[7]

 • Dajte prednosť autu, aby sa mohlo zaradiť do premávky, a zaraďujte sa postupne, nie na doraz
 • Pripravte jedlo/obed pre hladného človeka, nielen pre priateľa alebo člena rodiny
 • Usmievajte sa, nie hrdo, ako pekne držíte niekomu dvere otvorené
 • Buďte produktívnym a premýšľavým spolupracovníkom, nie chválenkárskym
 • Poskytnite človeku v núdzi nejaké oblečenie alebo inú potrebnú vec

Staňte sa dobrovoľníkom v organizácii alebo skupine, ktorá pomáha ľuďom. Venujte čas tomu, aby ste sa uistili, že ste našli dobrého dobrovoľníka, ktorý sa k vám hodí. Pozrite sa na dobrovoľnícku prácu, ktorá sa zhoduje s vašimi záujmami. Môžete vyskúšať miestne bohoslužobné alebo charitatívne miesta, alebo použiť Žlté stránky v časti „Dobrovoľnícke centrum“ alebo „Informačné centrum pre dobrovoľníkov“, prípadne sa môžete pozrieť na internetovú stránku Volunteermatch.org alebo 1-800-volunteer.org nájsť príležitosti v oblastiach vo vašom okolí. Zvážte nasledujúce typy dobrovoľníctva: [8]

 • Doučovanie alebo dobrovoľnícka práca v škole.
 • Prekladanie pre imigrantov, ak hovoríte iným jazykom
 • Trénovanie tímu, ak sa venujete športu
 • Upratovanie a práca v miestnom parku alebo v útulku pre voľne žijúce zvieratá
 • Práca v miestnej nemocnici, domove dôchodcov alebo na klinike
 • Volajte ľuďom na zbierky z domu

Nezaväzujte sa príliš! Prílišné angažovanie sa v pomoci druhým je stresujúce a poškodí vašu schopnosť dobre slúžiť druhým. Chcete byť schopní robiť dobré veci pre druhých s dobrým prístupom. Predtým, ako sa zaviažete niečo urobiť, zvážte, či na to máte čas.

 • Ak ste sa už zaviazali, zvážte dokončenie časti práce a potom sa zapojte do ďalšieho úsilia. Otvorene komunikujte o tom, čo sa s vami deje. Ľudia pochopia, že ostatní sú zaneprázdnení a budú vás rešpektovať, ak s nimi budete úprimne komunikovať.
 • Nebojte sa vrátiť k dobrovoľníckej činnosti pre tú istú organizáciu, keď budete mať čas sa jej opäť venovať. Ak ste si museli dať prestávku, vráťte sa k dobrovoľníckej práci.

Požiadajte niekoho, aby s vami vykonával dobrovoľnícku prácu. Robenie vecí s inými často pomáha poskytnúť motiváciu, ktorú budete potrebovať, aby ste prácu, ktorú chcete robiť, dotiahli do konca. Okrem toho vám ako priateľovi môže pomôcť zblížiť sa s pracovnými skúsenosťami, ktoré budete mať, a s novými ľuďmi, ktorých môžete stretnúť.

 • Zvážte vykonávanie dobrovoľníckej práce s rodinou, manželským partnerom alebo druhou dôležitou osobou. Tento druh práce by mohol pomôcť dodať vašim vzťahom zdravú perspektívu a môže pomôcť vytvoriť zmysel pre cieľ mimo vás samých.

Metóda 3 z 3: Konanie s pokorou

Prijmite svoje možnosti a obmedzenia. Buďte aktívni v tom, kým môžete byť a kým ste. Čím menej sa musíte dokazovať druhým, tým viac môžete ctiť Boha. Keď zažijete konflikt s druhými, prevezmite svoju zodpovednosť. Poznanie svojich chýb a ich prijatie vám tiež umožní učiť sa zo svojich chýb a rásť. Takéto správanie pomáha budovať silné sociálne väzby [9]

 • Ak sa napríklad váš priateľ na vás hnevá, že ste prišli neskoro, nebráňte sa. Povedzte im: „Ospravedlňujem sa, chcem si viac všímať svoj čas.“
 • Vidieť a vlastniť svoje problémy môže spôsobiť, že sa vám budú zdať menej obávané a bude ich možné prekonať. Tento pozitívny postoj vám môže pomôcť urobiť pozitívne zmeny vo vašich zvykoch.

Odpustite a dajte ľuďom viac milosti, než si zaslúžia, než chcete, aby vám dali oni alebo Boh. Prijmite a nezaoberajte sa svojou alebo cudzou chybou, ale sústreďte sa na konkrétne veci, ktoré môžete urobiť, aby ste poskytli spásnu Božiu milosť a boli zlepšením života konkrétnym spôsobom, pokiaľ máte možnosť.

Menej často myslite na seba. Vyzbrojte sa láskavosťou, správnosťou, pokorou, milosťou a pokojom, nepodvádzajte ani nepodvádzajte, ale milujte napredovanie druhých a ich dobré známky. Menej sa starať o seba, vďaka čomu je človek schopný byť lepšie prepojený s ostatnými. Odkladanie seba samého v prospech druhých a nevyžadovanie dokonalosti ani od seba samého ctí Boha prostredníctvom služby jeho stvoreniu. [10]

Ukážte, že ste vďační. Vďačnosť vytvára pocit, že máte prospech z iných ľudí a z vecí, ktoré robia a hovoria. Keď si lepšie uvedomíte svoju vlastnú závislosť od ľudí. Poďakujte ľuďom a prijmite ich dôležitosť a podeľte sa o všetku nádej, pokoj a iné zdroje, ktoré máte, tým viac si budete môcť uvedomiť, že to nie je všetko o vás.

 • Veďte si denník vďačnosti; táto prax môže zlepšiť vašu psychickú pohodu. Napíšte si aspoň tri veci, za ktoré ste vďační. A denne si písať vďačnosť. [11]

Povzbudzujte druhých k zdieľaniu a robte to, čo je vašou úlohou, aby ste sa vyhli sebastredeniu, ale aby ste boli otvorení rastu a zdieľaniu posilnenia, nie zbytočným nátlakom, požiadavkami alebo ovládaním druhých. [12]
Keď sa oslobodíte od toho, aby ste boli stredobodom pozornosti, môžete pracovať na posilnení postavenia druhých a odoprieť si niektoré výsady/výhody. Posilňovanie druhých vytvára silnejšie spoločenstvo, ktoré je schopné lepšie pracovať na spoločnom dobre. Môžete sa stať silným vodcom, keď viete, ako účinne budovať v druhých pocit úspechu.

 • Niektorí z najvplyvnejších ľudí, ktorí žili, boli duchovní vodcovia, napríklad Budha, Gándhí, Ježiš Kristus, Martin Luther King a Mohamed.

Vyhýbajte sa správaniu s právom, ako je očakávanie, že budete odmenení, poďakovaní alebo pochválení za dobré činnosti. Správanie sa oprávnene znamená, že človek dáva najavo, že by mal dostať určité veci za to, že sa mu darí. Ak má človek pocit, že si veci zaslúži, ale nedostáva ich, skončí to tak, že je urazený alebo zatrpknutý. Je ťažké mať dobrý postoj a milovať druhých, keď je človek zatrpknutý, pretože je zaseknutý v myslení na veci, ktoré nemá.

 • Ak nemáte pocit, že vám niekto niečo dlhuje, môžete slobodnejšie pracovať pre druhých bez toho, aby ste za to očakávali veci na oplátku.

Praktizujte službu, pomáhajte slabším a nehľadajte ani sa nestarajte o pôsobivosť či nereálnu, „vzostupnú mobilitu“ alebo klamlivé bohatstvo pre Čo by človeku prospelo, keby získal Svet, ale stratil svoju dušu? Netrápte sa svojimi neúspechmi, ale urobte ich dočasnými a hneď pokračujte vo svojich úspechoch. Namiesto osočovania a zdieľania podráždenia sa zamerajte na to, aby ste dobre pracovali a menej sa o seba starali. Sústreďte sa teda viac na širší obraz a vzájomnú pomoc prostredníctvom služby – a uctievajte Boha službou obyčajným alebo chudobným ľuďom. [13]

Predpokladajte, že nemáte všetky odpovede. Ľudia, ktorí sú pokorní, sú často tolerantnejší voči ostatným. Pokorní ľudia nemusia byť agresívni alebo sa brániť svojmu presvedčeniu. Byť trpezlivý a počúvať iné názory a myšlienky, aj keď prežívate ťažkosti, môže uctiť Boha pokojom a láskavosťou. Umožní vám to posilniť sa a naučiť sa viac o Bohu a o sebe samom.

Nechajte pokoj a dobré veci, ktorým nemusíte rozumieť alebo sú mimo vašej kontroly.

 • Ustupte z cesty Božiemu dielu tým, že budete pracovať pre dobrovoľné spoločenstvo, a to aj prostredníctvom individuálneho úsilia a v skupinách, napríklad na miestach bohoslužieb.
 • Očakávajte a oceňujte vedomosti iných vo viere, ktoré sa viac či menej líšia od vašich skúseností, úspechov, odborných znalostí alebo štúdia.

  • Uctievajte Boha tým, že dobrú vieru a dobrú vôľu odmeňujete láskavosťou a úprimnou sústrasťou v smútku a blahoželaním v dobrých časoch.
  • Uctievajte Boha tým, že si ctíte druhých ľudí, že prijímate, kto a čo sú a môžu ponúknuť, tešíte sa z času stráveného s druhými v spoločenstve.
 • Odkazy