3 spôsoby, ako si udržať motiváciu k štúdiu

Pustili ste si svoj obľúbený playlist, pripravili ste si študijné materiály a dali ste do toho všetko – 30 minút. Hoci ste začali, nedokážete v sebe nájsť motiváciu pokračovať v štúdiu. Motiváciu pri štúdiu si môžete udržať tak, že si vytvoríte zmluvu, budete sa venovať štúdiu mimo rámca a zbavíte sa rušivých vplyvov.

Metóda 1 z 3:Vytváranie študijnej zmluvy


Stanovte si cieľ. Ak chcete vytvoriť trvalú motiváciu, jasne si definujte svoje ciele pri štúdiu. Ak máte jasno v tom, čo sa snažíte urobiť, je pravdepodobnejšie, že to skutočne urobíte. Napíšte si na chvíľu svoje študijné ciele. Buďte čo najkonkrétnejší.[1]

 • Používajte metódu cieľov SMART, ktorá spočíva v stanovení cieľov, ktoré sú konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, realistické a časovo ohraničené. S ohľadom na to by ste si mohli stanoviť cieľ prečítať si, urobiť si poznámky a vytvoriť študijnú príručku ku kapitole počas víkendu.
 • Premýšľajte o vytvorení študijného plánu, ktorý môže obsahovať vaše ciele a zahŕňať aj plánované prestávky. Tento plán môžete dodržiavať tak, že si nastavíte budíky na telefóne alebo požiadate člena rodiny alebo kamaráta na štúdium, aby vás kontroloval.
 • Ďalšou možnosťou stanovenia cieľov môže byť vytvorenie plánu pre dlhodobejší cieľ, napríklad štúdium, aby ste sa dostali na postgraduálne štúdium alebo na medicínu. Takýto cieľ môže vyžadovať viac času, ale stále má rovnaké základné zložky.


Pridajte atraktívne odmeny. Po definovaní cieľov si stanovte odmeny, ktoré vás budú motivovať k štúdiu. Najlepšie to funguje tak, že si svoje väčšie ciele rozdelíte na uskutočniteľné časti. Potom sa odmeňte niečím, čo vás motivuje.[2]

 • Na základe vyššie uvedeného príkladu sa napríklad môžete odmeniť hodinovou prestávkou, ktorú strávite s priateľmi po dokončení časti čítania, ktorú ste si dali za cieľ.


Podpíšte sa svojím menom. Jednoduchý akt podpísania sa na zmluvu vás posilňuje v jej plnení. Stáva sa to preto, lebo váš podpis je spojený s vašou identitou ako osoby. Podpíšte zmluvu, aby ste preukázali, že rozumiete jej podmienkam a plánujete ich dodržiavať.[3]


Umiestnite ju na dohľad počas štúdia. Ďalej sa stimulujte k dodržiavaniu zmluvy tým, že ju umiestnite na dohľad od svojho študijného priestoru. Môžete si ho jednoducho umiestniť do vrecka priečinka alebo zakladača, prípadne ho pripnúť na nástenku nad pracovným stolom. Keď budete mať túto vizuálnu pripomienku, pravdepodobne vás to bude lákať, aby ste svoje ciele dotiahli do konca.[4]


Vytrvajte vo svojom pláne, aj keď vás to odrádza. Keď si vypracujete študijnú zmluvu, snažte sa ju dodržiavať. Keď študujete náročné predmety, môže vás odradiť, ak nerozumiete pojmom alebo ak sa vám zdá, že je toho príliš veľa.[5]

 • V týchto chvíľach si urobte prestávku a robte niečo príjemné, napríklad pozerajte film. Potom pokračujte tam, kde ste v študijnom pláne skončili.
 • V prípade potreby vám môže pomôcť aj pomoc inštruktora, spolužiaka alebo tútora.

Metóda 2 z 3: Urobte to zaujímavým


Zahrajte si to. Hranie rolí na študijný obsah vás môže motivovať k ďalšiemu štúdiu. Navyše hranie rolí môže ponúknuť bohatšie pochopenie predmetu na rozdiel od jednoduchého čítania alebo zapamätania si kľúčových dátumov alebo pojmov.[6]

 • Využite svoju kreativitu a vymyslite spôsob, ako si zahrať na svoje štúdium. Pozvite k sebe niektorých spolužiakov – nezabudnite sa držať úlohy.
 • Ak sa napríklad učíte o vojne v histórii, môžete si zahrať jednu z kľúčových bitiek.


Nakreslite obrázky. Váš inštruktor vám možno neodporúča čmáranie počas vyučovania, ale táto činnosť vám môže pomôcť aj mimo triedy. Nakreslenie vášho predmetu môže skutočne viesť k zachovaniu väčšieho množstva informácií. Čmáranie počas čítania navyše spríjemňuje túto úlohu.[7]


Vytvorte si pieseň. Ďalším spôsobom, ako si spestriť čas štúdia, je spievať o téme. Možno si vytvoríte pesničku na vysvetlenie pravidiel jazykovedy alebo matematiky. Alebo by ste sa mohli pri štúdiu posunúť ďalej a pri učení sa o presvedčivých argumentoch v reči vytvoriť džingel.[8]
Dôveryhodný zdroj
Edutopia
Vzdelávacia nezisková organizácia zameraná na podporu a oslavu inovácií v triede
Prejsť na zdroj


Pozrite si príslušné videá na YouTube na danú tému. Pravdepodobne sledujete videá na YouTube, aby ste sa naučili nové zručnosti alebo aby ste sa zasmiali. Pri štúdiu môžete využiť aj tento druh médií. Učenie sa tak môže stať pútavejším. Navyše môžete dokonca nájsť nový pohľad na danú tému.[9]

Metóda 3 z 3: Odstránenie rozptyľovania

Nastavte sa na správnu náladu. Predtým, ako začnete, urobte čokoľvek, čo vám pomôže uvoľniť sa a vyčistiť si hlavu. Môžete vyskúšať niekoľko strečingov alebo ľahkých cvičení, dýchacích techník, niekoľko minút meditovať alebo si jednoducho zoradiť zoznam skladieb, ktoré vám pomáhajú pri štúdiu. Počas tohto času si tiež môžete v hlave prejsť, aké sú vaše zámery pre toto študijné stretnutie.


Stanovte si s priateľmi hranice. Ak vás vaši priatelia otravujú s vysedávaním, bude ťažké dodržiavať študijné plány. Stanovte si s kamarátmi pevné hranice, kedy a ako dlho sa budete učiť, a neprestávajte.[10]

 • Môžete napríklad povedať: „Prepáčte, chlapci, ale dnes sa naozaj musím učiť francúzske slovíčka.“ Ak sa vám to nepodarí, môžete sa. Nebudem môcť hovoriť ani sa stretávať. zajtra si na teba nájdem čas.
 • Ak sa vás snažia presvedčiť, aby ste vynechali štúdium, povedzte: „Štúdium je teraz mojou najvyššou prioritou. Dúfam, že to pochopíte.“


Prepnite svoj telefón do režimu „nerušiť“. Ak má váš telefón režim „nerušiť“, nastavte ho počas štúdia. Pomôže vám to udržať si motiváciu pri štúdiu tým, že stlmí všetky neurgentné hovory a vybrané oznámenia.

 • Ak váš telefón nemusí byť zapnutý na prijímanie dôležitých hovorov, vypnite ho. Čím menej rušivých elementov máte, tým lepšie.[11]

 • Prejdite do prostredia založeného na štúdiu. Ak vaša izba na internáte alebo spálňa neprispieva k efektívnym študijným návykom kvôli rozptyľovaniu, môže byť dobrým nápadom presťahovať sa do nového prostredia. Byť v správnom prostredí znamená, že vás bude menej rozptyľovať a budete mať väčšiu motiváciu dodržiavať študijný režim.[12]

  • Vyskúšajte miestnu knižnicu alebo kaviareň. Vezmite si so sebou slúchadlá a nalaďte si stanicu s klasickou hudbou, aby ste ozvučili ostatných okolo seba.
 • Odkazy