3 spôsoby, ako si užiť štúdium prírodných vied

Prírodné vedy sú tradične vnímané ako súbor ťažkých predmetov pre študentov, ale v skutočnosti sú široko použiteľné v každodennom živote a je čoraz dôležitejšie, aby ste im rozumeli. Pochopenie vedy vám pomôže lepšie porozumieť svetu okolo vás a veda môže byť dôležitou súčasťou vášho vzdelávania až po vysokú školu. Mnohí ľudia dokonca vyhľadávajú kariéru vo vede. Učenie sa vedeckým pojmom prostredníctvom tvorivých, praktických skúseností v triede a domácich pokusov a skúmaní vám môže pomôcť lepšie si tento predmet užiť a pochopiť ho.

Metóda 1 z 3: Učenie v triede


Zahrajte si vedecké hry. Porozprávajte sa s učiteľom o vedeckých hrách, ktoré môžete hrať so spolužiakmi, aby ste sa naučili a pomohli si upevniť vedecké pojmy. Môžete si vymyslieť vlastné hry alebo si nejaké kúpiť na internete či priamo v obchode so vzdelávacími pomôckami.

 • Pomôžte si upevniť základné pojmy a slovnú zásobu pomocou krížoviek, ktoré sa dajú ľahko stiahnuť online.
 • Vytvorte stolovú hru s vedeckými zaujímavosťami a položte otázky, ako napríklad „Aké sú stavy hmoty?“ „Ako sa nazývajú vzácne plyny?“ alebo čokoľvek, čo sa týka toho, čo študujete na hodine.


Vytvorte si skupinu. Skúste vytvoriť klub alebo skupinu, ktorá sa bude stretávať raz alebo dvakrát týždenne pred školou alebo počas obeda a venovať sa aktivitám súvisiacim s vedou. Využite ju ako formu skupinového štúdia.

 • Využite čas v klube na hranie vedeckých hier, sledovanie dokumentárnych filmov a skúšanie rôznych experimentov.
 • Usporiadajte súťaže medzi členmi klubu alebo sa ako tím zúčastnite na podujatiach, ako je napríklad vedecká olympiáda.[1]
 • Opýtajte sa svojho učiteľa prírodovedných predmetov, či by bol ochotný dohliadať na váš krúžok.


Vykonávajte experimenty. Jednoduché experimenty, ako je napríklad výroba sopky z papiera alebo karteziánskeho potápača, si ľahko urobíte doma vo voľnom čase. Zložitejšie experimenty môžete realizovať v rámci triednych projektov a vedeckých veľtrhov.

 • Pracujte s predmetom, ktorý je pre vás významný. Ak sa zaujímate napríklad o meteorológiu, mohli by ste si vytvoriť mrak vo fľaši.
 • Pýtajte sa sami seba „Prečo?“ časté otázky. Vyhľadajte si informácie o tom, aké výsledky chcete vidieť, a spýtajte sa sami seba: „Prečo môj experiment priniesol tieto výsledky a nie predpokladané výsledky??“
 • Postupujte podľa vedeckej metódy. Ak robíte pokus na hodine alebo na vedeckej výstave, je dôležité dodržiavať vedeckú metódu, aby ste mohli svoj pokus správne zaznamenať a uviesť v správe. Nezabudnite k svojim metódam pripojiť základný výskum, hypotézu a analýzu.[2]


Nakreslite obrázok. Ak sa učíte vizuálne, premeňte svoje štúdium na umenie. Nakreslite si obrázky a schémy, ktoré vám pomôžu sledovať učebnú látku, a použite ich na doplnenie poznámok.

 • Buďte podrobní a uveďte označenia. Ak napríklad kreslíte rastlinnú bunku, identifikujte chloroplast, jadro, mitochondrie, ER, vakuolu, Golgiho teliesko, bunkovú stenu atď. Uistite sa, že existujú informácie, ktoré zodpovedajú vizuálnym informáciám.
 • Buďte farební. Ukázalo sa, že tvorivosť pomáha študentom aktívne sa zapojiť do procesu učenia.[3]
  Buďte kreatívni a farební pri kreslení, aj keď sa to presne nezhoduje s modelmi v učebniciach.


Učte sa pomocou 3D modelov. Používajte interaktívne 3D modely tém, ako sú molekuly, orgány alebo slnečná sústava.

 • Spýtajte sa učiteľa, či má trieda k dispozícii nejaké modely. Ak nie, vytvorte si vlastné. Na internete nájdete množstvo výukových materiálov a návodov na vedecké modely typu „urob si sám.
 • Použite svoje poznámky a nákresy, ktoré vám pomôžu rozobrať modely, identifikovať ich súčasti a opäť ich zložiť.
 • Otestujte sa, či dokážete pomenovať a opísať jednotlivé súčasti modelu. Skúste hodiť všetky kúsky do vrecka, vytiahnuť jeden po druhom a vymenovať všetky informácie, ktoré o danom kúsku viete.


Používajte mnemotechnické pomôcky. Uľahčite si zapamätanie faktov pomocou malých pamäťových trikov, rýmovačky alebo skratky. Majú vám pomôcť zapamätať si mätúce pojmy, zložité termíny a ťažko zapamätateľné fakty.[4]

 • Napríklad HOMES je skratka pre 5 veľkých jazier (Huron, Ontario, Michigan, Erie, Superior).
 • Táto mnemotechnická pomôcka by vám mohla veľmi pomôcť pri zapamätaní si planét slnečnej sústavy: (Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún).
 • Buďte kreatívni a zábavní, ako len chcete, pokiaľ sa fakty dajú ľahko zapamätať.


Nájdite príklady z reálneho sveta. Veda sa stáva zmysluplnejšou, keď pochopíte, ako ovplyvňuje váš každodenný život a okolitý svet.

 • Prepojte základné experimenty s príkladmi z reálneho sveta. Ak napríklad robíte demonštráciu, ktorá ukazuje, že ropa je ľahšia ako voda, spojte ju s diskusiou o únikoch ropy a o tom, aký vplyv môže mať plávajúca ropa na životné prostredie.
 • Zapojte sa do svojho okolia identifikovaním nebezpečenstiev v miestnom prostredí. Využite stúpajúcu hladinu morí alebo extrémne búrky na to, aby ste sa naučili niečo o vede o Zemi a zmene klímy. Ak sa nachádzate v oblasti ohrozenej zemetrasením, využite to na štúdium tektoniky dosiek.[5]
 • Spojte chémiu so štúdiom životného prostredia testovaním vzoriek miestnej vody a pôdy.
 • Ochutnajte kyslejšie a zásaditejšie potraviny, aby ste zistili, aký vplyv má chémia na to, čo jete.

Metóda 2 z 3: Štúdium doma


Začnite skoro. Niektoré výskumy naznačujú, že deti si už v materskej škole začínajú vytvárať negatívne názory na vedu.[6]
Začnite študovať vedecké pojmy už na začiatku svojho každodenného života, aby ste videli, ako sa dajú použiť a prečo sú dôležité.

 • Doplňte čas strávený v televízii o vedecké programy. Pozrite si relácie, ako napr Vedec Bill Nye, Sid the Science Kid, a Ničitelia mýtov aby vám zábavnou formou predstavil základné vedecké pojmy.[7]
 • Pýtajte sa sami seba otázky. Keď prvýkrát začínate s novým vedeckým predmetom, nie je až tak dôležité správne pochopiť pojmy, ako jednoducho podporiť kritické myslenie. Pýtajte sa sami seba otázky typu: „Prečo si myslíte, že majú žirafy dlhé krky??“ na výletoch do zoologickej záhrady alebo „Prečo voda pri mrznutí tuhne?“, keď si vyrobíte nový podnos s ľadom.
 • Pamätajte, že je v poriadku mýliť sa. Namiesto toho, aby ste si jednoducho povedali, že sa mýlite, premýšľajte nad procesom a veďte sa k novým záverom pomocou nových informácií.


Nespoliehajte sa na prílišné zjednodušenie. Nemusíte pochopiť všetky technické pojmy vedeckých procesov, ale nesnažte sa príliš zjednodušovať. Ak veci rozbijete do takej miery, že vám budú chýbať základné informácie alebo to, čo hovoríte, bude jednoducho nepresné, môžete v dlhodobom horizonte utrpieť.[8]

 • Pýtajte sa sami seba: „Zmení to koncepciu?“ skôr, ako si niečo zjednodušíte v poznámkach alebo na písomke. Pri referáte z astronómie na strednej škole nemusíte rozumieť jadrovej syntéze. Napriek tomu je tvrdenie „Slnko je guľa ohnivých plynov a kovov“ presnejšie ako tvrdenie „Slnko je ohnivá guľa na oblohe“.“


Povedzte, že neviete. Budete mať vedecké otázky, na ktoré nedokážete sami odpovedať. To je v poriadku. Povedzte učiteľovi, že neviete, ale že chcete pomôcť nájsť odpoveď.

 • Ak poviete, že neviete, posilníte tým myšlienku, že vedecké učenie nie je o memorovaní faktov, ale skôr o kritickom myslení a skúmaní.
 • Dôkladne si prečítajte učebné materiály a učebnice, aby ste zhromaždili informácie, ktoré už máte k dispozícii.
 • Ak materiály v triede neodpovedajú na otázku, vyhľadajte online zdroje, ktoré vám pomôžu vysvetliť. Môžu existovať videá, hry alebo dokonca plán vyučovacej hodiny iného učiteľa, ktorý by ste mohli použiť.
 • Požiadajte o stretnutie s učiteľom mimo vyučovania, aby vám pomohol vysvetliť daný pojem. Povedzte im: “ Chcel by som sa to naučiť, aby som lepšie pochopil obsah predmetu a predmet ako celok.“


Poznajte vedcov. Inšpirujte sa životopismi slávnych vedcov. Zistite, aký bol život týchto vedcov a čo dokázali, čo prinieslo svetu dobré veci.

 • Nájdite na úrovni triedy vhodné životopisy o slávnych vedcoch, ako sú Isaac Newton, Albert Einstein, Marie Curie, Watson a Crick a ďalší. Nájdete ich v kníhkupectvách alebo na internete.
 • Pozrite si krátke videá k tomu, čo čítate. Existuje množstvo online videí venovaných oslave veľkých vedcov. Pozrite si ich pred čítaním alebo po ňom, aby ste videli, prečo je daná osoba dôležitá aj dnes.

Metóda 3 z 3:Objavovanie prírodných vied na vlastnú päsť


Navštívte múzeá. Múzeá sú skvelým miestom, kde môžete vidieť vedu v praxi. Navštívte múzeum a strávte deň skúmaním nových pojmov.

 • Prírodovedné múzeá sú skvelým miestom, kde nájdete informácie o biológii, ekológii a paleontológii.
 • Vedecké múzeá, ako sú múzeá vedy, múzeá priemyslu, letecké a vesmírne múzeá a iné, majú často praktické exponáty, ktoré vám umožnia zúčastniť sa vedeckých procesov v akcii.
 • Planetáriá umožňujú skúmať slnečnú sústavu, hviezdy a vesmír mimo našej Zeme.
 • Akváriá oboznamujú návštevníkov s podmorskou ekológiou, ako aj s ochranou životného prostredia a morí.


Choďte do tábora. Mnohé komunity majú tábory, ktorých cieľom je podporiť záujem žiakov o predmety STEM. K dispozícii sú denné tábory, víkendové tábory, spacie tábory a možnosti pred a po škole.[9]

 • Existujú rôzne tábory pre rôzne záujmy. Existujú tábory zamerané na skúmanie techniky, ekológie, fyziky, chémie a ďalších oblastí. Preskúmajte tému, ktorá vás zaujíma.
 • Obráťte sa na miestne komunitné centrá a organizácie a zistite, či neponúkajú bezplatné alebo lacno dostupné denné tábory alebo mimoškolské programy zamerané na vedecké bádanie.
 • Informujte sa v miestnych múzeách a vedeckých inštitúciách, či ponúkajú letné a/alebo víkendové programy.
 • Pozrite si národné programy, ako je napríklad vesmírny tábor (https://www.Spacecamp.com/) alebo Šialená veda (https://www.madscience.org/).


Využívajte technológie. Technológie čoraz viac ovplyvňujú obsah a spôsoby učenia sa študentov. Používajte nové technológie, aby ste sa naučili vedecké predmety spôsobom, ktorý vám dáva zmysel.

 • Programy ako Crash Course, Khan Academy a ďalšie majú kompletný tematický obsah vrátane videí, učebných plánov a úloh online a prostredníctvom platforiem sociálnych médií, ktoré pomáhajú žiakom od základnej školy až po vysokú školu.
 • Existujú aplikácie pre smartfóny a tablety pre takmer všetky vedecké predmety, ktoré budete študovať. Aplikácie ako Project Noah a Journey North vám umožnia zapojiť sa do programov občianskej vedy priamo z vášho telefónu. Iné, ako napríklad NASA Visualization Explorer a goREACT, demonštrujú koncepty a umožňujú simulácie experimentov na telefóne, ktoré by boli v triede príliš náročné.[10]

 • Staňte sa občianskym vedcom. Zapojte sa do programu, ktorý je v súlade s tým, čo študujete v škole, a pomôžte prispieť údajmi do skutočných vedeckých štúdií na celom svete. Mnohé z týchto programov nevyžadujú žiadne záväzky, takže prispievate len vtedy, keď máte pocit, že môžete.

  • Pomôžte NASA identifikovať častice medzihviezdneho prachu pomocou programu [email protected][11]
   , alebo pracovať s programom Galaxy Zoo a klasifikovať galaxie.[12]
  • Naučte sa o syntetickej biológii hraním hier, ktoré vytvárajú stroje z našej DNA.[13]
  • Prispieť k biologickému výskumu o psoch môžete jednoducho tým, že sa budete hrať so svojím šteniatkom a svoje zistenia nahlásite do štúdie Animal Ownership Interaction Study.[14]
  • Vyhľadajte v online databázach, ako je SciStarter, projekty občianskych vedcov, ktoré sa týkajú vášho štúdia.
 • Odkazy: