3 spôsoby, ako si vyrobiť uhlomer

Úhlomery sú nástroj používaný v matematike na meranie uhlov v stupňoch. Úhlomer môžete potrebovať na vypracovanie domácich úloh alebo stavebných plánov, preto sa vám môže hodiť naučiť sa vyrobiť si vlastný. Úhlomer si môžete vyrobiť vytlačením zo šablóny alebo zložením štvorca papiera, aby ste ho mali vždy po ruke.[1]

Metóda 1 z 3:Vytlačenie uhlomeru na papier


Vezmite si ťažký alebo priehľadný papier. Nájdite kartónový papier alebo iný papier s vysokou gramážou, ktorý bude vhodný pre vašu tlačiareň. Vďaka silnému papieru bude uhlomer odolnejší. Môžete použiť priehľadný papier, aby sa uhlomer ľahšie používal na meranie.[2]

 • Pred tlačou skontrolujte pokyny tlačiarne, či môžete použiť priehľadný papier.


Stiahnite si uhlomer na vytlačenie. Stiahnite si grafiku uhlomeru na použitie. Grafiku uhlomeru na stiahnutie nájdete vyhľadaním na internete.[3]

 • Vyberte si obrázok, ktorý je veľký pre lepšiu kvalitu. Jasnosť vášho obrázka bude závisieť od veľkosti grafického súboru, hľadajte niečo aspoň 540X620.


Vytlačte grafiku uhlomeru. Pomocou tlačiarne vytlačte grafiku uhlomeru. Pred tlačou si prezrite obrázok, aby ste sa uistili, že sa vytlačí celý uhlomer.

 • Zmeňte veľkosť obrázka na požadovanú veľkosť uhlomeru. Vo všeobecnosti by mala byť rovná hrana uhlomeru v rozmedzí 3 až 6 palcov, aby boli výsledky čo najlepšie.


Vystrihnite uhlomer. Pomocou nožníc vystrihnite z papiera tvar uhlomeru. Vystrihnite stred uhlomeru.


Spodný okraj výrezu položte na jednu líniu uhla. Zarovnajte spodný okraj uhlomeru s jedným z lúčov uhla, ktorý chcete merať. Tam, kde druhý lúč uhla pretína zakrivenú časť uhlomeru, je meranie uhla.

Metóda 2 z 3:Výroba vreckového uhlomeru


Vystrihnite list papiera do štvorca. Vezmite si list papiera s rozmermi 8 ½“ x 11″, ktorý rozstrihnete na štvorec.

 • Pomocou pravítka odmerajte 8,5 palca po 11-palcovej strane a urobte si v tomto bode značku.
 • Pomocou pravítka nakreslite rovnú čiaru cez papier na značke, ktorú ste urobili.
 • Papier na tejto čiare rozstrihnite tak, aby ste získali štvorcový papier s rozmermi 8 ½ x 8 ½ palca.


Preložte papier na polovicu. Preložte ľavú stranu papiera na pravú stranu, aby sa v strede papiera vytvoril záhyb. Potom papier rozložte.

 • Okraje papiera presne zarovnajte, aby ste sa uistili, že váš prehyb je priamo v strede papiera.
 • Presnosť uhlov závisí od toho, či sú vaše záhyby ostré a presné.


Zložte pravý horný roh do trojuholníka. Vezmite pravý horný roh a preložte ho smerom nadol k nízkemu bodu na záhybe, ktorý ste urobili v strede papiera. Preložte roh smerom nadol tak, aby sa stretol so záhybom v strede papiera.

 • Roh bude približne na ⅔ vzdialenosti od stredového záhybu, ktorý ste urobili pri preložení papiera na polovicu
 • Na papieri sa tak vytvorí trojuholník, ktorý bude mať uhol 30°, uhol 60° a uhol 90°.
 • Celý horný okraj papiera prehnite smerom nadol a vytvorte nový hrot v ľavej hornej časti papiera.


Preložte pravý dolný roh nahor, aby ste vytvorili druhý trojuholník. Vezmite pravý dolný roh smerom nahor k hornej hrane prvého trojuholníka. Preložte, kým sa pravý okraj papiera nezrovná so zalomeným okrajom prvého trojuholníka.

 • Vznikne vám druhý trojuholník 30°,60°,90°.


Ľavý dolný roh preložte nahor. Vezmite ľavý dolný roh a preložte ho nahor, kým sa ľavá strana papiera nestretne s okrajom prvého trojuholníka, ktorý bol pôvodne horným okrajom papiera. Obe hrany by mali byť zarovnané.

 • Zastrčte roh pod druhý zložený trojuholník 30°, 60°, 90°.


Označte uhly na uhlomere. Strana každého iného trojuholníka vytvára iný uhol, ktorý by ste mali označiť. Položte papier na zem tak, aby najdlhšia strana smerovala nahor.[4]

 • V hornej časti uhlomeru sú dva uhly. Ľavá strana je uhol 15° a pravá strana je uhol 30°.
 • Ľavý roh uhlomeru má dva uhly. Uhol na vrchu je 45° uhol a uhol na spodku je 30° uhol.
 • Pravý roh vášho uhlomeru predstavuje uhol 60°.
 • Uhol vytvorený na pravej strane uhlomeru, kde priamka prechádza uhlomerom, je uhol 90°.
 • Ľavý dolný roh obsahuje uhol 45° vpravo a uhol 30° vľavo


Použite vreckový uhlomer. Vreckový uhlomer môžete použiť na meranie uhlov na rôznych tvaroch tak, že porovnáte uhly na tvare s uhlami na uhlomere.

 • Odhadnite stupne uhlov, ktoré spadajú medzi merania pre váš uhlomer.
 • Uhly môžete ďalej rozdeliť na menšie trojuholníky preložením trojuholníkov na polovicu.


Uhlomer položte na uhol, ktorý sa snažíte zmerať. Otáčajte uhlomer tak, aby ste uhly trojuholníkov na papieri zarovnali s uhlom, ktorý meriate.

 • Určite meraný uhol tak, že ho porovnáte s uhlami na papierovom uhlomere.

Metóda 3 z 3:Kreslenie uhlomeru


Pomocou pravítka nakreslite vodorovnú čiaru. Nakreslite na kus papiera čiaru dlhú 5 palcov. Spodný okraj papiera môžete použiť aj ako spodný okraj uhlomeru a tento krok vynechať.

 • Urobte značku presne v strede vašej priamky vo výške 2.5 palcov od koncov úsečky.


Nakreslite polkruh pomocou kompasu. Pomocou kompasu spojte hrany priamky do polkruhového oblúka.

 • Nastavte kompas tak, aby ste vytvorili kruh s priemerom 5 palcov.
 • Nakreslite polkruh spájajúci konce vašej vodorovnej čiary alebo vystredený pozdĺž spodného okraja papiera.


Preložte štvorcový kus papiera a vytvorte meranie uhlov. Pomocou papierového štvorca preložte štvorec presne na polovicu po dĺžke a pozdĺž každej uhlopriečky.

 • Kúsok papiera na origami je dobrý štvorec na použitie.
 • Dokonalý štvorec môžete vystrihnúť tak, že horný okraj papiera z tlačiarne preložíte tak, aby bol zarovnaný s bočným okrajom. Nakreslite čiaru cez spodnú časť, kde sa papier pretína, a odstrihnite spodnú časť papiera.
 • Pomocou úplne otvoreného štvorca vyznačte na uhlomere uhol 90°. Spodnú časť štvorca umiestnite pozdĺž spodnej časti uhlomeru. Zarovnajte okraj štvorca so stredom čiary a obkreslite ju pozdĺž okraja štvorca.


Označte uhly na uhlomere. Štvorec preložený na polovicu vytvára uhol 45 stupňov. Položte zložený trojuholník pozdĺž spodného okraja uhlomeru a vyznačte čiaru na zakrivenom oblúku v mieste, kde trojuholník pretína oblúk. označte čiaru 45°.

 • Preložte trojuholník jednou hranou z ľavého horného rohu papiera do stredu spodnej časti papiera. Týmto spôsobom vytvoríme uhol 60º. Vytvorte rovnaký záhyb z pravej strany, aby ste vytvorili uhol 120º. Tieto uhly si vyznačte na uhlomere. Každý záhyb vykonajte na oboch stranách trojuholníka, aby ste vytvorili komplementárne uhly pre obe strany uhlomeru.
 • Zložte nový trojuholník s vnútornou hranou trojuholníka predĺženou z ľavého horného rohu do stredu papiera. Roh trojuholníka bude mierne vpravo od stredu papiera a pomyselná čiara sa tiahne od rohu papiera do spodného stredu papiera. Tým sa vytvorí uhol 75º a 105º.
 • Prevráťte zložený papier a položte okraj papiera na 90-stupňový uhol uhlomeru. Hrana trojuholníka teraz označuje uhol 15 a 165º


Vystrihnite uhlomer. Pomocou nožníc opatrne vystrihnite polkruh uhlomeru.

 • Zo stredu uhlomeru vystrihnite malý tvar písmena „D“, aby ste videli čiary uhlov, ktoré chcete merať.

 • Zmerajte uhly. Položte spodnú hranu uhlomeru pozdĺž jednej hrany meraného uhla. Zarovnajte druhú nohu uhla so zakriveným oblúkom uhlomeru. Všimnite si, kde lúč pretína oblúk uhlomeru, aby ste určili meraný uhol.

  • Umiestnite vrchol uhla tam, kde ste označili stred spodnej časti uhlomeru.
 • Odkazy