3 spôsoby, ako si vytvoriť rozvrh revízií

Rozvrh kontrol vám pomôže sústrediť sa a čo najlepšie využiť čas, ktorý máte k dispozícii na učenie sa na skúšky. Rozvrh kontrol si môžete urobiť na papieri s použitím papiera veľkosti letter alebo legal a pera, alebo si môžete urobiť rozvrh kontrol v kalendári Google alebo v týždennom plánovači. Existujú aj mobilné aplikácie, ktoré vám môžu pomôcť s rozvrhom revízií. Nech už používate akékoľvek médium, nezabudnite si určiť priority svojich predmetov, vyhradiť si čas na študijné prestávky a dostatočne si oddýchnuť.[1]

Metóda 1 z 3:Prehľad vášho kalendára


Zistite, koľko času máte na prípravu. Napíšte si termíny skúšok do kalendára. Možno si pri nich budete chcieť dať hviezdičku, aby ste označili ich dôležitosť. Potom zistite, koľko dní vám zostáva do skúšok. Vydeľte počet dní zostávajúcich do skúšok počtom predmetov, na ktoré sa musíte pripraviť. Teraz viete, koľko dní máte k dispozícii na prípravu na každý predmet.[2]


Vytvorte študijné bloky pre každú tému. Použite svoju učebnicu a učebné materiály na určenie konkrétnych tematických oblastí v rámci každého predmetu. Napríklad anglickú literatúru si môžete rozdeliť na jednotlivé knihy, ktoré študujete, a potom ďalej na kapitoly, témy alebo citáty. Zvýraznite alebo zakrúžkujte témy rôznymi farbami. Zistite, koľko tém alebo podkategórií máte pre každý predmet. Potom si čas, ktorý máte na danú tému, rozdeľte do študijných blokov pre každú tému.[3]


Pozrite si svoj pracovný kalendár. Ak ste v súčasnosti zamestnaní, mali by ste si prezrieť svoj pracovný rozvrh na nadchádzajúce týždne. Zistite, kde si môžete naplánovať čas na štúdium medzi zmenami.[4]

 • Ak vás čaká veľa zmien, zvážte, či nebudete pracovať menej, aby ste mali viac času na opravy.


Prehľad nadchádzajúcich prázdnin a spoločenských udalostí. Musíte zistiť, kedy môže byť vaše štúdium prerušené spoločenskými udalosťami alebo dovolenkou, aby ste si to mohli naplánovať. Ak sa zdá, že bude víkend, keď sa nebudete môcť učiť kvôli spoločenským povinnostiam, skúste si čas na opakovanie učiva vyhradiť vopred.[5]

Metóda 2 z 3:Vypĺňanie rozvrhu


Napíšte si na papier svoj týždenný harmonogram revízií. Môžete si vytvoriť papierový rozvrh revízií a vyvesiť ho za svoj stôl. Zaobstarajte si papier a rôzne farebné perá. Pomôcť vám môže aj pravítko, ak si chcete vytvoriť tabuľku. Vytvorte stĺpec pre každý deň v týždni. Na každý deň si zapíšte predmety, na ktoré sa budete sústrediť, a konkrétne témy, ktoré plánujete študovať.

 • Môžete si tiež stiahnuť rozvrhy na opakovanie a potom do nich vložiť vlastné predmety a časy.


Vyskúšajte aplikáciu na tvorbu rozvrhu. Existuje množstvo mobilných aplikácií, ktoré môžete použiť na naplánovanie svojho rozvrhu revízií. Tieto aplikácie fungujú na rôznych platformách. Pomôcť vám môže napríklad niektorá z nasledujúcich aplikácií:[6]

 • Ak používate zariadenie so systémom Android, môže vám pomôcť program Timetable. Počas štúdia si stlmíte telefón a budete si môcť efektívne blokovať čas.
 • Individuálny študijný plán si môžete vytvoriť pomocou aplikácie SQA My Study Plan.
 • Svoj rozvrh si môžete uložiť do cloudu a pristupovať k nemu z rôznych zariadení pomocou aplikácie My Study Life.


Svoj rozvrh opakovania si zopakujte každý týždeň. Na konci každého týždňa pred skúškami sa zamyslite nad tým, čo sa vám v rozvrhu na opakovanie učiva podarilo a čo nie. Zvážte, ako by ste mohli efektívnejšie tráviť svoj čas, a potom si zostavte plán opakovania na nadchádzajúci týždeň. Ak sa váš študijný týždeň začína napríklad v pondelok, možno budete chcieť začať svoj týždenný rozvrh v nedeľu večer alebo v pondelok ráno.


Stanovte si priority svojho študijného času. Mali by ste strategicky premýšľať o predmetoch na svojom zozname. Mali by ste si vyhradiť viac času na relatívne ťažšie predmety alebo na tie, ktoré vám idú ťažko. Mali by ste si tiež vyhradiť viac času na predmety, z ktorých potrebujete dosiahnuť určitú známku, aby ste mohli pokračovať vo svojich profesionálnych alebo životných cieľoch.[7]


Veľké projekty robte ako prvé. Najskôr sa venujte veľkým projektom, pretože tie si budú vyžadovať najväčšie úsilie a sústredenie. Ak budete najskôr študovať veľké projekty alebo predmety, vyhnete sa situácii, že nebudete mať neskôr dostatok času.

 • Nezabudnite do svojho rozvrhu zakomponovať určitú flexibilitu. Možno sa budete musieť k veľkým témam vrátiť neskôr v rámci svojho rozvrhu opakovania, v závislosti od toho, ako vám to pôjde na prvýkrát.


Rozhodnite sa, ktorým úlohám by ste mali venovať len krátke časové úseky. Ak sú predmety alebo témy, ktoré sú relatívne ľahké alebo zaberajú menej času, môžete si na ne vyhradiť menšie časové bloky. Možno budete musieť na určité predmety vyčleniť relatívne viac menších časových blokov.

 • Ak sa učíte naspamäť nové slovíčka na nadchádzajúci test zo španielskeho jazyka, možno si budete chcieť vyhradiť častejšie, menšie časové bloky.


Naplánujte si prestávky na štúdium. Namiesto toho, aby ste si naplánovali len časové bloky na učenie, mali by ste do nich vložiť konkrétne prestávky na učenie a odmeny. Môžete si naplánovať študijnú prestávku a ísť na kávu s priateľom. Ďalšou možnosťou je naplánovať si rýchle tréningy v miestnej alebo školskej telocvični medzi jednotlivými študijnými hodinami. Bez ohľadu na to, čo urobíte s prestávkami, je dôležité, aby ste si na ne našli čas.[8]


Rozvrhnite si študijné bloky realisticky. Hoci je lákavé byť vo fáze plánovania ambiciózny, nechcete si zapisovať obrovské časové bloky, ktoré reálne nebudete môcť dokončiť. Namiesto toho, aby ste si na ťažký predmet blokovali pätnásť hodín denne a boli zo seba sklamaní, keď sa to nedá zvládnuť, zvážte, či si nevyhradíte reálne časové úseky, ktoré by umožnili napríklad spoločenský život a rodinné povinnosti.[9]

Metóda 3 z 3: Optimalizácia času


Začnite svoj deň niečím, o čom viete, že môžete dosiahnuť. To vám poskytne väčšiu motiváciu na zvyšok dňa. Uistite sa, že ďalší časový úsek je niečo ťažšie, aby ste neodkladali najhoršie predmety na koniec.


Určite, kedy sa vám najlepšie študuje. Niektorí ľudia sa najlepšie učia ráno, zatiaľ čo iní ľudia radi pália olej do polnoci. Ak viete, kedy sa dokážete najlepšie sústrediť, môžete tento čas dňa využiť na to, aby ste sa sústredili na opravovanie.[10]


Stanovte si ciele pre konkrétne štúdium. Na začiatku štúdia zvážte konkrétne ciele, ktoré by ste chceli dosiahnuť. Venujte dve minúty tomu, aby ste si napísali konkrétny cieľ, ktorý chcete dosiahnuť, napríklad dokončenie čítania až po konkrétne číslo strany v učebnici.

 • Ak si pamätáte dátumy alebo udalosti na skúšku z dejepisu, napíšte si cieľ zapamätať si na skúšku určitý počet faktov.


Používajte metódy štúdia špecifické pre daný predmet. Zvážte, či používate najvhodnejšie metódy štúdia pre konkrétne predmety, napríklad flash karty na skúšku z dejepisu alebo rýmovačky na ústnu skúšku z francúzskeho jazyka. Je dôležité prispôsobiť svoje študijné metódy typu skúšobnej látky.[11]

 • Ak potrebujete identifikovať časti ľudského tela, môžete použiť biologické ilustrácie alebo obrázky.
 • Ak potrebujete podať výkon na skúške z algebry, mali by ste si precvičiť riešenie rovníc.


Zameranie na reálne časové úseky. Namiesto hodinového štúdia a straty koncentrácie je najlepšie študovať tridsať alebo štyridsať minút v kuse. Ak sa po štyridsiatich minútach stále cítite svieži, vždy sa môžete vrátiť k práci.[12]


Doprajte si pravidelné prestávky. Ak sa chystáte študovať celý deň, je dôležité, aby ste si medzi jednotlivými obdobiami štúdia dopriali prestávky. Choďte na krátku prechádzku alebo si dajte šálku kávy a vráťte sa k revíziám neskôr.[13]


Prehodnoťte si ciele svojho študijného stretnutia. Na konci študijnej relácie by ste mali rýchlo skontrolovať, čo ste počas nej dosiahli. Potľapkajte sa po pleci, ak ste dosiahli niektorý z cieľov študijného sedenia, napríklad ukončili prípravu na určitú tému alebo predmet. Ak ste ešte nedosiahli svoj cieľ, napíšte si, čo musíte dosiahnuť, aby ste sa k cieľu priblížili počas ďalšieho štúdia.[14]


Odškrtávajte si veci, keď ich robíte. Budete mať skvelý pocit, keď si budete môcť odškrtnúť predmet zo svojho študijného zoznamu. Budete mať o jeden predmet menej na starosť. Napriek tomu je dôležité, aby ste sa ku koncu opravného obdobia vrátili k predmetom, ktoré ste študovali ako prvé.[15]


Nájdite si čas na opakovacie stretnutia. Keď sa posuniete ďalej vo svojom rozvrhu revízií, možno si budete musieť pripomenúť konkrétne predmety alebo tematické oblasti, ktoré ste prebrali pred niekoľkými týždňami alebo mesiacmi. Je teda rozumné pravidelne sa vracať k témam, ktoré ste prebrali skôr v rámci svojho rozvrhu revízií.[16]


 • Pred skúškovým dňom sa poriadne vyspite. Spánok je dôležitý pre poznávanie, ktoré je nevyhnutné pre výkon pri skúškach. Na zabezpečenie dobrého výkonu je naozaj dôležitý solídny odpočinok.[17]

  • Mali by ste sa napríklad snažiť spať osem až desať hodín denne.[18]
  • Nedostatočný spánok bohužiaľ obmedzí vašu koncentráciu a učenie. Ak uprednostňujete čas na štúdium pred dostatočným spánkom (t. j.e., 8-10 hodín), mohlo by to negatívne ovplyvniť vašu schopnosť sústrediť sa a učiť sa počas študijných stretnutí.[19]
 • Referencie