3 spôsoby, ako si zapamätať časové tabuľky

Zapamätanie si časových tabuliek je veľmi dôležitým krokom k tomu, aby ste sa stali dobrými v matematike, a môže byť užitočné v mnohých reálnych situáciách.[1]
Môže sa zdať, že sa toho treba naučiť veľa, ale ak si to rozdelíte na časti a budete to precvičovať každý deň, budete na ceste k tomu, aby ste si to v krátkom čase zapamätali. Na to, aby bolo učenie zábavné, môžete použiť aj piesne, knihy, videá a hry!

Metóda 1 z 3: Efektívne zapamätanie


Zostavte si tabuľku časových údajov. Mal by to byť veľký štvorec rozdelený na 10 zvislých častí (stĺpcov) a 10 vodorovných častí (riadkov), aby vzniklo 100 menších štvorcov. Očíslujte každý stĺpec od 1 do 10 zľava doprava. Očíslujte každý riadok od 1 do 10 zhora nadol. Potom do každého štvorca doplňte číslo, ktoré dostanete, keď vynásobíte číslo riadku s číslom stĺpca. Napríklad štvorec v riadku 2 a stĺpci 3 by mal byť 6, pretože 2 krát 3 je 6.

 • Umiestnite túto tabuľku na miesto, kde ju budete často vidieť, napríklad na chladničku alebo do spálne.
 • Ak si namiesto desiatok pamätáte až dvanástky, dajte tabuľke 12 stĺpcov a 12 riadkov, aby ste mali spolu 144 štvorcov.


Precvičujte si počítanie po dvojkách, trojkách a štvorkách. Tento postup sa nazýva „počítanie na skok“.“ Začnite číslom, podľa ktorého počítate, a potom pokračujte v pridávaní toho istého čísla. Ak by ste napríklad počítali na skok po 3, povedali by ste „3, 6, 9, 12…“, pretože každé z týchto čísel je to, čo dostanete, ak pridáte 3. Pomôže vám to zapamätať si, ktoré čísla dostanete, keď vynásobíte číslom 2, 3 alebo 4.


Precvičujte si recitovanie stĺpcov s 2, 3 a 4 násobkami v poradí. Pozrite sa na svoju tabuľku časov a nahlas prečítajte stĺpec pre 2, 3 a 4. Napríklad by ste povedali: „2 krát 1 je 2, 2 krát 2 je 4, 2 krát 3 je 6“ atď.[2]

 • Mali by ste to cvičiť asi 5 až 10 minút dvakrát denne, kým to nebudete vedieť robiť ľahko bez toho, aby ste sa pozerali na tabuľku.[3]


Naučte sa hovoriť dvojky, trojky a štvorky odzadu. Začnite v dolnej časti každého stĺpca a začnite recitovať odzadu. Napríklad pri dvojkách by ste začali slovami: „2 krát 10 je 20, 2 krát 9 je 18,“ atď. Toto robte dovtedy, kým ich nebudete vedieť ľahko povedať odzadu bez toho, aby ste sa pozreli do tabuľky.


Požiadajte niekoho, aby vás preskúšal z toho, čo ste sa práve naučili. Požiadaj kamaráta, aby ti položil otázky o násobení číslami 2, 3 a 4. Nechajte ich začať tým, že sa vás budú pýtať v poradí („Čo je 2 krát 1? Čo je 2 krát 2? Čo je 2 krát 3?“ atď.). Robte to 5 – 10 minút dvakrát denne, kým nebudete vedieť ľahko odpovedať na každú otázku, potom nech vám začnú klásť rovnaké otázky, ale mimo poradia („Koľko je 3 krát 7? Čo je 2 krát 5?“ atď.).[4]


Nechajte niekoho, aby vám položil otázky na násobenie odzadu. Namiesto toho, aby ste povedali „2 krát 3 sa rovná koľko?“ Povedia: „6 sa rovná 2 krát čo?“ Pomôže vám to skutočne pochopiť každý problém násobenia odzadu dopredu.

 • Niekedy je to jednoduchšie, keď sa môžete pozerať na čísla, pretože budete zvyknutí vidieť určité čísla spolu. Skúste riešiť aj písomné úlohy.


Napíšte úlohy na násobenie na trojuholníkové kartičky. Vystrihnite si trojuholníky z hrubého stavebného papiera a na 2 rohy napíšte 2 čísla, ktoré násobíte, a na tretí roh odpoveď. Takto sa môžete kvízu zúčastniť tak, že sa pozriete na 2 rohy a zistíte, čo je na treťom rohu. Toto by ste mali robiť až vtedy, keď budete pohodlne odpovedať na otázky týkajúce sa násobenia dozadu. Toto cvičenie je užitočné aj pri učení sa delenia.[5]

 • Tu nájdete aj kartičky na násobenie trojuholníkov, ktoré si môžete vytlačiť: http://donnayoung.org/math/tricard1bl.htm


Tento postup zopakujte pre zvyšok časovej tabuľky. Rozdeľte si zvyšné stĺpce a zapamätajte si päťky, šestky a sedmičky, potom osmičky, deviatky a desiatky (a jedenástky a dvanástky, ak sa ich učíte).

 • Neprestávajte precvičovať stĺpce, keď sa ich naučíte!

Metóda 2 z 3:Urobiť učenie pre deti zábavným


Prečítajte si príbehy o násobení. Existuje niekoľko príbehov napísaných s cieľom pomôcť čitateľom pochopiť zmysel násobenia, napríklad „Najlepšie časy“ od Grega Tanga. Učenie pomocou zábavných príbehov vám pomôže zapamätať si odpovede na zložité otázky týkajúce sa násobenia.[6]


Zahrajte si s kamarátom „Matematickú kartovú vojnu“. Vezmite bežný balíček hracích kariet a vyberte všetky karty (žolíky). Valce sú 11, dámy sú 12 a králi sú 0 (13, ak ste pokročilí). Rozdeľte balíček rovnomerne medzi všetkých, ktorí hrajú. Každý hráč si v každom ťahu vytiahne 2 karty z vrchnej časti svojho balíčka a vynásobí číslo na svojej prvej karte číslom na druhej karte. Ten, koho karty sa násobia najvyšším číslom, vyhráva tento ťah a ponecháva si karty, ktoré položili ostatní hráči. Vyhráva hráč, ktorý skončí so všetkými kartami v balíčku.


Zahrajte si hru na násobenie, napríklad „Timez Attack“.“ Timez Attack je bezplatná počítačová hra, ktorá má hráčom pomôcť naučiť sa časové tabuľky. Požiadajte dospelého alebo rodiča, aby vám pomohol stiahnuť hru do počítača, ktorý môžete používať.

 • Na webovej stránke Grega Tanga nájdete aj zábavné hry na násobenie, napríklad Kakooma, hádanku, ktorá vám umožní vybrať správnu odpoveď zo vzoru: http://gregtangmath.com/kakooma


Pomocou piesní si zapamätajte tabuľku časov. Zábavné pesničky o násobení môžete s pomocou rodiča alebo učiteľa nájsť na internete alebo sa spýtajte miestneho knihovníka, či v knižnici nemajú nejaké CD s pesničkami o násobení.[7]

 • Skúste vyhľadať „Mr. DeMaio time table songs“ alebo „NumbeRock math songs“ na YouTube, kde nájdete zábavné vzdelávacie melódie.


Pozrite si videá o časovej tabuľke. Môžeš požiadať dospelého o pomoc pri hľadaní piesní o násobení na internete alebo ho požiadať, aby si objednal sériu videí, ako napríklad „Times Tales.“ Učenie pomocou príbehov, pohľadov a zvukov vám poskytne viac spôsobov, ako si zapamätať tabuľku časových údajov.[8]


Použite aplikáciu na učenie násobenia. „Llama Drama“, „Understanding Math Times Tables“ a „Montessori Math Multiplication“ sú vysoko hodnotené aplikácie na učenie matematiky, ktoré si rodičia môžu stiahnuť do telefónu alebo tabletu.[9]
„Zap Zap Math“ je ďalšia zábavná aplikácia, ktorú si môžete stiahnuť zadarmo.[10]


Stanovte si ciele a odmeňte sa, keď ich splníte. Ak je tvojím cieľom zapamätať si dvojky, trojky a štvorky za týždeň, porozprávaj sa s rodičmi o niečom zábavnom, čo môžete robiť, ak tento cieľ splníte, napríklad ísť na zmrzlinu alebo do kina. Nezabudnite – odmenu dostanete len vtedy, ak splníte svoj cieľ, preto tvrdo pracujte![11]

 • Ku každému riadku časovej tabuľky, ktorý ste si zapamätali, si môžete nalepiť zlatú hviezdičku alebo nálepku, aby ste mali prehľad o tom, koľko ste sa toho naučili.

Metóda 3 z 3:Používanie trikov a skratiek


Pri násobení používajte prsty na sledovanie. Ak si chcete svoju odpoveď overiť dvakrát, skúste počítať na skok a za každé číslo zdvihnúť 1 prst. Napríklad, ak je váš problém 2×6, môžete preskakovať počítanie po 2s, kým nebudete držať 6 prstov. Keď sa dostanete k šiestemu prstu, mali by ste byť na čísle 12, čo je správna odpoveď.[12]


Zistite to pomocou „orientačných čísel.“ Úlohy na násobenie, ktoré poznáte, môžete použiť na vyriešenie tých, ktoré nepoznáte. Ak neviete, čo je 5×6, ale viete, čo je 6×6, nájdite odpoveď na 6×6 a potom odčítajte 6. Vždy, keď je problém, na ktorom pracujete, blízky problému, na ktorý poznáte odpoveď, nájdite odpoveď, ktorú poznáte, a potom sčítajte alebo odčítajte, aby ste dostali správnu odpoveď.[13]


 • Naučte sa trik 9s. Držte prsty pred sebou a počítajte na nich zľava doprava, kým sa nedostanete k číslu, ktoré násobíte 9 (napríklad ak násobíte 9 krát 3, počítajte 3 prsty). Ohýbajte tento prst smerom nadol. Teraz spočítajte prsty, ktoré sú na ľavej strane hore – to je prvá číslica vašej odpovede. Spočítajte prsty, ktoré sú na pravej strane hore – to je druhá číslica.
 • Odkazy