3 spôsoby, ako si zapamätať dlhé čísla

Čísla si možno ťažko zapamätať, pretože sú veľmi abstraktné. Väčšina ľudí má v skutočnosti problém zapamätať si čísla dlhšie ako sedem číslic.[1]
Čo môžete urobiť, ak si potrebujete zapamätať číslo kreditnej karty alebo ešte dlhšiu sekvenciu číslic? Premenou čísel na menej abstraktné predstavy je možné zapamätať si veľmi dlhé čísla.

Metóda 1 z 3: Použitie metódy čísla/tvary


Hľadajte tvary v rámci svojho čísla. Zapamätanie číslic je čiastočne sťažené tým, že ide o symboly, ktoré v skutočnosti nijako nezodpovedajú množstvu vecí, ktoré predstavujú. Môžete to obísť tak, že sa pokúsite vytvoriť mentálne obrazy na základe tvarov číslic.

 • Môžete sa napríklad rozhodnúť, že tvar čísla 2 vám pripomína kačicu. Potom si môžete zapamätať 2 ako „kačica.“ Číslo 10 môže vyzerať ako nôž vedľa taniera, takže by ste si mohli zapamätať číslo 10 ako „nôž a tanier“.“[2]
 • V skutočnosti nezáleží na tom, ktoré obrázky sa rozhodnete priradiť ku ktorým číslam, pokiaľ sú pre vás zapamätateľné.


Vyberte si súvisiace obrázky pre ťažké číslice. Niektoré čísla sa vám nemusia dobre prevádzať do obrázkov. V takýchto prípadoch priraďte k číslu obrázok, ktorý s číslom súvisí nejakým iným spôsobom.[3]

 • Možno ste sa napríklad rozhodli, že číslo 21 vám nič nehovorí. Číslo 21 je však pozoruhodné ako vek, od ktorého si človek môže legálne kúpiť alkohol. Môžete si teda predstaviť fľašu vína alebo piva.


Vytvorte si mentálny obraz pomocou všetkých obrázkov. Potom všetky tieto obrazy spojte do jedného mentálneho obrazu. Nastavte si obrázky v mysli tak, aby ste ich mohli čítať zľava doprava, ako by ste čítali bežné číslo.

 • Ak by ste si chceli zapamätať číslo 21021, mohli by ste si na základe vyššie uvedených príkladov predstaviť kačicu (2), ktorá klovie jedlo z taniera, naľavo od nej leží nôž (10) a napravo fľaša piva (21). Prípadne si môžete predstaviť tanier s jedlom a fľaše piva na každej strane: 21, 0, 21.


Dekódujte obrázky, keď potrebujete číslo. Keď potrebujete použiť číslo, jednoducho si v mysli vyvolajte mentálny obraz a dekódujte ho späť na čísla.

Metóda 2 z 3:Používanie fonetického systému


Priraďte číslice k zvukom. Metóda čísla/tvaru funguje dobre pri kratších číslach, ale keď sa čísla začnú predlžovať, môže byť ťažké zapamätať si, čo mal ktorý obrázok predstavovať. Fonetická metóda funguje tak, že čísla sú zakódované ako zvuky.

 • Na začiatok priraďte ku každej číslici od nuly do deviatky spoluhlásku alebo spoluhlásky. K číslu 4 môžete napríklad priradiť zvuk „R“, pretože veľké „R“ vyzerá trochu ako obrátený tvar 4.[4]
 • Každej číslici môžete priradiť ľubovoľný zvuk, pokiaľ použijete rovnaké zvuky pre tú istú číslicu zakaždým.
 • Ak nechcete venovať čas vytvoreniu vlastného systému, môžete použiť už vytvorený systém. Systém majoritnej pamäte má pre každú číslicu vopred priradené zvuky.[5]
 • Nepriraďujte samohlásky (a, e, i, o alebo u) k žiadnej číslici. Hlásky nemajú v takomto systéme „hodnotu“, pretože to uľahčuje neskoršie vytváranie slov. „W“, „h“ a „y“ sa zvyčajne ponechávajú aj bez číselnej hodnoty.[6]


Zapamätajte si mnemotechnický systém. Tento súbor zvukových asociácií sa nazýva mnemotechnický systém. Urobte si čas a zapamätajte si, ktoré hlásky zodpovedajú ktorým čísliciam. To uľahčí neskoršie kódovanie a dekódovanie čísel pomocou tohto systému.

 • Môže sa to zdať skľučujúce, ale väčšine ľudí vadí, že si mnemotechnický systém dokážu zapamätať už za 20 minút.[7]


Vytvárajte slová pomocou zvukov. Potom vytvorte slová pomocou zvukov priradených ku každej číslici čísla, ktoré si chcete zapamätať. Keďže samohlásky nemajú žiadnu hodnotu, môžete pridať ľubovoľné samohlásky, ktoré potrebujete na vytvorenie slov.

 • Predstavte si napríklad, že si potrebujete zapamätať číslo 4918217. V systéme majoritnej pamäte by to znamenalo r-b-d/t/th-v/f-n-d/t/th-k/c/g. Existuje veľa slovných sekvencií, ktoré by ste mohli potenciálne vytvoriť s týmito zvukmi, napríklad robot (491) ventilátor (82) pes (17).
 • Vyberte si slová, ktoré sa budú ľahko vizualizovať. Konkrétne podstatné mená zvyčajne fungujú najlepšie.[8]
 • Všimnite si, že čísla sú prevedené na zvuky a nie na skutočné písmená. Číslo 95 sa napríklad v systéme Major Memory System prekladá ako „bl“. Z týchto písmen by ste mohli vytvoriť slová „lopta“ alebo „býk“, pretože dvojité L znie rovnako ako jednoduché L.


Priraďte obrázky k slovám. Slová sa zvyčajne zapamätajú ľahšie ako čísla. Pravdepodobne si ľahšie vybavíte „robot fanúšik pes“ ako 4918217. Mnohí ľudia však považujú za ešte jednoduchšie vytvoriť si mentálny obraz pomocou týchto obrazov.[9]

 • V prípade nášho príkladu by ste si mohli predstaviť robota, ktorý v horúci deň vejúceho psa.


Dekódovanie slov, keď potrebujete číslo. Keď potrebujete použiť číslo, jednoducho dekódujte slová, ktoré ste vytvorili z vašich čísel.

 • Na začiatku používania tohto systému môže byť užitočné nosiť tabuľku s číslami a zvukmi, kým si ich úplne nezapamätáte.

Metóda 3 z 3:Vytvorenie myšlienkového paláca alebo príbehu


Vizualizujte svoje predstavy na mieste. Či už používate tvarovú alebo fonetickú metódu, mnohým ľuďom sa najľahšie pamätajú obrázky, ak sú umiestnené v príbehu alebo priestorovo v predstavách „paláca mysle“.“[10]
Na začiatok si predstavte všetky svoje obrázky na jednom mieste.

 • Toto môže byť užitočné najmä pri veľmi dlhých číslach.
 • Postačí akékoľvek miesto – dom, park, plachetnica, čokoľvek sa vám páči.


Vytvorte príbeh alebo cestu pomocou obrázkov. Vytvorte nejakú zapamätateľnú sekvenciu pomocou týchto obrázkov. To môžete urobiť buď tak, že si vymyslíte príbeh, v ktorom sa každý z obrazov objaví, alebo si predstavíte, že sa prechádzate priestorom, v ktorom ste si obrazy predstavili, a vidíte každý obraz po jednom.

 • Môžete napríklad vymyslieť takýto krátky príbeh: „Bol horúci deň. Robot (32) zdvihol vejár(82). Začal ním mávať na dychčiaceho psa(17) , aby ho ochladil.“ Všimnite si, že každému konkrétnemu podstatnému menu (človek, fanúšik a pes) zodpovedajú číslice v našom čísle.
 • Ďalším prístupom je predstaviť si, že sa prechádzate priestorom („palác mysle“ alebo „pamäťový palác“) a postupne vidíte jednotlivé obrazy.[11]
  Pomocou tejto techniky si môžete predstaviť robota, ktorý otvára dvere do chodby, kde vás víta váš obľúbený typ psa. Na chodbe zabočíte za roh a pocítite vánok z veľkého ventilátora, ktorý sa točí na strope nad vami.


Urobte ho živým a zapamätateľným. Urobte si cestu do príbehu alebo paláca spomienok čo najpamätnejšou. Predstavte si detaily a urobte ich živé, aby vám utkveli v pamäti. Niektorým ľuďom pomáha, ak svoj príbeh urobia dramatickým alebo dokonca nechutným.[12]

 • Ak zostaneme pri našom jednoduchom príklade, predstavte si, ako robot vyzerá. Je krátka? Vysoká? Je kovová alebo bola natretá nejakou farbou? Je krabicový a neohrabaný ako v starom sci-fi filme, alebo elegantný a futuristický? O aký typ psa ide? Akú farbu? Ako vyzerá ventilátor? Predstavte si chladný vánok ventilátora počas horúceho popoludnia.

 • Dekódovanie príbehu, keď potrebujete čísla. Nakoniec dekódujete svoj príbeh alebo cestu tak, že ho rozdelíte na slová a tieto slová potom rozdelíte na čísla.
 • Odkazy