3 spôsoby, ako si zapamätať dlhý text za čo najkratší čas

Ak ste sa niekedy pokúšali zapamätať si esej, monológ, dlhú odpoveď alebo iný text, pravdepodobne ste len opakovali slová stále dokola, až kým ste ich nedokázali odrecitovať spamäti. Nie je to však nevyhnutne najrýchlejší spôsob, ako si niečo zapamätať, a ak pracujete s dlhším textom, nemusíte mať čas, ktorý by vám zabralo jeho neustále hlasné opakovanie. Namiesto toho použite techniky zapamätania, ktoré vyhovujú vášmu štýlu učenia, a sústreďte sa skôr na zapamätanie si textu ako na memorovanie.[1]

Metóda 1 z 3: Rozdelenie textu na časti


Rozdeľte si text na jednotlivé činnosti alebo ciele. Keď si text, ktorý si chcete zapamätať, prečítate niekoľkokrát, začnú sa vám objavovať vzory. Použite tieto vzory alebo témy v texte, aby ste ho rozdelili na menšie celky. Vaše jednotky nebudú nevyhnutne zodpovedať celým odsekom alebo dokonca celým vetám. Každý menší celok by mal skôr rozoberať jednu myšlienku.[2]

 • Ak sa napríklad snažíte zapamätať si Gettysburský prejav Abrahama Lincolna, váš prvý celok by mohol byť prvý riadok prejavu, v ktorom Lincoln hovorí o založení Spojených štátov. Druhá časť by sa mohla týkať Lincolnovho opisu občianskej vojny, tretia potom bojiska, ktoré Lincoln v ten deň posväcoval. Napriek tomu, že ide o samostatné kúsky, druhý a tretí kúsok tvoria ten istý odsek.[3]
 • Hľadajte frázy, ktoré už poznáte a ktoré si nebudete musieť tak usilovne zapamätať. Ak si už napríklad pamätáte vetu „pred štyrmi rokmi“ z Gettysburského prejavu, nemusíte sa starať o to, aby ste si ju zapamätali.
 • Niekedy môže pomôcť aj preformátovanie textu. Text môžete napísať rukou alebo na počítači s veľkým odstupom medzi jednotlivými časťami. Môžete dokonca pre každú časť uviesť samostatné nadpisy.


Cvičte každý kúsok samostatne. Teraz, keď ste našli svoje časti, začnite s prvou a opakujte ju, kým sa s ňou nebudete cítiť pohodlne a nebudete ju vedieť predniesť bez toho, aby ste sa pozerali na text. Potom prejdite k druhému dielu a urobte to isté.[4]

 • Skôr ako začnete jednotlivé časti spájať, dobre sa oboznámte s každou z nich zvlášť. Ak vám robí problémy určitá oblasť vášho pôvodného celku, skúste ju rozdeliť na ešte menšie časti. Potom môžete tieto menšie časti spojiť dohromady, keď ich budete mať zapísané.


Spojte prvú časť s druhou časťou. Keď zvládnete svoje časti, je čas spojiť ich dohromady, aby ste si nakoniec mohli zapamätať celý text. Začnite s prvým textom a pokúste sa ho odrecitovať z pamäti. Tentoraz však namiesto toho, aby ste sa zastavili pri prvej časti, prejdite na druhú časť.[5]

 • Precvičujte si prvý a druhý kúsok spolu, kým ich nebudete vedieť bezchybne odrecitovať. Potom ste pripravení pridať tretí kúsok.


Tento postup opakujte, kým si nezapamätáte celý text. Keď zvládnete prvý a druhý úsek ako celok, prejdite na tretí úsek a precvičte si všetky tri spolu. Tým si posilníte pamäť aj na predchádzajúce časti. Pridávajte nové časti, kým nedosiahnete koniec textu, ktorý si chcete zapamätať.[6]

 • Ak narazíte na ťažké miesta, zastavte sa a vracajte sa k nim, kým ich nebudete vedieť plynule odrecitovať. Potom začleňte túto časť do zvyšku úseku.
 • Počas celého procesu dávajte pozor na prechody, ktoré môžete použiť ako spúšťače na plynulé spojenie jednotlivých častí. Ak tieto prechody nie sú v texte, doplňte ich v mysli, aby vám pomohli prepojiť jednotlivé časti – len ich nezabudnite vysloviť nahlas.

Metóda 2 z 3:Vytvorenie pamäťového paláca


Zmapujte si známe miesto vo svojej mysli. Technika pamäťového paláca, známa aj ako „technika loci“, je známa už od čias starých Grékov. Ide o to, aby ste si v mysli predstavili známe miesto a potom pripojili text, ktorý si chcete zapamätať, k miestu, ktoré ste si už zapamätali. Toto miesto sa stane vaším „pamäťovým palácom“.“[7]
Dôveryhodný zdroj
PubMed Central
Archív denníka z U.S. Národné ústavy zdravia
Prejsť na zdroj

 • Často je najjednoduchšie použiť svoj domov, pretože izby a predmety v nich dôverne poznáte.
 • Vaše miesto môže byť aj fiktívne miesto, ktoré dobre poznáte. Ak ste napríklad veľkým fanúšikom Harryho Pottera a máte v hlave známu mapu Bradavíc, môžete ju použiť.
 • Váš „pamäťový palác“ nemusí byť len jedna budova alebo miesto. Môže to byť aj cesta z jedného miesta na druhé. Môžete napríklad použiť trasu z domu do práce alebo do školy.


Priraďte časti textu, ktoré si chcete zapamätať, k miestnostiam v „paláci.“ Prejdite si text a rozdeľte ho na malé kúsky. Môže ísť o krátke vety alebo dlhé odseky. Premýšľajte o miestnostiach vo svojom „paláci pamäti“ a predmetoch v nich. Stanovte si logický východiskový bod a začnite spájať kúsky textu s predmetmi v miestnosti. Predmety nemusia nevyhnutne existovať v miestnosti. Môžete ich tam jednoducho umiestniť vo svojej mysli.[8]

 • Ak sa napríklad snažíte zapamätať si Hamletovu monológiu, môžete si predstaviť písmeno „B“ na dverách miestnosti. Keď otvoríte miestnosť, z veľkého vreca so zlatými mincami na vás strieľajú šípy a praky. Ak zavriete dvere a prejdete chodbou, natiahnu sa k vám ruky, ktoré vás chytia a prenesú cez rozbúrený oceán.[9]


Prejdite svoj palác a spojte jednotlivé časti dokopy. Keď v myšlienkach vstúpite do svojho paláca a prejdete ním, narazíte na každú časť textu, ktorý sa snažíte zapamätať. Pri prechádzaní palácom ich spájajte, pričom zakaždým prejdite rovnakou trasou. Pravdepodobne bude trvať niekoľko prechádzok, kým si text zapamätáte, ale každá prechádzka posilní vaše mentálne spojenie medzi vizuálnym obrazom a textom.[10]

 • Ak narazíte na úryvky, ktoré sa vám ťažko pamätajú, možno budete chcieť prehodnotiť predmet, ktorý máte s daným úryvkom spojený, alebo ho rozdeliť na menšie časti spojené s viacerými predmetmi.


Pomocou mentálneho obrazu si vybavte text, ktorý si chcete zapamätať. Keď chcete predniesť text, ktorý ste si zapamätali, vráťte sa v mysli do svojho pamäťového paláca. Pri prechádzaní miestnosťami recitujte text na základe predmetov, s ktorými sa stretávate.[11]

 • Zvládnutie tejto techniky si môže vyžadovať určitý tréning. Ak máte časový limit, nemusí to byť najlepší čas na vytvorenie pamäťového paláca. Keď to však niekoľkokrát použijete, možno zistíte, že vám to umožní zapamätať si text rýchlejšie.
 • Ak ste použili skôr trasu ako miesto, môžete cestovať po texte, ktorý sa snažíte zapamätať, každý deň, keď idete do práce alebo do školy. Môžete to skúsiť aj naopak, keď sa budete vracať domov. Potom budete môcť povedať, že text poznáte „dozadu a dopredu“.“

Metóda 3 z 3:Vyskúšajte ďalšie techniky zapamätávania


Zapamätajte si prvé písmeno každého slova textu, aby ste si vytvorili skratku. Zapamätanie si niečoho je rovnako o vašej schopnosti vybaviť si informácie ako o ich zapamätaní si. Ak si chcete precvičiť schopnosť zapamätať si, vytvorte si novú stránku, na ktorej bude len prvé písmeno každého slova v texte. Zahrňte interpunkčné znamienka, aby ste mohli identifikovať vety a pauzy. Potom sa pokúste spomenúť si na text len pomocou týchto prvých písmen.[12]

 • Napríklad, ak by ste sa snažili zapamätať si Hamletov monológ zo Shakespearovho Hamleta, napísali by ste si „t b, o n t b? t i t q – w ‚t n i t m t s t s a a o o f, o t t a a a s o t, a, b o, e t?“[13]
  Potom by ste zistili, koľko slov dokážete získať len z týchto prvých písmen.
 • Zakrúžkujte písmená, ktoré zodpovedajú slovám, na ktoré ste si nemohli spomenúť, a potom sa vráťte k textu. Použite svoju obľúbenú techniku zapamätávania, aby ste si tieto slová lepšie zapamätali v kontexte textu, a potom skúste opäť prvé písmená.
 • Tento trik je užitočný aj vtedy, ak sa snažíte spomenúť si na niečo, čo ste si zapamätali už dávno, ale odvtedy ste na to nemysleli. Možno budete prekvapení, koľko si toho zapamätáte.


Premeniť slová na pieseň, ktorá vám pomôže zapamätať si ich. Melódia a rytmus piesne sa pripájajú k textu a uľahčujú vám jeho zapamätanie. Použite známu melódiu alebo obľúbenú pieseň, do ktorej sa vám text hodí. Nezáleží na tom, či sa verše rýmujú (pravdepodobne sa rýmovať nebudú), pokiaľ ich dokážete spracovať ako pieseň.[14]

 • Ak máte hudobné sklony, môžete sa skúsiť nahrať, ako hráte pieseň. Možno sa vám podarí nájsť aj inštrumentálnu verziu piesne na vašej obľúbenej streamovacej službe.
 • Vzdelávacie programy, ako napríklad „Schoolhouse Rock“, často vytvárajú piesne k historickým dokumentom a prejavom. Vyhľadajte na internete alebo vo svojej obľúbenej službe na streamovanie videa a pozrite sa, čo nájdete.


Prechádzajte sa, keď recitujete zapamätaný text, aby ste stimulovali svoj mozog. Keď si text zapamätáte, zistíte, že si ho lepšie zapamätáte, ak sa pri jeho recitovaní budete môcť pohybovať – najmä ak ste sa pohybovali, keď ste si ho zapamätali. Aktivita stimuluje prietok krvi do mozgu, aby ste si ľahšie vybavili text, ktorý ste si zapamätali.[15]

 • Nebojte sa aj gestikulovať, aby ste sa skutočne vžili do emócií textu. Čím viac vášne a emócií k nemu pripojíte, tým lepšie si ho budete vedieť zapamätať.


Ak sa učíte vizuálne, spojte obrázky s textom. Možno si ľahšie zapamätáte obrázky ako slová, v takom prípade by vám táto technika mohla vyhovovať.[16]
Odborný zdroj
Alexander Ruiz, M.Ed.
Vzdelávací konzultant
Odborný rozhovor. 18 júna 2020.
Podobne ako pri technike pamäťového paláca sa pokúste vymyslieť obrázok ku každému z hlavných slov v texte. Váš mozog bude zvyčajne schopný automaticky doplniť články a iné malé slová.[17]

 • Ak by ste sa napríklad snažili zapamätať si Gettysburský prejav Abrahama Lincolna, mohli by ste si predstaviť obraz svojho otca, obraz Spojených štátov, obraz Sochy slobody a znak rovnosti, ktorý by predstavoval prvý riadok: „Pred štyristo siedmimi rokmi naši otcovia vyviedli na tento kontinent nový národ, ktorý bol založený na slobode a zasvätený tvrdeniu, že všetci ľudia sú si rovní.“
 • Ak máte radi emoji, môžete skúsiť „preložiť“ text na emoji. Keďže tieto obrázky už poznáte, môže vám to uľahčiť zapamätanie textu.
 • Ak sa učíte vizuálne, môže vám pomôcť aj opakované písanie úryvku.[18]
  Odborný zdroj
  Alexander Ruiz, M.Ed.
  Vzdelávací poradca
  Rozhovor s odborníkom. 18. júna 2020.

 • Ak sa učíte sluchom, nahrajte si čítanie textu. Niektorí ľudia si ľahšie zapamätajú veci, ak ich počúvajú stále dokola. Ak ste to vy, nahrajte si čítanie textu, ktorý si chcete zapamätať, aby ste si ho mohli vypočuť. Akt hovorenia a počúvania môže zlepšiť vašu pamäť.[19]
  Odborný zdroj
  Alexander Ruiz, M.Ed.
  Vzdelávací poradca
  Rozhovor s odborníkom. 18. júna 2020.
  [20]

  • Ak sa vám nepáči zvuk vlastného hlasu, vždy môžete požiadať niekoho iného, aby prečítal text za vás. Počúvaním cudzieho hlasu však získate menší úžitok, ako keby ste počúvali svoj vlastný hlas.
  • Ak sa snažíte zapamätať si relatívne známy text, možno sa vám podarí nájsť na internete aj nahrávky slávnych hercov alebo iných známych osobností, ktoré čítajú daný text.
 • Odkazy