3 spôsoby, ako si zapamätať informácie, keď sa učíte na test

Štúdium na skúšku si vyžaduje veľa memorovania, čo môže pôsobiť zdrvujúco. Ak sa chcete primerane pripraviť na skúšku, existujú spôsoby, ako si môžete zlepšiť zapamätanie. Pri štúdiu sa venujte materiálom. Čítajte aktívne a robte si poznámky. Používajte účinné techniky, ako sú kartičky a mnemotechnické pomôcky. Dbajte na to, aby ste si starostlivo riadili svoj študijný plán. Pevný rozvrh vrátane dobrého spánku vám pomôže získať energiu na štúdium.

Metóda 1 z 3: Zaoberanie sa materiálom


Čítajte aktívne. Informácie si neudržíte, ak si materiál budete len zbežne čítať. Keď čítate znova na test alebo čítate nové informácie, robte to aktívne. Pomôže vám to lepšie si zapamätať informácie, keď príde test.[1]

 • Je ľahké prečítať celú stranu a uvedomiť si, že ste si nič neprečítali. Ak si všimnete, že vaša myseľ blúdi, vráťte ju k textu.
 • Pri čítaní si kladte otázky. Napríklad sa spýtajte: „Čo je hlavnou myšlienkou tejto časti??“ Môže vám pomôcť, ak si budete počas štúdia podčiarkovať a zapisovať si poznámky na okraje.


Zhrňte si kapitoly po ich prečítaní. Nemali by ste sa učiť na jednom veľkom sedení. Nakoniec sa budete cítiť ohromení. Ak si každú kapitolu zhrniete priebežne, lepšie si neskôr zapamätáte informácie. Keď dokončíte časť učebnice, na chvíľu zatvorte knihu a stručne si zhrňte informácie v hlave.[2]

 • Informácie si môžete zhrnúť aj tak, že si ich napíšete, čo vám môže pomôcť lepšie si ich zapamätať.
 • Informácie si môžete aj nahlas prednášať, pretože aj to vám môže pomôcť zapamätať si ich.
 • Ak sa učíte vizuálne, skúste si po skončení kapitoly nakresliť obrázky, tabuľky alebo grafy z jej materiálu.


Robte si poznámky. Mnohí študenti si počas hodiny robia poznámky. Aj keď je to skvelá taktika, mali by ste si robiť poznámky aj pri samotnom čítaní a štúdiu. Uvádzanie informácií vlastnými slovami vám neskôr pomôže lepšie si ich zapamätať.[3]

 • Snažte sa robiť si poznámky aktívne. Nezapisujte si napríklad len definície a pojmy do zošita. Snažte sa ich formulovať vlastnými slovami. Pomôže vám to lepšie pochopiť, a teda aj uchovať si informácie, ktoré ste sa naučili.
 • Mali by ste tiež dbať na to, aby vaše poznámky zostali usporiadané. Používajte nadpisy na označenie poznámok podľa kapitol a častí. Poznámky, najmä tie, ktoré si robíte na hodine, by ste mali aj datovať.


Vysvetlite materiál niekomu inému. Ak sa učíte s iným študentom, môže vám skutočne pomôcť vysvetliť informácie. Užitočné môžu byť študijné skupiny. Ak má niekto problémy s nejakým pojmom, to, že mu ho vysvetlíte, môže pomôcť obom lepšie pochopiť a zapamätať si látku.[4]

 • Ak v triede nikoho nepoznáte, vždy môžete požiadať spolubývajúceho alebo priateľa, či by ste mu mohli informácie vysvetliť nahlas.

Metóda 2 z 3:Používanie efektívnych študijných zručností


Urobte si kvíz o štýle učenia, aby ste zistili, aký spôsob štúdia je pre vás najlepší. Kvíz o štýle učenia vám pomôže zistiť, či sa učíte zrakom, sluchom alebo hmatom. Po absolvovaní testu môžete prispôsobiť svoj prístup k štúdiu svojmu štýlu učenia, aby bolo efektívnejšie. Kvíz o štýle učenia môžete nájsť na internete vyhľadaním hesla „Kvíz o štýle učenia“ alebo „Kvíz o tom, aký som žiak“.“

 • Ak sa vám nedarí nájsť kvíz, skúste si ho vyskúšať na stránke http://www.educationplanner.org/students/self-assessments/learning-styles-quiz.shtml.


Vypíšte si informácie rukou. Opakované kopírovanie informácií vám pomôže zapísať si ich do mozgu. Pri písaní budete aktívne premýšľať o slovách, ktoré čítate. Ak máte naozaj problém zapamätať si určitý pojem, slovíčko, dátum, názov alebo iný aspekt študijného materiálu, skúste si ho niekoľkokrát zapísať. Neskôr si to môžete lepšie zapamätať.[5]

 • Ak nemáte radi písanie rukou, môžete si svoje poznámky opakovane prepisovať aj na písacom stroji. Len nezabudnite dávať pozor na to, čo píšete.
 • Môžete si tiež skúsiť skopírovať vlastné poznámky. Možno lepšie pochopíte pojmy, ak sú už formulované vašimi vlastnými slovami. To vám neskôr môže pomôcť uchovať si informácie.


Používajte mnemotechnické pomôcky. Mnemotechnické pomôcky sú prostriedky na spájanie nových informácií s frázami, pojmami alebo obrázkami. Mnohí ľudia používajú mnemotechnické pomôcky, ktoré im pomáhajú zapamätať si nový materiál. Napríklad „Richard Of York Gave Battle In Vain“ je mnemotechnická pomôcka, ktorú mnohí používajú na zapamätanie farieb dúhy, pretože prvé písmeno každého slova vo vete zodpovedá jednej farbe dúhy: červenej, oranžovej, žltej, zelenej, modrej, indigovej a fialovej.[6]

 • Ak pre materiál, ktorý sa snažíte naučiť, neexistuje žiadna známa mnemotechnická pomôcka, môžete si vymyslieť vlastnú. Bavte sa a buďte kreatívni. Vymyslite si vizuálnu predstavu, ktorú si ľahko zapamätáte a neskôr ju použijete na pripomenutie si informácií.


Vytvárajte asociácie s materiálom. Okrem mnemotechnických pomôcok si môžete vytvoriť aj iné asociácie, ktoré vám pomôžu udržať si informácie. V mysli si môžete vytvoriť napríklad vizuálne asociácie alebo hľadať určité vzory.[7]

 • Napríklad povedzme, že sa snažíte zapamätať si, že John Steinbeck napísal Na východ od raja. Máte priateľa menom Eden a priateľa s iniciálami J.S.
 • Aby ste si tieto informácie zapamätali, predstavte si svojho priateľa s iniciálami J.S. stáť vedľa svojho priateľa Edena. Predstavte si, že obaja držia kompasy ukazujúce smerom na východ.


Vyrobte si kartičky. Flashkarty sú skvelým spôsobom, ktorý vám pomôže udržať si informácie. Sú obzvlášť užitočné, keď sa snažíte zapamätať si veci, ako sú dátumy, mená a slovné spojenia.[8]

 • Bleskové karty môžete vytvoriť tak, že informácie napíšete na obe strany karty. Napríklad povedzme, že si vytvárate kartičky na slovné spojenia. Používajte indexové kartičky. Napíšte definíciu na jednu stranu a slovo na druhú stranu.
 • Ak si nechcete vytvárať fyzické kartičky, existuje mnoho webových stránok, ktoré vám umožnia vytvárať si kartičky online.


Otestujte sa na materiáloch. Testovanie sa je jedným z najlepších prostriedkov na zapamätanie si informácií. Samotné opätovné čítanie alebo študovanie informácií nie je také účinné ako skutočné skúšanie si materiálov. V týždňoch pred skúškou sa často testujte.[9]

 • Môžete si vytvoriť vlastný test tak, že si budete zapisovať otázky, keď si budete znovu čítať poznámky a materiály z kurzu. Premýšľajte o otázkach, ktoré budú pravdepodobne na skúške. Keď skončíte s prezeraním, skúste si odpovedať na vlastné otázky.
 • Môžete sa tiež pozrieť, či váš profesor poskytuje cvičné testy. Mali by ste absolvovať všetky cvičné testy, ktoré vám učiteľ ponúkne, pretože vám to pomôže pripraviť sa na skúšku.
 • Ak sa vám niekde povaľujú staré kvízy, skúste si ich zopakovať.
 • Vyhľadajte si online kvízy k látke, ktorú študujete, a použite ich na otestovanie sa.


Pravidelne si prezerajte materiál, aby ste si ho lepšie zapamätali. Štúdie ukazujú, že keď si študenti počas jedného mesiaca od naučenia sa učiva 3-krát zopakujú naučenú látku, je oveľa pravdepodobnejšie, že si tieto informácie zachovajú. Do 24 hodín od naučenia sa materiálu si ho zopakujte počas 10 minút. Potom si 7 dní po tom, čo ste sa učili látku, zopakujte 5 minút, aby ste sa opäť dostali do tempa. A nakoniec, 30 dní po tom, čo ste sa naučili látku, vám bude stačiť prejsť si ju na 2-4 minúty, aby si ju váš mozog zapamätal![10]

 • Namiesto toho, aby ste so štúdiom začali čakať až deň pred testom, preberajte ho počas krátkych sedení v priebehu celého mesiaca. Potom, keď príde test, budete mať väčšiu šancu si všetko zapamätať.

Metóda 3 z 3:Riadenie životného štýlu


Usporiadajte si zásoby. Ak budete neorganizovaní, bude sa vám študovať ťažšie. Aby boli vaše študijné sedenia čo najefektívnejšie, usporiadajte si zásoby vopred.[11]

 • Uistite sa, že ste si materiály rozdelili podľa tried. Majte priečinok, v ktorom budete mať všetky svoje poznámky, minulé práce a staré testy.
 • Udržujte si poriadok v priestore na učenie. Ak je váš študijný priestor veľmi neporiadny, môže to ovplyvniť koncentráciu. Po každom štúdiu si upratajte svoj študijný priestor.


Robte si prestávky. Informácie si neudržíte, ak sa ich budete snažiť nahromadiť naraz. Namiesto toho, aby ste sa učili celé hodiny, držte sa rozumne načasovaných študijných sedení s prestávkami medzi nimi.[12]

 • Dodržiavajte harmonogram prestávok, aby ste sa uistili, že nezaberú príliš veľa času. Môžete sa napríklad dohodnúť na 50 minútach učenia a potom na 5 minútach prestávky.
 • Dbajte na správne načasovanie prestávok. Päťminútová prestávka na internet sa môže ľahko zmeniť na hodinovú prestávku na internet, ak si dôsledne nenastavíte časovač.


Doprajte si dostatok spánku. Informácie si neudržíte, ak sa každú noc poriadne nevyspíte. Uistite sa, že chodíte spať v primeranú hodinu, a snažte sa každý deň spať celú noc.[13]

 • Dodržiavanie spánkového režimu vám pomôže rýchlejšie zaspať. Ak budete chodiť spať a vstávať každý deň približne v rovnakom čase, prirodzený cirkadiánny rytmus vášho tela sa prispôsobí.
 • Každý večer pred spaním by ste sa mali venovať aj relaxačnému rituálu. Skúste si prečítať knihu alebo si dať teplý kúpeľ. Vyhýbajte sa elektronickým obrazovkám, pretože môžu sťažovať spánok.

 • Pravidelne cvičte. Pravidelná fyzická aktivita môže skutočne zvýšiť schopnosť vášho mozgu uchovávať informácie. Zamerajte sa na polhodinu aeróbneho cvičenia denne, aby ste maximalizovali svoju schopnosť zapamätať si informácie.[14]

  • Vyberte si formu cvičenia, ktorá vás baví, pretože je pravdepodobnejšie, že sa jej budete držať.
  • Ak ste veľmi zaneprázdnení, zistite, či existuje spôsob, ako začleniť cvičenie do vašej každodennej rutiny. Namiesto chôdze alebo cesty vlakom môžete napríklad chodiť na vyučovanie na bicykli.
 • Odkazy